Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen"— Előadás másolata:

1 A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen
Készítette: Kovács Klára PhD-hallgató Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program Debrecen, december 3. Campus-lét Műhelykonferencia

2 Cél A sport legfontosabb társadalmi funkcióinak bemutatásával felvázolni azt, hogy (1) milyen szerepet tölt be a sport a debreceni egyetemisták, mint a következő értelmiségi nemzedék életében, illetve (2) milyen tényezők vannak hatással arra, hogy egy hallgató jár-e sportkörre, vagy sem.

3 Előadás felépítése A sport legfontosabb társadalmi funkciói
A Debreceni Egyetem sportéletének jellemzői A kutatás bemutatása: A hallgatók sportolási szokásai Néhány társadalmi státuszt meghatározó tényező és a sportkörre járás közötti összefüggések A sport és a barátok száma közötti kapcsolat

4 Sportdefiníciók Huinziga (1995) a játék fogalmát helyezi a középpontba az ember életében. Caillois (1961): a játék olyan tevékenység, amely szabad, bizonytalan, nem produktív és szabályok által vezérelt. Loy (1974,): az különbözteti meg a sportokat a versenyjátékoktól, hogy az előbbire jellemző a fizikai kiválóság demonstrálása. Nagy (1996): olyan szabadidős tevékenység, amelynek legfontosabb eleme a fizikai aktivitás, mozgás, erőkifejtés, ugyanakkor hozzátartozik a versengés is. Európai Sport Charta(2001): a sport minden olyan fizikai tevékenység, melynek célja esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét kifejezése vagy fejlesztése, társadalmi kapcsolatok fejlesztése, vagy különböző szintű versenyeken eredmények elérése

5 A sport társadalmi funkciói
Egészségvédő, megőrző, rekreációs funkció Kulturális, értékteremtő, erkölcsi funkció Diplomáciai, gazdasági és infrastrukturális funkció Közösségteremtő funkció

6 Hallgatók testnevelési kötelezettségei
„(1) A Debreceni Egyetem hagyományos képzésű (egyetemi, főiskolai) szakokon részt vevő hallgatóinak – kivéve az AVK, az MÉK és a ZK hallgatóit – négy féléven keresztül, alapképzésben (BSc, BA) részt vevő hallgatóinak – kivéve a ZK hallga-tóit – két féléven keresztül, mesterképzésben (MSc, MA) részt vevő hallgatóinak egy féléven keresztül, az osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinak három fél-éven keresztül heti két óra testnevelési foglalkozáson való részvétel kötelező. Az AVK és az MÉK hagyományos képzésű szakjain, valamint a ZK hagyományos képzésű és alapképzési szakjain a testnevelési követelményeket a melléklet tartalmazza. További két félévben kreditek adhatók a Sportigazgatóság által meghirdetett szabadon választható tantárgyak teljesítéséért.35 (2) A testnevelési követelmények teljesítése a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításának feltétele. (3) A testnevelési követelmények kiválthatók - minősített versenysport-tevékenységgel, - regisztrálható egyetemi sportszolgáltatások igénybevételével, - regisztrálható egyetemi sporttevékenységgel. - a sportigazgatóság, illetve a testnevelési csoportok által szervezett sportrendezvények keretében.36 (4) A felmentési és az elfogadási kérelmeket a sportigazgató és a testnevelési csoportok vezetői bírálják el. Kritériumfeltételként előírt foglalkozásokon (pl. testnevelés) történt eredményes részvétel aláírással igazolható.”

7 Sportigazgatóság Testnevelési órák, sportrendezvények, programok szervezése Cél: hosszú távon a hallgatók egészségi- és fizikai állapotának javítása Infrastrukturális fejlesztések

8 DEAC szakosztályai Asztalitenisz, Atlétika, bridzs, DVSC-DEAC (labdarúgás), Futsal, Kézilabda, Kosárlabda NBI, Kosárlabda NBII, Labdarúgás, Röplabda, Sakk, Tájfutás, Tenisz, Tollaslabda, Túra, Úszás, Vitorlázás, Vívás, Aerobic

9 Sportprogramok, versenyek, rendezvények
Minden hallgató részt vehet Buzánszky Egyetemi Labdarúgó Bajnokság Egyetemi Kosárlabda Bajnokság Egyetemi Futófesztivál Egyetemi Úszónap Egyetemi sportnap Egyetemi hattusa Sí táborok, sí napok Vízi táborok, kenus táborok Karok, centrumok, kollégiumok által meghirdetett rendezvények, házibajnokságok Versenysportolók számára Debreceni Egyetemi Kupa Universitas MEFOB Országos bajnokságok meghatározott karok számára (pl. Medikus Kupa)

10 Testnevelési csoportok, a különböző karokon
AMTC Testnevelési Csoport AMTC Műszaki Kar Testnevelési Csoport OEC Testnevelési Csoport TEK Testnevelési Csoport

11 Kutatási feltételezések
A férfi és női hallgatók között különbség van abban a tekintetben, hogy milyen arányban sportolnak. (Földesiné, Fábri) A család anyagi helyzete befolyásolja a gyermek sportkörre járását az egyetemen. (Földesiné-Gáldiné, Hradil) A szülők iskolai végzettsége hatással van arra, hogy a gyermek sportol-e vagy sem az egyetemen. (Bourdieu) A hallgatók állandó lakóhelye hatással van arra, hogy az egyetemen sportolnak-e vagy sem (Fábri) Azoknak a hallgatóknak, akik valamilyen formában sportolnak, több barátjuk van, mint azoknak, akik nem sportolnak. (Clore-Byrne)

12 Járt-e sportkörre az egyetemen vagy az egyetemen kívül

13 A nem és a sportkörre járás kapcsolata

14 Az anyagi helyzet és a sportkörre járás kapcsolata

15 A sportolók és nem sportolók aránya a szülők iskolai végzettségének csoportjaiban

16 A sportkörre járók/nem járók megoszlása településtípusonként

17 A barátság dimenziói Tanulmányokkal kapcsolatos problémák
Magánéleti problémák Rendszeresen együtt töltött szabadidő Jövőre vonatkozó tervek megbeszélése Betegség esetén meglátogatták/felhívták-e.

18 A sportolók és nem sportolók barátai számának átlagai a barátság különböző dimenzióiban

19 Köszönjük a figyelmet! Kovács Klára


Letölteni ppt "A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen"

Hasonló előadás


Google Hirdetések