Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A folyamatban lévő országos és helyi népegészségügyi fejlesztések kapcsolódásáról 2013. szeptember 12. Dr. Bicsák Krisztina mb. főosztályvezető Népegészségügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A folyamatban lévő országos és helyi népegészségügyi fejlesztések kapcsolódásáról 2013. szeptember 12. Dr. Bicsák Krisztina mb. főosztályvezető Népegészségügyi."— Előadás másolata:

1 A folyamatban lévő országos és helyi népegészségügyi fejlesztések kapcsolódásáról
2013. szeptember 12. Dr. Bicsák Krisztina mb. főosztályvezető Népegészségügyi Főosztály Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Egészségfejlesztési Irodák (EFI)
Honnan indultunk? Mi a célunk? Jöjjön létre a folyamatos egészségfejlesztési tevékenység fenntartható intézményi, szervezeti bázisa. A szervezetfejlesztés az eü. ellátórendszer kapacitására, szaktudására, érdekeltségére építsen, de ne medikalizálódjon. Fókuszában a metabolikus és keringési betegségek kockázatbecslésen alapuló megelőzése álljon. Kerüljenek felhasználásra az eddigi jó gyakorlatok tapasztalatai. Európai uniós támogatásból EFI létrehozás, max. 2 éves működtetés Több mint 7 Mrd. Ft (ebből több mint 2 Mrd Ft az LHH régiókban) 58 támogatásban részesített pályázat (18 LHH + 40 konvergencia régió)

3 EFI-k elhelyezkedése Magyarországon

4 Együttműködő partnerek köre
Kötelező: a járásban működő felnőtt és vegyes háziorvosi szolgálatok legalább 33%-a, a járásban lévő valamennyi közfinanszírozott, de nem monoprofilú (labor, képalkotó), fekvő- és járóbeteg szakellátó intézmények Javasolt: a Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a GyEMSzI területi egészségszervezésért felelős egysége Támogatásban közvetlenül nem részesülhet, de szakmai megvalósítóként részt vehet!

5 Helyzetkép és Kapcsolódási pontok

6 Adatok elérhetősége: http://www.oefi.hu/halalozas/
A kistérségi, járási, megyei és regionális valamint országos halálozási adatok nemenként, korcsoportonként elérhetők táblázatos és térképes formában. Ezen az ábrán járási, korra standardizált adatok alapján készített térképen alapján megállapítható, hogy mekkora különbségek vannak a keringési betegségek halálozásában az országban. Míg Budapest egyes kerületeiben az országos érték 50%-a, addig a Barcsi járásban ez meghaladja a 150%-ot (háromszorosa a 12. kerületinek) Valamennyi járás adatát figyelembe véve, a keringési halandóság területi egyenlőtlensége mintegy 10%-os (Gini együttható).

7 10.000 főre számított, korra standardizált dohányzás okozta halandóság területi megoszlása
Ezen az ábrán a főre számított, korra standardizált dohányzás okozta halandóság területi megoszlása figyelhető meg nőkre és férfiakra külön-külön. A települési adatok simítása alapján megrajzolt térképek lehetővé teszik a magas illetve alacsony halandóságú területi azonosítását. A színkódok alapján megállapítható melyek a nagy, melyek az ország kis halandóságú gócpontjai. A nőknél nagyobb, közel 5-szörös, míg a férfiaknál kisebb, mintegy háromszoros területi különbség figyelhető meg. Adatok elérhetősége:

8 Országos Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpont Felnőtt Dohányzás Felmérés Adatok elérhetősége: ( Dohányzással összefüggő adatok összevetése országos és Csongrád megye tekintetében Prevalencia Országos [MT] Csongrád megye Dohányzók aránya (%) 29 [26,9-32,2] 17 [1,1-78,4] Férfi 34 [29,8-37,9] 27 [2,1-84,5] 25 [20,9-28,9] 10 [0,3-82,4] Leszokottak aránya (%) [14,4-18,9] 7 [0,5-51,9] 22 [18,4-24,9] 13 [0,6-77,7] 12 [10,6-14,8] 4 [0,04-76,26]

9 EFI-k fő feladata Az EFI-k az egészségfejlesztés medikalizációja nélkül egészségügyi intézményi hátteret biztosítanak a betegségmegelőzési, egészségfejlesztési tevékenységhez oly módon, hogy aktívan működtetik, valamint tartós helyi, járási hálózatba integrálják a kliensek életmódváltást támogató egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezeteket.

10 Népegészségügyi fejlesztések

11 Országos Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központ
2012-ben alakult meg az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetben Maga is végez egyéni és csoportos dohányzás leszokás támogatást. Telefonos leszokás támogatást végez – ( ) Képzési programmal készítik fel a tüdőgondozók szakembereit és a háziorvosokat. Informálják a lakosságot és a szakembereket a dohányzás leszokás támogatási lehetőségekről. Online kapcsolatban a tüdőgondozókkal surveillance jelleggel követi és tartja nyilván a leszokás támogatási programokban részt vevő pácienseket. A leszokási pontok listáját tartalmazó honlap indulása: október A Korányi Intézetben működő Módszertani Központ munkatársai természetesen tájékoztatást tudnak nyújtani arról, hogy melyik tüdőgondozó indította már el csoportos tanácsadását. Elérhetőség: Nagy Márta projektasszisztens +36 (1)

12 Dohányzás visszaszorítása - kapcsolódási pontok
1. Szervezés, az irányítás szintjén szoros kapcsolatot kell kialakítani az OEFI és az OKTPI között. Cél: a rendszeres kapcsolat a dohányzás visszaszorítása területén a két intézet között. Ennek a szakember bázisa mindkét intézményben rendelkezésre áll, hiszen az OEFI-ben évek óta komoly munka történik a dohányzás visszaszorítása terén. 2. A módszertani központ szakmai anyagokkal láthatja el az EFI-ket. októberétől az országban 96 tüdőgondozóban elindul a csoportos dohányzás leszokás támogatás a módszertani központ szakmai irányítása mellett. Teljes Országos lefedettség! Cél: a dohányzás leszokás támogatási programok beillesztése a helyi egészségfejlesztő programokba

13 Dohányzás visszaszorítása - kapcsolódási pontok
Területi szinten javasolt kialakítani az együttműködést az EFI-k és az adott területen működő dohányzás leszokás támogatást végző tüdőgondozók között a.) Az EFI felhívja a területen működő eü szolgáltatók (pl.: háziorvosok) és lakosok figyelmét arra, hogy különböző leszokás támogatási módok ismertek ma már: egyéni, csoportos és telefonon keresztüli. b.) Honlapok közötti linkelési lehetőség. c.) Az EFI a leszokottak köréből helyi „leszokottak klubja” szervezhető - a leszokottak segíthetik a leszokáson gondolkozókat a leszokási motiváció megerősítésében.

14 Lokális egészségfejlesztési programok – kapcsolódási pont
Kötelező EFI feladat: a térségben működő egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, civil szervezetek már zajló programjaik, tevékenységeik (programok, klubok) összegyűjtése, helyi adatbázis vezetése

15 Lokális egészségfejlesztési programok – Hódmezővásárhely

16 TÁMOP 6.1.2/11/1 - Hódmezővásárhely

17 TÁMOP 6.1.2/LHH/11/A – nyertes pályázatok

18

19

20 Védőnői méhnyakszűrés – kapcsolódási pont
Jelenleg 201 fő védőnő végez méhnyakszűrést – OTH koordinál Első ütemben 16 679 levéllel szólítottuk meg a meghívandókat. 2013. július 1-től elkezdődött az országos kiterjesztés – OTH a projektgazda Méhnyakszűrést végző védőnőkkel szoros együttműködés! LakosságEFI+Háziorvos+Védőnő Lakosság A szűrési programokról tájékoztatás különböző EFI-k által használt kommunikációs csatornákon További információ:

21 Háziorvosi vastagbélszűrés – kapcsolódási pont
Jelenleg három (Nógrád, Heves, GyMS) megyében folyik összesen 95 orvos jelentkező közreműködésével. A praxisoknak átadott paciens csomagok száma Első körben 21 627 szűrendőt szólítottunk meg meghívólevéllel. Folyamatosan történik a szűrendőknek a paciens csomagok átadása. 2014. évben - mintaprogram - Csongrád megye felnőtt és vegyes háziorvosi praxisai közreműködésével

22 Svájci program – kapcsolódási pont
Észak-Alföld és Észak-Magyarország régiókban 24 alapellátási praxis bevonásával 4 praxisközösség került kialakításra. - Közösségi orientációjú, a helyi közösségeket – különösen a roma lakosságot – bevonó egészségügyi alapellátási modell. Megelőzésre és a krónikus betegségben szenvedők gondozására összpontosít. Szűréseket, állapotfelméréseket végez. A lakosság egészségszemléletét alakítja. Helyi és nemzetiségi önkormányzatokkal, helyi egészségügyi és szociális szolgálatokkal és orvosi karokkal együttműködésben. A Svájci modellprogram által érintett praxisok esetében két járásban van/lesz EFI Borsodnádasdon és Jászberényben.

23 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése - kapcsolódási pont 1.
Létrejött az Egészségkommunikációs Központ (EKK) Fő feladata: Népegészségügyi kommunikációs tevékenységek folyamatos biztosítása Népegészségügyi kampányok szervezése Cél: Kölcsönös kommunikáció az EFI-k és az EKK között

24 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése - kapcsolódási pont 2.
A kampányok üzeneteit az EKK átadja az EFI-k részére EKK - szakmai segédanyagokat, tájékoztatókat, népegészségügyi kommunikációs toolkit-eket tervez és készít. EKK - egészségkommunikációs tanácsadást ad. EKK - kommunikáció-szakmai támogatást ad (on-line, rendezvényszervezési, sajtó stb. területen). EKK országos, az EFI helyi kommunikációt folytat. Visszajelzést kérünk az EKK irányába, hogy mire van szüksége az EFI-knek . Adatbázis/nyilvántartás létrehozása a helyi eseményekről (pl.: falunap, világnapok stb.) Képzés az EFI-ben dolgozó kollégáknak: összesen 140 fő, max. 30 óra/képzés - Indulás: márciusától

25 Norvég Alap - Lelki Egészség Központok – kapcsolódási pont
Lelki egészséggel kapcsolatos tanácsadás, támogatás, a még ki nem alakult mentális betegségek korai felismerése és megelőzése Enyhe fokú lelki egészségproblémával küzdők, valamint az enyhe szerfogyasztási problémával küzdők részére klienstámogató szolgáltatásokat fog nyújtani. Ez a szolgáltatás-típus szinte teljesen hiányzik jelenleg. A fejlesztés döntően az egészségügyi alapellátás rövid, célzott konzultációs szolgáltatás-igényét hivatott kielégíteni. A területi szervezőmunka, helyi hálózatépítés, lelki egészségvédelmi programok, családi és/vagy csoportos/közösségi programok szervezése és előmozdítása.

26 Norvég Alap – kapcsolódási pont
Cél: Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése A lakosság önálló testmozgás-program tervezési készségeinek fejlesztése a roma lakosság bevonásával: különösen a hátrányos helyzetű, roma lakosság fizikai aktivitási szintjének növelését célzó egyéni és családi programok megvalósítása, az önálló testmozgás programtervezéssel kapcsolatos készségek, kompetenciák fejlesztése, a rendszeres aktivitási naplózás gyakorlatának elterjesztése.

27 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A folyamatban lévő országos és helyi népegészségügyi fejlesztések kapcsolódásáról 2013. szeptember 12. Dr. Bicsák Krisztina mb. főosztályvezető Népegészségügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések