Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Baross Gábor Program 2009 a regionális innováció támogatásáért Szőke Enikő projektmenedzser.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Baross Gábor Program 2009 a regionális innováció támogatásáért Szőke Enikő projektmenedzser."— Előadás másolata:

1 Baross Gábor Program 2009 a regionális innováció támogatásáért Szőke Enikő projektmenedzser

2  A támogatás célja új termékek, technológiák és szolgáltatások kifejlesztését lehetővé tevő K+F szféra és a vállalkozások e célból történő K+F együttműködésének ösztönzése.  A projekt maximális időtartama: 2 év  Keretösszeg: 451 millió Ft  1 pályázatra jutó támogatási összeg: 10 – 100 millió Ft  Támogatott pályázatok várható száma: 5 – 46 db K+F projektek támogatása

3 Támogatásra jogosultak köre: • a régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a természettudományok, a műszaki, orvos- es agrártudományok terén kutatási kapacitásokat fenntartó és működtető költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, jogi személyiséggel rendelkező non- profit szervezet, alapítvány (továbbiakban:kutatóhely), • vagy az a legalább két-, legfeljebb öttagú konzorcium, amelyet a régióban székhellyel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaság vagy szövetkezet, vagy a régión kívül bejegyzett székhellyel rendelkező gazdasági társaságnak a régióban bejegyzett fióktelepe, valamint a régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező kutatóhely hozott létre, amely vállalja, hogy a projektet a régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen valósítja meg.

4 Támogatásintenzitás:  Amennyiben a támogatás kedvezményezettje kutatási szervezet követelményeinek megfelelő kutatóhelyek: 95 %  Amennyiben a támogatás kedvezményezettje gazdasági társaság vagy szövetkezet: 25-60% A pályázatból alapkutatási tevékenység nem, ipari kutatás csak a kutatóhely részére finanszírozható. K+F projektek támogatása

5 Támogatható tevékenységek  Saját ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenység,  Prototípus előállításához, vizsgálatához, minősítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele,  K+F eszköz és K+F tevékenységet támogató szoftver beszerzése,  Hazai és nemzetközi szabadalmi, használati- és formatervezési mintaoltalmi, valamint védjegyoltalmi bejelentés és fenntartás,  Know-how és licenc vásárlása,  Tanácsadás és hasonló szolgáltatások igénybevétele,  Fizikai/biológiai környezet létrehozása, kísérleti rendszerek kiépítése,

6 Elszámolható költségek  Személyi juttatás  Munkaadót terhelő járulék  K+F eszközök, valamint immateriális javak költségei  Külső megbízás díja (az összköltség max. 20 %-a)  Általános költségek (az összköltség max. 5 %-a)  Egyéb működési kiadások (az összköltség max. 25 %-a)

7 Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatása  A támogatás célja a régió természettudományos és műszaki kutatási és fejlesztési szervezeteinek korszerű K+F eszközökkel való ellátása.  A projekt maximális időtartama: 1 év  Keretösszeg: 668,1 millió Ft  1 pályázatra jutó támogatási összeg: 10 – 100 millió Ft  Támogatott pályázatok várható száma: 7 – 66 db.

8 Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatása Támogatásra jogosultak köre: • A természettudományok, műszaki, agrár- es orvostudományok területén kutatásfejlesztési tevékenységet folytató, a régióban bejegyzett székhellyel rendelkező, jogi személyiségű gazdasági társaság vagy szövetkezet, továbbá a régión kívül bejegyzett székhellyel rendelkező, jogi személyiségű gazdasági társaságnak vagy szövetkezetnek a régióban bejegyzett fióktelepe, amennyiben a vállalati szervezeten belül elkülönült kutatási szervezeti egységgel rendelkezik, vagy üzletszerűen végez külső megbízásra K+F tevékenységet, illetve a K+F infrastruktúráját kutatási célra üzletszerűen mások rendelkezésre bocsátja, • a régióban bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a természettudományok műszaki, agrár- és orvostudományok terén kutatási kapacitásokat fenntartó es működtető költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet (továbbiakban: kutatóhely), amely vállalja, hogy a projektet a régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen valósítja meg.

9 Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatása Támogatásintenzitás:  Amennyiben a támogatás kedvezményezettje kutatóhely: 95 %  Amennyiben a támogatás kedvezményezettje vállalkozás vagy a projekt keretében profitorientált gazdasági tevékenységet folytató kutatóhely:50-70 %

10 Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének támogatása Támogatható tevékenységek:  Természettudományok, műszaki, agrár- és orvostudományok terén folytatott kutatási- fejlesztési tevékenység infrastrukturális feltételeinek kialakításához, illetve korszerűsítéséhez szükséges berendezések, eszközök és a kapcsolódó licencek, szoftverek beszerzése. Elszámolható költségek:  Tárgyi eszközök bekerülési értéke  Beszerzett tárgyi eszközhöz kapcsolódó licenc, szoftver bekerülési értéke

11 Egy Baross Gábor pályázat elkészítésének lépései

12 Miből is áll egy pályázati kiírás?  Pályázati felhívás  Pályázati útmutató  Pályázati űrlap  Indikátor űrlap  Kitöltési útmutató a pályázati űrlaphoz  Fogalomtár  Formai ellenőrző lap  Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a pályázati űrlap kitöltéséhez  Nyilatkozatok

13 A pályázat készítés legfontosabb lépései 1. A pályázati útmutató alapján megnézzük, hogy az ötletünk illeszkedik-e a kiírás célkitűzéseibe 2. Kidolgozzuk a pályázat munkatervét 3. Költségterv elkészítése 4. Kitöltjük a pályázati űrlapot, indikátor űrlapot 5. Kitöltjük a kért nyilatkozatokat 6. Összeállítjuk a pályázati csomagot és a beadási határidő lejárta előtt beadjuk az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségre

14 2. A munkaterv elkészítése (K+F projekt támogatás)  A munkaterv fejezetei: 1.A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLKITŰZÉSEINEK BEMUTATÁSA 2.TERMÉK, TECHNOLÓGIA VAGY SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3.K+F EREDMÉNY ÚJDONSÁGTARTALMA 4.A PROEJKTET KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ MAGALAPOZÓ K+F EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 5.KORÁBBI K+F TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA, REFERENCIÁK 6.A TERVEZETT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 7. PROJEKTBEN RÉSZTEVŐK SZAKAMI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 8.A PROJEKTMENEDZSMENT BEMUTATÁSA 9.HASZNOSÍTÁSI TERV

15 2. A munkaterv elkészítése (Infrastrukturális beszerzés támogatása)  A munkaterv fejezetei: 1.A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLKITŰZÉSEINEK BEMUTATÁSA 2.A BESZERZENDŐ ESZKÖZÖK ÉS AZ ESZKÖZÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ LICENCEK, SZOFTVEREK BEMUTATÁSA 3.A TERVEZETT BESZERZÉSEKKEL LEHETŐVÉ VÁLÓ K+F TEVÉKENYSÉG ÚJDONSÁGTARTALMÁNAK NEMZETKÖZI ÉS HAZAI ÖSSZEHASONLÍTÁSA 4.A BESZERZETT JAVAK MILYEN KUTATÁSI TERÜLETEN VAGY K+F PROGRAMOK KERETÉBEN KERÜLNEK HASZNOSÍTÁSRA 5.A KAPACITÁSOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK TERVEZETT MÉRTÉKE 6.A PROEJKT BENYÚJTÁSÁT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ MAGALAPOZÓ K+F EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 7.A PÁYLÁZÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA

16 A munkatervvel összhangban kitöltendő táblázatok  A projekt feladatainak bemutatása: Sor- szám Részfeladat Feladat megnevezése Közreműködő konzorciumi tag száma A feladat szakmai vezetője Kezdés időpontja Befejezés időpontja Feladat költsége A feladat típusa (ipari kutatás v. kísérleti fejlesztés) 1.1Termékfejlesztés, gép megtervezése, megvalósíthatósá gának vizsgálata Egyetem (80 %) Kft. (20%) XY 010.01.012010.08.01 1.2Prototípus gyártásKft. (100%)KZ2010.08.012010.12.31 2.3Prototíp. vizsgálata Kft. (75%) Egyetem (25%) KZ2011.01.012011.05.15

17 A munkatervvel összhangban kitöltendő táblázatok  Gantt táblázat  A projekt munkaszakaszai:  1év = 1 munkaszakasz  Minden pályázó/konzorciumi tag minden munkaszakaszára ki kell tölteni

18 A munkatervvel összhangban kitöltendő táblázatok  A projekt monitoring mutatói  A projektben résztvevő személyek :  Hasonló témájú projektek és projektjavaslatok bemutatása (cím; célkitűzés; partnerek; jelen pályázatban és a hivatkozott pályázatban is résztvevő szakértők; saját szerep;kiíró, támogató szervezet;odaítélt, ill. igényelt támogatás; projekt kezdete, befejezése, státusza; eredmények)

19 3. Költségterv  A költségtervben bemutatandó költségelemek:  Kért előleg összege, ütemezése és szükségessége  Általános költség várható összege  Egyéb dologi kiadások közül a nettó 5 MFt-nál nagyobb összegű kiadások tételei  Eszközök és immateriális javak szükségességének indoklása  Amennyiben egyéb forrás kerül bevonásra a projektbe, akkor annak formáját és összegét  A saját forrás biztosításának módját, forrását és összegét  Amennyiben az alvállalkozói megbízás díja meghaladja a projekt összköltségének 10 %-át, akkor ismertetni kell az elvégezendő feladatokat és azok díjainak tervezett összegét  A pályázó szervezet gazdálkodásának bemutatása

20 4. A pályázati űrlap kitöltése  A makrók használatát engedélyezni kell használat előtt!  Csak a citromsárga mezőket és a cégszerű aláírás zöld mezőjét lehet kitölteni!  Az űrlap tartalmának mentése a „Teljes űrlap kimentése fájlba” funkciógombbal lehetséges!  Az űrlap automatikusan generálja a fájl nevét, nem kell átnevezni!

21 5. Nyilatkozatok, mellékletek  Nyilatkozatok (pályázónként/konzorciumi tagonként 3 oldal)  Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról (amennyiben konzorcium pályázik)  Amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor csatolni kell egy 30 napnál nem régebbi közokiratot a köztartozásmentességről

22 6. Összeállítjuk a pályázati csomagot  =  +  +  +  +  +  +  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. A beküldendő pályázati csomag = A pályázat eredeti példánya összefűzve egy dossziéba. 2. Címoldal, tartalomjegyzék 3. Pályázati és indikátor űrlap 4. A projektjavaslat munkaterve 5. Költségterv 6. Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról (amennyiben konzorcium pályázik) 7. Nyilatkozatok (pályázónként/konzorciumi tagonként) 8. Amennyiben szükséges 30 napnál nem régebbi közokiratot a köztartozásmentességről (pályázónként/konzorciumi tagonként)

23 A pályázat beadása  Az pályázati űrlapot e-mailben meg kell küldeni az alap2009@nkth.gov.hu címre  Az indikátor űrlapot e-mailben meg kell küldeni az indikator2009@nkth.gov.hu címre indikator2009@nkth.gov.hu  A teljes pályázati dokumentációt az innovacio@eszakalfold.hu e-mail címre innovacio@eszakalfold.hu  A teljes dokumentációt 1 db nyomtatott példányban leadni az ÉARFÜ Nonprofit Kft-hez  Beadási határidő: 2009.10.16.

24 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! eniko.szoke@eszakalfold.hu Tel: +36 52 524 760 Fax: +36 52 524 770niko.szoke@eszakalfold.hu


Letölteni ppt "Baross Gábor Program 2009 a regionális innováció támogatásáért Szőke Enikő projektmenedzser."

Hasonló előadás


Google Hirdetések