Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2006. Nagyböjt Könyörülő irgalom Istene! Magyar Egyházad pásztorai, akik a tőled kapott küldetésüket akaratod szerint kívánják teljesíteni, és akik a rájuk.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2006. Nagyböjt Könyörülő irgalom Istene! Magyar Egyházad pásztorai, akik a tőled kapott küldetésüket akaratod szerint kívánják teljesíteni, és akik a rájuk."— Előadás másolata:

1 2006. Nagyböjt Könyörülő irgalom Istene! Magyar Egyházad pásztorai, akik a tőled kapott küldetésüket akaratod szerint kívánják teljesíteni, és akik a rájuk bízottakért, és minden jóakaratú honfitársukért felelősséget éreznek így tanítanak minket: „Nemzetünk nagyon nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket. Ránk telepszik az elmúlt évszázadok és évtizedek tragédiáinak és kudarcainak sorozata. Vérengzések és megaláztatások. Bizalmatlanság nemzetünkön belül, az összetartás drámai hiánya: olyan seb, amely Mohácsot hozott ránk, olyan seb, amely máig nem gyógyult be. Súlyosan nehezedik ránk a reménytelenség bűne és a csüggedés kísértése is.” Add, hogy keresztúti ájtatosságunk engeszteljen a nemzetünk tagjai által elkövetett bűnökért, és engedd, hogy Nagyasszonyunknak és nemzetünk szentjeinek közbenjárására lelki megújulásunk útján tett lépéseinket erősítse. Ámen.

2 I. Pilátus halálra ítéli Jézust
Urunk, Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is akarnak megismerni Téged. Jézust körülveszik a rosszakaratú emberek, akik hamis előítéleteikre alapoznak, akik mások rosszindulatú alaptalan tanácsaira hallgatnak. Pilátus szinte közömbösen szemléli az eseményeket, felszínes, szinte választ sem váró a kérdése: Mi az igazság? Napjainkban sokszor találkozunk ilyen viselkedésmóddal, akik az Úrral és Egyházával szemben így viselkednek. Számos alkalommal nem krisztusi módon válaszolunk nekik. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, ha példamutatásunk hiányával vagy felszínes tanúságtételünkkel eltávolítottuk tőled embertársainkat!

3 II. Jézus vállára veszi a keresztet
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak. A vállán keresztet hordozó Mester szenvedését a harsogó tagadás, a kétely szavai, a szidalmak még inkább nehezítik. Napjainkban is sokszor nem figyelünk oda szavainkra, pedig elevenen kellene élni szívünk mélyén a szentírási tanításnak: minden kimondott szóról számot kell egyszer adnunk. Az ajkunkat elhagyó szavak hány alkalommal méltatlanok az Istenhez, hányszor bántóak a felebarát számára. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, amikor mi magunk nem adjuk meg szent nevednek a tiszteletet, és kérünk, könyörülj azokon, akik „nem tudják, mit cselekszenek” ellened a beszédjükben.

4 III. Jézus először esik el a kereszttel
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akiknek a test, a pénz, az alkohol, és a kábítószer az istenük. Jézus a mi bűneink terhétől a nehéz kereszt alatt elesik. Teste még inkább magán viseli a szenvedés nagy terhét. Az elesés, a nagy fizikai próbatétel egyre inkább megközelíti azt a határt, amit még el tud viselni. Napjainkban hányszor és hányan taszítják önmagukat a test, a pénz és a különféle élvezetek rabságába! Felszínesen gondolkodva úgy vélik, önmagukat fedezik fel, de rövidesen jelentkezik a kiábrándultság érzése és tudata. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, amikor felebaráti szeretetünk területén lebénultunk, és nemtörődömségből, vagy a megvetés miatt elkerültük az élvezetek szenvedélybetegeit. Segíts, hogy egy jó szó, egy kedves gesztus, egy apró szeretet-tettünk a te üzenetedet hitelesen közvetítse!

5 IV. Jézus Szent Anyjával találkozik
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik házasságtörésben élnek. Jézus találkozik édesanyjával a keresztúton. Minden olyan emléke felszínre kerül, ami hozzá kapcsolja őt. Talán gondolataiban ott van a kánai menyegző vidám perceinek is az emléke. Akkor együtt osztoztak egy házaspár örömében, és az édesanyai közbenjárásra csoda történt. Szeretetből. Napjainkban hányan megmérgeznek egy-egy házassági kapcsolatot a könnyelműséggel. Milyen sokszor relativizálják, lényegtelenné teszik a házassági kapcsolat elleni bűnöket. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, ha közömbösségünk, a probléma iránt megmutatkozó bűnös távolságtartásunk miatt tönkremennek a szentségi pecséttel megerősített és szereteteddel megszentelt emberi kötelékek. Add, hogy mindig és mindenütt nagyra értékeljük és védjük ezt a szent emberi szövetséget!

6 V. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a házasságukat. Jézus a szenvedés pillanataiban sincs egyedül, van, aki segítségére siet. Cirenei Simon, akiről csak a leglényegesebbet tudjuk, azt hogy segített: igyekszik könnyebbé tenni az Üdvözítőnek a szenvedés útját. Napjainkban hányan nem fogadják el a családi életet gyermekekkel megajándékozó Teremtő áldását. Sokan nem vállalják a gyermeknevelés szép, áldozatos feladatát. Sok szép, nemes pillanatát nem akarják előre látni a gyermekek szeretetével gazdagított életútnak. Könyörülő irgalom Istene! Áldd meg azok példamutatását, akik elfogadják áldásodként a születendő életet, a jövő – velünk is törődő – nemzedékét. Add, hogy a sok jó példa oszlassa el a gyengék kételyeit, merjenek az élet ajándékával szemben nagylelkűek lenni.

7 VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik magzatgyilkosságot követnek el. Veronika, a jámbor asszony, akinek neve is utal feladatának szépségére, Isten Szenvedő Szolgájának véres arcképét kapja ajándékul. Az irgalom ajándékozója az Irgalom megajándékozottja lesz. Napjainkban számos honfitársunk az egyik legszörnyűbb vétket követi el: megöl egy védtelen, oltalomra szoruló életet. Távol áll tőlünk az ítélkezés, ez az Isten dolga. A magzatok talán még ki sem alakult arcképe egy életen át ott él majd az életet elutasítók szívében. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg a több millió magzatgyilkosságot, amivel bűnös módon szembeszállt veled sok mai magyar ember, s ezáltal talán a földi haza sírásója is lett. Add, hogy bátorító szavaink, emberi vagy intézményes segítségnyújtásunk engedjen megszületni sok „téged dicsérő, embertársát segítő” magyar embert.

8 VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják. Jézus szenvedését szemlélve kemény szavai visszhangoznak lelkünkben: „Jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül”. Ő még akkor is, amikor emberileg küzdött fáradtságával, kérte: „Engedjétek hozzám a kisgyermekeket!”, hogy értékesebbekké tegyem őket! Napjainkban hányan állnak komolytalanul, bűnös könnyelműséggel a gyermekekkel szemben! Elfeledik felelősségüket, feladatuk szentségét. A gyermekben Isten a jövő szépségét és értékét rejtette el, ami arra vár, hogy gazdagítsa majd az általa teremtett világot. Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy a gyermekek iránti őszinte szeretetünk, figyelmes gondoskodásunk, a nevelésükért, személyiségük formálásáért, értékesebbé tételéért vállalt áldozataink a te gondviselő jóságodból forrásozzanak!

9 VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik nem akarnak dolgozni, és csak élősködnek. Jeruzsálem leányai és asszonyai együttérzésüket hozzák a kereszthordozó Jézus elé. Nem elutasító, hanem a lényeget megláttatni akaró módon szól Jézus: magatokat és bűneiteket sirassátok. Ezek az asszonyok az élet különféle területein bizonyára helytálltak a kötelességteljesítésben, de most valamit ezen felül is akarnak tenni. Napjainkban sokan a kényelemszeretet hamis értelmezéséből a tétlenséget, a kötelességek teljesítésének elmulasztását választják. Dolgozhatnának, a teremtő Isten munkatársai lehetnének elvégzett munkájuk által, de nem ezen az úton járnak. Könyörülő irgalom Istene! Te a kötelességek képességeink szerinti teljesítését elvárod minden embertől. A jól végzett munka, az alkotás örömével mindenkit meg akarsz ajándékozni. Segíts, hogy akaratodat mindenki felismerje és kövesse!

10 IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat megrágalmaznak. A szeretet legnagyobb üzenetét a keresztúton és a kereszten hirdető Megváltó harmadszor zuhan a föld porába. Akinek minden szava, tette a szeretetet hirdette, borzalmasan szenved. A Mester is szenvedett a rágalmazó szótól, mikor ördögi együttműködéssel vádolták meg a csodatételekkel kapcsolatosan; amikor falánknak és borisszának nevezték, s amikor küldetését kigúnyolták. Napjainkban is a rágalmazó szó, amely valótlan alapon állva rossz hírt kelt, becsületet vesz el, emberi hírnevet mocskol be, szörnyű fegyver. Emberi kapcsolatok megmérgezője lesz, a médiában, a sajtótermékekben társadalmi méreteket öltve rombol. Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy szavaink építsék, szépítsék a teremtett világot, és az emberi kapcsolatok, az igazságon alapuló kommunikáció eszközeivé váljanak.

11 X. Jézust megfosztják ruháitól
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat meglopnak, megcsalnak. A Mestert megfosztják ruháitól. Ezzel minden anyagi tulajdonától megfosztják. Tudjuk, hogy Ő és tanítását követő barátai az anyagiakat eszköznek és nem célnak tekintették. Napjainkban sokan a vagyonszerzés könnyelmű módját választják. Elvenni mástól azt, amiért megdolgozott, amiért szenvedett, minden bűntudat nélkül üreslelkűségre, embertelenségre vall. Lehet, hogy a becstelenül szerzett vagyon a pénztárcát megtölti, de az ember énjét kifosztja. Elszomorodunk, lázongunk, hogy társadalmi méreteket adnak többen a harácsolásnak, szinte égbe kiáltó bűnt jelent – véljük. Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy helyesen használjuk fel a mulandó javakat. Segítsenek az igazi kincsek megszerzésére, amelyet a rabló nem vihet el, a rozsda meg nem emészthet. Vezesd megtévedt, a bűnben elmerült honfitársainkat is a becsületes életre!

12 XI. Jézust a keresztre szegezik
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat kihasználnak, üldöznek. A keresztre feszítés borzalmai, embertelenül nagy kínjai elérkeztek a szenvedés szeretet-útját járó Jézus életében. A szeretet, az áldozat, az odaadottság, az önajándékozás eddig meg nem tapasztalt mélységeket tár fel előttünk. Napjainkban sajnos sokszor győz a szolgálat szelleme felett a mások kizsákmányolásának ösztöne. Győzedelmeskedik az emberi közösségekben az odaajándékozott lét szépségén a lelki vagy fizikai szinten megjelenő üldözés. Könyörülő irgalom Istene! Fiad szóban és tettekben megnyilvánuló tanításával példát adott a szolgálatra és az odaadottságra. Segíts, hogy a sokszor csak hangoztatott tolerancia a te akaratod kereséséből és megtalálásából fakadjon, szolgálja az általad ajándékozott igazságot és igazságosságot!

13 XII. Jézus meghal a kereszten
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik mások életére törnek. Jézus Krisztus beteljesíti a világmegváltás művét. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért – szólt egykor tanítványihoz és szól most mihozzánk az Úr Jézus. Azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Önmagát útnak, igazságnak és életnek nevezte. Napjainkban a szépséget és életet ajándékozó Jézussal sok embertársunk szembefordul. Néha már sajnos azt is látjuk, hogy nagyobb gonoszsága senkinek sincs annál, mint, aki embertársai életére tör. Könyörülő irgalom Istene! Az élet itt a földön a te ajándékod természetes kezdetétől, a fogantatástól a természetes földi befejezéséig, a halálig. Tudjuk, hogy a megnyomorított élet, a kiontott vér felkiált hozzád. Add, hogy feltétlen tisztelet éljen bennünk az élet fenséges titkával kapcsolatosan.

14 XIII. Jézus testét leveszik a keresztről
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik önkezükkel vetnek véget életüknek. A Fájdalom Anyja számára a különösen nehéz pillanatok elérkeztek. A Megváltó halott testében szemlélni a feltámadás titkát, embert próbáló kihívás. Itt a bízó, a reményt felragyogtató, a szeretet elmúlhatatlanságát megvalló hitnek különlegesen nagy szerepe van. Egy holttestben a feltámadás „magvát” látni csak e természetfeletti ajándék fényében lehetséges. Napjainkban sok honfitársunk csak emberi eszközökkel, egyedül kíván választ adni a lét nagy kérdéseire. A magány, a sikertelenség, a kiúttalanság érzése összeroppanthatja az embert. Az egyik legrosszabb válasz: az öngyilkosság. Könyörülő irgalom Istene! Óvj meg minket attól, hogy elfelejtsük, hogy a probléma megoldása a Te kezedben van. Add, hogy észrevegyük az élet gondjaival küzdők jajkiáltását! Hirdessük az élet, a szeretet és a remény győzelmét!

15 XIV. Jézus holttestét sírba teszik
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik Egyházadat megvetik. Az elhagyatottságról, a végleges befejezettségről, a visszafordíthatatlan kudarcról sokaknak meséltek a sírok és a halotti urnák. Talán azért, mert csak ezt a választ várták. Napjainkban az Egyház tagjainak sikertelensége a tanúságtételben és gyarlósága a küldetés teljesítésében sokszor megvetést vált ki. Mondják, hogy a rosszé, a Gonoszé az utolsó szó. Talán ők is ezt a választ várják csak? Az Egyház szüntelen megújulásra szorul, én személyesen is, az egyházközségünk is, nemzetünk minden tagja. A változás óhaját nemcsak szavakban kell kifejezni, hanem a tetteinkben, életvitelünkben, értékrendünkben is. Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy mi, akik hazánkban az Egyház által közvetített értékek által kívánjuk építeni Országodat, minden jóakaratú honfitársunkat segíthessük abban, hogy emberibb emberré válhassanak.

16 E-vangélium e-mailben
Befejező ima Engedd, hogy keressük és megtaláljuk azt az utat, amelyet nekünk egyénileg és a nemzet egészének kijelöltél. Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért! Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak. Urunk, kérünk irgalmazz nekünk! Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk! Urunk, mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért! E-vangélium ben Ha a nemzeti imaévben szeretné megkapni naponta az evangéliumot, egy hozzá kapcsolódó rövid elmélkedést és egy imádságot, kérjük, csatlakozzon lelki közösségünkhöz és iratkozzon fel honlapunkon az e-vangélium ben listára!


Letölteni ppt "2006. Nagyböjt Könyörülő irgalom Istene! Magyar Egyházad pásztorai, akik a tőled kapott küldetésüket akaratod szerint kívánják teljesíteni, és akik a rájuk."

Hasonló előadás


Google Hirdetések