Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A LEADER+ pályázat prioritásai és intézkedései a Tisza-tó Programrégióban Tisza-tó Programrégió, 2006. Május 17-24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A LEADER+ pályázat prioritásai és intézkedései a Tisza-tó Programrégióban Tisza-tó Programrégió, 2006. Május 17-24."— Előadás másolata:

1 A LEADER+ pályázat prioritásai és intézkedései a Tisza-tó Programrégióban Tisza-tó Programrégió, 2006. Május 17-24.

2 Támogatásra jogosultak köre - természetes személyek (magánszemélyek, őstermelők, családi gazdálkodók) - egyéni vállalkozók - mikro- és kisvállalkozások (2004. Évi XXXIV. Tv.: 10 ill. 50 főnél kevesebb foglalkoztatott, éves árbevétel 700 mFt alatt, vagy éves mérleg főösszeg 500 mFt alatt). -közhasznú társaságok -települési önkormányzatok -társadalmi szervezetek, alapítványok A pályázás feltételei: •Székhely az akciócsoport területén •Adószám vagy adóazonosító jel, és bankszámlaszám •Nyilvántartásba vétel, regisztrációs szám

3 A támogatás mértéke: -Ha a pályázónak nincs ÁFA visszaigénylési joga, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége. -Ha ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt nettó összköltsége. - A pályázat keretében igényelhető minimális támogatási összeg 100 eFt.

4 A prioritások és intézkedések 1.intézkedés: Turizmussal foglalkozó szolgáltatók vendéglátó szakmai ismeretének fejlesztése (idegen nyelv, vállalkozói és gazdasági ismeretek, vendéglátó ism., marketing, pályázati ism.) Célja: Az akciócsoport területén turizmussal foglalkozó illetve a turizmust kiszolgáló tevékenységeket végző szolgáltatók vendéglátó szakmai ismereteinek bővítése tanfolyamok keretében. A pályázók köre: Turisztikai szolgáltatókat tömörítő egyesületek, alapítványok, civil szervezetek (pl. falusi turizmus egyesületek), önkormányzatok és azok Tourinform irodái. Támogatási keret: 7.000 eFt Támogatási arány: a projekt elszámolható összes költségének 95%-a. Max. támogatás: 3.800 eFt Teljes támogatási keret: 85 mFt

5 2. intézkedés: A turizmus kínálatának bővítése Új turisztikai termékek és programok kialakítása, illetve a meglévő kínálat továbbfejlesztése a helyi erőforrásokra, hagyományokra és humán erőforrásra építve. Célja: A meglévő turisztikai kínálat továbbfejlesztése oly módon, hogy az a jövőben a tömegturizmus helyett a magasabb bevételeket realizáló, s ugyanakkor kisebb környezeti terhelést eredményező exkluzív (egyedi igényeket kiszolgáló) turizmus fejlődését szolgálja, s biztosítsa a turisták lehető legmagasabb színvonalon való kiszolgálását. ( egysíkú kínálat, vonzerők összekapcsolása, arculatépítés, kultúra megőrzése) Célcsoportja: Az akciócsoport területén dolgozó szolgáltatók és programszervezők.

6 1. alintézkedés: Vonzerők létesítése Őshonos állatokat bemutató állatpark létesítése; horgászturizmus fejlesztése; népi kismesterségek (pl. csipkeverés) felelevenítése és bemutató műhelyek létesítése; helyi kézműipari és mezőgazdasági termékek készítése; újszerű vonzerők létesítése. Támogatási keret: 26 mFtMax. támogatás: 3 mFt Pályázhatnak: őstermelők, mezőgazdasági vállalkozók, vállalkozók, gazdasági társaságok, magánszemélyek, egyesületek, alapítványok 2. alintézkedés: Turisztikai hálózatépítés. Tematikus túraútvonalak kialakítása; turisztikai vonzerők összekötését (transzfer) célzó közlekedési fejlesztések (pl. komp működtetése, kisbusz vagy egyéb személyszállító jármű beszerzése); ajándéktárgyak értékesítéséhez szükséges logózott csomagoló eszközök előállítása vagy megvásárlása; újonnan alapított utazásközvetítő iroda eszközbeszerzésének támogatása Támogatási keret: 25 mFtMax. támogatás: 5 mFt Pályázhatnak: gazdasági társaságok, vállalkozók, magánszemélyek, egyesületek, alapítványok A 2. Intézkedés alintézkedései: Max. támogatási arány: 45%

7 3. alintézkedés: Olyan turisztikai beruházásokat előkészítő hatástanulmányok és/vagy azokra épülő tervdokumentáció elkészíttetése, mely a 2007-2013 közötti tervezési ciklusban egyéb európai uniós és hazai források elérését teszik lehetővé. Támogatási keret: 5 mFtMax. támogatás: 500 eFt Pályázhatnak: magánszemélyek, vállalkozók, gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, civil szervezetek Támogatási arány: 85%

8 3. intézkedés: A Tisza-tó ismertségének növelése, marketing tevékenységek Támogatási arány: max. 85% Célja: A Tisza-tó Programrégió arculatának kialakítása, a térség ismertségének növelése, turisztikai kínálatának piacra vitele. Célcsoportja: Közszféra, non-profit szervezetek, vállalkozók. Tartalma és tevékenységei: 1.alintézkedés: Turisztikai információs irodák és info-pontok eszközfejlesztése: az információnyújtáshoz szükséges elektronikai- és kommunikációs eszközök beszerzése. Támogatási keret: 2 mFt. Max. támogatás: 1 mFt. 2.alintézkedés: Programrégió Internetes honlapjának megtervezése, intranetként való működtetésének lehetővé tétele, ugró-linkek elhelyezése nemzetközi turisztikai portálokon. Támogatási keret: 2 mFt. Max. támogatás: 2 mFt. 3.alintézkedés: Vonzerőket és szolgáltatásokat, programcsomagokat bemutató térségi kiadványok készítése. Támogatási keret: 3 mFt. Max. tám.: 1 mFt.

9 4. intézkedés: Magánszálláshely fejlesztés Támogatási arány: max. 45% 1.alintézkedés: magánszálláshelyek kialakítása és a meglévők komfortfokozatának emelése (Min. 4 napraforgós szálláshelyek, FATOSZ szaktanácsadó útmutatásával. Komfort: vizesblokk, közösségi terek kialakítása és felszerelése, fűtés, stb.) Támogatási keret: 10 mFtMax. támogatás: 800 eFt 2. alintézkedés: magánszálláshelyhez kötődő szolgáltatásfejlesztés (A vendég bekapcsolása a helyi tevékenységek végzésébe. Sportszer kölcsönzés. Helyi programok szervezése. Vendéglátás. Egyéb újszerű tevékenységek feltételeinek megteremtése) Támogatási keret: 8 mFtMax. támogatás: 500 eFt

10 Időterv: -június eleje: pályázatok kiírása -július eleje: pályázatok benyújtása -szeptember közepe: pályázatok bírálata -október: felterjesztés az irányító hatósághoz (FVM, MVH) -november: pályázók értesítése, szerződéskötés a nyertesekkel - 2008. szeptember 1.: végelszámolás!

11 A pályázat benyújtásának feltételei -A fejlesztés helye az akciócsoport területén legyen. -A pályázó rendelkezzen min. telephellyel a programrégió területén - TEÁOR, jogosult legyen a tevékenység folytatására -Önerő megléte. -Egy pályázatban egy támogatási cél jelölhető meg. -Egy pályázó max. 3 pályázatot nyújthat be!!! -A nyertes pályázónak az 5 mFt vagy a feletti támogatási összeget meghaladó pályázat esetén szerződéskötéskor jelzálogjogot kell bejegyeztetnie a támogatási összeg 120%-ának erejéig. (Zálogtárgyként elfogadható: •Elsődlegesen a támogatással érintett olyan ingóság (gép, berendezés), vagy ingatlan (telek, épület, létesítmény), amely forgalomképes •Egyéb forgalomképes ingóság vagy ingatlan is felajánlható. A zálogtárgy forgalmi értékét ingóság esetén értékbecslés (bejegyzett értékbecslő!), ingatlan esetén értékbecslés vagy adó- és értékbizonyítvány alapján állapítják meg.

12 -A projekt befejezését követően min. 5 évig fenn kell tartani és működtetni kell az adott beruházást. -Megkezdett beruházás nem támogatható. -Ellenőrzési listára figyelni! (pl. aláírások, jogosultság, mellékletek, stb.) -2 árajánlat -Max. 4 mérföldkő lehet. Két mérföldkő között min. 30 napnak kell eltelnie. Mérföldkövenként min. 300 eFt számolható el! A mérföldkövek kezdő és befejező napja nem lehet munkaszüneti- vagy ünnepnap! -A költségvetés a lehető legrészletesebben legyen kibontva! -A melléklethez csatolt tervrajzok és a költségvetés egyezzenek! - A beruházásokhoz várhatóan üzleti terv kell: a leírtak reálisak legyenek


Letölteni ppt "A LEADER+ pályázat prioritásai és intézkedései a Tisza-tó Programrégióban Tisza-tó Programrégió, 2006. Május 17-24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések