Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Irodalomkutatás OvidSP segédletével Készítette: Csajbók Edit

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Irodalomkutatás OvidSP segédletével Készítette: Csajbók Edit"— Előadás másolata:

1 Irodalomkutatás OvidSP segédletével Készítette: Csajbók Edit Email: ecsajbok@lib.sote.hu

2 OvidSP  Az Ovid cég által fejlesztett felhasználó felület a következő tartalommal:  Ovid  Efolyóiratok  Online könyvek  Adatbázisok  Külső források  Primal Pictures  Internet/www  Google Translate  Wikipédia 2

3 OvidSP elérési lehetőségei  A hozzáférés előfizetéshez kötött - IP cím azonosítás  SE PC  Távoli asztal elérés  VPN hozzáférés  A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár honlapjáról: www.lib.sote.hu www.lib.sote.hu 3

4 Források  Adatbázisok  Medline  Cochrane Library/EBM Reviews  EBM Reviews - Cochrane Methodology Register  EBM Reviews - Health Technology Assessment  EBM Reviews - NHS Economic Evaluation Database  EBM Reviews Full Text - Cochrane DSR, ACP Journal Club, and DARE  All EBM Reviews - Cochrane DSR, ACP Journal Club, DARE, CCTR, CMR, HTA, and NHSEED  PsycInfo  International Pharmaceutical Abstracts  Biological Abstracts  Elektronikus folyóiratok  My subscription/:Your Journals@Ovid: 188 folyóirat – teljes szöveg  All Ovid Journals/Journals@Ovid Full Text : 3054 folyóirat – tartalomjegyzék szintjéig  Online könyvek: 55 könyv  Primal Pictures 3D anatómiai atlasz 4

5 Medline változatai  PubMed – ingyenesen elérhető  Ovid Medline – fizetős, értéknövelt szolgáltatásokkal  ProQuest Medline – fizetős, értéknövelt szolgáltatásokkal  EBSCO Medline – fizetős, értéknövelt szolgáltatásokkal  … 5

6 Ovid MEDLINE  Három szegmense:  Ovid MEDLINE(R) 1950 to Present with Daily Update  Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non- Indexed Citations  Ovid OLDMEDLINE(R) 1947 to 1965 6

7 EBM – Tényeken alapuló orvoslás  EBM (evidence-based medicine, bizonyítékokon vagy tényeken alapuló orvoslás): A konkrét beteg ellátása érdekében döntéseket hozunk és ezek a jelenlegi tudásunk alapján fennálló bizonyítékoknak megfontolt, határozott és eredményes használatán alapulnak.  EBM: az ismert legjobb bizonyíték lelkiismeretes, egyértelmű és megfontolt alkalmazását jelenti az individuális beteg ellátására vonatkozó kezelési döntés meghozatalában. A jó orvos egyaránt használja saját klinikai tapasztalatait és a rendelkezésre álló legjobb külső bizonyítékot, egyedül egyik sem elégséges.  Nem csupán a terápiára szorítkozik, hanem kiterjed a diagnosztika, a prevenció kérdéseire, s az egészségügy gazdasági hatékonyságának problémakörére is. Forrás: Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JAM, et al. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ 1996;312:71-2. 7

8 A dokumentumtípusok hierarchikus rendje Randomizált, kontroll vizsgálatok (RCTs) rendszerezett összefoglalója Különböző tanulmányok tényeinek rövid, kritikai összefoglalója Egy tanulmány tényeinek rövid, kritikai összefoglalója EBM adatbázisok rekordjai 8

9 Cochrane Collaboration http://www.cochrane.org/ http://www.cochrane.org/  Névadó Archibald Cochrane, epidemiológus aki művében kiemelte a véletlen besorolásos, ellenőrzött klinikai tanulmányok (RCT) fontosságát, azok szisztematikus gyűjtését és elemzését.  Első Cochrane Központ – Oxford, 1992  Világszerte számos Cochrane Collaboraton központ  Cél: az egészségügyi eljárások tulajdonságaira vonatkozó bizonyítékok, tények előállítása, gyűjtése és terjesztése  Különböző szakértői csoportok alakultak, akik feldolgozzák a vizsgálati adatokat, eredményeket, közleményeket, illetve folyamatosan frissítik a szisztematikus kritikai összefoglalók tartalmát a legújabb vizsgálatok eredményeivel. 9

10 Ovid EBM kollekció – Cochrane Library  Database of Abstracts of Reviews of Effects  Cochrane Central Register of Controlled Trials  Health Technology Assessment  Cochrane Database of Systematic Reviews  National Health Service Economic Evaluation  Cochrane Methodology Register + ACP Journal Club 10

11 ACP Journal Club (ACP) - http://www.acpjc.org/ http://www.acpjc.org/ ACP Journal Evidence-Based Medicine  Két folyóiratot tartalmaz: ACP Journal (kiadja a American College of Physicians) és az Evidence-Based Medicine (közös kiadványa az American College of Physicians és a British Medical Journal Group-nak.) A válogatott közleményekről kivonatot képeznek és megjegyzésekkel bővítik ki  Az ACP Journal Club szerkesztői szigorú kritériumok alapján, módszertanilag megalapozott, klinikailag releváns közleményeket válogatnak össze a vezető szakmai folyóiratokból (jelenlegi folyóirat lista. http://www.acpjc.org/shared/journals_reviewed.htm. A válogatott közleményekről kivonatot képeznek és megjegyzésekkel bővítik ki. Ezáltal segítik az orvosokat a gyorsabb megértésben és az új módszerek alkalmazását a gyakorlatban. http://www.acpjc.org/shared/journals_reviewed.htm 11

12 Cochrane Central Register of Controlled Trials (CCTR)  Szisztematikus review-k bibliográfiai adatbázisa.  National Library of Medicine (NLM) és az Elsevier közös terméke  Több, mint 300.000 bibliográfiai rekordot tartalmaz 1991- től napjainkig 12

13 Cochrane Database of Systematic Reviews (COCH)  Cochrane Collaboration terméke  Folyamatosan frissített szisztematikus review-k teljes szöveggel  Módszertani tanulmányok összefoglalásai  Protokollok 13

14 Cochrane Methodology Register (CMR)  Az egészségügy és szociális területen keletkezett szisztematikus review módszerek adatbázisa  Tartalmaz folyóirat közleményeket, könyvfejezeteket, konferencia anyagokat illetve folyamatban lévő módszertani kutatási jelentéseket  Több, mint 9.000 bibliográfiai rekordot tartalmaz 1995-től napjainkig 14

15 Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)  A National Health Services' Centre for Reviews and Dissemination (NHS CRD) központ terméke, amely a York Egyetemen (Anglia) működik  Teljes szövegű adatbázis, amely orvosi folyóiratokban megjelent szisztematikus review-k kritikai értékeléseket tartalmaz 1991-től napjainkig  Rekordjai olyan témákat érint, mint a diagnózis, prevenció, rehabilitáció, szűrés, és a kezelés. 15

16 Health Technology Assessment (HTA)  A National Health Services' Centre for Reviews and Dissemination (NHS CRD) központ terméke, amely a York Egyetemen (Anglia) működik  A jelenlegi egészségügyi technológiák értékeléseit tartalmazza az egészségügyi beavatkozások orvosi, szociális, etikai és gazdasági vonatkozásaiban 2001-től napjainkig  INAHTA (Svédország) adatbázisa, és az INAHTA tagjai által vezetett folyamatban lévő projektek adatait is tartalmazza. 16

17 National Health Service (NHS) Economic Evaluation Database (NHSEED)  Egészségügyi beavatkozások analízisei költség hatékonysági szempontból  Több, mint 6.000 gazdasági értékelés rekordjait tartalmazza 1995-től napjainkig  Az adatbázis célja, hogy segítse a döntéshozókat, azáltal, hogy folyamatos tájékoztatást ad a gazdasági értékelések révén, kiemelve a viszonylagos erősségeit és gyengeségeit a különböző egészségügyi beavatkozások gazdasági oldalának 17

18 Folyóiratcikkek, könyvek, könyvfejezetek, kutatási jelentések, disszertációk leírásai, összefoglalói és hivatkozások a pszichológia és társtudományai (pszichiátria, élettan, neurológia, antropológia, gyógyszerészet, társadalomtudomány, nevelés, szociális munka, nyelvtudomány, jog stb.) területéről PsycInfo 18

19 American Psychological Association (APA) – www.apa.orgwww.apa.org  Az Amerikai Pszichológiai Társaságot 1892-ben alapították.  A társaság célja, hogy előmozdítsa a pszichológia fejlődését, mint tudomány és szakma; valamint elősegítse az emberi jólétet.  Fő pszichológiai szervezet az Egyesült Államokban. 19

20 PsycINFO jellemzői Folyóiratok  Több, mint 2450 cím  Az adatbázis 80%-a Könyvek  Az adatbázis 8%-a Disszertációk  Dissertations Abstracts International (A and B) adatbázisból válogatva  Az adatbázis 12% Mostanra meghaladta a 2,8 millió rekordot, hetente frissítik 99%-ban peer-review-s közlemények Adatok az APA honlapjáról (www.apa.org ) származnakwww.apa.org 20

21 PRIMAL PICTURE INTERACTIVE ANATOMY 21

22 Mi a Primal Pictures?  Dinamikus interaktív multimédia, mely átfogó képet ad a teljes emberi anatómiáról  Jellemzők:  3D animációk segítségével mutatja be az anatómiát kiegészítve működés, biomechanikai és sebészeti folyamatokkal  Klinikai videók és szöveges leírás További információ a Primal Picture Interactive Anatomy ppt-ben. 22

23 Kulcsszavak vs. tárgyszavak  Kulcsszó: kereső kifejezés, ezzel ellentétben a szöveg (adatbázis) bármely szavát jelenti, olyan formában (ragozva, nyelvi és szemantikai variációban) ahogyan a szövegben előfordul. Jelen van a szövegben, a karakterhelyes megfelelés elve alapján visszakereshető, de nem biztos, hogy egyúttal kategorizáló terminus, illetve tartalmi rendszerezésre is alkalmas kifejezése lehet egy cikknek vagy könyvnek.  Tárgyszó: A dokumentum tartalmára utaló, előre meghatározott koncepció szerint meghatározott osztályozó (kategorizáló) kifejezés. Alakja szótári forma szerinti egyes szám, nominativusz. A kifejezések meghatározott rendszer szerint, az adott szakterület tudományos terminusainak megfelelően szótárt -- tárgyszórendszert, tezauruszt -- alkotnak. Forrás: http://biblsrc.btk.ppke.hu/kvth/Aniko/Web/Tananyag/07ik.htm 23

24 Medical Subject Heading (MeSH)  http://www.nlm.nih.gov/mesh/ http://www.nlm.nih.gov/mesh/  A MeSH az orvosi szakirodalomban és határterületein az információ feldolgozás és visszakeresés nemzetközi mércéjévé vált. A MesH tezaurusz segítségével az amerikai Országos Orvostudományi Könyvtár, az NLM (National Library of Medicine) 4.300 vezető orvosi folyóiratot indexel a Medline számára (köztük egyre több magyart is), de egyéb dokumentumok (könyvek, audiovizuális anyagok) feldolgozására is ezt a tárgyszórendszert alkalmazzák. Egy bibliográfiai tételhez egyszerre több, a tartalmat részletesen feltáró MeSH kifejezés tartozik. A visszakeresés ugyancsak a MeSH segítségével történik.  A MeSH (Medical Subject Headings) kötött tárgyszórendszer, tezaurusz. A kifejezések egymással alá, fölé vagy mellérendelt viszonyban állnak. Így jön létre az a hierarchikus (fa) szerkezet, melynek segítségével a keresést különböző szinteken (a keresést szűkítve vagy tágítva) végezhetjük. A tezaurusz funkciója, hogy felsorolja és meghatározza a szótár megengedett és érvénytelen elemeit, és megmutassa, milyen kapcsolat van az érvényes elemek között. 24

25 MeSH tárgyszórendszer 25

26 PscyINFO Tárgyszórendszere 26

27 27

28 Boolean Operátorok NOT Adjacency (ADJ) Defined Adjacency (ADJn) Frequency (FREQ) Unlimited Truncation ($) Limited Truncation ($n) Mandated Wildcard (#) Optional Wildcard (?) Literal String ( „ „ ) ORAND 28

29 AND  Szintax: a and y  Példa: blood pressure and stroke  Minta eredmény: „Treatment of high blood pressure in acute stroke.”  Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt két kereső szó mindegyike szerepel a találati rekordban. 29

30 OR  Szintax: a or y  Példa: heart attack or myocardial infarction  Minta eredmény: „Treatment of high blood pressure in acute stroke.”  Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt két kereső szó valamelyike szerepel a találati rekordban. 30

31 NOT  Szintax: a not y  Példa: health reform not health maintenance organizations  Minta eredmény: „the rhetoric and reality of health reform in New Zealand”  Olyan találati rekordokat eredményez amelyek tartalmazzák az első kereső szót kivéve azokat amelyekben a második kereső szó is megtalálható. 31

32 Defined Adjacency (ADJn)  Szintax: x adjn y  Példa: physician adj5 relationship  Minta eredmény: „Changes in physician-patient relationship”  Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt két kereső szó maximum a megadott számú – esetünkben 5 – szótávolságra van egymástól 32

33 Frequency (FREQ)  Szintax: x.ab./ freq=n  Példa: blood.ab./freq=5  Minta eredmény: „Is the accuracy of blood pressure measuring devices underestimated at increasing blood pressure levels?...”  Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt kereső szó minimum a megadott számú – esetünkben 5 – gyakorisággal jelenik meg az absztraktban, fulltextben – esetünkben az absztraktban. 33

34 Unlimited Truncation ($)  Szintax: x$  Példa: disease$  Minta eredmény: „identify genes responsible for diseases and traits”  Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt kereső szó bármilyen lehetséges raggal szerepelhet – esetünkben pl. diseases, diseased... 34

35 Limited Truncation ($n)  Szintax: x$n  Példa: dog$1  Minta eredmény: „renal function in healthy dogs”  Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt kereső szó bármilyen lehetséges raggal szerepelhet az általunk megadott – esetünkben 1 – hosszúságú karakterszámmal. Ebben a példában megkaphatjuk eredménynek a dogs kifejezést, de a dogma-t már nem. 35

36 Mandated Wildcard (#)  Szintax: xx#y  Példa: wom#n  Minta eredmény: „serum homocysteine levels in postmenopausal women”  Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt kereső szó szerepel a # jel helyén valamilyen karakterrel. Esetünkben ez lehet woman vagy women. Használhatjuk az operátort szó végén is, pl. dog#, ekkor eredmény lehet a dogs, de a dog már nem. 36

37 Optional Wildcard (?)  Szintax: xx?y  Példa: colo?r  Minta eredmény: „Hair changes. Age has effect on color thickness.”  Olyan találati rekordokat eredményez ahol a beírt kereső szó szerepel vagy a ? jel helyén valamilyen karakterrel. Esetünkben ez lehet color vagy colour. 37

38 Literal String ( „ „ )  Szintax: ”x/y”  Példa: ”go/no-go”  Minta eredmény: „Single trial-based prediction of a go/no- go decision in monkey superior colliculus.” 38

39 Gyakorlati bemutató 39

40 Irodalomkutatás a gyakorlatban - What is the impact of the World Wide Web and the internet generally on the perception and treatment of eating disorders? A kép forrása: http://www.rcpsych.ac.uk/images/eating%20disordes%20aw%20small_v_Variation_3.jpg -Adatbázis választás: általános orvosi adatbázis: OvidMedline -Keresési típus választás: nem ismerem a téma kulcsszavait, tárgyszavait: kezdjük Basic Search-el 40

41 Keresés a MEDLINE-ban Természetes nyelven való keresés  What is the impact of the World Wide Web and the internet generally on the perception and treatment of eating disorders?  Alkalmazott kulcsszavak: eating disorders, world wide web, internet  eating disorders, world wide web, internet 41

42 A természetes nyelven való keresés – Basic Search  Kérdésünket hétköznapi angol szóhasználattal fogalmazhatjuk meg, akár teljes mondat formájában.  Basic Search szoftvere kiértékeli kérdésünk releváns szavait, kibővítheti azokat szinonimákkal, a szavak más variációjával, eltérő írásmóddal majd az így felépített keresésre kapott találatokat rangsorolja és a legrelevánsabbakat jeleníti meg.  Néhány praktika:  Ne használjunk szükségtelen mellékneveket  Ne alkalmazzunk kérdőjeleket, zárójeleket..stb.  Ne kombináljuk keresésünket Boolean operátorokkal  Általában 10.000 körüli releváns találat várható! 42

43 Basic Search 1. Az adatbázis kiválasztása Bejelöljük a három szegmenst majd az „Selected Resource(s)” gombra kattintunk 43

44 Basic Search 2. Kulcsszavaink lekeresése 44

45 Basic Search Algoritmus működése 45 Az algoritmus működése 1.A beírt keresési kifejezésekből kiválasztja a relevánsakat 2.Hozzákapcsolódó kifejezéseket ad a kereséshez 3.Lefuttatja a keresést a kiválasztott adatbázison 4.Minden egyes rekordot megvizsgál és rangsorolja őket 5.A találati lista legrelevánsabb részeit jeleníti meg kb. 10 ezer rekordot – a kereséstől függően A Basic Search esetében nem alkalmazhatunk Boolean operátorokat!

46 46 Basic Search - A találati lista szűkítése További lehetőségeket kapunk az gombra kattintva.

47 Basic Search - A találati lista 47 1.Sárga kiemeléssel jelzik az én keresőszavaimat 2.Piros kiemelést kap az algoritmus által hozzáadott kifejezések 3.Complete Reference: legbővebb információ az adott rekordról 1.MeSH tárgyszavak 2.DOI szám 3.Levelezőszerző email címe 4.Link az Open Access találati listához 1.Csak Basic Search kereséssel érhetjük el ezeket a rekordokat

48 Nézzük meg ugyanezt a témát tárgyszavas kereséssel! 48

49 Keresés a MEDLINE-ban Tárgyszavas keresés  What is the impact of the World Wide Web and the internet generally on the perception and treatment of eating disorders?  Alkalmazott kulcsszavak: eating disorders, world wide web, internet  eating disorders, world wide web, internet 49

50 Tárgyszavas keresés a relevánsabb találatokért  Tárgyszavas keresés csak egy adatbázis kiválasztása esetén lehetséges  Az adatbázis készítők mindig a legspeciálisabb tárgyszavakkal látják el a közleményeket (pl. ha egy cikk a kettes típusú cukorbetegségről szól, a tárgyszava a „Diabetes Mellitus, Type 2” lesz, nem a „Diabetes Mellitus”  Egy közlemény általában 2-3 vagy több fő tárgyszót kap és több általános tárgyszót. 50

51 Tárgyszavas keresés 51 BEÁLLÍTÁSAINK:  Keresési típus: Advanced Search  Keresési mező: Keyword  Keresődoboz: eating disorders  A keresett kifejezéseinket külön - külön keressük le  Map Term to Subject Heading: A kapott listából kiválasztjuk a számunkra megfelelő tárgyszót. Explode: a választott tárgyszó szűkebb, speciálisabb területeire is keres Focus: csak a fő [*] tárgyszavak között keres Continue

52 Tárgyszavas keresés 52 Itt szűkíthetjük le a választott tárgyszavunkat altárgyszavaival

53 Tárgyszavas keresés 53 Tárgyszavainkat külön – külön keressük le A world wide web kifejezésre is az „internet” tárgyszót adta ki az adatbázis Végül a kijelölt tárgyszavakat összekötjük az AND operátorral, így megkapjuk a két találati lista közös halmazát

54 Tárgyszavas keresés – Találati lista szűkítése 54 Szűkíthetünk például a publikálás évére. További lehetőségek az alatt.

55 Tárgyszavas keresés – Találati lista 55

56 Szabadszavas keresés 56 BEÁLLÍTÁSAINK:  Keresési típus: Advanced Search  Keresési mező: Keyword  Keresődoboz: eating disorders  A keresett kifejezéseinket külön - külön keressük le  Map Term to Subject Heading: nem klikkeljük be!!!

57 Eredmények összehasonlítása 57

58 Értéknövelt szolgáltatások  My account létrehozása: ez szükséges a My Workspace használatához ahol a következő szolgáltatások vannak: My Projects, My Searches&Alerts és My eTocs.  E-Journals  Kedvencek  RSS, email  Megjegyzések hozzáadása  LinkSolver  E-Books  Email, Email Jumpstart  Megjegyzések hozzáadása  LinkSolver  Search Page  Save Search History  Alert: RSS, email  Megjegyzések hozzáadás  My Workspace 58

59 „My Account‘ létrehozása A csillaggal * jelölt mezők kitöltése kötelező! 59

60 E-Journals 60

61 61

62 Online könyvek 62

63 63

64 Információ tárolása!  Save  Print  E-mail  E-mail Jumpstart 64

65 65

66 Ebben az esetben csak az URL linket kapjuk meg a levélben! 66

67 Search Page 67

68 68

69 Eredmények listája Itt találjuk a közlemény tárgyszavait A Nemzeti Periodika Adatbázishoz vezet a link, amely megmutatja, hogy melyik magyarországi könyvtárban milyen külföldi folyóiratot fizetnek elő papíron. 69

70 EMLÉKEZTETŐ Exportálhatunk rekordokat az EndNote bibliográfia adatbázis-kezelő programba. Exportálhatjuk Word-be, pdf-be vagy pl. EndNote- ba. 70

71 My Workspace  My Projects: egy olyan felület, ahol mappák, projectek segítségével tárolhatom a közleményeket, kereséseket, szövegrészeket, képeket, ábrákat stb. Minden felhasználónévhez 50MB tárolóterület tartozik az Ovidon kívüli anyagok tárolására  My Searches & Alerts: a kereséseinket menthetjük el (akár a My Project-be) és értesítéseket állíthatunk be  My eTocs: az Ovid folyóirataira Email értesítéseket állíthatunkbe 71

72 My Projects  Azok az elemek, amelyeket az Ovidon belül elraktározhatunk:  Search results  Képek from Journals@Ovid  Text Snippets (a Snippet Tool-t alkalmazva)  Könyvfejezetek a Books@Ovid  Folyóirat-közlemények  AutoAlert eredmények  Elmentett keresések  Külső elemek, amiket hozzáadhatunk:  Ovid Universal Rearch eredmények  Felhasználó által létrehozott rekord  OvidSP Toolbar segítségével külső linkek  Felhasználó által feltöltött fájlok 72

73 My Projects 73

74 My Projects 74

75 Add an article from Journals@Ovid to My Projects 75

76 My Projects 76

77 My Searches & Alerts 77

78 My eTocs Az Ovid közel 3000 folyóiratára állíthatunk be Email értesítést. 78

79 További információ  Ovid website: http://www.ovid.com/site/resources/index.jsp http://www.ovid.com/site/resources/index.jsp  http://www.ovid.com/webapp/wcs/stores/servlet/content_ service_Training_13051_-1_13151 http://www.ovid.com/webapp/wcs/stores/servlet/content_ service_Training_13051_-1_13151  Tutorials:  http://kraftylibrarian.com/2008/01/online-tutorials-and- handouts-to-ovidsp.html http://kraftylibrarian.com/2008/01/online-tutorials-and- handouts-to-ovidsp.html  http://cwml-tutorials.blogspot.com/search/label/Ovid http://cwml-tutorials.blogspot.com/search/label/Ovid (nagyon hasznos) 79

80 Köszönöm a figyelmet! 80


Letölteni ppt "Irodalomkutatás OvidSP segédletével Készítette: Csajbók Edit"

Hasonló előadás


Google Hirdetések