Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A folyamatban lévő országos és helyi népegészségügyi fejlesztések kapcsolódásáról Dr. Bicsák Krisztina mb. főosztályvezető Népegészségügyi Főosztály Emberi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A folyamatban lévő országos és helyi népegészségügyi fejlesztések kapcsolódásáról Dr. Bicsák Krisztina mb. főosztályvezető Népegészségügyi Főosztály Emberi."— Előadás másolata:

1 A folyamatban lévő országos és helyi népegészségügyi fejlesztések kapcsolódásáról Dr. Bicsák Krisztina mb. főosztályvezető Népegészségügyi Főosztály Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013. szeptember 12.

2 Egészségfejlesztési Irodák (EFI) Honnan indultunk? Mi a célunk? • Jöjjön létre a folyamatos egészségfejlesztési tevékenység fenntartható intézményi, szervezeti bázisa. • A szervezetfejlesztés az eü. ellátórendszer kapacitására, szaktudására, érdekeltségére építsen, de ne medikalizálódjon. • Fókuszában a metabolikus és keringési betegségek kockázatbecslésen alapuló megelőzése álljon. • Kerüljenek felhasználásra az eddigi jó gyakorlatok tapasztalatai. • Európai uniós támogatásból EFI létrehozás, max. 2 éves működtetés • Több mint 7 Mrd. Ft (ebből több mint 2 Mrd Ft az LHH régiókban) • 58 támogatásban részesített pályázat (18 LHH + 40 konvergencia régió)

3 EFI-k elhelyezkedése Magyarországon

4 Együttműködő partnerek köre • Kötelező: – a járásban működő felnőtt és vegyes háziorvosi szolgálatok legalább 33%-a, – a járásban lévő valamennyi közfinanszírozott, de nem monoprofilú (labor, képalkotó), fekvő- és járóbeteg szakellátó intézmények • Javasolt: – a Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve – a GyEMSzI területi egészségszervezésért felelős egysége Támogatásban közvetlenül nem részesülhet, de szakmai megvalósítóként részt vehet!

5 Helyzetkép és Kapcsolódási pontok

6 Adatok elérhetősége: http://www.oefi.hu/halalozas/

7 10.000 főre számított, korra standardizált dohányzás okozta halandóság területi megoszlása Adatok elérhetősége:

8 Országos Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpont Felnőtt Dohányzás Felmérés 2012 Adatok elérhetősége: (http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/hazai-es-kulfoldi-adatok- tanulmanyok)http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/hazai-es-kulfoldi-adatok- tanulmanyok Dohányzással összefüggő adatok összevetése országos és Csongrád megye tekintetében Prevalencia Országos [MT] Csongrád megye [MT] Dohányzók aránya (%) 29 [26,9-32,2] 17 [1,1-78,4] Férfi 34 [29,8-37,9] 27 [2,1-84,5] Nő 25 [20,9-28,9] 10 [0,3-82,4] Leszokottak aránya (%) 17 [14,4-18,9] 7 [0,5-51,9] Férfi 22 [18,4-24,9] 13 [0,6-77,7] Nő 12 [10,6-14,8] 4 [0,04-76,26]

9 EFI-k fő feladata Az EFI-k az egészségfejlesztés medikalizációja nélkül egészségügyi intézményi hátteret biztosítanak a betegségmegelőzési, egészségfejlesztési tevékenységhez oly módon, hogy aktívan működtetik, valamint tartós helyi, járási hálózatba integrálják a kliensek életmódváltást támogató egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezeteket.

10 Népegészségügyi fejlesztések

11 -2012-ben alakult meg az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetben -Maga is végez egyéni és csoportos dohányzás leszokás támogatást. -Telefonos leszokás támogatást végez – (06-80-44-20-44) -Képzési programmal készítik fel a tüdőgondozók szakembereit és a háziorvosokat. -Informálják a lakosságot és a szakembereket a dohányzás leszokás támogatási lehetőségekről. -Online kapcsolatban a tüdőgondozókkal surveillance jelleggel követi és tartja nyilván a leszokás támogatási programokban részt vevő pácienseket. -A leszokási pontok listáját tartalmazó honlap indulása: 2013. október A Korányi Intézetben működő Módszertani Központ munkatársai természetesen tájékoztatást tudnak nyújtani arról, hogy melyik tüdőgondozó indította már el csoportos tanácsadását. Elérhetőség: Nagy Márta projektasszisztens +36 (1) 391-3343 Országos Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központ

12 Dohányzás visszaszorítása - kapcsolódási pontok 1. Szervezés, az irányítás szintjén szoros kapcsolatot kell kialakítani az OEFI és az OKTPI között. Cél: a rendszeres kapcsolat a dohányzás visszaszorítása területén a két intézet között. Ennek a szakember bázisa mindkét intézményben rendelkezésre áll, hiszen az OEFI-ben évek óta komoly munka történik a dohányzás visszaszorítása terén. 2. A módszertani központ szakmai anyagokkal láthatja el az EFI-ket. 3. 2013 októberétől az országban 96 tüdőgondozóban elindul a csoportos dohányzás leszokás támogatás a módszertani központ szakmai irányítása mellett. • Teljes Országos lefedettség! Cél: a dohányzás leszokás támogatási programok beillesztése a helyi egészségfejlesztő programokba

13 Dohányzás visszaszorítása - kapcsolódási pontok Területi szinten javasolt kialakítani az együttműködést az EFI-k és az adott területen működő dohányzás leszokás támogatást végző tüdőgondozók között a.) Az EFI felhívja a területen működő eü szolgáltatók (pl.: háziorvosok) és lakosok figyelmét arra, hogy különböző leszokás támogatási módok ismertek ma már: egyéni, csoportos és telefonon keresztüli. b.) Honlapok közötti linkelési lehetőség. c.) Az EFI a leszokottak köréből helyi „leszokottak klubja” szervezhető - a leszokottak segíthetik a leszokáson gondolkozókat a leszokási motiváció megerősítésében.

14 Lokális egészségfejlesztési programok – kapcsolódási pont Kötelező EFI feladat: a térségben működő egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, civil szervezetek már zajló programjaik, tevékenységeik (programok, klubok) összegyűjtése, helyi adatbázis vezetése

15 Lokális egészségfejlesztési programok – Hódmezővásárhely

16 TÁMOP 6.1.2/11/1 - Hódmezővásárhely

17 TÁMOP 6.1.2/LHH/11/A – nyertes pályázatok

18

19

20 Védőnői méhnyakszűrés – kapcsolódási pont - Jelenleg 201 fő védőnő végez méhnyakszűrést – OTH koordinál -Első ütemben 16 679 levéllel szólítottuk meg a meghívandókat. - 2013. július 1-től elkezdődött az országos kiterjesztés – OTH a projektgazda Méhnyakszűrést végző védőnőkkel szoros együttműködés! Lakosság  EFI+Háziorvos+Védőnő  Lakosság A szűrési programokról tájékoztatás különböző EFI-k által használt kommunikációs csatornákon További információ: http://www.antsz.hu/

21 Háziorvosi vastagbélszűrés – kapcsolódási pont • Jelenleg három (Nógrád, Heves, GyMS) megyében folyik összesen 95 orvos jelentkező közreműködésével. • A praxisoknak átadott paciens csomagok száma 20 000. • Első körben 21 627 szűrendőt szólítottunk meg meghívólevéllel. • Folyamatosan történik a szűrendőknek a paciens csomagok átadása. 2014. évben - mintaprogram - Csongrád megye felnőtt és vegyes háziorvosi praxisai közreműködésével

22 Svájci program – kapcsolódási pont Észak-Alföld és Észak-Magyarország régiókban 24 alapellátási praxis bevonásával 4 praxisközösség került kialakításra. - Közösségi orientációjú, a helyi közösségeket – különösen a roma lakosságot – bevonó egészségügyi alapellátási modell. -Megelőzésre és a krónikus betegségben szenvedők gondozására összpontosít. -Szűréseket, állapotfelméréseket végez. -A lakosság egészségszemléletét alakítja. -Helyi és nemzetiségi önkormányzatokkal, helyi egészségügyi és szociális szolgálatokkal és orvosi karokkal együttműködésben. A Svájci modellprogram által érintett praxisok esetében két járásban van/lesz EFI Borsodnádasdon és Jászberényben.

23 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése - kapcsolódási pont 1. Létrejött az Egészségkommunikációs Központ (EKK) Fő feladata: • Népegészségügyi kommunikációs tevékenységek folyamatos biztosítása • Népegészségügyi kampányok szervezése Cél: Kölcsönös kommunikáció az EFI-k és az EKK között www.egeszseg.hu

24 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése - kapcsolódási pont 2. 1.A kampányok üzeneteit az EKK átadja az EFI-k részére 2.EKK - szakmai segédanyagokat, tájékoztatókat, népegészségügyi kommunikációs toolkit-eket tervez és készít. 3.EKK - egészségkommunikációs tanácsadást ad. 4.EKK - kommunikáció-szakmai támogatást ad (on-line, rendezvényszervezési, sajtó stb. területen). 5.EKK országos, az EFI helyi kommunikációt folytat. 6.Visszajelzést kérünk az EKK irányába, hogy mire van szüksége az EFI-knek. 7.Adatbázis/nyilvántartás létrehozása a helyi eseményekről (pl.: falunap, világnapok stb.) 8.Képzés az EFI-ben dolgozó kollégáknak: összesen 140 fő, max. 30 óra/képzés - Indulás: 2014. márciusától

25 Norvég Alap - Lelki Egészség Központok – kapcsolódási pont • Lelki egészséggel kapcsolatos tanácsadás, támogatás, a még ki nem alakult mentális betegségek korai felismerése és megelőzése • Enyhe fokú lelki egészségproblémával küzdők, valamint az enyhe szerfogyasztási problémával küzdők részére klienstámogató szolgáltatásokat fog nyújtani. • Ez a szolgáltatás-típus szinte teljesen hiányzik jelenleg. • A fejlesztés döntően az egészségügyi alapellátás rövid, célzott konzultációs szolgáltatás-igényét hivatott kielégíteni. • A területi szervezőmunka, helyi hálózatépítés, lelki egészségvédelmi programok, családi és/vagy csoportos/közösségi programok szervezése és előmozdítása.

26 Norvég Alap – kapcsolódási pont Cél: Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése A lakosság önálló testmozgás-program tervezési készségeinek fejlesztése a roma lakosság bevonásával: • különösen a hátrányos helyzetű, roma lakosság fizikai aktivitási szintjének növelését célzó egyéni és családi programok megvalósítása, • az önálló testmozgás programtervezéssel kapcsolatos készségek, kompetenciák fejlesztése, • a rendszeres aktivitási naplózás gyakorlatának elterjesztése.

27 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A folyamatban lévő országos és helyi népegészségügyi fejlesztések kapcsolódásáról Dr. Bicsák Krisztina mb. főosztályvezető Népegészségügyi Főosztály Emberi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések