Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013. 2 Fiatalok Lendületben Program számokban •Előzmény: Ifjúság 2000-2006 Program •Időtartam: 2007-2013 •Költségvetés:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013. 2 Fiatalok Lendületben Program számokban •Előzmény: Ifjúság 2000-2006 Program •Időtartam: 2007-2013 •Költségvetés:"— Előadás másolata:

1 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

2 2 Fiatalok Lendületben Program számokban •Előzmény: Ifjúság 2000-2006 Program •Időtartam: 2007-2013 •Költségvetés: 885.000.000 € •Célcsoport: 13-30 éves fiatalok

3 3 A Fiatalok Lendületben Program céljai  a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése  a szolidaritás és a tolerancia fokozása  kölcsönös megértés elősegítése  az ifjúsági tevékenységeket támogató rendszerek minőségének javítása  az európai együttműködés előmozdítása az ifjúságpolitika területén

4 4 Fiatalok Lendületben Program Prioritásai 1.Európa polgárság 2.A fiatalok részvétele 3.Kulturális sokszínűség 4. Hátrányos helyzetű fiatalok bevonása

5 5 Éves prioritások 2012-ben •ifjúsági munkanélküliség •szegénység és perifériára való szorulás elleni küzdelem •kreativitás és vállalkozói készség •sport tevékenységek az egészséges életmód népszerűsítésére, a társadalmi bevonás és az aktív részvétel érdekében •globális környezeti problémák és a klímaváltozás

6 6 Az 5 alprogram 1. Fiatalok Európáért 2. Európai Önkéntes Szolgálat 3. Fiatalok a Világban 4. Ifjúsági támogatási rendszerek 5. Európai együttműködés támogatása az ifjúságpolitika területén

7 7 Ki pályázhat? - helyi és nemzetközi civil szervezetek (pl. egyesületek, alapítványok) - helyi és regionális közintézmények - informális csoportok (nem bejegyzett szerveződések) - profitorientált szervezetek (EVS esetében) Partnerországok -Programországok: EU 27 + EFTA (Norvégia, Svájc, Liechtenstein, Izland) + csatlakozásra várók (Töröko., Horvátho.) -Szomszédos partnerországok: Délkelet-Európa, Kelet-Európa és a Kaukázus, Mediterrán térség - Partnerországok a világ többi részén (lásd Útmutató)

8 8 1. Alprogram: Fiatalok Európáért Támogatja: 1.1 Ifjúsági Cseréket 1.2 Ifjúsági Kezdeményezéseket 1.3 Ifjúsági Demokráciaprojekteket

9 9 1. Alprogram: Fiatalok Európáért Mit jelent az ifjúsági csere? 1.1 alprogram A cserében két vagy több ország fiataljai vesznek részt. Az együtt eltöltött 6-21 nap alatt megismerik egymást, egymás kultúráját. Olyan téma köré szerveződik, amely a résztvevő fiatalok érdeklődési körébe tartozik, és kapcsolatban van valamilyen társadalmi értékkel.

10 10 1.1 alprogram – Ifjúsági csere Résztvevők létszáma : min. 16, max. 60 fő (+ 1 csoportvezető/csoport) Kétoldalú: 8-8- fő/ország, háromoldalú: 6-6 fő, többoldalú: min. 4 fő/ország Résztvevők életkora: 13-25 év (legfeljebb 20%-uk lehet 26 és 30 év közötti) A csereút időtartama: 6-21 nap (+utazás) A projekt időtartama: max. 15 hónap (előkészítés, program, értékelés) Előkészítő találkozó: max. 2 fő (1 fiatal!)/projektpartner, max. 2 nap (+utazás) Pályázati támogatás adható: - Projektköltségekre (szállás, ellátás, helyi közlekedés, programok): 33 €/nap/fő. - Nemzetközi útiköltség: valós, számlával igazolt költségek 70%-a. Speciális igényű, hátrányos helyzetű fiatalok részvételének elősegítésére többlettámogatás igényelhető. - Előkészítő találkozó – indokolt esetben (valós költségek 100%-a) - Hátrányos helyzetű fiatalok bevonásakor speciális költségek is elszámolhatók

11 11 1. Alprogram: Fiatalok Európáért Mi az ifjúsági kezdeményezés? 1.2 alprogram Aktív, vállalkozó szellemű fiatalok egy olyan projektet valósítanak meg, amely a fiatalok helyi közösségének fejlődését szolgálja. Ez lehet helyi, regionális, vagy nemzeti szintű projekt, vagy hálózatépítés.

12 12 1.2 alprogram – Ifjúsági kezdeményezés Projektpartnerek: hazai - 1 projektgazda, nemzetközi - min. 2 projektpartner Résztvevők létszáma : min. 4fő (+ coach) Nemzetközi esetén: min. 8 fő és min 4 fő/ország Résztvevők életkora: 18-30 év (15.17 évesek csak coach mellett) A projekt időtartama: 3-18 hónap (előkészítés, tevékenység, értékelés) Nemzetközinél: előkészítő látogatás - max. 2 fő (1 lehet a coach)/projektpartner, max. 2 nap (+utazás) Pályázati támogatás adható: - Projektköltségekre: hazai 4600 €, nemzetközi 6700 € - Coach bevonására: 850 € - Útiköltségre a nemzetközi esetén: valós költségek 70%-a - Előkészítő találkozó útiköltségére: valós költségek 100%-a

13 13 1. Alprogram: Fiatalok Európáért Mit támogat az ifjúsági demokráciaprojekt? 1.3 alprogram Az ifjúsági demokráciaprojekt a képviseleti demokrácia mechanizmusába kívánja bevonni a fiatalokat. Célja a fiatalok ösztönzése arra, hogy részt vegyenek közösségük életében helyi, regionális és országos, illetve nemzetközi szinten.

14 14 1.3 alprogram – Ifjúsági demokráciaprojekt Résztvevők létszáma : min. 16 fő Projektpartnerek: min. 2 ország, min. 2 partner/ország Kétoldalú: 8-8- fő/ország, háromoldalú: 6-6 fő, többoldalú: min. 4 fő/ország Résztvevők: 13-30 év közötti fiatalok, Szakértők, döntéshozók - korhatár nélkül A projekt időtartama: 3-18 hónap (előkészítés, program, értékelés) Előkészítő találkozó: max. 2 fő (1 fiatal!)/projektpartner, max. 2 nap (+utazás) Pályázati támogatás adható: - Projektköltségekre: 50 000 € - ami a teljes költségek 75%-a Fontos: Döntéshozók költségei nem támogathatók a pályázati támogatásból Projektköltségek lehetnek: útiktg., szállás- étkezés, programok szervezési költségei, kiadványok, szakanyagok előállítási ktg, nyilvánosság eléréséhez kapcsolódó ktg., projekt összktg 7%-a = átalányösszeg adminisztratív kiadásokra

15 15 2. Alprogram: Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) A fiatalok az EVS által hosszabb időre be tudnak kapcsolódni egy külföldön működő non-profit intézmény mindennapos munkájába, vagy egy nagyobb horderejű esemény lebonyolításába.  Megismerhetnek egy idegen kultúrát  Nyelvet tanulhatnak  Készségeket sajátíthatnak el Például a művészet és kultúra  a környezetvédelem  az információnyújtás  a média  a gyerekekkel való foglalkozás  sport  a szociális gondozás területén.

16 16 2. Alprogram: Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) Szereplők: - önkéntes - küldő szervezet - fogadó szervezet - koordináló szervezet - mentor Együttműködési megállapodás

17 17 2. alprogram – Európai önkéntes szolgálat Résztvevők létszáma : 1-30 önkéntes Kétoldalú: 8-8- fő/ország, háromoldalú: 6-6 fő, többoldalú: min. 4 fő/ország Résztvevők életkora: 18-30 év Az önkéntes szolgálat időtartama: 2-12 hónap (egyszeri, kiv. 2 hó+ max. 10 hó) Kivétel: hátrányos helyzetű fiatal, ill. csoportos EVS (min. 10 fő): 2 hét – 12 hónap A projekt időtartama: 24 hónap (előkészítés, felkészítés, szogálat, értékelés) Előkészítő látogatás (csak hátrányos helyzetű fiatalok esetén): max. 2 fő (1 küldő szervezet, 1 önkéntes), max. 2 nap (+utazás)

18 18 2. alprogram – Európai önkéntes szolgálat Pályázati támogatás adható: -Projektköltségekre (szállás, ellátás, helyi közlekedés, mentorálás, nyelvtanulás, felkészítés, adminisztráció stb.): 490-630 €/önkéntes/szolgálati hónap -Nemzetközi útiköltség: valós, számlával igazolt költségek 90%-a - Zsebpénz az önkénteseknek: 50-150 €/hó - Előkészítő találkozó útiktg. (indokolt esetben): valós költségek 100%-a - Rendkívüli költségek: vízum, oltások, hátrányos helyzetű fiatalokkal kapcsolatos ktg. – valós költségek 100%-a

19 19 3. Alprogram: Fiatalok a Világban Ösztönzi az ifjúságpolitika területén kialakított ifjúsági cseréket (3.1.1), képzést és hálózatépítési projekteket (3.1.2). Támogatja:  EU szomszédos országaival és  A világ más országaival való együttműködést

20 20 3. Alprogram: Fiatalok a Világban Azonos pályázati feltételek vannak a résztvevők számát, életkorát, arányát, időtartamokat, költségtípusok támogatásait illetően, mint az 1.1 és 4.3 alprogramok esetén, azzal a megkötéssel, hogy mindenkor min. egy projektpartner EU tagállamból és egy szomszédos országból van. Többoldalú esetén min. 2 partner van szomszédos országból. Pályázás módja: pályázó/fogadó ország nemzeti irodájához Ha a fogadó fél szomszédos országot képvisel, és ő pályázik, akkor a Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani. 3.2 A világ más országaival való együttműködésre vonatkozó pályázatot a Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani, egyedi pályázati kiírás alapján.

21 21 4. Alprogram: Ifjúsági támogatási rendszerek 4.3 alprogram Az ifjúsági munkában és ifjúsági szervezetekben tevékenykedők munkáját támogatja képzések, hálózatépítés ösztönzése révén. Cél: minőség javítása az ifjúságpolitika területén

22 22 4. Alprogram: Ifjúsági támogatási rendszerek 4.3 alprogram Tevékenységtípusok: •Szakmai látogatás 10-20 programnap, 2 partner, max. 2 résztvevő •Előkészítő látogatás 2-3 programnap, min. 2 partner, 2 fő/partner •Értékelő Találkozó Max. 10 programnap, min. 4 partner, max. 50 résztvevő •Tanulmányút Max. 10 programnap, min. 4 partner, max. 50 résztvevő •Partnerségépítés Max. 10 programnap, min. 4 partner, max. 50 résztvevő •Szeminárium Max. 10 programnap, min. 4 partner, max. 50 résztvevő •Képzés Max. 10 programnap, min. 4 partner, max. 50 résztvevő •Hálózatépítés 3-15 hónap, min. 6 partner Projekt időtartama minden esetben 3-18 hónap

23 23 4. Alprogram: Ifjúsági támogatási rendszerek 4.3 alprogram Pályázati támogatás adható: -Útiköltségre – a valós költségek 70%-a Átalányösszegek -55 €/fő/éj – tanulmányút, értékelő találkozó, szeminárium, partnerség, képzés -43 €/fő/éj - szakmai látogatás, előkészítő találkozó Hálózatépítés esetén: Programköltség Keretősszege: max. 20 000 €, ami az összköltség 75%-a

24 24 5. Alprogram: Európai együttműködés támogatása az ifjúságpolitika területén 5.1 alprogram Céljai:  A kormányzatok és a politikai döntéshozók közötti együttműködés ösztönzése  A politikai döntéshozók és a fiatalok közti strukturált párbeszéd ösztönzése  A fiatalokkal kapcsolatos ismeretek megértésének javítása  Az ifjúságpolitikában részt vevő nemzetközi szervezetekkel való együttműködés ösztönzése

25 25 5. Alprogram: Európai együttműködés támogatása az ifjúságpolitika területén 5.1 alprogram Tevékenységek:  Nemzeti ifjúsági találkozó  Nemzetközi ifjúsági szeminárium Célcsoport: 15-30 év közötti fiatalok Időtartam: 3-18 hónap Támogatás: Programköltség Keretösszege: max. 50 000 €, ami az összköltség 75%-a

26 26 Fiatalok Lendületben Program Valorizáció interkulturális tanulás tolerancia európai polgárság nem-formális tanulás programországok esélyegyenl ő ség ifjúsági kezdeményezések Ifjúsági támogatási rendszerek FLP partnerországok szolidaritás akkreditált szervezet Csoportos EVS mentor Ifjúsági demokráciaprojektek

27 27 Információ Információ és tanácsadás  Fiatalok Lendületben Programiroda  6 Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (RISZI) Eurodesk koordináció és partnerszervezetek  www.eurodesk.huwww.eurodesk.hu  www.mobilitas.hu/flp ill. www.mobilitas.hu/flp/informaciowww.mobilitas.hu/flpwww.mobilitas.hu/flp/informacio  http://www.facebook.com/EurodeskFLPhttp://www.facebook.com/EurodeskFLP  http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html (Európai Bizottság)http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html Partnerkeresés  www.eurodesk.hu//partnerflp www.eurodesk.hu//partnerflp  www.youthnetworks.eu www.youthnetworks.eu  OTLAS - http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/  www.evsdatabase.eu www.evsdatabase.eu

28 28 Határidők 3 határidő 2012-ben! •Február 1. megvalósítási időszak: május 1. és október 31. között •Május 1. megvalósítási időszak: augusztus 1. és január 31. között •Október 1. megvalósítási időszak: január 1. és június 30.

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013. 2 Fiatalok Lendületben Program számokban •Előzmény: Ifjúság 2000-2006 Program •Időtartam: 2007-2013 •Költségvetés:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések