Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen Készítette: Kovács Klára PhD-hallgató Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program Debrecen, 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen Készítette: Kovács Klára PhD-hallgató Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program Debrecen, 2010."— Előadás másolata:

1 A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen Készítette: Kovács Klára PhD-hallgató Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program Debrecen, 2010. december 3. Campus-lét Műhelykonferencia

2 Cél A sport legfontosabb társadalmi funkcióinak bemutatásával felvázolni azt, hogy (1) milyen szerepet tölt be a sport a debreceni egyetemisták, mint a következő értelmiségi nemzedék életében, illetve (2) milyen tényezők vannak hatással arra, hogy egy hallgató jár-e sportkörre, vagy sem.

3 Előadás felépítése  A sport legfontosabb társadalmi funkciói  A Debreceni Egyetem sportéletének jellemzői  A kutatás bemutatása: 1. A hallgatók sportolási szokásai 2. Néhány társadalmi státuszt meghatározó tényező és a sportkörre járás közötti összefüggések 3. A sport és a barátok száma közötti kapcsolat

4 Sportdefiníciók  Huinziga (1995) a játék fogalmát helyezi a középpontba az ember életében.  Caillois (1961): a játék olyan tevékenység, amely szabad, bizonytalan, nem produktív és szabályok által vezérelt.  Loy (1974,): az különbözteti meg a sportokat a versenyjátékoktól, hogy az előbbire jellemző a fizikai kiválóság demonstrálása.  Nagy (1996): olyan szabadidős tevékenység, amelynek legfontosabb eleme a fizikai aktivitás, mozgás, erőkifejtés, ugyanakkor hozzátartozik a versengés is.  Európai Sport Charta(2001): a sport minden olyan fizikai tevékenység, melynek célja esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét kifejezése vagy fejlesztése, társadalmi kapcsolatok fejlesztése, vagy különböző szintű versenyeken eredmények elérése

5 A sport társadalmi funkciói 1. Egészségvédő, megőrző, rekreációs funkció 2. Kulturális, értékteremtő, erkölcsi funkció 3. Diplomáciai, gazdasági és infrastrukturális funkció 4. Közösségteremtő funkció

6 Hallgatók testnevelési kötelezettségei  „(1) A Debreceni Egyetem hagyományos képzésű (egyetemi, főiskolai) szakokon részt vevő hallgatóinak – kivéve az AVK, az MÉK és a ZK hallgatóit – négy féléven keresztül, alapképzésben (BSc, BA) részt vevő hallgatóinak – kivéve a ZK hallga-tóit – két féléven keresztül, mesterképzésben (MSc, MA) részt vevő hallgatóinak egy féléven keresztül, az osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinak három fél-éven keresztül heti két óra testnevelési foglalkozáson való részvétel kötelező. Az AVK és az MÉK hagyományos képzésű szakjain, valamint a ZK hagyományos képzésű és alapképzési szakjain a testnevelési követelményeket a melléklet tartalmazza. További két félévben kreditek adhatók a Sportigazgatóság által meghirdetett szabadon választható tantárgyak teljesítéséért.35  (2) A testnevelési követelmények teljesítése a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításának feltétele.  (3) A testnevelési követelmények kiválthatók  - minősített versenysport-tevékenységgel,  - regisztrálható egyetemi sportszolgáltatások igénybevételével,  - regisztrálható egyetemi sporttevékenységgel.  - a sportigazgatóság, illetve a testnevelési csoportok által szervezett sportrendezvények keretében.36  (4) A felmentési és az elfogadási kérelmeket a sportigazgató és a testnevelési csoportok vezetői bírálják el.  Kritériumfeltételként előírt foglalkozásokon (pl. testnevelés) történt eredményes részvétel aláírással igazolható.”

7 Sportigazgatóság  Testnevelési órák, sportrendezvények, programok szervezése  Cél: hosszú távon a hallgatók egészségi- és fizikai állapotának javítása  Infrastrukturális fejlesztések

8 DEAC szakosztályai  Asztalitenisz, Atlétika, bridzs, DVSC-DEAC (labdarúgás), Futsal, Kézilabda, Kosárlabda NBI, Kosárlabda NBII, Labdarúgás, Röplabda,  Sakk, Tájfutás, Tenisz, Tollaslabda, Túra, Úszás, Vitorlázás, Vívás, Aerobic

9 Sportprogramok, versenyek, rendezvények  Minden hallgató részt vehet  Buzánszky Egyetemi Labdarúgó Bajnokság  Egyetemi Kosárlabda Bajnokság  Egyetemi Futófesztivál  Egyetemi Úszónap  Egyetemi sportnap  Egyetemi hattusa  Sí táborok, sí napok  Vízi táborok, kenus táborok  Karok, centrumok, kollégiumok által meghirdetett rendezvények, házibajnokságok  Versenysportolók számára  Debreceni Egyetemi Kupa  Universitas  MEFOB  Országos bajnokságok meghatározott karok számára (pl. Medikus Kupa)

10 Testnevelési csoportok, a különböző karokon  AMTC Testnevelési Csoport  AMTC Műszaki Kar Testnevelési Csoport  OEC Testnevelési Csoport  TEK Testnevelési Csoport

11 Kutatási feltételezések 1. A férfi és női hallgatók között különbség van abban a tekintetben, hogy milyen arányban sportolnak. (Földesiné, Fábri) 2. A család anyagi helyzete befolyásolja a gyermek sportkörre járását az egyetemen. (Földesiné-Gáldiné, Hradil) 3. A szülők iskolai végzettsége hatással van arra, hogy a gyermek sportol-e vagy sem az egyetemen. (Bourdieu) 4. A hallgatók állandó lakóhelye hatással van arra, hogy az egyetemen sportolnak-e vagy sem (Fábri) 5. Azoknak a hallgatóknak, akik valamilyen formában sportolnak, több barátjuk van, mint azoknak, akik nem sportolnak. (Clore- Byrne)

12 Járt-e sportkörre az egyetemen vagy az egyetemen kívül

13 A nem és a sportkörre járás kapcsolata

14 Az anyagi helyzet és a sportkörre járás kapcsolata

15 A sportolók és nem sportolók aránya a szülők iskolai végzettségének csoportjaiban

16 A sportkörre járók/nem járók megoszlása településtípusonként

17 A barátság dimenziói  Tanulmányokkal kapcsolatos problémák  Magánéleti problémák  Rendszeresen együtt töltött szabadidő  Jövőre vonatkozó tervek megbeszélése  Betegség esetén meglátogatták/felhívták- e.

18 A sportolók és nem sportolók barátai számának átlagai a barátság különböző dimenzióiban

19 Köszönjük a figyelmet! Kovács Klára kovacs.klarika87@gmail.com


Letölteni ppt "A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen Készítette: Kovács Klára PhD-hallgató Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program Debrecen, 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések