Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gárdonyi Géza Tanári Konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gárdonyi Géza Tanári Konferencia"— Előadás másolata:

1 Gárdonyi Géza Tanári Konferencia
AZ EZERARCÚ Gárdonyi Géza Tanári Konferencia Rimaszombat, Eger 2013. november 15 – 16.

2 „a magyar Dickens” (Ady Endre) „kövek alatt nőtt fű” „az egri remete”
„Ő nem utóda senkinek, és őt nem is igen utánozza senki.”   (Juhász Gyula) „a magyar Dickens” (Ady Endre) „kövek alatt nőtt fű” „az egri remete” „a láthatatlan ember” „a magyar Tolsztoj”

3 Eredeti neve: ZIEGLER GÉZA
1863. augusztus 3. – október 30.

4 Édesapja: Ziegler Sándor Mihály (1823–1879)
gépészlegény, később Bécsben gépészmérnök Találmányai: ekevas, színes acélzománcozási eljárás 1848/49: „Kossuth fegyvergyárosa” – fegyvergyárat alapít (Pest, Nagyvárad, Arad) a szabadságharc leverését követően: menekül, elfogták, haditörvényszék elé került, jóakarói: segítenek 1850-ben tér haza Bécsből Magyarországra 1860-ban, Szőlősgyörkön gőzmalmot épít, itt ismeri meg feleségét

5 Édesanyja: Nagy Terézia (1840 – 1926)
szőlősgyöröki római katolikus, parasztsorba süllyedt "Te minden erőnél erősebb erő: anyai szeretet! Te emberi testbe öltözött napfény! Te Isten szívéből leszállott szent láng, haláltól nem félő, erős gyöngeség!" 1860. december 8-án vette feleségül Ziegler Sándor Mátyás Frigyükből: 7 gyermek született – 1 leány, 6 fiú . Itt uradalmi gépész az édesapa

6 1863. augusztus 3. 1861. június 1-jétől Ziegler a Veszprém megye akarattyapusztai Fiáth-uradalom kovácsa lett, 1862. február 21-én a Fejér vármegyei GÁRDONYBA költözött az akkor már egygyermekes házaspár Géza fiuk születésekor a család az agárdpusztai Nádasdy- uradalomban élt: - a családfő uradalmi gépész - egy nádfedelű, hosszú gerincű cselédházban látta meg a napvilágot augusztus 3-án - az agárdpusztai Szent Anna-kápolnában római katolikus vallásra keresztelték.  Gárdonyi Géza Emlékház, az író szülőháza

7 AZ „ÚSZÓ SZIGET” „Szegény anyám, mintha csak egy úszó szigetre épített volna házat. Apám nyugtalan természetű ember volt: nem ismert magánál nagyobb urat; ha valaki felső hangon beszélt vele, ugyanígy felelt. Vagy ő mondott fel, vagy neki mondtak fel. Anyám sose tudhatta, hogy melyik reggel az, amelyiknek nem ott lesz az estéje, ahol éppen voltak.”

8 - fészekrakás Egerben: 33 évesen, (1897) - előtte 21 helyen lakott,
1893 augusztus 3, Agárd 1864 Kiliti 1866 Pátka 1868 Székesfehérvár 1881 Karád segédtanító 1882 Devecser segédtanító 1884 Sárvár segédtanító 1884 Dabrony kántortanító - fészekrakás Egerben: 33 évesen, (1897) - előtte 21 helyen lakott, - 7 helyen tanult 1868 Pest 1870 Buda 1871 Sály 1873 Hejőcsaba 1874 Jajhalom Sárospatak 1875 Tiszaluc 1876 Pest Pest, Kálvin tér 1877 – Debrő, Nagy – út puszta 1877 Kál 1879 Szőlősgyörök 1878 – 81 Eger 1887 Győr, Hazánk, Tanítóbarát, Néptanítók Lapja Szeged, Szegedi Híradó, Szegedi Napló 1891 Arad, Arad és vidéke 1891 Pest, Pesti Hírlap, Magyar Hírlap, Budapest, Mátyás Diák Keller Péter alapján

9 „Kedv, hajlam… majd megjön az is, csak diploma legyen!”
1878 – Egri Érseki Római Katolikus Fitanítóképző Inézet (LÍCEUM) magányos, sokat nélkülözött, érseki ösztöndíjjal tanult, mostoha körülmények között él 1879 – meghal apja Egri önképzőkör – termékeny, a diákélclapban jelennek meg írásai „Kedv, hajlam… majd megjön az is, csak diploma legyen!” „Fiam, tebelőled sohse lesz nagy ember, de a kenyeredet azért meg tudod keresni.” (Répássy János professzor) Gárdonyi 1880 körül, egri tanítóképzősként

10 „A lámpás én vagyok. Világítok a sötétségben. Utat mutatok! Nálam nélkül vak a látó is.” (G.G.) 1881- KARÁD – próbatanítását teljesítette, vizsgái teljesítése után népiskolai tanítói oklevelet szerzett 1882 – DEVECSER – segédtanító 1884 – SÁRVÁR – osztálytanító 1885 – DABRONY – kántortanító (szolgálati lakás, jobb életkörülmények) dabronyi CSÁNYI MÁRIA – felesége

11 GYŐR – itt telepednek le az ifjú házasok zsurnaliszta
SZEGED - szegedi humor, szegedi párbajok 1891 – ARAD - ARAD ÉS VIDÉKE 1891 – BUDAPEST 1892– feleségétől különvált, aki gyermekeikkel elköltözik 1893 – szeretett Árpád öccse meghal MIKSZÁTH KÁLMÁN PÓSA LAJOS

12 Fészekrakás Az „egri remete” 1897. február 10. – EGERBEN telepedett le
tornácos parasztházat vásárolt, idős édesanyjával, és két fiával költözött ide Az „egri remete” Az egri házba ellátogató írótársak rendre számot adtak arról, hogy Gárdonyi dolgozószobája ablaktalan, az író befalaztatta a ház ablaknyílásait; alkalmasint csupán zárva tartotta ablaktábláit a fejfájós író. Az egri Gárdonyi-ház

13 1922. október 30.

14

15 ÍRÓ Egri csillagok, A láthatatlan ember, Isten rabjai, Ida regénye KÖLTŐ DRÁMAÍRÓ ÚJSÁGÍRÓ

16 MŰFORDÍTÓ – megtanul franciául, angolul, németül
NÉPTANÍTÓ „A néptanító szívét vasból alkotta az Isten, hogy elbírja azt a sok kegyetlen lábat, amivel a sorsa meggázolja.” ábécéskönyvet kezd írni HUMORISTA - élclapokba ír - sajátos figurája: Göre Gábor MŰFORDÍTÓ – megtanul franciául, angolul, németül Fordít: Shakespeare-t, Dantét MESEÍRÓ – Az Én újságom hasábjain jelennek meg: Nagyapó meséi Mindentudó Gergely bácsi - mesék

17 Gárdonyi Géza humora… Avagy hogyan született Göre Gábor?
És minekutána sokan kérdözték, hogy ki fia lánya vónék? és eggy úgy is kérdözött hogy ki az a tsuda okos embör? hát én ugyan errül szólani nem szándékoltam, de mondok ha mán kérik vagyok én ojan embör, hogy mögér az én jellösségöm is egypár mártás téntát, mivelhogy ijen biró mint én nem mindön bokorban teröm, ezt lyózanul is elmondhatom. Hát éngöm a lyóságos Szentisten Lepéndön teremtött ű szent kögyelmiből, a miért aszondom, hogy hálistennek, noha bal tsillagzat is ragyogott az böltsőm fölött, de azér néköm még asse árt. Mer észszel okossággal mindön bajbul ki gázol az magyar, mint ebben a könyvemben is kipéldázódik. A zén életöm pedig nem közönségösen kezdődött, hanem hogy édös anyám Nagy Kőrösön lyárt, ott születtem. Mer a zöregapám temetésire mönt oda édös anyám, noha apám nem akarta elereszteni, és a zasszonyok se lyavallották, de mégis elmönt, mert röttentő nagy szeretettel szerette a zédösapját. Most mán a kotsi rázást okolom magam is, hogy az rázott elő, de azis möglöhet, hogy az jó Isten velem akarta mögvigasztalni az tsalárdot, mer mihánt a temetés mögtörtént, mingyán én következtem.

18 1894-től Feszty Árpád-féle körképvállalat titkára
népszerűsítette a körképet különféle írásokkal, bejáratos a Jókai- Feszty szalonba 1895-ben saját körképvállalatot alapít Dante Alighieri: Isteni színjatéka iheleti meg a körkép megtervezésében „Menjen kérem a Pokolba!” „Azt hallottam, Budapesten megnyílott már a Pokol, vigyázzon kend, komámasszony, nemsokára meglakol!” kudarcba fullad a vállalkozás további terve: Petőfi-körkép

19 FESTŐ ILLUSZTRÁTOR LÁTVÁNYTERVEZŐ FÉNYKÉPÉSZ
grafikák, tájképek, zsánerképek, portrék ILLUSZTRÁTOR LÁTVÁNYTERVEZŐ FÉNYKÉPÉSZ

20 TERMÉSZETBARÁT Hermann Ottó, a jeles breznóbányai születésű természettudós is méltatja munkásságát növényeket gyűjt mikroszkóppal vizsgálja Bikapók – hatszemű pókfaj felfedezése

21 „Fiatalon sportos, de mindig dohányos.”
SAKKJÁTÉKOS Az író kiváló sakkjátékos is volt, 1887-ben nemzetközi versenyt nyert, és szerkesztette a Magyar Sakklap című újságot. VÍVÓ párbajozott Szegeden, két esetben párbajvétségért börtönben ült „Fiatalon sportos, de mindig dohányos.”

22 „TITKOSNAPLÓ“ - a folyóírás gyorsaságával használta a titkosírást
- Tibeti írása: TIBETŰI kulcsát magával vitte a sírba - Vaskos kötet, melyet Gárdonyi titkosírással  írt Tibetan grammar értelmét nem ismerték, titkosnaplónak vélték. - Csak távolról hasonlított a régi magyar rovásíráshoz; egyesek asszír, ind, héber, egyiptomi elemek követhetetlen- furcsa keveredését látták benne.”-

23 ZENÉSZ – hegedű, orgona, cimbalom, pianínó
- Liszt Ferenc meghívta a Londoni Világkiállításra orgonálni - hegedűjátéka virtuóz DALKÖLTŐ, DALSZÖVEG-ÍRÓ Karácsonyi ének Fel nagy örömre DANKÓ PISTA, a jó barát dalszövegeit is csiszolgatta

24 19 évesen írja a Fel nagy örömre karácsonyi ének szövegét és zenéjét Fel nagy örömre! ma született,  Aki után a föld epedett.  Mária karján égi a fény,  Isteni Kisded Szűznek ölén.  Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,  Nézd a te édes Istenedet.  Nem ragyogó fény közt nyugoszik,  Bársonyos ágya nincs neki itt.  Csak ez a szalma, koldusi hely,  Rá meleget a marha lehel.  Egyszerű pásztor, térdeden állj!  Mert ez az égi s földi király. 

25 „Mindenki élete erre a kérdésre felel meg: mit akar?
„Írói főgondom: keresem az emberben az angyalt.” „Mindenki élete erre a kérdésre felel meg: mit akar? A legtöbb ember kapni akar. Az igazi író azonban alkotni akar, vagyis adni. Minden egyéb mellékes neki.”

26 Forrásjegyzék: www.gardonyigeza.hu
(Keller Péter, Gárdonyi dédunokájának oldala) %A9za – Göre Gábor bíró úr könyve - A titkosnapló

27 Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Feled
Köszönjük a figyelmet! Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Feled


Letölteni ppt "Gárdonyi Géza Tanári Konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések