Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 Észak-Borsodi LEADER.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 Észak-Borsodi LEADER."— Előadás másolata:

1 „New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 Észak-Borsodi LEADER Unió célterületeiről 2011-ben 2011.05.26 Arló AaAa Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület 3600, Ózd Gyár út 8. Farkas Éva, munkaszervezet vezető

2 HVS felülvizsgálat – célterület tervezés folyamata • Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye (tervezett ütemezés, TCS, nyilvánosság biztosítása) • HVS 2.2-ig elfogadása 4/2011 (III.17.) Elnökségi határozat • döntés a beérkezett projekt ötletekről közgyűlés : 2011. március 25. • 2011. március 28.- április 12. HPME/célterület írás (HACS) (HPME/célterület tervezési útmutató 04.06. utolsó célterület tervező táblázat) • Célterületek elfogadása: tervező bizottság 04.12-18. • Célterület felvitele az IIER-re 2011.04.21-től • Célterület egyeztetés MVH-val 2011.05.02 • Célterület egyeztetés IH-val 2011.05.04 2010. május 26. Arló

3 Célkitűzések a HPME-ben 1.Célkitűzés: Közösségi kezdeményezések erősítése a gazdaság fejlesztése érdekében 2.Célkitűzés: A helyi identitástudat erősítése a kulturális és természeti értékek ápolásával 3.Célkitűzés: A helyi ifjúsági közösségek erősítése 4.Célkitűzés: A tájkarbantartás és a megújuló energia szinergiája 5.Célkitűzés: A természeti környezet bevonása és fenntartható hasznosítása a turizmus terén 6.Célkitűzés: Európai hálózat kiépítésének elősegítése a helyi termékek (kézműves, gasztronómia), a vendéglátás, a helyi örökségek ápolása és az ifjúsági vállalkozások területén 7.Célkitűzés: A helyi adottságokra épülő, illetve a helyi gazdaság fejődését elősegítő és innovatív mikrovállalkozások támogatása 8.Célkitűzés: A településeken élők igényeinek és szükségleteinek megfelelő, a fiatalok helyben tartását elősegítő falumegújítási kezdeményezések támogatása 9.Célkitűzés: A helyi örökség védelme és fenntartható hasznosítása a helyi közösségek számára 2010. május 26. Arló

4 Forrás euroFt 147/2007 (XII.4.) FVM alapján 1 516 052409 970 781,8 (mivel 270,42 Ft/euró) LEADER lekötött269255283 1. kör után maradt Ft-ban140 715 498 1. kör után maradt euro- ban 5 20 359,0637 (mivel 270,42 Ft/euró) 1. kör után maradt Ft-ban 2011-ben 144 633 801,7 (mivel 277,95 Ft/euró) 24/2011 (III.18) IH közlemény alapján 142 057 781 Allokálható forrás a LEADER 2. körében 144633801,7+142057781 = 286 691 582,7 2010. május 26. Arló

5 Célterületekre vonatkozó előírások • A kis értékű fejlesztési forrás aránya a LEADER allokált forrásokból legfeljebb 10% • A gazdaságfejlesztési fejlesztési forrás aránya a LEADER allokált forrásokból min. 45% • Amennyiben egy célterület kis értékű, nem lehet egyszerre komplex is. • Maximum 10 célterület írható ki LEADER HACS-onként Tervezhető jogcímek közösségi célú vállalkozási alapú rendezvény képzés tervek és tanulmányok Térségen belüli együttműködés 2010. május 26. Arló

6 Célterületek • Összesen allokált 282 500 000 • Összesen 10 db célterület • Kisértékű allokált forrás: 27 500 000 • (3 célterület) • Gazdaság fejlesztés: 130 000 000 • (4 célterület, amiből 1 komplex) 2010. május 26. Arló

7 Jog címek Célterületek Kisértékű Komplex közösségi célú A helyi identitástudat és a közösségi élet erősítését szolgáló és a kulturális és természeti értékek ápolásával megvalósuló kisértékű fejlesztés Ifjúsági közösségek megerősítését szolgáló kisértékű kulturális és sporteszközök beszerzése Helyi és erdei termékek mintafarmja és módszertani rendszerközpontja - oktatatás, feldolgozás, kutatás, hálózatépítés Helyi kulturális értékek megőrzését és hasznosítását szolgáló fejlesztés Tájkarbantartó mikro-térségi központok támogatása Térségi közösségi igényeket kielégítő digitális nyomdai eszközbeszerzés Forrás 18 500 0004 000 00055 000 000105 000 00030 000 0008 000 000220 500 000 vállalkozási alapú Helyi termékek termelésének, előállításának, feldolgozásának és népszerűsítésén ek támogatása Vállalkozások támogatása megújuló energia területén Forrás 25 000 00020 000 00045 000 000 rendezvény Kisértékű rendezvények szervezése a kulturális örökség, a helyi identitástudat és közösségi élet erősítése jegyében Négy Évszak kulturális fesztivál Forrás 5 000 00012 000 00017 000 000 Összesen 282 500 000 Nem tervezett jogcím: képzés;tervek és tanulmányok; Térségen belüli együttműködés 2010. május 26. Arló

8 Kisértékű fejlesztések – 1. célterület 1. A helyi identitástudat és a közösségi élet erősítését szolgáló és a kulturális és természeti értékek ápolásával megvalósuló kisértékű fejlesztés JogcímKözösségi célú fejlesztés Keretösszeg18 500 000 Pályázók köreÖnkormányzat, önkormányzati társulás Non-profit szervezetek Intenzitás100 Támogatás vehető igénybe 1. Kültéri kemence építésére vagy beszerzésére. • A támogatás maximális összege 500 000 Ft. 2. Hagyományos viselet beszerzésére. • A támogatás maximális összege 700 000 Ft. 3. Hagyományos mesterségek eszközei és hagyományos játékok, illetve azok elkészítéséhez szükséges eszközök beszerzésére. • A támogatás maximális összege 300 000 Ft 4. Újonnan előállított korhű csillár beszerzésére. • A támogatás maximális összege 600 000 Ft. 2010. május 26. Arló

9 Kisértékű fejlesztések – 1. célterület 1. A helyi identitástudat és a közösségi élet erősítését szolgáló és a kulturális és természeti értékek ápolásával megvalósuló kisértékű fejlesztés Elszámolható kiadások  a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;  hagyományos viselet beszerzése  e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;  Hagyományos gyerekjátékok  Újonnan előállított korhű csillár beszerzése 2010. május 26. Arló

10 Kisértékű fejlesztések – 2. célterület 2. Ifjúsági közösségek megerősítését szolgáló kisértékű kulturális és sporteszközök beszerzése JogcímKözösségi célú fejlesztés Keretösszeg4 000 000 Pályázók köreÖnkormányzat, önkormányzati társulás Non-profit szervezetek Egyházak Intenzitás100 Támogatás vehető igénybe 1. Ifjúsági programokhoz és a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó eszközök és sportszerek beszerzése • A támogatás maximális összege 300 000 Ft. 2. Tehetséges fiatalok felkarolása érdekében zongora beszerzésére. • A támogatás maximális összege 1 000 000 Ft. 2010. május 26. Arló

11 Kisértékű fejlesztések – 2. célterület 2. Ifjúsági közösségek megerősítését szolgáló kisértékű kulturális és sporteszközök beszerzése Elszámolható kiadások  Zongora beszerzése.  e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 2010. május 26. Arló

12 Kisértékű fejlesztések – 3. célterület 3. Kisértékű rendezvények szervezése a kulturális örökség, a helyi identitástudat és közösségi élet erősítése jegyében JogcímRendezvény Keretösszeg5 000 000 Pályázók köreÖnkormányzat, önkormányzati társulás Non-profit szervezetek Egyházak Mikro-kis-közép vállalkozások Intenzitás100 (KKV esetében 60 és 65 %) Támogatás vehető igénybe 1. A településhez/ településekhez kötődő hagyományápolás, helyi közösségekre épülő kulturális/sport programok megvalósítására. • A támogatás minimális összege 100 000Ft, maximális összege 250 000Ft. 2. Mikrotérségi ifjúsági program megvalósítására. 3. Generációs párbeszéd jegyében rendezendő kulturális/sport program megvalósítására. 4. „Helyiek a településért” mozgalom megvalósítására. 2010. május 26. Arló

13 Kisértékű fejlesztések – 3. célterület 3. Kisértékű rendezvények szervezése a kulturális örökség, a helyi identitástudat és közösségi élet erősítése jegyében Elszámolható kiadások  rendezvény költségei: ah) étel -, italfogyasztás;  rendezvény költségei: ai) anyagköltség, alapanyag költség.  d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz  b) marketing tevékenység: bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;  rendezvény költségei: aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;

14 Komplex fejlesztések - 4. célterület 4. Helyi és erdei termékek mintafarmja és módszertani rendszerközpontja - oktatatás, feldolgozás, kutatás, hálózatépítés JogcímKözösségi célú fejlesztés Keretösszeg55 000 000 Pályázók köreNon-profit szervezetek Intenzitás100 Támogatás vehető igénybe Helyi és erdei termék mintafarm és módszertani rendszerközpont kialakítására, fejlesztésére és működtetésére, amelynek célja olyan komplex tevékenység megvalósítása, amely egyrészt koordinálással a helyi és erdei termékek begyűjtését, megtermelését és feldolgozását célozza és ezáltal munkalehetőséget biztosít; másrészt a módszertani rendszerközpont, mint oktató-és kutatóközpont biztosítja a folyamatos fejlesztéseket, képzéseket és hozzájárul a piacképes helyi termékek előállításához és az értékesítési hálózat kiépítéséhez. • A támogatás minimális összege 20 000 000 Ft. • A támogatás maximális összege 55 000 000 Ft. • A képzés költsége nem haladhatja meg a netto 25 000 Ft/fő/nap-ot. 2010. május 26. Arló

15 Komplex fejlesztések - 4. célterület 4. Helyi és erdei termékek mintafarmja és módszertani rendszerközpontja - oktatatás, feldolgozás, kutatás, hálózatépítés Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Együttműködés: o minden mikrotérségből legalább egy együttműködő partnerrel; o OKJ-s képzést biztosító szakmai szervezettel, melynek keretén belül 20 fő képzését biztosítja a támogatási határozat kézhezvételétől számított két éven belül; Együttműködés a gödöllői Szent István Egyetemmel és a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karával. Egyéb feltételek: A rendszerközpont vezetéséhez felsőfokú végzettség szükséges. A pályázó olyan, a fenti cél elérése érdekében alakuló, induló non- profit szervezet lehet, melynek alapítói - magán (civil, vállalkozó, természetes személy) és közszféra szereplői - révén lefedésre kerül legalább két Észak-Borsodi LEADER mikrotérség (legalább mikrotérségenként három település). A képzés költsége nem haladhatja meg a nettó 25 000 Ft/fő/napot. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködési megállapodás, együttműködési szándéknyilatkozat egyetemekkel, képzési tematika formanyomtatványai elérhetőek az http://www.eblu-leader.info/ honlapon. • Együttműködési megállapodás, együttműködési szándéknyilatkozat egyetemekkel. Szakmai önéletrajz, képzési tematika, alapító okirat, felsőfokú végzettséget igazoló okirat. 2010. május 26. Arló

16 Komplex fejlesztések - 8. célterület 8. Helyi kulturális értékek megőrzését és hasznosítását szolgáló fejlesztés JogcímKözösségi célú fejlesztés Keretösszeg105 000 000 Pályázók köreÖnkormányzat, önkormányzati társulás, Non-profit szervezetek Intenzitás100 Támogatás vehető igénybe Helyi kulturális értékek megőrzését és hasznosítását szolgáló fejlesztésre: a. Szeleczky Zita Kultúrház b. Sturman Galéria c. Barkó Ház A beruházások a turizmus fejlesztése - a térség vendégmegtartó képességének növelése - érdekében, a helyi kulturális örökséget felkarolva, olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyek a helyi turisztikai vállalkozások számára gazdagítják a programkínálatot, a helyi termék előállítók számára pedig bemutatkozási lehetőséget is biztosítanak. Hozzájárulnak a kulturális és kreatív ipar megteremtéséhez és fejlődéséhez. A turisztikában és helyi termék előállításban érintett vállalkozók és természetes személyek számára a helyi kulturális értékek hasznosítása a turizmus fejlesztése témában tartott rendezvény - szakmai találkozó - biztosítása. • A támogatás minimális összege 5 000 000 Ft. • A támogatás maximális összege 35 000 000 Ft. • A rendezvény(ek) összköltsége nem haladhatja(k) meg az 1 000 000 Ft-ot. 2010. május 26. Arló

17 Komplex fejlesztések - 8. célterület 8. Helyi kulturális értékek megőrzését és hasznosítását szolgáló fejlesztés Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek • A pályázó szervezet együttműködik a Művésztanyával, turisztikai szolgáltatókkal és helyi vállalkozásokkal, továbbá a Szeleczky Zita Kultúrházzal, Sturman Galériával, Barkó Házzal. • A turisztikai szolgáltatók és a helyi vállalkozók számára szakmai rendezvényt valósít meg. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködési megállapodás formanyomtatványa elérhető a http://www.eblu-leader.info/ honlapon. • Együttműködési megállapodás : Művésztanyával, turisztikai szolgáltatókkal és helyi vállalkozásokkal, továbbá a Szeleczky Zita Kultúrházzal, Sturman Galériával, Barkó Házzal. 2010. május 26. Arló

18 Közösségi célú fejlesztés - 6. célterület 6. Tájkarbantartó mikro-térségi központok támogatása JogcímKözösségi célú fejlesztés Keretösszeg30 000 000 Pályázók köreÖnkormányzat, önkormányzati társulás Non-profit szervezetek Intenzitás100 Támogatás vehető igénybe Mikrotérségenként (Nádasd-völgye, Sajó-völgye) egy, a tájkarbantartást ellátó, környezetvédelmi szolgáltatást koordináló központ kialakítására, fejlesztésére, működtetésére; a Hangonyban megvalósuló rendszerközpont térségi szintű koordinálásával. • A támogatás minimális összege 10 000 000 Ft. • A támogatás maximális összege : 15 000 000 Ft. 2010. május 26. Arló

19 Közösségi célú fejlesztés - 6. célterület 6. Tájkarbantartó mikro-térségi központok támogatása Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Tárgyi feltétel: • Kizárólag olyan pályázat támogatható, amely vállalja legalább egy másik mikroközponttal és a térségi tájkarbantartó rendszerközponttal való együttműködést. • Együttműködés oktatási intézményekkel és ifjúsági szervezetekkel a környezettudatos nevelés céljából. Legalább mikrotérség települései felének részt kell venni az együttműködésben. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. • Mikrotérségen belüli önkormányzati együttműködési megállapodás. Mikroközpontok és a rendszerközpont közötti együttműködési megállapodás. Együttműködési megállapodás oktatási intézményekkel és ifjúsági szervezetekkel a környezettudatos nevelés céljából. A HACS által előírt együttműködési megállapodás formanyomtatványa elérhető a http://www.eblu-leader.info/ honlapon. 2010. május 26. Arló

20 Közösségi célú fejlesztés -10.célterület 10. Térségi közösségi igényeket kielégítő digitális nyomdai eszközbeszerzés JogcímKözösségi célú fejlesztés Keretösszeg8 000 000 Pályázók köreNon-profit szervezetek Intenzitás100 Támogatás vehető igénybe Digitális nyomdai eszközök és kiegészítők, szoftverek beszerzésére. • A támogatás minimális összege 4 000 000 Ft. • A támogatás maximális összege : 8 000 000 Ft. 2010. május 26. Arló

21 Közösségi célú fejlesztés -10. célterület 10. Térségi közösségi igényeket kielégítő digitális nyomdai eszközbeszerzés Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek A pályázó együttműködés keretében vállalja, hogy non-profit alapon készíti a térségi, települési marketing termékeket a megvalósítást követően. A marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködési megállapodás formanyomtatványa elérhető a http://www.eblu-leader.info/ honlapon. 2010. május 26. Arló

22 Vállalkozás alapú fejlesztés - 5.célterület 5. Helyi termékek termelésének, előállításának, feldolgozásának és népszerűsítésének támogatása JogcímVállalkozási alapú fejlesztés Keretösszeg25 000 000 Pályázók köreÖnkormányzat, önkormányzati társulás Non-profit szervezetek Egyházak mikro-kis-közép vállalkozás egyéni vállalkozó Őstermelő magánszemély IntenzitásNem LHH- s településen 60% LHH- s településen 65% Támogatás vehető igénybe Helyi termék termeléséhez, előállításához, feldolgozásához és népszerűsítéséhez szükséges fejlesztésekre. • A támogatás minimális összege 1 000 100 Ft. • A támogatás maximális összege : 10 000 000 Ft. 2010. május 26. Arló

23 Vállalkozás alapú fejlesztés - 5.célterület 5. Helyi termékek termelésének, előállításának, feldolgozásának támogatása Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Együttműködési megállapodás melynek célja legalább egy térségi rendezvényen való részvétel a leendő helyi termékkel, valamint együttműködési megállapodás valamely módszertani központtal. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködési megállapodás formanyomtatványa elérhető a http://www.eblu-leader.info/ honlapon. 2010. május 26. Arló

24 Vállalkozás alapú fejlesztés - 7.célterület 7. Vállalkozások támogatása megújuló energia területén JogcímVállalkozási alapú fejlesztés Keretösszeg20 000 000 Pályázók köremikro-kis-közép vállalkozás egyéni vállalkozó Magánszemély IntenzitásNem LHH- s településen 60% LHH- s településen 65% Támogatás vehető igénybe Megújuló energiát előállító üzemek létrehozására. • A támogatás minimális összege 10 000 000 Ft. • A támogatás maximális összege : 20 000 000 Ft. 2010. május 26. Arló

25 Vállalkozás alapú fejlesztés - 7.célterület 7. Vállalkozások támogatása megújuló energia területén Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Együttműködés az Ifjúsági Innovációs Központtal és a tájkarbantartó rendszerközponttal. Együttműködés oktatási intézményekkel vagy ifjúsági szervezetekkel a környezettudatos nevelés céljából. Együttműködés a megvalósulás helye szerinti mikrotérség önkormányzataival. Induló vállalkozás is pályázhat. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködés megállapodás formanyomtatványa elérhető a http://www.eblu-leader.info/ honlapon. 2010. május 26. Arló

26 Rendezvény -9.célterület 9. Négy Évszak kulturális fesztivál JogcímRendezvény Keretösszeg12 000 000 Pályázók köreÖnkormányzat, önkormányzati társulás Non-profit szervezetek mikro-kis-közép vállalkozás Intenzitás100% (KKV esetében 60 és 65%) Támogatás vehető igénybe Évszakonként, más-más mikrotérségben, együttműködésben megvalósuló rendezvénysorozatra. Mikrotérségenként rendelkezésre álló keretösszeg: Hangony-völgye: 1 200 000 Ft Nádasd-völgye: 1 600 000 Ft Bükki Hegyhát: 4 800 000 Ft Sajó-völgye: 4 400 000 Ft Egy településre jutó minimális összeg 400 000 Ft lehet. 2010. május 26. Arló

27 Rendezvény -9.célterület 9. Négy Évszak kulturális fesztivál Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Alanyi feltétel: • Kizárólag a mikrotérség településeinek legalább 2/3-át magába foglaló együttműködés keretében megvalósuló rendezvénysorozat támogatható. Tárgyi feltétel: • Egy mikrotérség egy évben csak egy évszakra vonatkozó rendezvénysorozatot valósíthat meg. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködési megállapodás és programterv formanyomtatványai elérhetőek az http://www.eblu-leader.info/ honlapon. 2010. május 26. Arló

28 28 • 1. Területalapú megközelítés: A helyi adottságokra, kulturális örökségre, vagy ezekre épülő újszerű fejlesztések, projektek megvalósítása olyan helyi partnerekkel, akik közös felelősséget és motiváltságot éreznek a LEADER térség felemelkedéséért. • 2. Alulról építkező kezdeményezés: a kezdeményező(k) a helyi LEADER térségi szereplő(i) • 3. Köz- és magánszféra partnersége: szférák – önkormányzati, civil és vállalkozói - közötti együttműködés • 4. Innováció: a helyi adottságokra építve, a LEADER térségben újszerű fejlesztés megvalósítása • 5. Integrált és ágazatközi: átfogó, többirányú megközelítési mód, melynek során a különböző területeken működő partnerek összefogásával, együttműködésében valósul meg fejlesztés • 6. Hálózatosodás: ugyanazon szektor szereplői között, illetve hasonló adottságú és lehetőségekkel rendelkező szereplők és/vagy HACS térségek közötti együttműködés. LEADER szerűség

29 2008. december 9. Budapest29 Észak-Borsodi LEADER Unió honlapja http://www.eblu-leader.info E-mail cím eva_farkas@vipmail.hueva_farkas@vipmail.hu Telefon szám06/48-470-738 AaAa ÉBLU munkaszervezet Iroda: 3600, Ózd, Gyár út 8. Tájékoztatás és információ


Letölteni ppt "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 Észak-Borsodi LEADER."

Hasonló előadás


Google Hirdetések