Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eltévedt időszámítás Az időszámítás Kárpát-medencébe kerülésének időpontja a szélesebb körű elterjedését nem befolyásolta, mivel azt nem a Kárpát-medencei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eltévedt időszámítás Az időszámítás Kárpát-medencébe kerülésének időpontja a szélesebb körű elterjedését nem befolyásolta, mivel azt nem a Kárpát-medencei."— Előadás másolata:

1 Eltévedt időszámítás Az időszámítás Kárpát-medencébe kerülésének időpontja a szélesebb körű elterjedését nem befolyásolta, mivel azt nem a Kárpát-medencei ismertsége indította el, hanem egy jól használható időszámítás hiánya. Ez a hiány a római időszámítás megszűnésével keletkezett. A fantomkornak pedig elkerülhetetlenül létre kellett jönnie az időszámítás nevének a félreértése miatt. www.eltevedtidoszamitas.hu Szekeres Sándor IV. rész: A fantomkor

2 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A fantomkor keletkezése www.eltevedtidoszamitas.hu

3 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A megszűnt pártus birodalom időszámítása tovább élt a lovasnomád rokonnépek között és az időskála egy korábbi beérkezése a hunokhoz (avarokhoz) kapcsolható. Ez a körülmény megmagyarázná az ősforrások viszonylag pontos évszámait. A pártus időszámítás elterjedésének lehetséges útvonala: www.eltevedtidoszamitas.hu

4 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A nagy egyházszakadás időpontjáig (szkizma, 1054) az Úr bevezetésű éra egy volt a sok közül, és csak egy szűk körben lehetett ismert. A Kárpát-medencéből a kereszténység felvételekor eltűnik a betiltott pogány kultúrával együtt, és a keresztény hittérítők vették át kultúra irányítását, akik uralkodói években jegyezték továbbiakban dátumaikat, ahogyan a Kézai-krónika évszámai jelzik. Elterjedését és bevezetését két körülmény segíti: egyik az egyszerű kezelhetősége, a másik pedig Róma igénye egy - a bizáncitól különböző - időszámításra a nagy egyházszakadás után. www.eltevedtidoszamitas.hu Az időszámítás elterjedése I.

5 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Felmerül a kérdés, hogy miért fogadták volna el a kor keresztény államalakulatai a pogányság időszámítását? Felmerül a kérdés, hogy miért fogadták volna el a kor keresztény államalakulatai a pogányság időszámítását? Csak a korabeli Róma szerint voltak pogányok, és ekkor még a keresztény Bizánc is pogánynak számított! Csak a korabeli Róma szerint voltak pogányok, és ekkor még a keresztény Bizánc is pogánynak számított! Az itt élő „pogány népek” is Jézus-hitűek voltak, és többféle keleti típusú keresztény vallás is elterjedt volt körükben. Így szinte természetes volt, hogy a „pogányul keresztény” Kárpát-medencei népek körében ismert időszámítást Krisztus születésétől számolt éveknek vélték. www.eltevedtidoszamitas.hu Az időszámítás elterjedése II.

6 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A bevezetése után megkeresték a római időszámítás és a Krisztushoz születéshez kötött új időskála kapcsolódását. Jézus születésének évét a Biblia evangéliumainak adatai alapján megkeresték a római időszámításban, és Augustus császár uralkodásának 27. évében állapították meg… www.eltevedtidoszamitas.hu A fantomévek keletkezése I.

7 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor …és ezért Augusztus uralkodásának 27. évét az új időszámítás 1. évéhez helyezték... …de ez a 247 évvel korábban indult arszakida időszámítás 1. éve volt, és nem Jézus születésétől számolt 1. év! …de ez a 247 évvel korábban indult arszakida időszámítás 1. éve volt, és nem Jézus születésétől számolt 1. év! A művelettel a teljes római kort, és az ahhoz kapcsolható valamennyi kronológiai eseményt 247 évvel korábbra helyezték. www.eltevedtidoszamitas.hu A fantomévek keletkezése II.

8 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Ma már ismert tény, hogy ez sem pontos, mivel Heródes i.e. 4. körül halt meg, Jézusnak pedig még előtte kellett megszületnie, azaz i.e. 5-8 között. Ma már ismert tény, hogy ez sem pontos, mivel Heródes i.e. 4. körül halt meg, Jézusnak pedig még előtte kellett megszületnie, azaz i.e. 5-8 között. Justinianus császár 537-ben egy rendelettel eltörölte a konzuli hivatalt, ami a római naptár alapja volt, így az megszakadt. A 600 utáni évszámok már nem kapcsolódtak a római korszakhoz, azok ottmaradtak a 900-as években, így 600 és 900 közé 247 plusz év került be. A sötét középkor azért kezdődik Justinianus kora után (565), mivel ő még szervesen kapcsolódik a létező konzuli listák által a római korhoz, míg az őt követők nem, és így maradtak a 800-as, 900-as években. A sötét középkor azért kezdődik Justinianus kora után (565), mivel ő még szervesen kapcsolódik a létező konzuli listák által a római korhoz, míg az őt követők nem, és így maradtak a 800-as, 900-as években. www.eltevedtidoszamitas.hu A fantomévek keletkezése III.

9 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A két időskála helyes elrendezésben. A két időskála helyes elrendezésben. Felül a ma is használatos arszakida időskála. Az 1. évszám a pártus birodalom megalakulásának éve. Lent pedig a római időszámítás skálája, ahol az 1. évszám Jézus valós születési évét jelenti. www.eltevedtidoszamitas.hu A fantomévek keletkezése IV. Ez pedig a jelenlegi, tévesen összeillesztett időskála, ahol jól látható a három különböző rész, a hátracsúsztatott római kor, az átmeneti, fantoméveket tartalmazó kor, és a jelenleg is helyen lévő skála, kb. a 900-as évektől. A fantomkor létrejöttének folyamata: A ~350 évnyi fantomkor, benne 247 fiktív és ~100 valós év. ↓ ↑ A 247 évet hátracsúszott római kor ↑ A ma is használatos arszakida időskála A pártus birodalom megalakulásának és a mai időszámításunk 1. éve. ↓ ↑ Jézus születésének valós éve (itt i.sz. 247)

10 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Az ábra bal oldalán a helyesen egymás mellé helyezett időskálák láthatóak, Az ábra bal oldalán a helyesen egymás mellé helyezett időskálák láthatóak, a jobb oldalon pedig hibás elhelyezéssel, a fantomkor sötétebb sávval jelezve. Az időskálák léptéke nem pontos, csak a szemléltetéshez készült. www.eltevedtidoszamitas.hu A fantomévek keletkezése V.

11 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A Krisztus születése szerinti időszámítás első éve utólag lett megállapítva, ugyanúgy, mint a bizánci vagy a zsidóság VIII. századtól használt „a világ teremtésétől” kezdetű időszámításának első éve. A Krisztus születése szerinti időszámítás első éve utólag lett megállapítva, ugyanúgy, mint a bizánci vagy a zsidóság VIII. századtól használt „a világ teremtésétől” kezdetű időszámításának első éve. Egyik időszámításnak sincs valós kezdőponthoz kötődő múltja, így mindegyik védtelen a római korszak hátracsúsztatásával létrejövő fantom korszakkal szemben. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a valós kezdőévvel rendelkező időszámítások mentesek a fantomkortól. Például az iszlám, a kopt, az etióp… www.eltevedtidoszamitas.hu A fantomévek keletkezése VI.

12 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Fantomévek nélkül www.eltevedtidoszamitas.hu

13 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A római korszak évszámai 247 évvel megtoldva A római korszak évszámai 247 évvel megtoldva kerülnek a valós helyükre a mai időszámításunkban. Így: Caesar i.e. 45-ös naptárreformja valójában 203- ban történt és Caesart 204. március idusán ölték meg az összeesküvők. (A korábban leírtak alapján már ismert, hogy a naptárreform évében március 21-én következett be a napéjegyenlőség.) (A korábban leírtak alapján már ismert, hogy a naptárreform évében március 21-én következett be a napéjegyenlőség.) A csillagászati programok Úr 203. évében március 21-én 22. 45 -re számítják a napéjegyenlőség időpontját, - szemben a i.e. 45 -ös év március 23.-val - és itt is következik be még további húsz éven keresztül. www.eltevedtidoszamitas.hu Julius Caesar halálának éve

14 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor www.eltevedtidoszamitas.hu Néhány érdekesebb évszám és új megfelelője Történelmi esemény Régi évszám Valójában Caesar halála i.e. 44 i.sz. 204 Augustus hatalomra jutása i.e. 27 i.sz. 221 Augustus uralkodásának 27. éve Krisztus születése szerinti első év i.sz. 1 i.sz. 248 Augustus halála i.sz. 14 i.sz. 261 Diocletianus császár i.sz. 284 i.sz. 531 Niceai zsinat éve i.sz. 325 i.sz. 572 Attila halála i.sz. 453 i.sz. 700 Az ókor vége / középkor kezdete i.sz. 476 i.sz. 723 Római időszámítás megszakadása i.sz. 537 i.sz. 784 Justinianus halála (sötét középkor ind.) i.sz. 565 i.sz. 812 Fantomkor ~ i.sz. 565- 900 ~ i.sz. 812 - 900

15 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Megismételve: azokba az időszámításokba, amelyek valós első évvel rendelkeznek, nem került be a fantomkor. A továbbiakban azok az évszámok, amelyek az új időszámításban a valós helyükre kerülnek, az „Úr” vagy az „Úr időszámításában” kifejezéssel lesznek bevezetve. www.eltevedtidoszamitas.hu Az időszámítások

16 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Az iszlám naptár a Hold járására alapuló naptár, és Mohamed menekülésének (hidzsra) időpontjával indul. A máig 1431 iszlám év telt el, ami kb. 1388 normál év, mivel egy holdév 10-11 nappal rövidebb egy napévnél. Az iszlám naptár a Hold járására alapuló naptár, és Mohamed menekülésének (hidzsra) időpontjával indul. A máig 1431 iszlám év telt el, ami kb. 1388 normál év, mivel egy holdév 10-11 nappal rövidebb egy napévnél. A lényeg: a kezdetét jelentő hidzsra az Úr időszámításában és a mai hivatalos időszámításban is 622. július 16-án, egy újholdnapon történt. A megfelelő újhold megtalálható 622. július 14–én. Az újholdnapot a vékony karéj megjelenésétől számítják, így ez elfogadható. Természetesen még jócskán benne van a római korban, hiszen annak vége (i.sz. 476) itt Úr. 723-ban van. www.eltevedtidoszamitas.hu Az iszlám időszámítás

17 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Két egymástól eltérő adat az alexandriai könyvtár elpusztításáról : „A könyvtár pusztulásáról nincsenek egyértelmű adatok. A pogányság ellen küzdő Theodosius utasítására égetik el 389–ben. Az ekkor kitört keresztény lázadás alatt a könyvtárban található, eretnek irodalomnak tekintett könyveket vetették tűzbe. Az azonban bizonyosnak látszik, hogy a i.sz. 4-5. században már nem létezett.” „ A végső pusztulás 640–642 között következett be, amikor Amr ibn al-Ász seregei elfoglalták Alexandriát. Ekkor I. Omár kalifa parancsára, azzal az indokkal, hogy „ha a könyvek azt tartalmazzák, mint a Korán, feleslegesek, ha nem, akkor veszélyesek”, elégették a könyveket.” Vajon mi pusztult el 640-ben, ha a IV-V. században már nem létezett? Feltehetőleg ez egy elégetés volt, az első a római időszámítású krónikákban - időben 247 évet visszacsúszva- a második pedig időben viszonylag pontos iszlám krónikákban leírva. www.eltevedtidoszamitas.hu Egy érdekes példa a történelmi párhuzamokra

18 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Az alexandriai központú, egyiptomi kopt egyházat Márk evangélista alapította, és egyúttal ő volt az első pápájuk. Következő adatok ismeretesek Márk életének állomásairól a kereszténység krónikásai által: Krisztus utáni 14. évben született és 30 éves korában, Krisztus után a 44. évben, indult el Péterrel téríteni Rómába. A keresztény egyház hitvallása, igehirdetése szerint ekkor léptek a mártírok útjára, hogy felvállalják hitükért a vértanúságot. Következő adatok ismeretesek Márk életének állomásairól a kereszténység krónikásai által: Krisztus utáni 14. évben született és 30 éves korában, Krisztus után a 44. évben, indult el Péterrel téríteni Rómába. A keresztény egyház hitvallása, igehirdetése szerint ekkor léptek a mártírok útjára, hogy felvállalják hitükért a vértanúságot. Péter Rómából küldi át Alexandriába, ahol megalapítja egyházát, akiket ma koptoknak neveznek. www.eltevedtidoszamitas.hu A koptok időszámítása és Jézus születési éve A koptok időszámítása és Jézus születési éve

19 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Az egyiptomi koptoknak saját időszámításuk és naptáruk van, ami a régi egyiptomi naptárra épült. A mártír évével indult (i.sz. 284), és következetesen a mártír(ok) időszámításának nevezik. Érdekes módon itt is megtalálható a mártír kifejezés! Tizenkét, egyenként 30 napos hónapból áll, és a maradék 5 napot, a szökőévben pedig 6 napot, tizenharmadik hónapként az év végére teszik. Az újévet szeptember 11-én tartják. A kopt időszámítás i.sz. 284-ben indul és természetesen nincs benne a 247 évnyi fantomkor. www.eltevedtidoszamitas.hu A koptok időszámítása és Jézus születési éve A koptok időszámítása és Jézus születési éve

20 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Márk a keresztény hagyomány szerint Krisztus után 14-ben született. A korabeli keresztény források adatait hitelesnek elfogadva és újraértelmezve: Márk a keresztény hagyomány szerint Krisztus után 14-ben született. A korabeli keresztény források adatait hitelesnek elfogadva és újraértelmezve: pontosabban akkor született, amikor Jézus 14 éves volt... …és ismeretes, hogy Jézus nem Krisztus születése után 1-ben született, hanem még Heródes i.e. 4-ben bekövetkezett halála előtt, valamikor időszámítás előtti 8. és 5. között. www.eltevedtidoszamitas.hu A koptok időszámítása és Jézus születési éve A koptok időszámítása és Jézus születési éve

21 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A koptok induló évszámából, 284-ből kivonva 247-t, a fantomkor éveit, a koptok kezdőéve visszakerül a fantomkort tartalmazó mai időszámítás szerinti helyére. Ez pontosan i.sz. 37. A ma érvényes időskálán ez lenne a valós mártírok éve, az egyiptomi kopt egyház időszámításának 1. éve. Márk életének eseményein továbbhaladva, a 37-ből elvéve 30-at (Márk 30 évesen indult el Péterrel Rómába és lépett a mártírok útjára), ami a Krisztus utáni 7. év. Ekkor születhetett Márk. Ebből visszaszámolva 14-et (ennyivel idősebb Jézus Márknál), Jézus születési éve az eredmény, ami az időszámítás előtti 7. év, és a feltételezett születési időszakba esik. www.eltevedtidoszamitas.hu A koptok időszámítása és Jézus születési éve A koptok időszámítása és Jézus születési éve

22 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A két ábra jól szemlélteti, ahogyan az évszámok kiegészítik egymást. Felső a fantomkort figyelembe vevő állapot, alsó pedig az időben valós helyükön lévő eseményeket mutatja. www.eltevedtidoszamitas.hu A koptok időszámítása és Jézus születési éve A koptok időszámítása és Jézus születési éve

23 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Az eddig leírtak alapján: az egyiptomi koptok az időszámításukat Márk és Péter Rómába indulásától (Úr 284-től), vagyis Péter és az apostolok mártírok útjára lépésétől számolják, és nincs benne a 247 éves fantomkor. www.eltevedtidoszamitas.hu A koptok időszámítása és Jézus születési éve A koptok időszámítása és Jézus születési éve

24 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Az etiópok naptárának ugyanaz a rendszere, mint a koptok naptárának, vagyis szintén a régi egyiptomi naptárra épült. Az újévet ugyanakkor tartják, szeptember 11-én, és jelenleg 2002. évet írják. Az évszám körülbelül 7 évvel kevesebb (7 év, 9 hónap és 10 nap), mint a mi jelenlegi naptárunk, és egészen pontosan 276 évvel több, mint az egyiptomi koptok évszáma. Az újévet ugyanakkor tartják, szeptember 11-én, és jelenleg 2002. évet írják. Az évszám körülbelül 7 évvel kevesebb (7 év, 9 hónap és 10 nap), mint a mi jelenlegi naptárunk, és egészen pontosan 276 évvel több, mint az egyiptomi koptok évszáma. A titokzatos időszámítás a mai naptárunk szerint i.sz. 7-ben indult és mai napig nincs magyarázat arra hogy miért. www.eltevedtidoszamitas.hu Az etióp időszámítás Az etióp időszámítás

25 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Az egyik számítási vonal: Ha a kopt naptár a mai naptárunk szerint - a fantomkort is figyelembe véve - i.sz. 37-ben indult, akkor 276-t kivonva i.e. 239-ben kezdődött. A másik számítási vonal : Ha a mai naptárunk, i.e. 247-ben indult, és az etióp naptár 7 év és 9 hónappal rövidebb a mai naptárunknál, akkor kb. időszámítás előtti 239-es évben kezdődött. www.eltevedtidoszamitas.hu Az etióp időszámítás kezdő éve Az etióp időszámítás kezdő éve

26 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Mi történt Krisztus előtt 239 körül, az akkori etióp területen vagy Egyiptomban? Egyiptom uralkodója ebben az időben III. Ptolemaiosz volt. Az a hellén király, aki az etióp területek törzseit Egyiptomhoz csatolta. Az a naptárreformos Euergetész-nek, azaz jótevőnek nevezett király, aki a források szerint i.e. 238-ban a régi egyiptomi naptárban be akarta vezetni a szökőévet… …és elrendelte, hogy az ötnapos 13. hónap ezután minden negyedik évben hatnapos legyen. Erről az általa készített, többnyelvű canopusi felirat ad tájékoztatást. Az egyiptomi koptok és az etiópok naptára a mai napig így működik. www.eltevedtidoszamitas.hu Az etióp időszámítás kezdő éve Az etióp időszámítás kezdő éve

27 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Ezek alapján kijelenthető, hogy az etiópok i.sz.7-ben kezdődött naptára a III. Ptolemaiosz által megreformált és a számolásban újra kezdett ókori egyiptomi naptár egyenes ági folytatása… Ezek alapján kijelenthető, hogy az etiópok i.sz.7-ben kezdődött naptára a III. Ptolemaiosz által megreformált és a számolásban újra kezdett ókori egyiptomi naptár egyenes ági folytatása… …és sem az egyiptomi koptok, sem az etiópok naptárában nincs benne a fantomkor. …és sem az egyiptomi koptok, sem az etiópok naptárában nincs benne a fantomkor. www.eltevedtidoszamitas.hu Az etióp időszámítás Az etióp időszámítás

28 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor László Gyula kettős honfoglalás-elmélete új tartalmat kap a fantomkor nélkül. Az elmélet szerint a magyarság két lépcsőben foglalta el a Kárpát-medencét. Az első 670 körül volt, az úgynevezett griffes-indás kései avarok által, a második a már jól ismert 895-ös Árpád-féle honfoglalás. László Gyula kettős honfoglalás-elmélete új tartalmat kap a fantomkor nélkül. Az elmélet szerint a magyarság két lépcsőben foglalta el a Kárpát-medencét. Az első 670 körül volt, az úgynevezett griffes-indás kései avarok által, a második a már jól ismert 895-ös Árpád-féle honfoglalás. Mára már elfogadott, régészet által igazolt tény, hogy 670 körüli években egy új kultúrájú és nagy tömegű nép áramlik a Kárpát-medencébe, amelyik magyar helyneveket ad szálláshelyeiknek. Mára már elfogadott, régészet által igazolt tény, hogy 670 körüli években egy új kultúrájú és nagy tömegű nép áramlik a Kárpát-medencébe, amelyik magyar helyneveket ad szálláshelyeiknek. Amiből az következik, hogy a késő avarok népességének is - mivel falu-, patak- és dűlőneveik magyarok - magyarul kellett beszélnie www.eltevedtidoszamitas.hu A kettős honfoglalás elmélete A kettős honfoglalás elmélete

29 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Az avar korszak időrendjéről máig lezáratlan vita folyik; László Gyula szerint a következő időbeli szakaszokra bontható: - i.sz. 568-től számolják a Kárpát-medencei jelenlétüket, amit a növényi - i.sz. 568-től számolják a Kárpát-medencei jelenlétüket, amit a növényi jelképek (akantuszos stílus) és keskeny íj jellemez. jelképek (akantuszos stílus) és keskeny íj jellemez. - i.sz. 630-tól a Donig terjedő korai fejedelemség kora. - i.sz. 630-tól a Donig terjedő korai fejedelemség kora. - i.sz. 670-től kései avarok kora, amit griffes-indás veretek és széles íj - i.sz. 670-től kései avarok kora, amit griffes-indás veretek és széles íj jellemez. jellemez. Az összehasonlításhoz a hun korszak eseményei pedig a követezőek: - i.sz. 375-380 körül indul el a népvándorlás korai hulláma, amit gyakran a korai - i.sz. 375-380 körül indul el a népvándorlás korai hulláma, amit gyakran a korai hunok megjelenésének neveznek. hunok megjelenésének neveznek. - i.sz. 425 körül teszik át székhelyüket az Attilához köthető hunok a Duna-Tisza - i.sz. 425 körül teszik át székhelyüket az Attilához köthető hunok a Duna-Tisza közé, és alakul ki a hun birodalom. közé, és alakul ki a hun birodalom. - i.sz. 453 Attila halálának éve. - i.sz. 453 Attila halálának éve. www.eltevedtidoszamitas.hu A kettős honfoglalás elmélete A kettős honfoglalás elmélete

30 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A hun és az avar korszak eseményeit egy idővonalon ábrázolva: A hun és az avar korszak eseményeit egy idővonalon ábrázolva: www.eltevedtidoszamitas.hu A kettős honfoglalás elmélete A kettős honfoglalás elmélete Mivel hun korszak szervesen kötődik a római korhoz, így az is hátracsúszott 247 évet. A balra látható ábrán a teljes hun korszak vissza lett téve a valódi helyére. A kései avar kor helyét a régészet szabta ki, az ott marad... …és jól látható hogy az hun és az avar kor eseményei tökéletesen fedik egymást

31 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Ez megmagyarázza, hogy eleink miért kötötték magukat – eddig kissé érthetetlen módon - egy 450 évvel ezelőtti, igen rövid ideig itt élt néphez. Ez megmagyarázza, hogy eleink miért kötötték magukat – eddig kissé érthetetlen módon - egy 450 évvel ezelőtti, igen rövid ideig itt élt néphez. Mert valójában - Kézai krónika ősforrásai alapján - csak 172 év van köztük! A kettős honfoglalás elméletének bő kétszáz éves visszalépése kiegészült a hunok korának 247 éves előrelépésével… …ami annyit jelent, hogy a magyarság már a rómaiak korában a Kárpát-medencében tartózkodott, és nem biztos, hogy itt meg kell állni. www.eltevedtidoszamitas.hu A kettős honfoglalás elmélete A kettős honfoglalás elmélete

32 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Egy különleges nyelvi emléket hagyott ránk Ammianus Marcellinus „Rerum gesterum libri qui supersunt” című művében. (i.sz. 359.) A latin nyelvű részlet: „Visoque imperatore ex alto suggestu iam sermonem parante lenissimum meditanteque allgoqui velut morigeros iam futuros quidam ex illis furore percitus truci calceo suo in tribunal contorto „marha, marha”, quod est apud eos signum bellicum, exclamauit eumque secuta incondita multitudo vexillo elato repente barbarico ululans ferum in ipsum primcipem ferebatur, qui cum ex alto despiciens plena omnia discurrentis turbae cum missilibus vidisset retectisque gladiis et verrutis, iam propinquante pernicie externis mixtus et suis ignotusque.” Magyar fordításban pedig így hangzik: „Amikor a császár megjelent az emelvényen, és barátságos hangon éppen megszólítani készült, s úgy akart hozzájuk beszélni, mint a jövőben engedelmes alattvalóihoz, egyikük éktelen haragra lobbanva az emelvény felé hajította a csizmáját, és ezt kiáltotta „marha, marha”, ami náluk csatakiáltásként hangzik. Erre az egész gomolygó tömeg arrafelé tódult, és hirtelen magasba emelve a barbár zászlót, vad üvöltéssel egyenesen a császár felé rohant, aki a magasból letekintve mindenféle ide-oda futkosó tömeget látott feléje közeledni dárdákkal, kivont kardokkal, kopjákkal.” www.eltevedtidoszamitas.hu Adalék egy Kárpát-medencei nyelvi emlékhez Adalék egy Kárpát-medencei nyelvi emlékhez

33 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A történet lényege: A történet lényege: II. Constantius, aki i.sz. 337-361, azaz Úr. 584-608 között uralkodott, Úr 606-ban (i.sz. 359- ben) hadjáratot vezetett a mai Bácska területére, hogy a szarmata belháborúba beavatkozzon. II. Constantius, aki i.sz. 337-361, azaz Úr. 584-608 között uralkodott, Úr 606-ban (i.sz. 359- ben) hadjáratot vezetett a mai Bácska területére, hogy a szarmata belháborúba beavatkozzon. A háború után egy magas töltésről beszédet mondott az ott lévőknek. A beszéd hallatán a töltést építők közül valaki haragra gerjedve, levette a saruját és császárhoz vágta „Marha marha!” kiáltás kíséretében. A császár megijedt a felé tóduló tömegtől és trónszékét hátrahagyva elszaladt. Nagy megtorlás követte a rendzavarást, de a kiáltást az író egyfajta csatakiáltásként őrizte meg. A háború után egy magas töltésről beszédet mondott az ott lévőknek. A beszéd hallatán a töltést építők közül valaki haragra gerjedve, levette a saruját és császárhoz vágta „Marha marha!” kiáltás kíséretében. A császár megijedt a felé tóduló tömegtől és trónszékét hátrahagyva elszaladt. Nagy megtorlás követte a rendzavarást, de a kiáltást az író egyfajta csatakiáltásként őrizte meg. Szinte reflexszerűen próbálták meg több nyelvből is származtatni a szó jelentését, - mivel a magyar itt még nem jöhet szóba, mert mi ugye, 895- ben jöttünk be (??)- annak ellenére, hogy az élethelyzet tökéletesen megfelel a kifejezés mai értelmének. Nem kell sokat magyarázkodni, nagy valószínűséggel az egykor élt, feldühödött jász-szarmata atyafi, köztünk legyen szólva: egyszerűen lemarházta a római császárt. www.eltevedtidoszamitas.hu Adalék egy Kárpát-medencei nyelvi emlékhez Adalék egy Kárpát-medencei nyelvi emlékhez

34 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Az elmélet alapjai című részben már volt szó a IV-IX. századi nagyszámú furcsán hamisított oklevelekről. A kutatók szerint az ekkor készült hamisítványoknak közös jellemzője, hogy keletkezésük idejében nem vették hasznát, szinte minden okmány legalább 300 évet várt erre. Az elmélet alapjai című részben már volt szó a IV-IX. századi nagyszámú furcsán hamisított oklevelekről. A kutatók szerint az ekkor készült hamisítványoknak közös jellemzője, hogy keletkezésük idejében nem vették hasznát, szinte minden okmány legalább 300 évet várt erre. Ezzel kapcsolatban Fuhrmann a következőt jelentette ki: „Két eset lehetséges, vagy minden hamisító egy rendkívüli képességekkel megáldott látnok volt, vagy probléma van az időszámításunkkal.” Ha a fantomkor utólag jött létre, akkor meg kell vizsgálni, hogy okozhatta-e ezt a jelenséget a hátracsúsztatás, és valóban hamisítványok-e ezek az oklevelek? www.eltevedtidoszamitas.hu A hamisítók igazsága A hamisítók igazsága

35 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A fantomkor létrejöttének folyamatán illusztrálva bemutatható, hogyan jöhettek létre a kérdéses hamisítványok. www.eltevedtidoszamitas.hu A hamisítók igazsága A hamisítók igazsága Az alábbi kép a valós, a valóban megtörtént történelmi eseményeket szemlélteti, ahol középső négyzetrácsos rész, a fantomkor nélküli 100 átmeneti évet jelenti a római korszak és a jelennek nevezett 900-as évek között. Az ábrán az egymás felett lévő mezők egyidejű történéseket jelentenek, amelyek közül egyesekről van feljegyzés, másokról nincs. A képen 1-től 10-ig tíz tetszőlegesen kiválasztott korszak lett megjelölve. Néhány egyidejű között okiratok készültek, amelyek kékkel vannak jelölve.

36 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Az okiratok pedig a következők: (Fontos: a következőkben leírt események, okiratok nem valósak és talán nem is életszerűek, kizárólag a szemléltetést szolgálják!) www.eltevedtidoszamitas.hu A hamisítók igazsága A hamisítók igazsága

37 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Az okiratok mindegyikét hitelesnek lehet ítélni az ábrával illusztrált fantomkor nélküli történelemben. De bevezetik Krisztus születésétől számolt időszámítást, és Jézus születési évét az 1. évszámhoz téve, létrehozzák a fantomkort. Ugyanakkor a számmal jelölt események is eltolódnak egymástól. www.eltevedtidoszamitas.hu A hamisítók igazsága A hamisítók igazsága

38 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Az ábra a fantomkorral kiegészült sötét középkort mutatja. Ha a történészek megvizsgálják a korhoz tartozó okiratokat, igen meglepő adatokat fognak találni… …mivel az oklevelek címzettjei időben jelentősen eltávolodtak egymástól. www.eltevedtidoszamitas.hu A hamisítók igazsága A hamisítók igazsága

39 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Az első: az 1-es kelyhet ajándékozó és a 2-es megajándékozott között kb. 200 esztendő van. Ez lehetetlen! Tehát ez az okirat hamis! www.eltevedtidoszamitas.hu A hamisítók igazsága A hamisítók igazsága

40 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A 3-as kardot ajándékozó és a 4-es megajándékozott között kb. 350 esztendő van. Ez is lehetetlen! Tehát ez az okirat is hamis! www.eltevedtidoszamitas.hu A hamisítók igazsága A hamisítók igazsága

41 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Az 5-ös házasodó és a 6-os rokonná váló között kb. 180 esztendő van. Ez képtelenség! Tehát ez az okirat szintén hamis! www.eltevedtidoszamitas.hu A hamisítók igazsága A hamisítók igazsága

42 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A 7-es és a 8-as csatázó ellenfelek ugyanahhoz a korhoz tartoznak. Ez rendben! Tehát ez az okirat valódi! www.eltevedtidoszamitas.hu A hamisítók igazsága A hamisítók igazsága

43 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor A 9-es kinevező és a 10-es kinevezett között kb. 350 év van. Ez szintén lehetetlen! Tehát ez az okirat is hamis! www.eltevedtidoszamitas.hu A hamisítók igazsága A hamisítók igazsága

44 Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Fuhrmann és más kutatók által hamisnak nyilvánított óriási számú (75-80%) IV-IX. századi oklevél az itt bemutatott módon veszíthette el hitelességét. A korszakot helyretéve, igen érdekes új történelem rajzolódhat ki az eddig hamisnak ítélt forrásokból. www.eltevedtidoszamitas.hu A hamisítók igazsága A hamisítók igazsága

45 © : Szekeres Sándor 2009 Véleményem szerint maga a sötét középkor sem létezett, az a körülbelül száz év - amit jóval később húztak szét 350 évre - szokványos fejlődésű, átmeneti korszak volt a Róma keresztény korszaka és az európainak nevezhető keresztény középkor között. Véleményem szerint maga a sötét középkor sem létezett, az a körülbelül száz év - amit jóval később húztak szét 350 évre - szokványos fejlődésű, átmeneti korszak volt a Róma keresztény korszaka és az európainak nevezhető keresztény középkor között. Szekeres Sándor Szekeres Sándor: Eltévedt időszámítás IV. A fantomkor Visszalépés az elmélet honlapjára Tovább a Fogyatkozások című bemutatóhoz Tovább a Fogyatkozások című bemutatóhoz


Letölteni ppt "Eltévedt időszámítás Az időszámítás Kárpát-medencébe kerülésének időpontja a szélesebb körű elterjedését nem befolyásolta, mivel azt nem a Kárpát-medencei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések