Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Struktúrált fejlesztés Szoftvertechnológia előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Struktúrált fejlesztés Szoftvertechnológia előadás."— Előadás másolata:

1 Struktúrált fejlesztés Szoftvertechnológia előadás

2 Témakörök  Structured Analysis/Stuctured Design (SA/SD)  Jackson Structured Programming (JSP)  Jackson System Development (JSD)  Data Structured Systems Development (DSSD)

3 Structured Analysis (SA)  A struktúrált elemzés módszertanát Tom Demarco 1979-ben foglalta össze  20 éves fejlődési folyamat eredménye  Adat- és vezérlésáramlást és tartalmat ír le  Az elemzés során funkcionalitás és viselkedés szerint partícionáljuk a rendszert

4 Előnyök (SA)  Népszerű és könnyen érthető  Alkalmazható kis és nagy projektek esetében is  Kiterjesztése (Ward és Mellor) beágyazott rendszerek elemzésére is alkalmas  CASE eszközök is alkalmazzák

5 Hátrányok (SA)  Tervezésre nagyon jól használható, de a követelmények feltárására és az implementációs fázis leírására majdhogynem alkalmatlan

6 Alapfogalmak (SA)  Az elemzés eszköze az adatfolyam diagram (Data Flow Diagram – DFD)  Külső egyed A rendszer számára szolgáltat információt vagy a rendszer által előállított információt használja  Folyamat Információ-transzformációt hajt végre  Adatáramlás Az információáramlás iránya (diszkrét)  Adattároló Tetszőleges tároló

7 Példa (beléptető rendszer) KonzolKijelzőZár Ellenőrző Login adatok minta tárolt minta eredmény

8 Elemzés folyamata  Folyamatos finomítás (különböző szintekhez tartozó DFD-k elkészítése)  A kezdeti (0. szintű) DFD egyetlen folyamatot tartalmaz, amit a további szinteken bontunk részekre  A DFD kiegészíthető  Adatszótárral (Data Dictionary – DD) A rendszerben tárolt és mozgó adatok részletes leírása  A folyamat szöveges leírásával (Process Specification – PSPEC) A folyamat lépései beszélt nyelven vagy matematikai formulákkal leírva

9 Structured Design (SD)  A struktúrált tervezés módszertanát Larry Constantine és Edward Yourdon dolgozta ki (1979-ben publikálták)  Jól alkalmazható, mert a problémák jelentős hányada leírható információáramlásokkal  Szintén DFD-ket használ

10 A DFD kiterjesztése  A rendszer tervezése során fontos az időben állandó adatfolyam és a vezérlési információk áramlásának modellezése is  Folyamatos adatfolyam Állandó adatáramlást reprezentál  Folyamatvezérlő Az adat-transzformációs folyamatokat vezérli (aktivál/deaktivál)  Vezérlési adat tároló Valamilyen puffertároló (általában a stack)  Vezérlési adatfolyam Vezérlési információk áramlását mutatja  Üzenet (Aktiváló/Indító/Megállító/Trigger) A folyamatvezérlők ezekkel vezérlik a folyamatokat

11 Példa (sütő) KonzolKijelzőSütő Sütés Sütési idők sütési adatok pontos idő sütési idő hőmérséklet HőmérőÓraLámpa sütési idő be/ki fűtés

12 Jackson Structured Programming (JSP)  Michael A. Jackson publikálta 1975-ben  A bemenő és kimenő adatfolyamokra fókuszál  A problémát hierarchikusan bontja részeire  Az elemi utasításokat (adatokat) szekvencia, szelekció és iteráció segítségével építi komplex egységekké  Bár már eljárt felette az idő, még mindig sok helyen használják (CASE-eszközök)

13 A módszer 1. A bemenő adatok leírása (Data Structure Diagram – DSD) 2. A kimenő adatok leírása (DSD) 3. Az input és output adatok közötti összefüggések meghatározása 4. Adat-transzformációs algoritmusok leírása 5. A diagramok összefésülése egyetlen programszerkezetbe (Program Structure Diagram – PSD) 6. A program leírása pszeudokóddal

14 Példa (fizetési statisztika készítése) Bemenő adatok szerkezeteKimenő adatok szerkezete Fizetési listaFizetési adat * NévBeosztásFizetésFizetési stat.Statisztika * BeosztásÁtlag fizetés

15 Példa (fizetési statisztika készítése) Programszerkezet ListázásElőkészítésNyomtatásÖsszegzésFizetési adat feldolgozás * Beosztás_1Beosztás_2Beosztás_n …

16 Jackson System Development (JSD)  Michael A. Jackson és John Cameron publikálta (1983-ban)  A JSP technikáira épít  A módszer középpontjában az események állnak  A módszer a kezdeti lépések során rendszer környezetére fókuszál (eltér a többi rendszertervezési módszertől)

17 Szabályok  A valós világot kell modelleznünk a rendszer struktúrájának leírása helyett  Egy időzített világ modellje is időzített kell legyen (események sorozata)  A rendszer implementációja a specifikáció lépésenkénti transzformációja hatékony folyamatok halmazává

18 Lépések (eredeti) 1. Egyed/tevékenység lépés 2. Kezdeti modell lépés 3. Interaktív funkciós lépés 4. Információs funkciós lépés 5. Rendszeridőzítéses lépés 6. Rendszerimplementációs lépés

19 Fázisok (átdolgozott) 1. Modellező fázis (Analysis)  Egyed/tevékenység lépés  Egyed-struktúra lépés 2. Hálózati fázis (Design)  Kezdeti modell lépés  Funkciós lépés  Rendszeridőzítéses lépés 3. Implementációs fázis (Realisation)  Implementációs lépés

20 Modellező fázis 1. Egyed/tevékenység lépés  A rendszer egyedeinek meghatározása (minden olyan objektum, amely fontos a rendszer számára)  Tevékenységet végez vagy valamilyen tevékenységet végeznek vele  A valós világban is létezik  Egyedi  Az egyedek által végzett tevékenységek és azok időbeli sorrendjének meghatározása  Egy időpillanatban történik meg  A rendszeren kívül történik  Nem dekomponálható rész-tevékenységekké  Az egyedek és tevékenységek tulajdonságainak meghatározása  Egyed-struktúra diagramok készłtése (JSP-szerinti struktúra diagram)  Fontos a felhasználók és a fejlesztők közötti kommunikáció 2. Egyed-struktúra lépés  Megszorítások megfogalmazása a tevékenységek sorrendjéhez  Struktúra diagram készítése

21 Hálózati fázis  Folyamatok és a közöttük végbemenő kommunikáció leírása (System Specification Diagram – SSD, más néven Network Diagram)  A rendszer feladatának meghatározása  Minden egyed folyamatként vagy programként jelenik meg a diagramon (ezek tartják naprakészen az egyedeket)  A külső programokat később adjuk a diagramhoz (ezek állítják elő a bemeneti adatokat és számítják ki a kimeneti adatokat)  A diagrammot kiegészítjük az adatok és a folyamatok közötti kapcsolatok leírásával 1. Kezdeti modell lépés  A valós világ szimulációja 2. Funkciós lépés  A rendszer fő funkciójának megfelelő műveletek 3. Rendszeridőzítéses lépés  A folyamatok szinkronizációja, megszorítások

22 Implementációs fázis  A hálózati modell transzformációja szoftverrendszerré  A transzformációt a rendszer- implementációs diagram (System Implementation Diagram) írja le  Az implementáció fő problémája az optimalizáció (folyamatok számának csökkentése)

23 Példa (Student Loan System)  Lsd. Irodalom

24 Példa (Könyvtár) Modellező fázis  Egyedek:  Tag (Kölcsönző személy)  Könyv  Tevékenységek:  Vásárlás – a könyvtár vásárol egy könyvet  Katalogizálás – a könyvtár katalogizál egy könyvet  Belépés – egy új tag beiratkozása a könyvtárba  Kilépés – tagsági viszony megszüntetése  Kivitel – egy tag egy könyvet kölcsönöz  Visszahozatal – egy tag visszahoz egy kölcsönzött könyvet  Eladás – a könyvtár elad egy könyvet

25 Példa (Könyvtár) Tulajdonságok  Tag  TagAzonosító  Név  Lakcím  Könyv  KönyvAzonosító  Szerző  Cím  ISBN  Vásárlás  KönyvAzonosító  Dátum  Katalogizálás  KönyvAzonosító  Csoport  Belépés  TagAzonosító  Név  Lakcím  Dátum  Kilépés  TagAzonosító  Dátum  Kivitel  KönyvAzonosító  Dátum  TagAzonosító  Visszahozatal  KönyvAzonosító  Dátum  TagAzonosító  Eladás  KönyvAzonosító  Dátum  Ár

26 Példa (Könyvtár) Egyed-struktúra diagram (Tag) TagKölcsönzés * BelépésTagságKivitelKilépésMásVisszahozatal Sorrend Egyed Tevékenységek

27 Példa (Könyvtár) Hálózati fázis (SSD) Tag Könyv TK Kivitel SV Kö Tag adatokKönyv adatok Állapot lekérdezés Kölcsönzési adatok Többszörös multiplicitás

28 Data Structured Systems Development (DSSD)  Jean-Dominique Warnier és Keneth Orr publikálta  Másnéven Warnier-Orr módszer  A módszer főként az output adatokra fókuszál  Adatszerkezetek és folyamatok leírására egyaránt alkalmas diagram

29 Warnier-Orr diagram  Hierarchia A legalapvetőbb szerkezet, az adatok/folyamatok felépítését mutatja  Szekvencia  A lépések egymás utáni végrehajtása (folyamat)  Rekord jellegű konstrukció (adat)  Ismétlés  Ciklus (folyamat)  Szekvenciális adathalmaz, pl. fájl (adat)  Alternáció  Elágazás (folyamat)  Variáns rekord (adat)

30 Warnier-Orr diagram (kiegészítés)  Konkurencia Akkor használjuk, amikor egy szekvencia esetén nem lényeges a sorrendiség  Rekúrzió Az adat/folyamat tartalmazza önmaga valamely korábbi változatát

31 Példa (adat) Vásárló adatok Fejléc Adatok Vásárló rekord (1, N) Név Elérhetőség Hitelkártya Lakcím (0, 1) Telefon (0, 1)

32 Példa (folyamat) Megrendelés feldolgozás Ellenőrzés Megrendelt termék ellenőrzése (1, N) Termék raktáron? Rögzítés Megrendelés nyomtatás

33 Irodalom  http://www.engin.umd.umich.edu/CIS/course.des/cis375/lec2/ week/wk8/wk8.html  Structured Analysis & Structured Design  Szoftver tervezés és technológia tantárgy anyaga  http://www.informatics.bangor.ac.uk/~dewi/modules/rts/YSM_slid es.pdf  Jackson Structured Programming  Szoftver tervezés és technológia tantárgy anyaga  http://www.wikipedia.org  Jackson System Development  http://www.wikipedia.org  http://cisx2.uma.maine.edu/NickTemp/JSP&JSDLec/JSDT utorialStudentLoanAbbrev.htm

34 Irodalom  Data Structured Systems Development / Warnier-Orr diagram  http://www.wikipedia.org/  http://varatek.com/warnierorr.html


Letölteni ppt "Struktúrált fejlesztés Szoftvertechnológia előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések