Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely CIVIL ALAP 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely CIVIL ALAP 2012."— Előadás másolata:

1 Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely CIVIL ALAP 2012.

2 A támogató és a lebonyolítók • A támogatás forrása: – A Svájci-Magyar Együttműködési Program • Lebonyolítók (Támogatás Közvetítő Szervezetként) : Magyarországi támogató alapítványok konzorciuma: – Ökotárs Alapítvány -- a konzorcium vezetője -- – Autonómia Alapítvány – Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) – Kárpátok Alapítvány - Magyarország • Felügyeleti intézmények: − Svájci Hozzájárulás Program Hivatala (SCO) − Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Nemzeti Koordinációs Egység − A VÁTI Nonprofit Kft a Közreműködő Szervezet (KSZ)

3 A program keretei •A program időtartama: –2012. augusztus – augusztus •Pályázati keretösszegek: Civil Alap: CHF, azaz Ft Ösztöndíj Alap: CHF, azaz Ft

4 Pályázati meghirdetése: három pályázati kör, 2012 –ben ill ban Pályázati kategóriák: és 9999 CHF, azaz – Ft nagyságú kisprojektek; és CHF, azaz – Ft nagyságú középprojektek; és CHF, azaz – HUF nagyságú nagyprojektek.

5 Pályázati témakörök –az „A” témakör (szociális szolgáltatások és roma integrációs programok*) –témagazda: Autonómia Alapítvány –a „B” témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) –témagazda: Ökotárs Alapítvány * Roma integrációs programokra CHF, azaz Ft áll rendelkezésre

6 „A” témakörben (szociális szolgáltatások és roma integrációs programok) pályázható tevékenységek: − a szociális és az egészségügy terén az állami szereplők és a szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek által le nem fedett, (hiány)területek azonosítása és szolgáltatási programok kidolgozása, működtetése; − állami és nem állami szereplők együttműködésének javítása; − a szociális szolgáltatásokra vonatkozó új vagy már létező standardok, továbbfejlesztése az (ön)kormányzati szervek és civil szervezetek közötti együttműködés kialakításával, illetve helyi jogalkotási kezdeményezések révén; − kapacitásbővítés annak érdekében, hogy a civil szervezetek jó minőségű szolgáltatásokat tudjanak nyújtani; − a roma népesség társadalmi befogadását és integrációját elősegítő projektek kidolgozása és működtetése; − a civil társadalom bevonásának erősítése, különös tekintettel az önkéntesség erősítésére és olyan újszerű, innovatív megközelítések kidolgozására, amelyek jelenleg hiányoznak az adott terület eszköztárából;

7 − szakpolitika-alkotásban érintett környezetvédő szervezetek és aktivisták népszerűsítése; − a környezetvédő szervezetek és aktivisták érdekérvényesítő tevékenységének megerősítése, (helyi és regionális környezeti törvényhozás, tervezés, jogalkalmazás betartásának figyelemmel kísérése (monitorozása) és befolyásolása); − a helyi környezeti problémákra rendszerszemléletű választ kínáló, környezetbarát, hosszú távon is fenntartható és mások számára is példaértékű megoldások kidolgozása; − a környezeti szempontok és megfontolások más ágazatokba való integrációját (pl. földhasználat, mezőgazdaság) szolgáló tevékenységek és projektek; − a célcsoportok figyelmének felkeltése konkrét akciókkal a környezet jövő generációk számára történő megőrzése érdekében; − a (helyi) civil szervezetek fejlesztése, kapacitásuk növelése sikeres projektek kidolgozásához és működtetéséhez. „B” témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) pályázható tevékenységek:

8 Kik pályázhatnak? Szervezeti forma szerint a pályázók lehetnek: − a évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv) alapján létrehozott alapítványok (ide nem értve a közalapítványt); − a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat); − a X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek.

9 Valamennyi pályázónak meg kell felelni az alábbi kritériumoknak: − Észak-Magyarországi vagy Észak-Alföldi székhellyel bejegyzettek és ott működődnek (Székhelyük és működésük Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében van (A támogatott projektek eredményének és hatásának is a fent felsorolt megyékben kell jelentkezniük.); − a pályázónak függetlennek kell lennie a közigazgatási szervektől és intézményektől és a helyi önkormányzatoktól. Alapítványok esetében az alapítók között nem lehetnek többségben az előbb felsoroltak; − nincs köztartozásuk; − bírósági végzésük szerint november 12. előtt bejegyzésre kerültek. Egy szervezet egy fordulóban egy pályázatot nyújthat be! (a Civil és Ösztöndíj Alapokra együttesen)

10 Partnerek és Együttműködők A pályázók a megpályázott projektet önállóan, partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. Partnerszervezet: A végrehajtásba a főpályázón felül maximum három olyan partnerszervezetet lehet bevonni, amelyek a projekt végrehajtása során anyagi támogatásban részesülnek. (Minden esetben a főpályázó lesz felelős a megpályázott projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért) Partnerszervezetek lehetnek: − A pályázatot akár önállóan is benyújtani jogosult, Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban bejegyzett civil szervezetek; − A máshol bejegyzett magyarországi ernyőszervezetek és szövetségek, amelyek tagszervezettel rendelkeznek a fenti két régióban; − Svájcban működő civil szervezetek (a nyilvántartásba vétel helye szerinti ország irányadó joga szerint alapított/létrehozott civil szervezetek), azaz egyesületek, társadalmi szervezetek, szövetségek, valamint magánalapítványok.

11 A pályázó a partner szervezeteken kívül további szervezetekkel és intézményekkel is együttműködhet a projekt lebonyolításában, e szervezetek a projektben együttműködők, a támogatásból nem részesülhetnek. További (a támogatásból nem részesülő) együttműködők lehetnek: Magyarországi állami, önkormányzati szervek és intézmények valamint társulásaik és a célrégiókkal határos országokban (Szlovákia, Ukrajna, Románia) működő, bejegyzett civil szervezetek.

12 Milyen hosszú projektekkel lehet pályázni? Kis-, és középprojektek maximum 24 hónaposak lehetnek, nincs minimum projekthosszúság! Nagyprojekteknek maximum 24 hónaposak, minimum 12 hónapig kell tartaniuk! (A második körben a projektek maximum 18 hónapig tarthatnak, a harmadikban 12 hónapig, figyelembe véve a Civil Alap Program teljes hosszát) A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntés közzétételének napján – az első körben várhatóan – februárjától ( ) lehet elkezdeni.

13 Szükséges-e önrész? A pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell önrészként készpénzből biztosítania (természetbeni hozzájárulás nem elszámolható (!),az önrész nem származhat más, a Magyar Állam központi költségvetése által finanszírozott alrendszerből (ideértve a Nemzeti Együttműködési Alapot és a Strukturális Alapokat), kivéve a kifejezetten önerő támogatására szolgáló forrásokat (pl. Nemzeti Együttműködési Alap önerő alapja). Projekt mérete Minimum támogatási igény Szükséges önerő A projekt teljes költsége Maximum támogatási igény Szükséges önerő A projekt teljes költsége Kisprojekt Ft Ft Ft Ft Ft Ft Középprojekt Ft Ft Ft Ft Ft Ft Nagyprojekt Ft Ft Ft Ft Ft Ft

14 Milyen költségek elszámolhatóak a pályázatban? Minden, az adott projekt végrehajtásához indokolhatóan szükséges költség elszámolható, kivéve az alábbi eseteket: − föld, telek, ingatlan vásárlás, új épületek építése; − gépjármű beszerzése; − hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; − visszaigényelhető adók (beleértve a visszaigényelhető ÁFÁ-t); − lízing díjak; − deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; − jutalékok és osztalék, profit kifizetés; − kamattartozás kiegyenlítése; − bírságok, kötbérek és perköltségek; − más forrásokból már finanszírozott tételek; − a támogatási döntés előtt felmerült költségek; − a Magyar Állam alkalmazottainak személyi költségei; − természetbeni hozzájárulások.

15 Pályázatokkal kapcsolatos kérdések - a pályázatok megírásával, benyújtásával kapcsolatban - elsősorban a Kárpátok Alapítványnak, - a beszámolókkal, pénzügyekkel kapcsolatban - a DemNetnek, a szakmai ügyekben a témakör szerint - az Autonómia illetve az Ökotárs Alapítványnak érdemes címezni az alábbi elérhetőségeken: Ökotárs Alapítvány - a „B” témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) pályázatainak kezelése Elérhetőségek: tel: (1) , Autonómia Alapítvány - az „A” témakör (szociális szolgáltatások) pályázatainak kezelése Elérhetőségek: tel: (1) , Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) - pénzügyi tanácsadás Elérhetőségek: tel: (1) , Kárpátok Alapítvány-Magyarország technikai segítségnyújtás a pályázóknak, ösztöndíjas program működtetése Elérhetőségek: tel:(36) ,

16 A programkezelő alapítványok képviselői helyi civil szervezetek, központok, közösségek meghívására szívesen tartanak további tájékoztató fórumokat bármelyik érintett megye településein, amennyiben a helyi szervező biztosítani tudja az esemény lebonyolítását és legalább 15 fő (szervezet), a program iránt kifejezetten érdeklődő részvételét!

17 Hogyan lehet pályázni? •Pályázni a űrlapkitöltő programján keresztül lehet, a pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével. Partnerségben megvalósított projektek esetében kötelező az aláírt együttmüdési nyilatkozat feltöltése. Egyéb dokumentumok feltöltésére, megküldésére nincs lehetőség, azok a pályázáshoz nem szükségesek!www.svajcivil.hu •Pályázatok benyújtása: november 12. (hétfő) 24:00 h

18 Pályázatok értékelése Formai értékelés: Automatikusan ellenőriz a pályázói felület! (Kitöltetlen, hiányosan kitöltött, nem megfelelő pályázatokat nem lehet benyújtani!) A beadást követően az Alapítványok munkatársai is ellenőrzik a pályázatokat. A pályázatok tartalmi értékelése és elbírálása kétlépcsős folyamatban történik: (1) Minden pályázat szakmai előértékelésen és pontozáson megy át, (a pályázatok értékelése folyamán kiegészítő kérdések feltételére vagy előmonitorozásra is sor kerülhet). (2)A független értékelők által adott pontszámok átlaga alapján a pályázati döntést mindkét témakörben külön-külön kilencfős ún.: Kisprojekt Elfogadó Bizottságok hozzák meg. A projektek értékelésének eljárási rendjéről a „Kisprojekt Elfogadó Bizottságok eljárás és ügyrendjében” olvashatnak. A Kisprojekt Elfogadó Bizottságok döntése végleges, fellebbezésre nincsen mód. A támogatási döntés oldalon közzétételre kerül, illetve az eredményről minden pályázót írásban ( en) értesítenek.

19 A támogatott szervezetek szerződéseiket és annak mellékleteként a jóváhagyott tevékenységek és a költségvetés összefoglalását en kapják meg, ezt vissza kell küldeniük az aláíró Ökotárs Alapítványhoz ellenjegyzésre és utalásra. A támogatás fogadására elkülönített bankszámlát kell használni. A támogatási szerződés kötelező mellékletei: − NAV igazolás; − A szervezet bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági végzés; − alapszabály vagy alapító okirat egyszerű másolata; − a szervezet bankja által kibocsátott azonnali beszedési megbízás, mely a szervezet minden bankszámlájára érvényes; − közhasznú szervezetek esetében a legfrissebb közhasznúsági jelentés egyszerű másolata; − Együttműködési megállapodás, amely (a pályázattal összhangban) tükrözi a tevékenységek és költségek megoszlását. − A Bíráló Bizottság a támogatási döntésben egyedi esetekben további mellékletek benyújtását is előírhatja. Szerződéskötés

20 A projektek finanszírozása A támogatási részletek kifizetése az alábbiak szerint történik: − az első részletet, a támogatás 50%-át a szerződés visszaküldésétől számított 15 napon belül; − a második részletet, a támogatás legfeljebb 30%-át a félidei beszámoló benyújtását és elfogadását követő 15 napon belül; − az harmadik, utolsó részletet (20%) a végső beszámoló benyújtását és elfogadását követő 15 napon belül az Ökotárs Alapítvány a szervezet számlájára utalja. A támogatási szerződés mintája a oldalon olvasható.www.svajcivil.hu

21 A pályázat elektronikus felülete (belépés)

22 A pályázat elektronikus felülete (egyéni felület)

23 A pályázat elektronikus felülete (űrlap)

24 A pályázat elektronikus felülete (költségvetés)

25

26 Köszönjük a figyelmet! Sok sikert a pályázathoz!


Letölteni ppt "Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely CIVIL ALAP 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések