Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 Észak-Borsodi LEADER.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 Észak-Borsodi LEADER."— Előadás másolata:

1 „New Hungary” Rural Development Programme A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 Észak-Borsodi LEADER Unió célterületeiről 2011-ben AaAa Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület 3600, Ózd Brassói út 2. Farkas Éva, munkaszervezet vezető

2 LEADER Pályázat 2011 A pályázás menete 1.Projekt adatlap benyújtása - beadási határideje • kisérétékű célterületek esetén : szeptember 05. • egyéb célterületek esetén: szeptember A HBB döntése a LEADER kritériumoknak való megfelelésről -HBB ülések legkésőbbi időpontja • kisértékű célterületek esetén: szeptember 10. • egyéb célterületek esetén: október 5. 3.Pályázat benyújtása elektronikus úton • Technikai segítségnyújtás kérésének legkésőbbi időpontja: szeptember 10- ig írásban • MVH regisztráció 4.A pályázat benyújtása: szeptember 30 - október 31-ig 5.A pályázat ügyintézésének ideje maximum 3 hónap augusztus 22.

3 3 • 1. Területalapú megközelítés: A helyi adottságokra, kulturális örökségre, vagy ezekre épülő újszerű fejlesztések, projektek megvalósítása olyan helyi partnerekkel, akik közös felelősséget és motiváltságot éreznek a LEADER térség felemelkedéséért. • 2. Alulról építkező kezdeményezés: a kezdeményező(k) a helyi LEADER térségi szereplő(i) • 3. Köz- és magánszféra partnersége: szférák – önkormányzati, civil és vállalkozói - közötti együttműködés • 4. Innováció: a helyi adottságokra építve, a LEADER térségben újszerű fejlesztés megvalósítása • 5. Integrált és ágazatközi: átfogó, többirányú megközelítési mód, melynek során a különböző területeken működő partnerek összefogásával, együttműködésében valósul meg fejlesztés • 6. Hálózatosodás: ugyanazon szektor szereplői között, illetve hasonló adottságú és lehetőségekkel rendelkező szereplők és/vagy HACS térségek közötti együttműködés. LEADER szerűség

4 Jog címek Célterületek Kisértékű Komplex közösségi célú A helyi identitástudat és a közösségi élet erősítését szolgáló és a kulturális és természeti értékek ápolásával megvalósuló kisértékű fejlesztés Ifjúsági közösségek megerősítését szolgáló kisértékű kulturális és sporteszközök beszerzése Helyi és erdei termékek mintafarmja és módszertani rendszerközpontja - oktatatás, feldolgozás, kutatás, hálózatépítés Helyi kulturális értékek megőrzését és hasznosítását szolgáló fejlesztés Tájkarbantartó mikro-térségi központok támogatása Térségi közösségi igényeket kielégítő digitális nyomdai eszközbeszerzés Forrás vállalkozási alapú Helyi termékek termelésének, előállításának, feldolgozásának és népszerűsítésén ek támogatása Vállalkozások támogatása megújuló energia területén Forrás rendezvény Kisértékű rendezvények szervezése a kulturális örökség, a helyi identitástudat és közösségi élet erősítése jegyében Négy Évszak kulturális fesztivál Forrás Összesen augusztus 22.

5 Kisértékű fejlesztések – 1. célterület 1. A helyi identitástudat és a közösségi élet erősítését szolgáló és a kulturális és természeti értékek ápolásával megvalósuló kisértékű fejlesztés JogcímKözösségi célú fejlesztés Keretösszeg Pályázók köreÖnkormányzat, önkormányzati társulás Non-profit szervezetek Intenzitás100 Támogatás vehető igénybe 1. Kültéri kemence építésére vagy beszerzésére. • A támogatás maximális összege Ft. 2. Hagyományos viselet beszerzésére. • A támogatás maximális összege Ft. 3. Hagyományos mesterségek eszközei és hagyományos játékok, illetve azok elkészítéséhez szükséges eszközök beszerzésére. • A támogatás maximális összege Ft 4. Újonnan előállított korhű csillár beszerzésére. • A támogatás maximális összege Ft augusztus 22.

6 Kisértékű fejlesztések – 1. célterület 1. A helyi identitástudat és a közösségi élet erősítését szolgáló és a kulturális és természeti értékek ápolásával megvalósuló kisértékű fejlesztés Elszámolható kiadások  a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;  hagyományos viselet beszerzése  e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;  Hagyományos gyerekjátékok  Újonnan előállított korhű csillár beszerzése augusztus 22.

7 Kisértékű fejlesztések – 2. célterület 2. Ifjúsági közösségek megerősítését szolgáló kisértékű kulturális és sporteszközök beszerzése JogcímKözösségi célú fejlesztés Keretösszeg Pályázók köreÖnkormányzat, önkormányzati társulás Non-profit szervezetek Egyházak Intenzitás100 Támogatás vehető igénybe 1. Ifjúsági programokhoz és a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó eszközök és sportszerek beszerzése • A támogatás maximális összege Ft. 2. Tehetséges fiatalok felkarolása érdekében zongora beszerzésére. • A támogatás maximális összege Ft augusztus 22.

8 Kisértékű fejlesztések – 2. célterület 2. Ifjúsági közösségek megerősítését szolgáló kisértékű kulturális és sporteszközök beszerzése Elszámolható kiadások  Zongora beszerzése.  e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; augusztus 22.

9 Kisértékű fejlesztések – 3. célterület 3. Kisértékű rendezvények szervezése a kulturális örökség, a helyi identitástudat és közösségi élet erősítése jegyében JogcímRendezvény Keretösszeg Pályázók köreÖnkormányzat, önkormányzati társulás Non-profit szervezetek Egyházak Mikro-kis-közép vállalkozások Intenzitás100 (KKV esetében 60 és 65 %) Támogatás vehető igénybe 1. A településhez/ településekhez kötődő hagyományápolás, helyi közösségekre épülő kulturális/sport programok megvalósítására. • A támogatás minimális összege Ft, maximális összege Ft. 2. Mikrotérségi ifjúsági program megvalósítására. 3. Generációs párbeszéd jegyében rendezendő kulturális/sport program megvalósítására. 4. „Helyiek a településért” mozgalom megvalósítására augusztus 22.

10 Kisértékű fejlesztések – 3. célterület 3. Kisértékű rendezvények szervezése a kulturális örökség, a helyi identitástudat és közösségi élet erősítése jegyében Elszámolható kiadások  rendezvény költségei: ah) étel -, italfogyasztás;  rendezvény költségei: ai) anyagköltség, alapanyag költség.  d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz  b) marketing tevékenység: bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;  rendezvény költségei: aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak; augusztus 22.

11 Komplex fejlesztések - 4. célterület 4. Helyi és erdei termékek mintafarmja és módszertani rendszerközpontja - oktatás, feldolgozás, kutatás, hálózatépítés JogcímKözösségi célú fejlesztés Keretösszeg Pályázók köreNon-profit szervezetek Intenzitás100 Támogatás vehető igénybe Helyi és erdei termék mintafarm és módszertani rendszerközpont kialakítására, fejlesztésére és működtetésére, amelynek célja olyan komplex tevékenység megvalósítása, amely egyrészt koordinálással a helyi és erdei termékek begyűjtését, megtermelését és feldolgozását célozza és ezáltal munkalehetőséget biztosít; másrészt a módszertani rendszerközpont, mint oktató-és kutatóközpont biztosítja a folyamatos fejlesztéseket, képzéseket és hozzájárul a piacképes helyi termékek előállításához és az értékesítési hálózat kiépítéséhez. • A támogatás minimális összege Ft. • A támogatás maximális összege Ft. • A képzés költsége nem haladhatja meg a netto Ft/fő/nap-ot augusztus 22.

12 Komplex fejlesztések - 4. célterület 4. Helyi és erdei termékek mintafarmja és módszertani rendszerközpontja - oktatatás, feldolgozás, kutatás, hálózatépítés Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Együttműködés: • minden mikrotérségből legalább egy együttműködő partnerrel; • OKJ-s képzést biztosító szakmai szervezettel, melynek keretén belül 20 fő képzését biztosítja a támogatási határozat kézhezvételétől számított két éven belül; • Együttműködés a gödöllői Szent István Egyetemmel és a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karával. Egyéb feltételek: • A rendszerközpont vezetéséhez felsőfokú végzettség szükséges. • A pályázó olyan, a fenti cél elérése érdekében alakuló, induló non-profit szervezet lehet, melynek alapítói - magán (civil, vállalkozó, természetes személy) és közszféra szereplői - révén lefedésre kerül legalább két Észak-Borsodi LEADER mikrotérség (legalább mikrotérségenként három település). A képzés költsége nem haladhatja meg a nettó Ft/fő/napot. Csatolandó mellékletek • együttműködési megállapodás, együttműködési szándéknyilatkozat egyetemekkel, képzési tematika, szakmai önéletrajz, alapító okirat, felsőfokú végzettséget igazoló okirat augusztus 22.

13 Komplex fejlesztések - 8. célterület 8. Helyi kulturális értékek megőrzését és hasznosítását szolgáló fejlesztés JogcímKözösségi célú fejlesztés Keretösszeg Pályázók köreÖnkormányzat, önkormányzati társulás, Non-profit szervezetek Intenzitás100 Támogatás vehető igénybe Helyi kulturális értékek megőrzését és hasznosítását szolgáló fejlesztésre: a. Szeleczky Zita Kultúrház b. Sturman Galéria c. Barkó Ház A beruházások a turizmus fejlesztése - a térség vendégmegtartó képességének növelése - érdekében, a helyi kulturális örökséget felkarolva, olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyek a helyi turisztikai vállalkozások számára gazdagítják a programkínálatot, a helyi termék előállítók számára pedig bemutatkozási lehetőséget is biztosítanak. Hozzájárulnak a kulturális és kreatív ipar megteremtéséhez és fejlődéséhez. A turisztikában és helyi termék előállításban érintett vállalkozók és természetes személyek számára a helyi kulturális értékek hasznosítása a turizmus fejlesztése témában tartott rendezvény - szakmai találkozó - biztosítása. • A támogatás minimális összege Ft. • A támogatás maximális összege Ft. • A rendezvény(ek) összköltsége nem haladhatja(k) meg az Ft-ot augusztus 22.

14 Komplex fejlesztések - 8. célterület 8. Helyi kulturális értékek megőrzését és hasznosítását szolgáló fejlesztés Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek • A pályázó szervezet együttműködik a Művésztanyával, turisztikai szolgáltatókkal és helyi vállalkozásokkal, továbbá a Szeleczky Zita Kultúrházzal, Sturman Galériával, Barkó Házzal. • A turisztikai szolgáltatók és a helyi vállalkozók számára szakmai rendezvényt valósít meg. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködési megállapodás formanyomtatványa elérhető a honlapon. • Együttműködési megállapodás : Művésztanyával, turisztikai szolgáltatókkal és helyi vállalkozásokkal, továbbá a Szeleczky Zita Kultúrházzal, Sturman Galériával, Barkó Házzal augusztus 22.

15 Közösségi célú fejlesztés - 6. célterület 6. Tájkarbantartó mikro-térségi központok támogatása JogcímKözösségi célú fejlesztés Keretösszeg Pályázók köreÖnkormányzat, önkormányzati társulás Non-profit szervezetek Intenzitás100 Támogatás vehető igénybe Mikrotérségenként (Nádasd-völgye, Sajó-völgye) egy, a tájkarbantartást ellátó, környezetvédelmi szolgáltatást koordináló központ kialakítására, fejlesztésére, működtetésére; a Hangonyban megvalósuló rendszerközpont térségi szintű koordinálásával. • A támogatás minimális összege Ft. • A támogatás maximális összege : Ft augusztus 22.

16 Közösségi célú fejlesztés - 6. célterület 6. Tájkarbantartó mikro-térségi központok támogatása Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Tárgyi feltétel: • Kizárólag olyan pályázat támogatható, amely vállalja legalább egy másik mikroközponttal és a térségi tájkarbantartó rendszerközponttal való együttműködést. • Együttműködés oktatási intézményekkel és ifjúsági szervezetekkel a környezettudatos nevelés céljából. Legalább mikrotérség települései felének részt kell venni az együttműködésben. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. • Mikrotérségen belüli önkormányzati együttműködési megállapodás. Mikroközpontok és a rendszerközpont közötti együttműködési megállapodás. Együttműködési megállapodás oktatási intézményekkel és ifjúsági szervezetekkel a környezettudatos nevelés céljából. A HACS által előírt együttműködési megállapodás formanyomtatványa elérhető a honlapon augusztus 22.

17 Közösségi célú fejlesztés -10.célterület 10. Térségi közösségi igényeket kielégítő digitális nyomdai eszközbeszerzés JogcímKözösségi célú fejlesztés Keretösszeg Pályázók köreNon-profit szervezetek Intenzitás100 Támogatás vehető igénybe Digitális nyomdai eszközök és kiegészítők, szoftverek beszerzésére. • A támogatás minimális összege Ft. • A támogatás maximális összege : Ft augusztus 22.

18 Közösségi célú fejlesztés -10. célterület 10. Térségi közösségi igényeket kielégítő digitális nyomdai eszközbeszerzés Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek A pályázó együttműködés keretében vállalja, hogy non-profit alapon készíti a térségi, települési marketing termékeket a megvalósítást követően. A marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködési megállapodás formanyomtatványa elérhető a honlapon augusztus 22.

19 Vállalkozás alapú fejlesztés - 5.célterület 5. Helyi termékek termelésének, előállításának, feldolgozásának és népszerűsítésének támogatása JogcímVállalkozási alapú fejlesztés Keretösszeg Pályázók köreÖnkormányzat, önkormányzati társulás Non-profit szervezetek Egyházak Mikro-kis-közép vállalkozás Egyéni vállalkozó Őstermelő Magánszemély IntenzitásNem LHH- s településen 60% LHH- s településen 65% Támogatás vehető igénybe Helyi termék termeléséhez, előállításához, feldolgozásához és népszerűsítéséhez szükséges fejlesztésekre. • A támogatás minimális összege Ft. • A támogatás maximális összege : Ft augusztus 22.

20 Vállalkozás alapú fejlesztés - 5.célterület 5. Helyi termékek termelésének, előállításának, feldolgozásának támogatása Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Együttműködési megállapodás melynek célja legalább egy térségi rendezvényen való részvétel a leendő helyi termékkel, valamint együttműködési megállapodás valamely módszertani központtal. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködési megállapodás formanyomtatványa elérhető a honlapon augusztus 22.

21 Vállalkozás alapú fejlesztés - 7.célterület 7. Vállalkozások támogatása megújuló energia területén JogcímVállalkozási alapú fejlesztés Keretösszeg Pályázók köreMikro-kis-közép vállalkozás Egyéni vállalkozó Magánszemély IntenzitásNem LHH- s településen 60% LHH- s településen 65% Támogatás vehető igénybe Megújuló energiát előállító üzemek létrehozására. • A támogatás minimális összege Ft. • A támogatás maximális összege : Ft augusztus 22.

22 Vállalkozás alapú fejlesztés - 7.célterület 7. Vállalkozások támogatása megújuló energia területén Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Együttműködés az Ifjúsági Innovációs Központtal és a tájkarbantartó rendszerközponttal. Együttműködés oktatási intézményekkel vagy ifjúsági szervezetekkel a környezettudatos nevelés céljából. Együttműködés a megvalósulás helye szerinti mikrotérség önkormányzataival. Induló vállalkozás is pályázhat. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködés megállapodás formanyomtatványa elérhető a honlapon augusztus 22.

23 Rendezvény -9.célterület 9. Négy Évszak kulturális fesztivál JogcímRendezvény Keretösszeg Pályázók köreÖnkormányzat, önkormányzati társulás Non-profit szervezetek mikro-kis-közép vállalkozás Intenzitás100% (KKV esetében 60 és 65%) Támogatás vehető igénybe Évszakonként, más-más mikrotérségben, együttműködésben megvalósuló rendezvénysorozatra. Mikrotérségenként rendelkezésre álló keretösszeg: Hangony-völgye: Ft Nádasd-völgye: Ft Bükki Hegyhát: Ft Sajó-völgye: Ft Egy településre jutó minimális összeg Ft lehet augusztus 22.

24 Rendezvény -9.célterület 9. Négy Évszak kulturális fesztivál Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Alanyi feltétel: • Kizárólag a mikrotérség településeinek legalább 2/3-át magába foglaló együttműködés keretében megvalósuló rendezvénysorozat támogatható. Tárgyi feltétel: • Egy mikrotérség egy évben csak egy évszakra vonatkozó rendezvénysorozatot valósíthat meg. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek • A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben foglalt mellékletek. A HACS által előírt együttműködési megállapodás és programterv formanyomtatványai elérhetőek az honlapon augusztus 22.

25 LEADER Pályázat 2011 A pályázat dokumentumai LEADER rendelethttp://umvp.eu/files/u1/LEADER_rendelet_Magyar_Kozlony_ 90__szam.pdf LEADER Pályázati felhívás Célterületekhttp://www.eblu-leader.info/attachments/140_Észak- Borsodi%20LEADER%20Unió%20Helyi%20Közösség%20Egyes ület.zip Formanyomtatványok LEADER kritériumok Projekt adatlaphttp://www.eblu- leader.info/attachments/140_Projekt%20adatlap.doc LEADER Közlemény? augusztus 22.

26 2008. december 9. Budapest26 Észak-Borsodi LEADER Unió honlapja cím Telefon szám06/ AaAa ÉBLU munkaszervezet Iroda: 3600 Ózd, Brassói út 2. Tájékoztatás és információ


Letölteni ppt "„New Hungary” Rural Development Programme 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 – 2013 Észak-Borsodi LEADER."

Hasonló előadás


Google Hirdetések