Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jaj, jaj, jaj már megint pályázatot kell írnom!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jaj, jaj, jaj már megint pályázatot kell írnom!"— Előadás másolata:

1 Jaj, jaj, jaj már megint pályázatot kell írnom!
A pályázatírás ABC-je A pályázatírás legfontosabb szabályai Irta: dr. Benedek László és Polyák Zsuzsanna

2 A kiindulópont Van egy helyi probléma, amely megoldásra vár, vagy melyet a helyi közösség meg szeretne oldani (pl. fiatal, kisgyermekes anyák részmunkaidős munkát vállalnának, de nincs aki vigyázzon gyermekükre) Van egy feladat, amelyet a civil szervezet, vagy a helyi közösség meg akar oldani, de nem rendelkezik megfelelő háttérrel, anyagiakkal (pl. a hátrányos helyzetű családok komplex megsegítése) Van egy konkrét elképzelés, amelyet a helyi közösség, vagy a civil szervezet meg akar valósítani, s támogatásra van szüksége (pl. helyi foglalkoztatási programok kezdeményezése és megvalósítása) Végül, előfordulhat az is, hogy a civil szervezet tudatosan készül egy pályázat megírására, ismeri a lehetőségeket, a pályázati kiírást, s tervszerűen készül a pályázat beadására (pl. hátrányos helyzetű célcsoportok, tartós munkanélküliek foglalkoztatása a Foglalkoztatási Alap támogatása révén)

3 A kérdésektől az ötletig
Kérdésfeltevés Kérdezzük meg önmagunktól: Mit akarunk elérni? Milyen konkrét problémák, milyen feladatok megoldására vállalkozunk? Hova szeretnénk eljutni? Alternatívák kidolgozása Egy megadott célhoz többféle út is vezethet. Próbáljunk minél több és minél változatosabb megoldásokat keresni! Szelekció Vegyük sorra a lehetőségeket és vizsgáljuk meg, hogy szervezetünk számára melyik a legelfogadhatóbb, melyiknek van a legnagyobb realitása! Válasszuk ki a legmegfelelőbbet! Az ötlet A megvalósítandó ötlet azonos a leginkább testreszabott megoldással. Az ötlet mindig egyedi. Igyekezzünk ötletünket egyszerűen megfogalmazni!

4 Az ötlettől a megfogalmazásig
Kérdések önmagunkhoz Mi az, ami szükséges lesz a projekt kivitelezéséhez? fizikai erőforrások technikai eszközök humán erőforrások tudás, információ idő pénzügyi források Mi az, amivel már jelenleg is rendelkezünk? Mi az, ami hiányzik, amivel jelenleg nem rendelkezünk? A projekt megvalósításban számításba vett helyi partnerek és szerepük a projekt kivitelezésében Mire van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjuk írni a pályázatot? felkészültség a téma ismerete információ, szaktudás megfelelő eszközök Mi az, amivel a megíráshoz szükséges feltételek közül rendelkezünk? Mi az, ami a megíráshoz szükséges feltételek közül egyenlőre hiányzik?

5 A feltételektől a pályázatírásig
Célmeghatározás – meg kell fogalmaznunk alapvető célkitűzéseinket vagyis azt, hova akarunk eljutni. Eztán a fő célt vagy célokat ütemezhető, kisebb rész-célokra bontjuk. Azt is határozzuk meg, honnan tudjuk meg, hogy rész-céljainkat elértük-e, milyen mérőszámok vagy un. „mérföldkövek” mutatják meg eredményeinket! Projektmeghatározás – ez az egyik legfontosabb előkészületi lépésünk, ld. a következő oldalakon Projektünknek megfelelő pályázat megkeresése – gyakori, hogy meglévő pályázati kiíráshoz dolgoz ki valaki egy projektet. Nem kárhoztatjuk ezt a gyakorlatot, de olykor a lényeg elsikkadhat. Ne azért dolgozzunk ki egy projektet, mert erre tudunk forrásokat szerezni, hanem olyan projektet alakítsunk ki, amelyre tényleges igény vagy szükséglet mutatkozik! Inkább ehhez keressünk megfelelő pályázati kiírást. A fontosabb pályázati információs forrásokat ld. később! A pályázati kiírás tanulmányozása – ez is lényeges lépés: a pályázati kiírás tükrözi a pályáztató szándékait. Fontossága miatt erre a lépésre még visszatérünk a pályázatírásnál.

6 Projektmeghatározás I.
Projekt neve: Kialakítója: Kialakítás dátuma: Felelőse: 1. Szakasz (a megvalósulás mely szakaszában van a projekt?) - ötlet - fejlesztés - kezdés - vita - megvalósítás 2. Mi az apropója, mi adja az aktualitását? 3. Céljai? - Fő cél(ok) - Rész cél(ok) 4. A projekt akkor sikeres, ha …. (Min lehet majd mérni a sikerességét?) - Siker-indikátorok - Mérföldkövek (konkrétan) 5. Kinek milyen érdeke fűződhet a projekt megvalósulásához?

7 Projektmeghatározás II.
6. Hol számíthatunk ellenállásra? 7. Teendők, lépések: Ki? Mikorra? 8. Tervezett eredmények (konkrétan!) 9. Nyitott kérdések, elemzendő területek? 10. Tervezett költségek 11. Finanszírozás 12. Kezdés: 13. Befejezés:

8 Mi a célja, az értelme egy jó pályázatnak?
Milyen funkciói lehetnek egy jól megírt pályázatnak? Legfontosabb funkciója, hogy meggyőz-ze a pályáztatókat, a támogatókat, a projekt szükségességéről és forrásokat biztosítson A pályázót rákényszeríti, hogy teendőit, tevékenységét, tervezett projektjét átgondolja, megfogalmazza A megvalósítandó ötletből konkrét feladat-tervet kell készíteni, munkaterv, ütemezési terv és költségvetés révén, amely mind a várható eredményeket, mind a megvalósítandó feladatot reális keretbe helyezi Szervezetünk és a lehetséges partnerek közötti munkamegosztásra ad módot Alkalmat ad a tanulásra: (i) más projektek megtervezéséhez mintát ad, (ii) megismerhetjük, hogy milyen támogatási források vannak, (iii) új projektek kidolgozásához is ötleteket generálhat

9 A megfelelő pályázat megtalálása a pályázati kiírás tanulmányozása I.
Hogyan tájékozódjunk a pályázati lehetőségekről? Pályáztató intézmény szerint Ismerkedjünk meg a pályázat kiírójával! Tudjuk meg, hogy állami vagy magán- esetleg harmadik szektorbeli szervezet! Keressünk személyes kapcsolatot a kiíró intézmény ezetőivel (telefon, levél vagy személyesen) nemcsak a nyerhető információk miatt, hanem hogy minket is, szervezetünket is megismerjenek. A projekt tartalma szerint Valószínű,hogy azonos tárgykör alapján találunk megfelelő pályázatot, de nem kizárólag. Érdemes a lakóhely, az ágazat, a kínált szolgáltatás vagy program,és a kedvezményezettek köre, illetve a megfelelő célcsoport alapján is keresni a pályázati kiírások között

10 A megfelelő pályázat megtalálása a pályázati kiírás tanulmányozása II.
Milyen a jó pályázat a pályáztató szemszögéből? segíti a pályáztatót saját céljai megvalósításában megvalósítható projektet kínál hosszú távon fenntartható projekt a pályázó jó együttműködő partner színvonalas,jól dokumentált munka tapasztalat, referencia van mögötte Tájékozódás a pályázati kiírás alapján A pályázati kiírás tudósít legjobban a pályáztató szándékairól – elemezzük ezt jó alaposan. Válogassuk ki azokat a kulcsszavakat amelyek a pályáztató törekvéseit legjobban tükrözik, s pályázatunkban magunk is használjuk gyakran ezeket a kifejezéseket!

11 Miért éppen a mi pályázatunk? I.
Határozzuk meg, mitől egyedi, mitől sajátos a mi pályázatunk mi az, ami miatt éppen ezt kell támogatásra kiválasztani! Legjobb, ha magunk adunk érveket a bírálóknak. Ha ezeket a kérdéseket is megválaszoltuk, hozzáfoghatunk a pályázatíráshoz. Kiírási kritériumok Alapvető, hogy pályázatunk a kiírási kritériumoknak megfeleljen, mind formai, mind tartalmi szempontból. Az ötlet Meg kell győznünk a bírálókat, hogy pályázatunk valóban egyedi, újszerű megoldást kínál az adott problémára.

12 Miért éppen a mi pályázatunk? II.
Megbízhatóság A pályázónak hitelesen kell bemutatnia, hogy nemcsak ötlete van, de meg is tudja valósítani projektjét. RealitásA projekt megvalósítás reális tervezésen alapszik és szakmailag, pénzügyileg hiteles kivitelezést kínál. Jó együttműködés A pályáztató is szívesebben választ olyan projektet, amelynek képviselőivel a későbbi együttműködés gördülékeny lesz. Mindigmutassuk be készségünket az együttműködésre! A pályáztatóban ne csak bírálót, hanem szövetségest lássunk, akivel partneri viszonyt kívánunk kialakítani! Önbizalom Fontos, hogy bízzunk önmagunkban, projektünkben, ez bizalmat ébreszt a bírálóban is. Ha magunk meg vagyunk győződve arról, hogy projektünk jó, az már fél siker. Már csak a bírálókat kell meggyőznünk ugyanerről.

13 Eddig megtett lépéseink összefoglalása
1. Meghatároztuk a kiindulópontunkat 2. Meghatároztuk azt az alapötletet, amelyre pályázatunkat építeni fogjuk. 3. Számba vettük azokat a feltételeket, melyek (1) projektünk megvalósításához, (2) a pályázat megírásához szükségesek 4. Meghatároztuk alapvető céljainkat, amelyeket projektünkkel el akarunk érni, továbbá a fő célokat lebontottuk menedzselhető részcélokra. 5. Meghatároztuk projektünk alapvető tartalmi jellemzőit. 6. Átgondoltuk, hogy mi a célja, az értelme egy jó pályázatnak, és 7. Összefoglaltuk, hogy miért éppen a mi pályázatunk alkalmas leginkább a támogatásra. 8. Áttekintve a pályázati tájékoztatókat kiválasztottuk a pályázatunknak megfelelő pályázati kiírást és 9. Alaposan elemeztük a pályázati kiírásban foglaltakat, meghatározva azokat a kulcsszavakat, amelyeket érdemes pályázatunkban gyakran idézni .

14 Milyen részekből álljon egy pályázat? I.
Pályázatunk alpontjai, vagy fejezetei. Ezek a pontok pályázatunk vázlataként ill. tartalomjegyzékként is szolgálhatnak a) Fedlap, a pályázati anyag borítója (pályázat címe, pályázó, pályáztató, dátum, egyéb fontos adatok) b) Belső borító (cím, adatok stb.) A pályázó alapadatai (szervezet neve, címe, elérhetősége, felelős vezető, kon-takt személy neve, adatai, ha szükséges bankszámlaszám, adószám) c) Pályázati partnerszervezetek adatai d) Tartalomjegyzék e) A pályázati anyag rövid összefoglalása f) Háttérinformációk – a pályázat megfelelő fogalmi keretbe történő elhelyezése g) Pályázatunk legfőbb célkitűzései (hova akarunk eljutni) és részcéljai

15 Milyen részekből álljon egy pályázat? II.
h) A projekt célcsoportja, célrégiója i) A céloknak (ill. részcéloknak) megfelelő feladatok, kulcsfeladatok j) A kulcsfeladatok ütemezése akcióterv, munkaterv, ütemterv, felelősök k) Alkalmazott módszerek leírása l) Várható eredmények konkrétan, ellenőrző (monitoring) pontok m) A pályázat igazolása (mit, miért teszünk, a pályázó alkalmasságának bizonyítása, referencia munkák) n) A projektet kivitelező személyek és team bemutatása o) Költségvetés (+költségek igazolása és időbeli ütemezése) p) Projektköltségek forrásösszetétele q) Szükséges Mellékletek (kötelező mellékletek és igazolások, valamint egyéb mellékletek, nyilatkozatok)

16 Hogyan kezdjünk neki a pályázatírásnak?
A pályázat tényleges megírásának első lépései: Anyaggyűjtés, meglévő anyagaink összegyűjtése (számítógépes feldolgozás esetén a meglévő anyagok egy helyre csoportosítása) A meglévő pályázati anyag strukturálása (a pályázati anyag rendszerezése) A pályázat tényleges vázlatának elkészítése – célszerű a megadott vázlatmintát a tényleges pályázat követelményeihez igazítani Az alfejezetek feltöltése a meglévő anyagokkal a pályázati vázlat alapján A hiányzó fejezetekhez pótlólagos anyaggyűjtés A pályázat belső arányainak kialakítása

17 A pályázati anyag szerkesztése
A pályázat rövid összefoglalása Általában ez a pályázat elejére kerül, tömören, néhány mondatban össze-foglalja a pályázat lényegét, célkitű-zéseit, elvégzendő feladatait, várható eredményeit. Az összefoglalót akkor tudjuk megírni, ha már minden lényeges elemet ismerünk. A pályázati anyag illusztrálása Nagyon szemléletessé teszi anyagunkat, ha mondandónkat ábrákkal, rajzokkal, táblázatokkal szinesítjük. A táblázatok összefoglaló adatokat tartalmaznak, a rajzok más oldalról mutatják be terveinket, az ábrák pedig szemléltetik a folyamatokat A pályázati anyag tördelése Gondolnunk kell arra, hogy a bírálóknak a pályázatok tömegével kell megbírkózniuk. Minden eszközt fel kell tehát használnunk, amivel munkánkra fel tudjuk hívni a figyelmet. A világos áttekinthető külső, a mondanivaló szerkesztése, a lényeges elemek kiemelése és megfelelő tördelése segít a tájékozódásban. Ne spóroljunk a hellyel pályázatunk legyen világos és jól áttekinthető! Alkalmazzunk különféle betűtípusokat és méreteket!

18 A pályázati anyag végleges formába öntése
Milyen az áttekinthető, jól értékelhető pályázat? A pályázat mérete Pályázatunk se túl sok, se túl kevés ne legyen. A vaskos anyag látszólag profizmust sugall, valójában a bírálók biztosan nem fogják elolvasni. A vékony anyag viszont sekélyesnek tűnik. Pályázatunk legyen a kiírás mértékének megfelelő, de ne írjunk túl sokat. A részleteket hagyjuk a mellékletekre, aki akar, ott utánanézhet. A lényeg megragadása Ne legyünk szerények, vagy túlzottan szemérmesek! A lényeget mondjuk el többször is! Eleve utaljunk rá a pályázat címében, fejtsük ki az összefoglalóban, s akár többször is a pályázat során. Gondoljunk arra, hogy a bírálók “mazsolázni” fognak anyagunkból, s esetleg rész-fejezetek alapján formálnak véleményt. A pályázat külső megjelenítése Pályázatunkat szépen kössük be, legyen jó érzés kézbe venni! Néhány lényeges elem kidolgozása Van néhány olyan eleme a pályázatnak, amit a bírálók mindenképpen megnéz-nek. Ilyen lényegi elem: a) ütemterv b) pályázatot megvalósító team c) referencia munkák d) költségvetés e) mellékletek

19 Miért fontos az ütemterv?
Pl.: Egy éves projekt megvalósíthatósági ütemterv táblázata Akció Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Júni. Júli. Aug. Szep Okt. Nov. Dec. 1. Intézkedés *** *** *** * 2. Intézkedés *** *** *** *** 3. Intézkedés * *** *** *** *** 4. Intézkedés *** *** *** *** * 5. Intézkedés *** *** *** *** * 6. Intézkedés *** ***

20 Hogyan mutassuk be team-ünket? I.
Minta a szakértői team bemutatására (táblázatos forma) X.Y Y.Z. Név Szervezet Életkor Iskolai végzettség Szak-terület Szakmai tapasztalat Feladat a projektben Nyelvtudás Cím, telefon

21 Hogyan mutassuk be team-ünket? II.
SZAKMAI ÉLETRAJZ (Phare projekteknél használatos önéletrajz minta) Javasolt pozíció a projektben: 1. Családnév: 2. Keresztnév: 3. Születés időpontja és helye: 4. Állampolgárság: 5. Iskolai végzettség: Dátum Intézmény Diploma/bizonyítvány A. B. 6. Nyelvtudás: (Skála 1-től 5-ig) Nyelv Olvasás Beszéd Íráskészség 7. Tagság szakmai szervezetekben: 8. Számítógépes & egyéb készségek: 9. Jelenlegi munkakör: 10. Jelenlegi munkáltatónál eltöltött évek: 11. Szakképzettség: 12. Közép-Kelet Európai tapasztalat: Ország Időpont 13. Szakmai tapasztalat: Év Tapasztalat 14. Egyéb: 15. Publikációk

22 Hogyan mutassuk be team-ünket III.
Szerepek és felelősségek Igen hatásos, ha a team tagjai közötti munkamegosztás, s a különböző szerepek, felelősségek bemutatásra kerülnek Referencia munkák Szervezetünk és szakértőink által korábban megvalósított projektek azt igazolják, hogy hasonló munkák elvégzésére alkalmasak vagyunk. Ez a lista mennél hosszabb, annál jobban mutatja rátermettségünket. Általában a bírálók szívesebben juttatnak támogatást olyan pályázónak, akinek munkáját már mások is értékelték Referencia-munkák listája Munka megnevezése Hol Mikor Megbízó Eredmények

23 Milyen a jó költségvetés?
A költségvetési tábla megszerkesztése Általános gyakorlat, hogy a költségtábla az alábbi oszlopokat tartalmazza: a) költségtétel megnevezése, pl. szakértői nap, db, stb. b) egységár, c) egységek száma, d) összesen Vízszintesen az egyes költségvetési tételek szerepelnek, így: a) személyi kifizetések, b) működési költségek, c) egyéb költségek, d) adminisztráció A költségek időbeli ütemezése Számos pályázat a költségek időbeli felmerülését kéri, mivel ilyen módon lehet a pályázati kifizetéseket ütemezni. Ez a projekt események tényleges, összesített bekerülési költségeit igényli, pl. szakértői díjak, napidíj, útiköltség, fénymásolás stb. költsége A kifizetések időbeli ütemezése A sikeres projekt megvalósításhoz nélkülözhetetlen, hogy a költségek felmerülésekor a szükséges források rendelkezésre is álljanak, a pályázati támogatás kifizetésének ütemezése tehát követi a felmerülés időpontját A projekt forrásösszetétele A projektek megvalósításában a pályázati támogatás, a saját erő és egyéb források egyaránt szerepet kaphatnak.

24

25 Mellékletek szerkesztése
Kötelező mellékletek lehetnek Ide tartozó dokumentumok: a) a szervezet jogi formáját igazoló dokumentum, cégkivonat stb. b) alapszabály vagy alapító okirat, c) a projekt megvalósítását igazoló szándéknyilatkozat, d) önrész meglétét igazoló banki nyilatkozat, e) igazolás a köztartozások befizetéséről, f) szakértők önéletrajza, g) nyilatkozat a szervezet működőképességéről, h) partnerek együttműködési szándéknyilatkozata Ajánlott mellékletek lehetnek a) statisztikai adatok a célrégióról, a célcsoportról, a szolgáltatásba vontak köréről, stb. b) a szervezet gazdál-kodására vonatkozó adatok, pl. mérleg, korábbi elnyert támogatások, c) a pályázót támogató ajánlások, d) a projekt megvalósítását demonstráló folyamatábrák, e) térképek, f) a projekt megvalósítása során alkalmazott módszertani leírások

26 Eddig megtett lépéseink II.
10. Összegyűjtöttük a rendelkezésünkre álló pályázati anyagot 11. Strukturáltuk a pályázati anyagot 12. Megírtuk a pályázatunk vázlatát 13. Feltöltöttük az egyes fejezeteket 14. Részletes ütemtervet készítettünk 15. Bemutattuk a pályázatot megvalósító team-et 16. Ismertettük szervezetünk referencia-munkáit 17. Részletes és reális költségvetést készítettünk 18. Megírtuk a pályázat rövid összefoglalóját 19. Illusztráltuk pályázatunkat 20. Megfelelő módon tördeltük az anyagot, kialakítottuk a pályázat külső formáját 21.Megszerkesztettük a pályázat kötelező és ajánlott mellékleteit

27 Néhány további jó tanács
Nyomtatás, sokszorosítás A pályázatok leadási határideje miatt az utolsó simítások gyakran maradnak hétvégére – Tudatában vagyunk-e, hogy ilyenkor „szokott elromlani” a fénymásoló, kifogy a festék a nyomtatóból, áramszünet lehet, posta sincs, s minden elem összeesküszik ellenünk? Ellenőrző lista Célszerű egy ellenőrző listát készíteni, amelybe leírjuk a pályázat összes tartalmi és formai kellékét. Mielőtt lezárnánk a pályázati anyagot, fussunk végig ezen az ellenőrző listán és pipáljuk ki az egyes tételeket! Aláírás, pecsét Olykor előforduló hiba, hogy a pályázót hivatalból képviselő vezető nem írta alá a pályázatot, vagy elfelejtettük az anyagot lepecsételni. Ne feledjük, hogy csak a cégszerűen aláírt pályázati anyag lehet hiteles Kísérőlevél Ne felejtsünk el kísérőlevelet írni. A kísérőlevelet személynek írjuk, ne intézménynek. Fejezzük ki örömünket vagy megelégedettségünket, hogy részt vehettünk ezen a pályázaton, s írjuk le, hogy bízunk pályázatunk sikerében és készek vagyunk az abban foglaltak megvalósítására

28 Milyen EU pénzforrások pályázhatók civil szervezetek által?
ISPA Program - jelentős forrásokat fordít a csatlakozásra váró országok infrastrukturális beruházásaira és környezetvédelmi programjaira. Az ISPA Program keretében civil szervezetek csak igen korlátozott mértékben, elsősorban a környezetvédelmi programokra pályázhatnak. A program kezelője Magyarországon a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium. Sapard Program – az agrárstruktúraváltás és vidékfejlesztés programja. Magyarországon kistérségi társulások és helyi fejlesztésben, vidékfejlesztésben érdekelt civil szervezetek számára. Civil szervezetek mind a Sapard programozás, mind pedig a helyi közösségi kezdeményezések terén pályázhatnak. A program kezelője Magyarországon a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Phare Program – az EU Közép-Kelet-Európai országokat támogató programja, amely az új évezredben szintén a csatlakozás előkészítésének szolgálatában áll, elsősorban a kandidátus országok intézményi reformjának illetve beruházásainak támogatásával. A Phare programok közül csak azokat említjük itt meg, amelyek civil szervezetek számára is nyitottak.

29 Határon átnyúló Együttműködés Programja (CBC) az EU és Közép-Kelet-Európai országok közötti határon átnyúló kezdeményezések támogatására elsősorban a stratégia programok, humán erőforrás-fejlesztés, valamint az un. Eurorégiók szervezése terén nyitott a civil szervezetek számára. Ide tartozik az un. Credo Program is, amely Közép-Kelet-Európai országok egymás közötti határon átnyúló kezdeményezéseit támogatja. Magyarországon a CBC Program kezelője az FVM Phare CBC irodája. Az un. Multi-country (több országot magába foglaló) programok közül az un. Consensus Program nyitott civil szervezetek számára, amely a szociálpolitika, civil érdekvédelem kérdéseivel foglalkozik. A Consensus Program irányítása Brüsszelből történik. Az un. horizontális programok között számos van a civil szervezetek támogatására. Az un Phare Demokrácia Program a helyi nem-kormányzati szervezetek helyi demokratikus kezdeményezéseit, civil érdekvédelmi feladatvállalását, kisebbségi, emberi jogi kezdeményezések felkarolását célozza. A program kezelője az European Human Rights Foundation, Magyarországon a mikro projektek koordinálója az EC Delegation illetve az Autonómia Alapítvány. A Phare Partnership Program a helyi gazdaságfejlesztés és szocioökonómiai fejlesztés céljaira szolgál nem-kormányzati és civil szervezetek támogatása révén. A program kezelője Brüsszelben az Euroconsultants szervezet, Magyarországon a mikro projektek koordinálója az EC Delegation, illetve a RÖM Management Kft.

30 A Phare Lien Program a szociális szféra, a munkanélküliek, hátrányos helyzetű csoportok, kisebbségek és nők programjait támogatja, nem-kormányzati és civil szervezetek pályázhatnak. A program kezelője Brüsszelben az IBF, illetve Magyarországon a mikro projektek koordinálója az EC Delegation illetve a Partners Hungary Alapítvány. A Phare Partnership és Lien Programok összevonása révén új program indult 2000-ben Phare ACCESS Program néven. Ennek legfontosabb célkitűzése a közösségi joganyag megismertetése a civil társadalomban. Civil szervezetek három területen pályázhatnak: környezetvédelmi programok, a helyi gazdaságfejlesztés illetve a szociális szektor terén. A program kezelője Magyarországon az EC Delegation. A Phare program keretében működik az un. Leonardo da Vinci Program, amely munkanélküliek átképzési, szakképzés területén nyújt támogatást civil szervezetek számára. E program kezelője Magyarországon a magyar Leonardo Iroda. Az oktatás, nevelés és felsőoktatás területén működik az un. Socrates Program oktatási modellprogramok támogatására, civil szervezetek szintén pályázhatják. Magyarországon a magyar Socrates Iroda kezeli. A Youth for Europe Program európai ifjúsági kezdeményezések támogatására szolgál, a programot Brüsszeli központtal irányítják.


Letölteni ppt "Jaj, jaj, jaj már megint pályázatot kell írnom!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések