Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hiatus subinguinalis. Canalis femoralis, canalis adductorius.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hiatus subinguinalis. Canalis femoralis, canalis adductorius."— Előadás másolata:

1 Hiatus subinguinalis. Canalis femoralis, canalis adductorius.
Nagy M. György 2011.

2 Felületes vénás rendszer:
vena saphena magna a medialis boka előtt halad a lábszárra a lábszár medialis oldalán fut a térd medialis domborulatát kissé hátrafelé kerüli meg a combon megint előrekerül a fascia lata hiatus saphenusán lép be a vena femoralisba (a vena saphena magna és ágai a varicosus venatágulatok leggyakoribb helyei)

3 Felületes vénás rendszer:
Vénás csillag: a hiatus saphenus térségében a vena femoralisba leggyakrabban a következő vénák ömlenek vena saphena accessoria lateralis, vena saphena magna, vv. pudendae externae, vena circumflexa ilium superficialis, vena epigastrica superficialis;

4 V. saphena magna v. epigastrica superficialis vv. pudendae externae
v. circumflexa ilium superficialis vv. pudendae externae v. saphena accessoria lateralis v. saphena accessoria medialis V. saphena magna Ezt a rendkívül nagy variabilitású területet nevezzük vénás csillagalakzatnak.

5 Parallels in vessel and nerve patterning
Parallels in vessel and nerve patterning. (Nature Vol 436/14 July 2005: ) a, b, Drawing by the Belgian anatomist Andreas Vesalius101, highlighting the similarities in the arborization of the vascular and nervous networks. c, Vessels (red) and nerves (green) track together towards their targets

6 Hiatus saphenus a vena saphena magna átlépése a fascia latán a comb medialis felső részén a nyílás a fascia lata átlyuggatott területén az ún. fascia cribrosán található

7 Belső csípőizmok és a comb extensorai.
Psoas major Iliopsoas Iliacus Sartorius Vastus lateralis Quadriceps femoris Rectus femoris Vastus intermedius Vastus medialis

8 A comb adductorai. Pectineus Adductor longus Adductor brevis
Adductor magnus Gracilis Hiatus adductorius

9 A fossa iliopectinea Határai: Tartalma:
belső (hasűri) nyílása: lacuna lymphatica (= anulus femoralis) külső (subcutan) nyílása: fossa ovalis (= hiatus saphenus) elülső fala: fascia lata aljzata: m. iliopsoas és m. pectineus ék alakú vályúja Tartalma: medialisan: a. femoralis  a. profunda femoris  a. circumflexa femoris lateralisan: v. femoralis  v. saphena magna nyirokerek, Rosenmüller-féle nyirokcsomó Rosenmüller-féle nyirokcsomó: seu: nodus lymphaticus lacunaris medialis a septum femorale comb felöli felszínéhez közel fekvő nyirokcsomó (egyetlen fiziológiásan tapintható nyirokcsomó)

10 Trigonum Subinguinale (Femorale)
Scarpa-féle háromszög Határai: ligamentum inguinale m. adductor longus m. sartorius

11 Trigonum subinguinale (femorale)
Tartalom N. femoralis Femoral sheath A. femoralis és ágai V. femoralis és ágai Canalis femoralis Inguinalis nyirokcsomók Zsír szövet

12 Trigonum Femorale

13 Az arteria femoralis tapintása és leszorítása.

14 Hiatus subinguinalis Részei:
A spina iliaca anterior superior és a tuberculum pubicum között kifeszülő szalag, a ligamentum inguinale és a csípőcsont között található. Részei: lacuna musculonervosa (lacuna musculorum) lacuna vasorum lacuna lymphatica (lacuna herniosa) arcus iliopectineus

15 Hiatus subinguinalis

16 Lacuna musculonervosa (seu: lacuna musculorum)
A hiatus subinguinalis lateralis része benne található a m. iliopsoas a m. iliopsoassal együtt fut a lateralis szögletben a nervus cutaneus femoris lateralis az izom elülső felszínén fut a nervus femoralis Arcus iliopectineus m. iliopsoas fasciájának medial felé történő megerősödése ez választja el a lateralis lacunat a középső lacunatól (lacuna vasorum) Tartalom: M. iliopsoas N. femoralis N. cutaneous femoris lateralis n. cutaneous femoris lat. m. iliopsoas arcus iliopectineus n. femoralis

17 Lacuna vasorum Középső lacuna a 2 ér közös érhüvellyel van körülvéve
átlép rajta: az art. femoralis v. femoralis  az arteria medialis oldalán fut Tartalom: Femoralis érhüvely a. és v. femoralis a n. genitofemoralisnak genitalis ágai Lymphaticus erek a. femoralis v. femoralis

18 Lacuna lymphatica (Nodus lymph inguinalis)
medial felé helyezkedik el nyirokerek és nyirokcsomók vannak benne ez a canalis femoralis belső nyílása, ezért hívják másik neve: lacuna herniosa Határai: a. et v. femoralis érhüvelye ligamentum inguinale ligamentum lacunare

19 Canalis Femoralis a hasüregből a comb elülső felszínére vezető függőleges irányú kb. 1,5-2,0 cm hosszú csatorna (nem physiologiás) a fossa iliopectina medialis részében elhelyezkedő zsírszövettel kitöltött rés valódi csatornává csak akkor alakul, ha az anulus femoralison keresztül sérv nyomul bele

20 Canalis Femoralis Anulus femoralis
a csatorna belső nyílása, ami megfelel: hiatus subinguinalis lacuna lymphaticájának Határai: felül: ligamentum inguinale alul: os pubis megvastagodott csonthártyája lateralisan: vena femoralis medialisan: ligamentum lacunare

21 Hernia Femoralis Egészséges emberben nem található meg a canalis femoralis (a canalis femoralis képlete a fossa iliopectineának), Kóros esetben a hasüreg tartalma a csatornába kerülhet (nagycseplesz, belek), a combsérv az erős fascia latát nem tudja elődomborítani, ezért csak akkor válik láthatóvá, ha eléri a csatorna külső nyílását és elődomborítja a gyenge fascia cribrosát (hernia femoralis - combsérv).

22 Hernia Femoralis

23 Hernia Femoralis (lehetséges megjelenések)

24 Canalis adductorius -adduktorcsatorna Hunter-csatorna
A comb közepének a medialis felszínén induló és a fossa popliteaban végződő csatorna Bejárat határai: elöl-laterálisan: m. vastus medialis medial felől: lamina vastoadductoria hátul: m. adductor longus ürege medial felől hátra és laterál felé csavarodik Falainak határai: m. vastus medialis m. adductor longus  megszűnése után m. adductor magnus, lamina vastoadductoria határolja a falat Kijárat határai:  kijárat: hiatus adductorius hiatus tendineus m. adductor magnus femur medialis epicondylusán tapadó ina hiatus adductorius Áthaladó képletek: arteria femoralis vena femoralis a. et. v. femoralis a fossa iliopectinából jön és a fossa popliteába megy nervus femoralis érzőága  n. saphenus

25 Canalis adductorius

26 A régió további,orvosi szempontból említést érdemlő területei:
Izom transzplantáció Adductor longus sérülés („lovagló” csont) A. femoralis tapintása, katéter bevezetése, sérülése V. saphena varixok V. femoralis helyzete, katéterezése

27 „…Med School provides perhaps the best substantiation for Charles Darvi’s theory of natural selection. For here we see in its cruelest form the survival of the fittest. Not the smartest, as one should expect. But the fittest to cope with the inhuman pressures, the demands made not only on the brain but on the psyche…”

28 „…szinte paradoxonként, az orvosok a legsebezhetőbb emberi lények
„…szinte paradoxonként, az orvosok a legsebezhetőbb emberi lények. Öngyilkossági statisztikájuk nyolcszorosa az országosnak. A kábítószer-függőségükre vonatkozó adatok pedig százszorosan haladják meg az átlagot. És mert fájdalmasan tudatában vannak annak, hogy nem képesek megfelelni az elvárásainknak kínszenvedésük mérhetetlen. Találó elnevezéssel ők a „megsebzett gyógyítók”.…” „…az Egyesült Államokban évente hét végzős medikus évfolyami orvos hal meg kábítószer-függőség, alkoholizmus és öngyilkosság következtében.”

29 PROLOGUE „Egy kivételével fehérek voltak, és öt kivételével férfiak.
Néhányan ragyogó elmék, majdnem zsenik. Mások zsenik, majdnem őrültek. Az egyik csellózott, már szólóestje is volt a Carnegi Hallban. A másik egy évig játszott profi kosárlabdameccseken. Hatan regényt írtak, ebből kettő már meg is jelent. Volt egy félresikerült pap. Egyvalaki javítóintézetből jött. És mind halálosan rettegett. Ami összehozta őket ezen a napsütötte szeptemberi reggelen, 1958-ban, az az a közösség volt, hogy mindannyian elsőéves hallgatói a Harvard Egyetem Orvosi Karának.”

30 „The most fundamental principle of Medicine is love.”
PARACELSUS ( ) The Great Art of Surgery


Letölteni ppt "Hiatus subinguinalis. Canalis femoralis, canalis adductorius."

Hasonló előadás


Google Hirdetések