Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008. október 22. 18. 00 óra - párbeszéd Harcért – 2008.SZÁMADÁS 2006.-2008. 2006.-2008. 12014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.- SZÁMADÁS -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008. október 22. 18. 00 óra - párbeszéd Harcért – 2008.SZÁMADÁS 2006.-2008. 2006.-2008. 12014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.- SZÁMADÁS -"— Előadás másolata:

1

2 2008. október óra - párbeszéd Harcért – 2008.SZÁMADÁS július július július 1.- SZÁMADÁS -

3 2014. július 1.2 Beszámoló az elmúlt 2 év történéséről az – tükrében - Beszámoló az elmúlt 2 év történéséről az – tükrében - - SZÁMADÁS -

4 AMI NEM VOLT!  Kulturális rendezvények  Szórakozási lehetőségek  „Élhetőbb –komfortos” falukép  Szociális gondoskodás július 1.3- SZÁMADÁS -

5 AMI LETT!  Kulturális rendezvények  Szórakozási lehetőségek  „Élhetőbb –komfortos” falukép  Szociális gondoskodás - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres segítségnyújtás - Szoc. Étkeztetés  - 60 határozat, - 4 új rendelet, - 7 rend. m július 1.4- SZÁMADÁS -

6 polgármester jelölt polgármester jelölt  Felismertem, hogy szemléletváltásra és menedzsment típusú vezetésre van szükség az eredményes működés érdekében, és teljes embert igénylő, főállásban végzendő, odaadó munkavégzésre. A főállásban végzett munka akár a napi nyolc órát is meghaladhatja. Csak így várható el felelősségteljes, professzionális munka bárkitől is, aki bármikor elszámoltatható. Ennek anyagi fedezete biztosított.  A meglévő állami normatíváink mellett az önkormányzati bevételek gyarapításának egyetlen módja a pályázatok és az állam által biztosított más pénzügyi források, egyéb lehetőségek kihasználása.  Tudom, hogy az elkövetkezendő években az önkormányzatra nehéz feladatok, döntések várnak: - az önkormányzati intézmények működési feltételeinek biztosítása és fejlesztése; - a kulturális élet lehetőségeinek megteremtése és bővítése; - településfejlesztés- és rendezés. Polgármesterként sokkal többet lehet (és kell) azért tenni, hogy a község visszanyerje a régi lendületét és hangulatát.  Tudom, hogy az elkövetkezendő években az önkormányzatra nehéz feladatok, döntések várnak: - az önkormányzati intézmények működési feltételeinek biztosítása és fejlesztése; - a kulturális élet lehetőségeinek megteremtése és bővítése; - településfejlesztés- és rendezés. Polgármesterként sokkal többet lehet (és kell) azért tenni, hogy a község visszanyerje a régi lendületét és hangulatát.  Nagyon fontosnak tartom az önkormányzat vezetése és a falu lakossága, valamint egyesületei és civil szervezetei közötti jó kommunikációt. Kiemelt célom a helyi vállalkozókkal a jó kapcsolat kiépítése és ápolása, az idős rászorulókról való mindenoldalú, odaadó gondoskodás.  Vállalom, hogy a törvények adta lehetőségeket maximálisan kihasználva, önkormányzati ismereteimet és személyes kapcsolataimat alkalmazva tevékenykedem a település érdekében. Mindezt oly módon, hogy az önkormányzat működése minden lakos számára átlátható és érthető legyen. Legfőbb feladatomnak a nyilvánosság előtt zajló tiszta közélet megteremtését tartom július 1.5- SZÁMADÁS -

7 Bóni Zoltán évi Önk. V. - Programja  A kommunális adó igazságosabbá és reálisabbá tétele.  Lehetőség és igény szerint minden háztartásba vezetékes ivóvíz bevezetése.  Szolgáltató önkormányzat kialakítása, amely nem csak hatóságként jár el, hanem gondoskodik polgárairól.  Az önkormányzat intézményeinek megőrzése, azok összehangolt, hatékony költségvetésű működtetése.  - Törekvés minél több eredményes pályázattal állami-, és uniós források elnyerésére Harc fejlesztéséhez, arculatának kialakítására és állapotának javítására, központi tereinek parkosítására, szépítésére.  Kiemelt gondoskodás a testi fogyatékkal élők és hátrányos helyzetű társadalmi rétegek szakképzettséghez, és ezáltal munkához juttatásáról.  Most pedig be szeretném mutatni Önöknek azt a cselekvési programtervet, amely sok munkával és szervezéssel jár, de anyagi vonzata az állam által biztosított. Az önkormányzatnak bevételt, pluszforrást teremt: I. (Magyar Állam)  Általános iskola állami normatívájának növelése - megsokszorozása  Általános iskola állami normatívájának növelése - megsokszorozása  II. (Magyar Állam)  Szociális házi segítségnyújtás - Idős rászoruló embereknek / 2 fő szociális munkásnak ez munkahelyteremtés is egyben /  III. („Virágos falvakért”)  Parkosítás – virágosítás – fásítás július SZÁMADÁS -

8 Bóni Zoltán évi Önk. V. - Programja  A felmerült helyi igények kielégítése:  a sorrend a kivitelezési sorrendet tükrözi a következő ( nemcsak ) négy évre  1.Diós és a Dózsa György utcák vízelvezető árkainak vizsgálata, illetve azok tisztítása, vízelnyelő árkok (gödrök) ásása. Ezeknek az utcáknak zúzottkővel történő beborítása.  2. Buszmegálló létesítése az iskola és a Bogos féle épület közti részen.  3. Gyalogátkelőhely kialakítása az óvodaféle kereszteződésben.  4. Köztéri világítás a temetőtől a Diós utcába vezető útvonalra, a Bogos bolttól a Vörösmarty térre vezető útszakaszra, valamint a Kossuth utcai kanyarban egy lámpatest kihelyezése.  5. Kossuth és Alkotmány utca elhanyagolt járófelületének javítása – betonkockák felszedése illetve újra lerakása, járdakészítés ott, ahol még semmi sincs.  6. Jókai utca vízelvezető árkainak kiásása, járda pótlása, útburkolat javítása.  7. Minden utcába hirdetőtáblák, utca névtáblák kihelyezése.  8. Minden eszközt meg kell ragadni a csatornázás kivitelezésére.  8. Minden eszközt meg kell ragadni a csatornázás kivitelezésére.  Meglévő intézményeink fejlesztése:  Meglévő intézményeink fejlesztése:  1. Hivatal épülete.  2. Művelődési Ház: tetőtér beépítése - emeletének befejezése.  3. Orvosi Hivatal: tetőterének kialakítása, lakás / lakások kialakítása.  4.Posta és a Takarékszövetkezet épületének renoválása, kulturált szolgáltató helyiséggé alakítása.  Akadálymentesítés – minden intézményünk legyen megközelíthető tolókocsival és babakocsival július SZÁMADÁS -

9 Bóni Zoltán évi Önk. V. - Programja  Élhetőbb és komfortos faluképért:  A meglévő falutábla közelében címeres üdvözlőtábla kihelyezése.  Minden utcában kulturált virágosítás és fásítás, virágágyások a köztereken.  Vörösmarty téren biztonságos, EU normás játszótér kialakítása (csúszda, padok, közlekedőösvény).  Vörösmarty téren parkosítás megkezdése, padok kihelyezése (a kivitelezés nagy része pályázati pénzből történne).  Köztéri kukák és köztéri padok kihelyezésének folytatása - buszmegállókba, valamint minden utcában több helyre (kb. 15 db. Szemétgyűjtő).  Községünk lélekszámának – népességének - növelése érdekében:  Új utcák nyitása:  legalább negyven házhelyet kell kialakítanunk.  Külterületünk - Janyapuszta rendberakása:  A főcél, hétvégi nyaralóövezetté tétele.  - útjának javítása  - telkeinek megtisztítása, újra kiparcellázása  - lakóinak ivóvíz problémájának rendezése  Munkahelyteremtés:  Vállalkozókat kell idecsábítanunk, vállalkozásoknak kell teret nyitnunk.  Fő feladatnak kell tekintenünk:  Iskolánk és Óvodánk helybenntartását,  elősegíteni a fiataljaink helyben maradását július SZÁMADÁS -

10 Bóni Zoltán évi Önk. V. - Programja  1. A cselekvési programomból kiderül: plusz pénzt, állami normatívát teremtek a költségvetésünkhöz.  A sikeres pályázatok szintén többlet forrást hoznak.  3. Mint polgármester, plusz munkaterület vállalással a kiadásoldalon költségmegtakarítást eredményezek.  Ezek a következők:  Községünk művelődésszervezői teendői  Hivatalainkban: számítógép rendszergazdai munkavégzése  Pályázatok figyelése és írása  Hivatalban, munkaidőben: Internet és irodai szolgáltatás  - Szakmai végzettségemhez tartozó dolgok elvégzése  Polgármesterként is teszem a társadalmi feladataimat:  Társadalmi szervezetek koordinálása  Polgárőrség vezetése, járőrözése  Környezetünk védelme július SZÁMADÁS -

11 2014. július 1.10 A 2008 évi költségvetés időarányos teljesítése től ig A 2008 évi költségvetés időarányos teljesítése től ig  A teljesítések megfelelnek a 2008 évi költségvetési rendeletben rögzített céloknak.  Megvalósított cél: Intézmények kiegyensúlyozott és zavartalan működése, valamint eFt értékben beruházási és fejlesztési tevékenység megvalósítása. Megnev.Terv.Tényl. Összes bevétel eFt eFt Megnev.Terv.Tényl. Összes kiadás eFt eFt - SZÁMADÁS -

12 2008. É v i t e r v – EREDETI - Bevételek: Ft Megnevezés / Részletezve / ezer Ft-ban Intézményi műk. bevételek Sajátos műk. bevételek Költségvetési tám. és Sz.J.A MÜK. c. p. e. átvétel Támogatásértékű műk. Bev Felhalm. célú bev Támog. ért. felh. bev Hosszú lejáratú hitel Egyéb bev. ( pénzm. ) július SZÁMADÁS -

13 2008. É v i t e r v – EREDETI - Kiadások: Ft Megnevezés / Részletezve / ezer Ft-ban Személyi jell. kiadások Munkaadókat terhelő jár Dologi kiadások Mük. célra átadott Támogatásért. műk. kiad Beruházási kiadások Felújítások Céltartalékok július SZÁMADÁS -

14 2008. évben összes bevétel részletezve től ig Megnevezés Megnevezés Mod. előír. e.Ft Teljesítet t eFt. Intézményi mük. bevételek Saját mük. bev Költségv. tám. és SZ.J.A Mük. c. p. e. átvétel Támogatásértékű műk. bev Felhalmozás célú bev Támogatás ért. felhalm. bev Hosszú lejáratú hitel Egyéb bev. ( pénzm. ) július SZÁMADÁS -

15 2008. évben összes kiadás részletezve től ig Megnevezés /Részletezve / Mod. előír. e.Ft Teljesített eFt. Személyi juttatások Munkaadókat terh. Jár Dologi és egyéb folyó ki Működési célra p.e. átad Támogatásért. mük. kiad Felújítás Beruházási kiad Céltartalékok július SZÁMADÁS -

16 A 2008 évi költségvetés időarányos teljesítése  év október 22.-én a számlán lévő összeg: ……………. Ft  Szabad felhasználású: ……….. Ft  Lekötött pénzeszköz: …………... Ft  Ebből évi vis major Állami támogatás : Ft Ft A CKÖ pénzeszköze: - …………… Ft Végösszeg: Ft július SZÁMADÁS -

17 2014. július 1.16 Beszámoló a 2008 évi költségvetés időarányos teljesítéséről Működési Működési  iskola épületének fenntartása  konyha üzemeltetése  egészségház fenntartása  körjegyzőség helyi hivatalának működtetése  Művelődési Ház és könyvtárunk fenntartása kiadások: -Mosdó csempézése - működési feltételek javítása, edények vásárlása - külső-belső meszelés, festés és mázolás - külső meszelése - Külső meszelés - SZÁMADÁS -

18 2014. július 1.17 Beszámoló a 2008 évi költségvetés időarányos teljesítéséről Működési  köztemetőnkről történő gondoskodás  közterületek tisztántartása,tavaszi és nyári valamint őszi nagytakarítások, belterületi vízelvezető árkok rendberakása  közintézményeink homlokzati falfelületei- nek újrameszelése  útjaink burkolatának javítása kiadások: - zúzott kövesút kivitelezése, - drótkerítéssel bekerítés - árkok és vízelvezetők ásása illetve tisztítása, Vörösmarty tér vízelvezető kibetonozása - Takarékszövetkezet és a Posta épületének külső meszelése - Jókai utca, Kölesdi utca és a Vörösmarty tér összekötő szakasza - SZÁMADÁS -

19 2014. július július július 1.- SZÁMADÁS -18 Beszámoló a 2008 évi költségvetés időarányos teljesítéséről Működési kiadások - Diós utca, „Bogos köz” közvilágítás rendezése - Diós utca vízelvezetőjének rendezése - Dózsa Gy. utca végén út rendezése, 3 db villany oszlop felállítása, árok ásás, - Központi téren 7 db. pad kihelyezése

20 2014. július július július évben teljesített munkafolyamatok Kossuth utca:  Vízelvezetőárkok, közterület rendezése, Fő utca:  Vízelvezetőárkok, közterület rendezése, Partfal – zöldfelület rendben tartása,Járda építés 65m,  Önkormányzati épület, - udvarrendezés – térkövezés - virágosítás  Hősi emlékmű virágosítása, tuják ültetése - SZÁMADÁS -

21 2014. július július július évben teljesített munkafolyamatok Sió utca:  Mindkét oldali útpadka rendezése Dózsa és Diós utca:  árok és utak rendberakása, bozótirtás, közvilágítás rendezése, 3 db villany oszlop lerakása, Vörösmarty tér:  Játszótér környéke,- gázcsere telep bódéjának lebontása, Önk. udvarában történő elhelyezése - kihelyezése, Orvosi H. előtti parkoló építése, Szelektív Hulladékgyűjtő sziget felállítás, 2db faragott pad kihelyezése, Járda építés 267 m, - SZÁMADÁS -

22 2014. július július július évben teljesített munkafolyamatok Vörösmarty tér:  Művelődési Ház,- külső belső meszelés parkírozó kialakítása, épület környékének rendberakása, virágágyások, virágok ültetése, bolt előtt kuka kihelyezése, orvosi Hiv. elé 2 db faragott pad kihelyezése, Petőfi utca:  Lépcsők melletti virágágyások, Szelektív Hulladékgyűjtő sziget felállítása Diós utca ( temető alatt ):  Út javítás - szélesítés, bozótirtás, Köztemető:  Út javítás, bozótirtás, kerítés pótlása ( oszlop és kerítés ) teljes hosszában 170 m + 10 m, - SZÁMADÁS -

23 2014. július július július évben teljesített munkafolyamatok Alkotmány utca:  Újabb faragott pad kihelyezése Széchenyi utca:  Járda építés 80 m, Óvoda-parkoló létesítés, kuka kihelyezés, - SZÁMADÁS -

24 2014. július július július évben teljesített munkafolyamatok Kölesdi utca:  Iskola- WC csempézés, Kuka kihelyezése Jókai utca:  Aszfaltos út építés, „Bogos köz” közvilágítás megoldása „Bogos köz” közvilágítás megoldása - SZÁMADÁS -

25 2014. július július július 1.24 A 2008 évi : PÁLYÁZATOK ! - A bel- és csapadék-vízelvezető árkok: NEM S.! rendezése – pályázat útján – tervdoku. el kész. rendezése – pályázat útján – tervdoku. el kész. - Csatornázási tervdokumentáció elkészítése – P.- beadva. - Széchenyi -, Fő -, Vörösmarty és Jókai utcai járda építése – SAJÁT F. !. - Jókai utcai és a Sió utcai útburkolat javítása – SAJÁT F. !. - Művelődési Ház generál felújításához terv dokumentáció elkészítése – P. – beadva. - Központi tér kialakításának látványtervének elkészítése. – Elkészítve! - Orvosi hivatal tetőtér beépítése, hasznosítása- - SAJÁT F.! - SAJÁT F.! - SZÁMADÁS -

26 2014. július július július – évi TAKARÉKOSSÁGOK – MEGTAKARÍTÁSOK ! - Jótékonysági rendezvények - Jótékonysági rendezvények eredménye: ….. eFt eredménye: ….. eFt - Bevezetett rendszabályok és - Bevezetett rendszabályok és következetes takarékosság következetes takarékosság eredménye: ….. eFt eredménye: ….. eFt - SZÁMADÁS -

27 2014. július július július – évi Pályázati bevételek: - eMagyaro. Pont: 380 eFt - Mozgókönyvtár: 820 eFt - CÉDE: eFt - Iskola: eFt - Óvoda: eFt - Vis major: eFt - Szoc. étk.: eFt - Egyéb: 130 eFt - SZÁMADÁS -

28 július július július 1. Beszámoló a 2008 évi költségvetés időarányos teljesítéséről / / KIMUTATÁS évi SZOCIÁLIS KIADÁSOKRÓL JogcímTerv. ö. / eFt Kifizetett ö. / eFt Lakásfenntartás tám Ápolási díj + Járulék Rendsz. szoc. seg Közgy./Méltány./ SZÁMADÁS -

29 július július július 1. Beszámoló a 2008 évi költségvetés időarányos teljesítéséről SZOCIÁLIS KIADÁSOKRÓL JogcímTerv. ö. / eFt Kifizetett ö. / eFt Temetési segély Átmeneti segély Tankönyvvás. tám. és Bursa Hungarica Nyári étkeztetés147 Rendsz. Gyermekv. kedv. egyszeri tám SZÁMADÁS -

30 július július július 1. Beszámoló a 2008 évi költségvetés időarányos teljesítéséről KIMUTATÁS AZ ADÓKRÓL AdónemBefolyt ö. / eFt Hátralék ö. / eFt Vállalk. komm. adója Magánszem. komm. adója Iparűzési adó Gépjárműadó Összesen: SZÁMADÁS -

31 2014. július évi KÖVETELÉSÜNK KINTLÉVŐSÉGEINK Helyi cég megszűnése utáni adó követelésünk: eFt eFt Elveszett!! Elveszett!! - SZÁMADÁS -

32 2014. július 1.31 Önkormányzatunk szociális munkásainak évi Létszám alakulása:  – tólközcélúak: 2 fő 04. – tőlközhasznúak:6 +1fő 04. – tőlközhasznúak:6 +1fő  – tól közcélúak: 5 fő közhasznúak:0 fő - SZÁMADÁS -

33 Önkormányzatunk szociális munkásainak létszám terve – évben  – tól közcélúak: 2 fő 04. – től közhasznúak: 6 +1 fő 04. – től közhasznúak: 6 +1 fő július SZÁMADÁS -

34 2014. július 1.33 Legsikeresebb és legismertebb rendezvények:  Mindenki karácsonya  Nőnapi rendezvény ( gasztronómiai … )  Bolondos bál  Gyermek önkormányzati választások  Majális  Gyermeknap  I. Falunap  Harci Túlélő Tábor – Nyári  Augusztusi halfogó verseny  Rokkantakról történő megemlékezés ( Testi és szellemi fogyatékkal élők )  Idősek Világnapi megemlékezés(gasztronómiai) - SZÁMADÁS -

35 2014. július 1.34 Rendezvényeink bevételéből valósult meg:  Evőeszközök vásárlása ( 2. része ! )  Dekorációs nád ( + 2db) és pavilonok(+12 db ) vásárlása, étkező pavilon, 5 db műanyag vödör, 12 db műanyag lavór,  Gyűjtés gyalogátkelőhelyre – tervezése folyamatban! - SZÁMADÁS -

36 2014. július július július évi ÉLELMISZER ADOMÁNY Augusztus hónapban: 700 ember részére – 700 ember részére – kg kg Tervezett osztás: Október hónapban Október hónapban 700 ember részére – kg kg Szervező: Önkormányzat - SZÁMADÁS -

37 2014. július július július SZÁMADÁS -

38 Beruházás, felújítás 2008 év: Ft Ft Kis értékű tárgyi eszköz vásárlások: Ft Ft Saját kezűleg előállított érték: - 7 db pad - 7 db pad névértéken FT névértéken FT Temetői zúzottkő: Ft Orvosi Hivatal előtti parkírozó: Ft Óvoda előtti parkírozó: Ft július július július SZÁMADÁS -

39 – napjainkig elvégzett munkafolyamatok 1. Vörösmarty térről – tároló – lebontása, önkormányzat udvarán történő felállítása 2. Műv.Ház előtti árok befedése, parkoló kialakítása kialakítása 3. Belterületen közlekedési táblák cseréje 4. Egészségház előtti parkoló 5. Óvoda előtti parkoló 6. Új virágágyások 7. Facsemeték ültetése 8. Padok, kukák kihelyezése július július július SZÁMADÁS -

40 2014. július július július október október 22. Harc Község Önkormányzata - Eladósodva nincs! - Rendezvényei költségvetését előre elfogadott mértékig terhelték! - Nincs kiegyenlítetlen számlái! - SZÁMADÁS -


Letölteni ppt "2008. október 22. 18. 00 óra - párbeszéd Harcért – 2008.SZÁMADÁS 2006.-2008. 2006.-2008. 12014. július 1.2014. július 1.2014. július 1.- SZÁMADÁS -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések