Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008. október 22. 18. 00 óra - párbeszéd Harcért – 2008.SZÁMADÁS 2006.-2008. 2006.-2008. 12014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.- SZÁMADÁS -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008. október 22. 18. 00 óra - párbeszéd Harcért – 2008.SZÁMADÁS 2006.-2008. 2006.-2008. 12014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.- SZÁMADÁS -"— Előadás másolata:

1

2 2008. október 22. 18. 00 óra - párbeszéd Harcért – 2008.SZÁMADÁS 2006.-2008. 2006.-2008. 12014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.- SZÁMADÁS -

3 2014. július 1.2 Beszámoló az elmúlt 2 év történéséről az – tükrében - Beszámoló az elmúlt 2 év történéséről az – tükrében - - SZÁMADÁS -

4 AMI NEM VOLT!  Kulturális rendezvények  Szórakozási lehetőségek  „Élhetőbb –komfortos” falukép  Szociális gondoskodás 2014. július 1.3- SZÁMADÁS -

5 AMI LETT!  Kulturális rendezvények  Szórakozási lehetőségek  „Élhetőbb –komfortos” falukép  Szociális gondoskodás - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres segítségnyújtás - Szoc. Étkeztetés  - 60 határozat, - 4 új rendelet, - 7 rend. m. 2014. július 1.4- SZÁMADÁS -

6 polgármester jelölt polgármester jelölt  Felismertem, hogy szemléletváltásra és menedzsment típusú vezetésre van szükség az eredményes működés érdekében, és teljes embert igénylő, főállásban végzendő, odaadó munkavégzésre. A főállásban végzett munka akár a napi nyolc órát is meghaladhatja. Csak így várható el felelősségteljes, professzionális munka bárkitől is, aki bármikor elszámoltatható. Ennek anyagi fedezete biztosított.  A meglévő állami normatíváink mellett az önkormányzati bevételek gyarapításának egyetlen módja a pályázatok és az állam által biztosított más pénzügyi források, egyéb lehetőségek kihasználása.  Tudom, hogy az elkövetkezendő években az önkormányzatra nehéz feladatok, döntések várnak: - az önkormányzati intézmények működési feltételeinek biztosítása és fejlesztése; - a kulturális élet lehetőségeinek megteremtése és bővítése; - településfejlesztés- és rendezés. Polgármesterként sokkal többet lehet (és kell) azért tenni, hogy a község visszanyerje a régi lendületét és hangulatát.  Tudom, hogy az elkövetkezendő években az önkormányzatra nehéz feladatok, döntések várnak: - az önkormányzati intézmények működési feltételeinek biztosítása és fejlesztése; - a kulturális élet lehetőségeinek megteremtése és bővítése; - településfejlesztés- és rendezés. Polgármesterként sokkal többet lehet (és kell) azért tenni, hogy a község visszanyerje a régi lendületét és hangulatát.  Nagyon fontosnak tartom az önkormányzat vezetése és a falu lakossága, valamint egyesületei és civil szervezetei közötti jó kommunikációt. Kiemelt célom a helyi vállalkozókkal a jó kapcsolat kiépítése és ápolása, az idős rászorulókról való mindenoldalú, odaadó gondoskodás.  Vállalom, hogy a törvények adta lehetőségeket maximálisan kihasználva, önkormányzati ismereteimet és személyes kapcsolataimat alkalmazva tevékenykedem a település érdekében. Mindezt oly módon, hogy az önkormányzat működése minden lakos számára átlátható és érthető legyen. Legfőbb feladatomnak a nyilvánosság előtt zajló tiszta közélet megteremtését tartom. 2014. július 1.5- SZÁMADÁS -

7 Bóni Zoltán - 2006- évi Önk. V. - Programja  A kommunális adó igazságosabbá és reálisabbá tétele.  Lehetőség és igény szerint minden háztartásba vezetékes ivóvíz bevezetése.  Szolgáltató önkormányzat kialakítása, amely nem csak hatóságként jár el, hanem gondoskodik polgárairól.  Az önkormányzat intézményeinek megőrzése, azok összehangolt, hatékony költségvetésű működtetése.  - Törekvés minél több eredményes pályázattal állami-, és uniós források elnyerésére Harc fejlesztéséhez, arculatának kialakítására és állapotának javítására, központi tereinek parkosítására, szépítésére.  Kiemelt gondoskodás a testi fogyatékkal élők és hátrányos helyzetű társadalmi rétegek szakképzettséghez, és ezáltal munkához juttatásáról.  Most pedig be szeretném mutatni Önöknek azt a cselekvési programtervet, amely sok munkával és szervezéssel jár, de anyagi vonzata az állam által biztosított. Az önkormányzatnak bevételt, pluszforrást teremt: I. (Magyar Állam)  Általános iskola állami normatívájának növelése - megsokszorozása  Általános iskola állami normatívájának növelése - megsokszorozása  II. (Magyar Állam)  Szociális házi segítségnyújtás - Idős rászoruló embereknek / 2 fő szociális munkásnak ez munkahelyteremtés is egyben /  III. („Virágos falvakért”)  Parkosítás – virágosítás – fásítás 2014. július 1.6 - SZÁMADÁS -

8 Bóni Zoltán - 2006- évi Önk. V. - Programja  A felmerült helyi igények kielégítése:  a sorrend a kivitelezési sorrendet tükrözi a következő ( nemcsak ) négy évre  1.Diós és a Dózsa György utcák vízelvezető árkainak vizsgálata, illetve azok tisztítása, vízelnyelő árkok (gödrök) ásása. Ezeknek az utcáknak zúzottkővel történő beborítása.  2. Buszmegálló létesítése az iskola és a Bogos féle épület közti részen.  3. Gyalogátkelőhely kialakítása az óvodaféle kereszteződésben.  4. Köztéri világítás a temetőtől a Diós utcába vezető útvonalra, a Bogos bolttól a Vörösmarty térre vezető útszakaszra, valamint a Kossuth utcai kanyarban egy lámpatest kihelyezése.  5. Kossuth és Alkotmány utca elhanyagolt járófelületének javítása – betonkockák felszedése illetve újra lerakása, járdakészítés ott, ahol még semmi sincs.  6. Jókai utca vízelvezető árkainak kiásása, járda pótlása, útburkolat javítása.  7. Minden utcába hirdetőtáblák, utca névtáblák kihelyezése.  8. Minden eszközt meg kell ragadni a csatornázás kivitelezésére.  8. Minden eszközt meg kell ragadni a csatornázás kivitelezésére.  Meglévő intézményeink fejlesztése:  Meglévő intézményeink fejlesztése:  1. Hivatal épülete.  2. Művelődési Ház: tetőtér beépítése - emeletének befejezése.  3. Orvosi Hivatal: tetőterének kialakítása, lakás / lakások kialakítása.  4.Posta és a Takarékszövetkezet épületének renoválása, kulturált szolgáltató helyiséggé alakítása.  Akadálymentesítés – minden intézményünk legyen megközelíthető tolókocsival és babakocsival. 2014. július 1.7 - SZÁMADÁS -

9 Bóni Zoltán - 2006- évi Önk. V. - Programja  Élhetőbb és komfortos faluképért:  A meglévő falutábla közelében címeres üdvözlőtábla kihelyezése.  Minden utcában kulturált virágosítás és fásítás, virágágyások a köztereken.  Vörösmarty téren biztonságos, EU normás játszótér kialakítása (csúszda, padok, közlekedőösvény).  Vörösmarty téren parkosítás megkezdése, padok kihelyezése (a kivitelezés nagy része pályázati pénzből történne).  Köztéri kukák és köztéri padok kihelyezésének folytatása - buszmegállókba, valamint minden utcában több helyre (kb. 15 db. Szemétgyűjtő).  Községünk lélekszámának – népességének - növelése érdekében:  Új utcák nyitása:  legalább negyven házhelyet kell kialakítanunk.  Külterületünk - Janyapuszta rendberakása:  A főcél, hétvégi nyaralóövezetté tétele.  - útjának javítása  - telkeinek megtisztítása, újra kiparcellázása  - lakóinak ivóvíz problémájának rendezése  Munkahelyteremtés:  Vállalkozókat kell idecsábítanunk, vállalkozásoknak kell teret nyitnunk.  Fő feladatnak kell tekintenünk:  Iskolánk és Óvodánk helybenntartását,  elősegíteni a fiataljaink helyben maradását. 2014. július 1.8 - SZÁMADÁS -

10 Bóni Zoltán - 2006- évi Önk. V. - Programja  1. A cselekvési programomból kiderül: plusz pénzt, állami normatívát teremtek a költségvetésünkhöz.  A sikeres pályázatok szintén többlet forrást hoznak.  3. Mint polgármester, plusz munkaterület vállalással a kiadásoldalon költségmegtakarítást eredményezek.  Ezek a következők:  Községünk művelődésszervezői teendői  Hivatalainkban: számítógép rendszergazdai munkavégzése  Pályázatok figyelése és írása  Hivatalban, munkaidőben: Internet és irodai szolgáltatás  - Szakmai végzettségemhez tartozó dolgok elvégzése  Polgármesterként is teszem a társadalmi feladataimat:  Társadalmi szervezetek koordinálása  Polgárőrség vezetése, járőrözése  Környezetünk védelme 2014. július 1.9 - SZÁMADÁS -

11 2014. július 1.10 A 2008 évi költségvetés időarányos teljesítése 2008.01.01.-től 2008.09.30.- ig A 2008 évi költségvetés időarányos teljesítése 2008.01.01.-től 2008.09.30.- ig  A teljesítések megfelelnek a 2008 évi költségvetési rendeletben rögzített céloknak.  Megvalósított cél: Intézmények kiegyensúlyozott és zavartalan működése, valamint 5.689 eFt értékben beruházási és fejlesztési tevékenység megvalósítása. Megnev.Terv.Tényl. Összes bevétel 929.692 eFt 76.157 eFt Megnev.Terv.Tényl. Összes kiadás 929.69 2 eFt. 70.250 eFt - SZÁMADÁS -

12 2008. É v i t e r v – EREDETI - Bevételek: 924. 174. 000 Ft Megnevezés / Részletezve / ezer Ft-ban Intézményi műk. bevételek 7.572 7.572 Sajátos műk. bevételek 13.994 Költségvetési tám. és Sz.J.A. 51.002 MÜK. c. p. e. átvétel 15.872 Támogatásértékű műk. Bev. 9.347 Felhalm. célú bev. 450 450 Támog. ért. felh. bev. 713. 344 Hosszú lejáratú hitel 106.565 Egyéb bev. ( pénzm. ) 6.028 6.028 2014. július 1.11- SZÁMADÁS -

13 2008. É v i t e r v – EREDETI - Kiadások: 924. 174. 000 Ft Megnevezés / Részletezve / ezer Ft-ban Személyi jell. kiadások 21.416 Munkaadókat terhelő jár 7.595 7.595 Dologi kiadások 18.143 Mük. célra átadott 11.462 Támogatásért. műk. kiad 19.437 Beruházási kiadások 729. 678 Felújítások114.634 Céltartalékok 1.809 1.809 2014. július 1.12- SZÁMADÁS -

14 2008. évben összes bevétel részletezve 2008.01.01.-től 2008.09.30.- ig Megnevezés Megnevezés Mod. előír. e.Ft Teljesítet t eFt. Intézményi mük. bevételek 12.85910.829 Saját mük. bev. 13.9949.089 Költségv. tám. és SZ.J.A.52.88740.573 Mük. c. p. e. átvétel 541121 Támogatásértékű műk. bev. 23.0249.038 Felhalmozás célú bev. 450 200 200 Támogatás ért. felhalm. bev. 713.344280 Hosszú lejáratú hitel106.5650 Egyéb bev. ( pénzm. ) 6.0286.028 2014. július 1.13 - SZÁMADÁS -

15 2008. évben összes kiadás részletezve 2008.01.01.-től 2008.09.30.- ig Megnevezés /Részletezve / Mod. előír. e.Ft Teljesített eFt. Személyi juttatások 22.04115.468 Munkaadókat terh. Jár. 7.0574.827 Dologi és egyéb folyó ki. 19.99417.7333 Működési célra p.e. átad 14.88610.928 Támogatásért. mük. kiad. 19.36115.605 Felújítás116.1183.755 Beruházási kiad 730.2291.934 Céltartalékok6 2014. július 1.14- SZÁMADÁS -

16 A 2008 évi költségvetés időarányos teljesítése 2008.10.22.  2008. év október 22.-én a számlán lévő összeg: ……………. Ft  Szabad felhasználású: ……….. Ft  Lekötött pénzeszköz: …………... Ft  Ebből 2008. évi vis major Állami támogatás : - 6.999.999 Ft - 6.999.999 Ft A CKÖ pénzeszköze: - …………… Ft Végösszeg: 6.025.663 Ft 2014. július 1.15 - SZÁMADÁS -

17 2014. július 1.16 Beszámoló a 2008 évi költségvetés időarányos teljesítéséről Működési Működési  iskola épületének fenntartása  konyha üzemeltetése  egészségház fenntartása  körjegyzőség helyi hivatalának működtetése  Művelődési Ház és könyvtárunk fenntartása kiadások: -Mosdó csempézése - működési feltételek javítása, edények vásárlása - külső-belső meszelés, festés és mázolás - külső meszelése - Külső meszelés - SZÁMADÁS -

18 2014. július 1.17 Beszámoló a 2008 évi költségvetés időarányos teljesítéséről Működési  köztemetőnkről történő gondoskodás  közterületek tisztántartása,tavaszi és nyári valamint őszi nagytakarítások, belterületi vízelvezető árkok rendberakása  közintézményeink homlokzati falfelületei- nek újrameszelése  útjaink burkolatának javítása kiadások: - zúzott kövesút kivitelezése, - drótkerítéssel bekerítés - árkok és vízelvezetők ásása illetve tisztítása, Vörösmarty tér vízelvezető kibetonozása - Takarékszövetkezet és a Posta épületének külső meszelése - Jókai utca, Kölesdi utca és a Vörösmarty tér összekötő szakasza - SZÁMADÁS -

19 2014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.- SZÁMADÁS -18 Beszámoló a 2008 évi költségvetés időarányos teljesítéséről Működési kiadások - Diós utca, „Bogos köz” közvilágítás rendezése - Diós utca vízelvezetőjének rendezése - Dózsa Gy. utca végén út rendezése, 3 db villany oszlop felállítása, árok ásás, - Központi téren 7 db. pad kihelyezése

20 2014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.19 2008 évben teljesített munkafolyamatok Kossuth utca:  Vízelvezetőárkok, közterület rendezése, Fő utca:  Vízelvezetőárkok, közterület rendezése, Partfal – zöldfelület rendben tartása,Járda építés 65m,  Önkormányzati épület, - udvarrendezés – térkövezés - virágosítás  Hősi emlékmű virágosítása, tuják ültetése - SZÁMADÁS -

21 2014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.20 2008 évben teljesített munkafolyamatok Sió utca:  Mindkét oldali útpadka rendezése Dózsa és Diós utca:  árok és utak rendberakása, bozótirtás, közvilágítás rendezése, 3 db villany oszlop lerakása, Vörösmarty tér:  Játszótér környéke,- gázcsere telep bódéjának lebontása, Önk. udvarában történő elhelyezése - kihelyezése, Orvosi H. előtti parkoló építése, Szelektív Hulladékgyűjtő sziget felállítás, 2db faragott pad kihelyezése, Járda építés 267 m, - SZÁMADÁS -

22 2014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.21 2008 évben teljesített munkafolyamatok Vörösmarty tér:  Művelődési Ház,- külső belső meszelés parkírozó kialakítása, épület környékének rendberakása, virágágyások, virágok ültetése, bolt előtt kuka kihelyezése, orvosi Hiv. elé 2 db faragott pad kihelyezése, Petőfi utca:  Lépcsők melletti virágágyások, Szelektív Hulladékgyűjtő sziget felállítása Diós utca ( temető alatt ):  Út javítás - szélesítés, bozótirtás, Köztemető:  Út javítás, bozótirtás, kerítés pótlása ( oszlop és kerítés ) teljes hosszában 170 m + 10 m, - SZÁMADÁS -

23 2014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.22 2008 évben teljesített munkafolyamatok Alkotmány utca:  Újabb faragott pad kihelyezése Széchenyi utca:  Járda építés 80 m, Óvoda-parkoló létesítés, kuka kihelyezés, - SZÁMADÁS -

24 2014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.23 2008 évben teljesített munkafolyamatok Kölesdi utca:  Iskola- WC csempézés, Kuka kihelyezése Jókai utca:  Aszfaltos út építés, „Bogos köz” közvilágítás megoldása „Bogos köz” közvilágítás megoldása - SZÁMADÁS -

25 2014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.24 A 2008 évi : PÁLYÁZATOK ! - A bel- és csapadék-vízelvezető árkok: NEM S.! rendezése – pályázat útján – tervdoku. el kész. rendezése – pályázat útján – tervdoku. el kész. - Csatornázási tervdokumentáció elkészítése – P.- beadva. - Széchenyi -, Fő -, Vörösmarty és Jókai utcai járda építése – SAJÁT F. !. - Jókai utcai és a Sió utcai útburkolat javítása – SAJÁT F. !. - Művelődési Ház generál felújításához terv dokumentáció elkészítése – P. – beadva. - Központi tér kialakításának látványtervének elkészítése. – Elkészítve! - Orvosi hivatal tetőtér beépítése, hasznosítása- - SAJÁT F.! - SAJÁT F.! - SZÁMADÁS -

26 2014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.25 2008 – évi TAKARÉKOSSÁGOK – MEGTAKARÍTÁSOK ! - Jótékonysági rendezvények - Jótékonysági rendezvények eredménye: ….. eFt eredménye: ….. eFt - Bevezetett rendszabályok és - Bevezetett rendszabályok és következetes takarékosság következetes takarékosság eredménye: ….. eFt eredménye: ….. eFt - SZÁMADÁS -

27 2014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.26 2008 – évi Pályázati bevételek: - eMagyaro. Pont: 380 eFt - Mozgókönyvtár: 820 eFt - CÉDE: + 1.500 eFt - Iskola: + 7.900 eFt - Óvoda: + 26.000 eFt - Vis major: + 6.999 eFt - Szoc. étk.: + 1.700 eFt - Egyéb: 130 eFt - SZÁMADÁS -

28 272014. július 1.2014. július 1.2014. július 1. Beszámoló a 2008 évi költségvetés időarányos teljesítéséről /2008.01.01.-2008.10.15./ KIMUTATÁS 2008 - évi SZOCIÁLIS KIADÁSOKRÓL JogcímTerv. ö. / eFt Kifizetett ö. / eFt Lakásfenntartás tám.2.4001.046 Ápolási díj + Járulék.3.967 + 9522.628 + 609 Rendsz. szoc. seg.2.0002.210 Közgy./Méltány./ 200 90 - SZÁMADÁS -

29 282014. július 1.2014. július 1.2014. július 1. Beszámoló a 2008 évi költségvetés időarányos teljesítéséről SZOCIÁLIS KIADÁSOKRÓL JogcímTerv. ö. / eFt Kifizetett ö. / eFt Temetési segély 50 50 10 Átmeneti segély240124 Tankönyvvás. tám. és Bursa Hungarica 700543 Nyári étkeztetés147 Rendsz. Gyermekv. kedv. egyszeri tám. 269 269 269 - SZÁMADÁS -

30 292014. július 1.2014. július 1.2014. július 1. Beszámoló a 2008 évi költségvetés időarányos teljesítéséről KIMUTATÁS AZ ADÓKRÓL AdónemBefolyt ö. / eFt Hátralék ö. / eFt Vállalk. komm. adója 147 60 Magánszem. komm. adója 2.0421.220 Iparűzési adó2.1422.500 Gépjárműadó4.7392.866 Összesen:9.0706.646 - SZÁMADÁS -

31 2014. július 1.30 2008 évi KÖVETELÉSÜNK KINTLÉVŐSÉGEINK Helyi cég megszűnése utáni adó követelésünk: 2.110 eFt 2.110 eFt Elveszett!! Elveszett!! - SZÁMADÁS -

32 2014. július 1.31 Önkormányzatunk szociális munkásainak 2007 - évi Létszám alakulása:  2008. 01. – tólközcélúak: 2 fő 04. – tőlközhasznúak:6 +1fő 04. – tőlközhasznúak:6 +1fő  2007. 11. – tól közcélúak: 5 fő közhasznúak:0 fő - SZÁMADÁS -

33 Önkormányzatunk szociális munkásainak létszám terve 2009. – évben  202008. 01. – tól közcélúak: 2 fő 04. – től közhasznúak: 6 +1 fő 04. – től közhasznúak: 6 +1 fő 2014. július 1.32- SZÁMADÁS -

34 2014. július 1.33 Legsikeresebb és legismertebb rendezvények:  Mindenki karácsonya  Nőnapi rendezvény ( gasztronómiai … )  Bolondos bál  Gyermek önkormányzati választások  Majális  Gyermeknap  I. Falunap  Harci Túlélő Tábor – Nyári  Augusztusi halfogó verseny  Rokkantakról történő megemlékezés ( Testi és szellemi fogyatékkal élők )  Idősek Világnapi megemlékezés(gasztronómiai) - SZÁMADÁS -

35 2014. július 1.34 Rendezvényeink bevételéből valósult meg:  Evőeszközök vásárlása ( 2. része ! )  Dekorációs nád ( + 2db) és pavilonok(+12 db ) vásárlása, étkező pavilon, 5 db műanyag vödör, 12 db műanyag lavór,  Gyűjtés gyalogátkelőhelyre – tervezése folyamatban! - SZÁMADÁS -

36 2014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.35 2008 évi ÉLELMISZER ADOMÁNY Augusztus hónapban: 700 ember részére – 700 ember részére – 9.000 kg 9.000 kg Tervezett osztás: Október hónapban Október hónapban 700 ember részére – 9. 000 kg 9. 000 kg Szervező: Önkormányzat - SZÁMADÁS -

37 2014. július 1.2014. július 1.2014. július 1. 36 - SZÁMADÁS -

38 Beruházás, felújítás 2008 év: - 5.689.291 Ft - 5.689.291 Ft Kis értékű tárgyi eszköz vásárlások: 367.000 Ft 367.000 Ft Saját kezűleg előállított érték: - 7 db pad - 7 db pad névértéken 140. 000 FT névértéken 140. 000 FT Temetői zúzottkő: 360.000Ft Orvosi Hivatal előtti parkírozó: 152.609Ft Óvoda előtti parkírozó: 55.160Ft 2014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.37 - SZÁMADÁS -

39 2008.01.01. – napjainkig elvégzett munkafolyamatok 1. Vörösmarty térről – tároló – lebontása, önkormányzat udvarán történő felállítása 2. Műv.Ház előtti árok befedése, parkoló kialakítása kialakítása 3. Belterületen közlekedési táblák cseréje 4. Egészségház előtti parkoló 5. Óvoda előtti parkoló 6. Új virágágyások 7. Facsemeték ültetése 8. Padok, kukák kihelyezése 2014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.38 - SZÁMADÁS -

40 2014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.39 2008. október 22. 2008. október 22. Harc Község Önkormányzata - Eladósodva nincs! - Rendezvényei költségvetését előre elfogadott mértékig terhelték! - Nincs kiegyenlítetlen számlái! - SZÁMADÁS -


Letölteni ppt "2008. október 22. 18. 00 óra - párbeszéd Harcért – 2008.SZÁMADÁS 2006.-2008. 2006.-2008. 12014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.- SZÁMADÁS -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések