Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az iskola rövid története  Iskolánk az 1990-91-es tanévben kezdte meg működését, a jelenlegi a 26. tanévünk.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az iskola rövid története  Iskolánk az 1990-91-es tanévben kezdte meg működését, a jelenlegi a 26. tanévünk."— Előadás másolata:

1 Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium

2 Az iskola rövid története  Iskolánk az 1990-91-es tanévben kezdte meg működését, a jelenlegi a 26. tanévünk.  Fenntartónk 1991-től Pest Megye Önkormányzata, 2012. január 1-től a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ, 2013 áprilisától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.  Az épület és működtetése Szigetszentmiklós Város Önkormányzatáé.  2001-től tiszta profilú gimnáziumként működik az iskola.  1992. június 5-én vette fel a gimnázium Batthyány Kázmér nevét.  Címer, jelmondat a család engedélyével

3 Gróf Batthyány Kázmér  1807. június 4-én született Pozsonyban.  1839-40-ben az országgyűlésen már a főrendi táblai ellenzék egyik jelentős tagja.  Birtokain óvodákat, iskolákat állított, családjának könyvtárát az MTA-nak adományozta. Saját birtokán, Rohoncon gazdasági tanintézetet alapított.  1849. május 2-tól augusztus 11-éig a Szemere-kormány külügyminisztere volt.

4 Az épület  Minden osztálynak saját terme van  Szaktantermek: fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, ének-rajz, nyelvi termek  Tornaterem, udvar  Könyvtár, klub  Büfé, menza  Orvosi ellátás  Iskolapszichológus

5 Számok tükrében  21 osztály  673 tanuló  62 pedagógus  21 technikai személyzet  heti 1293,5 tanóra

6 Az iskola fő profilja NNyelvoktatás TTehetséggondozás AA jövő értelmisége –m–művelt –n–nyelveket beszélő –k–kritikusan gondolkodó –t–társadalom számára hasznos –b–boldog

7 Alapelveink  a magas színvonalú oktatás beruházást jelent a társadalom jövőjébe  gyermekközpontúság  egyénre szabott képesség- és személyiségfejlesztés  annak a meggyőződésnek a kialakítása, hogy tanulni és tudni jó

8 Az iskola konzervatív szellemiségű  Viselkedés  Öltözködés  Tanulás  Értékrend „Nálunk a tanulónak joga van tanulni, és jól viselkedni” Dr. Koós Ferenc alapító igazgató

9  Iskolai átlag tavaly: 4,61 –203 kitűnő –144 jeles –2 tanuló bukott 3 tantárgyból  88 végzősünk 117 nyelvvizsgával ballagott  88 érettségiző 98 emelt szintű érettségi vizsgát tett  Érettségi átlag tavaly: 4,77  Továbbtanulás felsőfokú intézményben: 92%  Az országban a 30. legjobb középiskola Eredmények

10 Képzésünkről  Képzési formák: 8 évfolyamos gimnázium 1+4 évfolyamos gimnázium  Megfelelünk a Nkt. követelményeinek Kerettantervek alapján folyik a képzés  Speciális emelt képzés rendszere  Tehetséggondozás  Házivizsgák

11  A Budapesti Műszaki Egyetem akkreditált nyelvvizsgahelye angol, német és francia nyelvből  Emelt szintű érettségi vizsgaközpont  Elektronikus naplót használunk Érdekességek

12 Külföldi cserekapcsolatok  Német nyelvű kapcsolatok: –Gmunden (Ausztria), Bundesgymnasium –Regensburg (Németország), Privat-Gymnasium –Torgau (Németország), Johann Walter Gymnasium –Cham (Németország), Fachoberschule  Angol nyelvű kapcsolat: –Älvdalen (Svédország), Älvdalens Utbildningscentrum  Francia nyelvű kapcsolat: –Liévin (Franciaország), Lycée Henri Darras  Magyar nyelvű kapcsolatok: –Gyergyószentmiklós (Románia), Salamon Ernő Gimnázium –Szatmárnémeti (Románia), Kölcsey Ferenc Gimnázium

13 Hagyományos rendezvényeink  Giliceavató, gólyaavató  Ki mit tud?  Művészeti est  Szalagavató  Advent, iskolai karácsony  Farsangi bál  Tudományos napok  Évzáró koncert  Erdei iskola az 5. és a 9. évfolyamon  Városi iskola a 11. évfolyamon  Ballagás  Nyári táborok

14 Kultúra  30 000 kötetes könyvtár  Kórus  Koncertbérlet  Rendszeres színházlátogatások  Rendszeres múzeumlátogatások, múzeumi órák  Együttműködési szerződés a MÜPA-val, Levéltárral  Tanulmányi napok rendszere  ÖKO iskola pályázat, rendezvények

15 Sport  Úszásoktatás  Gyógytestnevelés  Szakkörök: röplabda foci atlétika floorball flagfoci túra  BKG DSE kosárlabda  Ping-pong, biliárd, csocsó lehetőség  Péntek esti izomlázak a DÖK szervezésében

16 Iskolai kötelezettségek  Egyenruha költsége  Testnevelés felszerelés

17 Alapítványunk  School-Invest Alapítvány: külföldi cserekapcsolatok, verseny nevezési díjak, szabadidős tevékenységek, kulturális és tudományos programok, jutalmak és díjak, szociális támogatás, tárgyi eszközök, felszerelések.  A Szülők Tanácsa kéri a befizetéseket

18 Honlapunk www.szbkg.hu

19 Fontosabb tudnivalók a tagozatról  Feladatellátási hely kódja: 001  Tanulmányi terület kódja: 001 8 évfolyamos gimnázium (60 fő = 2 osztály)

20 Tanrend 5. évfolyamon: ● élő idegen nyelv (6 óra/hét): angol v. német ● matematika csoportbontásban ● magyar nyelvtan csoportbontásban ● erkölcstan csoportbontásban ● technika csoportbontásban ● latin örökségünk ● magyar irodalom ● természetismeret ● ének ● vizuális kultúra ● testnevelés ● tanulószoba (igény szerint)

21  6. évfolyam: informatika csoportbontásban, honismeret  7. évfolyam: kémia csoportbontásban, fizika, történelem, latin nyelv, biológia, földrajz  8. évfolyam: -  9. évfolyam: 2. idegen nyelv (angol, német, francia, orosz, olasz), dráma és tánc csoportbontásban  10. évfolyam: emelt képzések választása  11. évfolyam: etika csoportbontásban, művészetek  12. évfolyam: technika és életvitel Tanrend – belépő tantárgyak

22 Felvételi eljárás: határidők  december 8. (kedd) az előzetes felvételire való jelentkezési lap beadási határideje SNI, BTM kérvény igazolással  január 16. (szombat) 10 óra központi írásbeli a gimnáziumban (A gyerekek érdekében kérjük időben érjenek ide, ne csak beessenek a vizsgára.)  január 21. (csütörtök) 14 óra pótló felvételi, kizárólag orvosi igazolással

23  január 28. (csütörtök) 10-18 óra megtekinthetők a dolgozatok az iskolában – saját költségen fénymásolatot kérhetnek vagy digitális másolatot készíthetnek (telefon, fényképezőgép) – észrevételt másnap 16 óráig tehetnek  Az értékelő lapokat február 4-én lehet átvenni.

24 Jelentkezés a felvételi eljárásra: február 12. Jelentkezési lap a www.oktatas.hu honlapon található. Három része van: Tanulói adatlap: tanulói adatok, ill. a választott tagozatok sorrendje adható meg rajta. A győri Felvételi Központnak kell küldeni. Iskolai jelentkezési lap(ok): az adott intézmény tagozatainak sorrendje adható itt meg. A választott iskolának kell küldeni. Annyi példányban kell kitölteni, ahány intézménybe jelentkezik Ekkor kérjük még: a választott nyelv megjelölését a jelentkezési lapon bizonyítvány másolatokat rangsorolási előnyt igazoló igazolásokat, kérvényt. Módosító adatlap: az intézmények, tagozatok sorrendje módosítható a szóbelik után. A győri Felvételi Központnak kell küldeni.

25 A felvételihez szükséges adatok  a harmadikos tanév év végi érdemjegyei  a negyedikes tanév első féléves érdemjegyei  Minden osztályzat kell. Magatartás, szorgalom nem számít bele.  Az érdemjegyeket a bizonyítvány fénymásolatával tudjuk elfogadni.

26 Az előzetes felvételi eljárásban az írásbeli vizsgán való részvétel Felvételi követelmények

27 Szóbeli meghallgatás minden jelentkezőnek  február 15-től a szóbeli vizsga beosztása megjelenik a honlapon –Adategyeztetés: az eddig nyilvántartott adatok helyességének ellenőrzése (kedvezményre jogosító adatok). Az adateltérést legkésőbb a szóbelin kell jelezni!  február 18-19. (csütörtök-péntek) és 22-24. (hétfő-szerda) szóbeli felvételi vizsga (beosztás szerint)

28 A szóbeliről Magyarból és matematikából a tantervi tananyagot kérdezhetjük. –Beszélgetés –Matematikai feladatmegoldás (felkészülési időt kap a tanuló) –Szöveg értő olvasása A szóbeli összpontszáma: 50 pont A pontszám összetételéről, hasonlóan az érettségi vizsgához, nem adunk tájékoztatást.

29 március 9. (szerda) Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala (honlap). Ez a lista megmutatja tanulók összpontszámát és a jelentkezők között elfoglalt helyét. Aki jeligét adott meg a jelentkezési lapon, annál az oktatási azonosító helyett azt írjuk ki (nevet nem). március 16-17. (szerda-csütörtök) A jelentkezési sorrend módosítható. (Módosító adatlapon→Győr) április 26. (kedd) Hivatalos értesítés a felvételről, ill. az elutasításról (postai úton). június 23. (csütörtök) Beiratkozás a gimnáziumba. További határidők

30  Hozott pontszám: a harmadikos tanév végi és a negyedikes félévi eredményekből képzett pontszám: (az átlag tízszerese) maximálisan 50 pont  Az írásbeli vizsga pontszáma: magyar 50 pont matematika 50 pont  A szóbeli felvételi pontszáma: 50 pont Összesen elérhető: 200 pont Felvételi eljárás: pontszámítás

31 Pontegyezőség Pontegyezőség esetén az iskola igazgatója rangsorolja a tanulókat. A rangsorolásnál előnyben részesülnek azok, 1. akik hátrányos helyzetűek (gyámhatósági igazolás leadása estén tudjuk figyelembe venni), 2. Lakóhelyük, ill. tartózkodási helyük a szigetszentmiklósi járás területén van (lakcímkártya másolatával igazolható), 3. akiknek jobb a matematikából elért pontszáma, 4. akiknek testvére, szülei a gimnázium tanulója, tanára volt vagy jelenleg is az (erről egy külön kérvényt kérünk a felvételi lap mellé beadni, amelyben feltüntetik a rokon nevét, osztályát, vagy a végzés évét). A felsorolt dokumentumokat kérjük a jelentkezési lappal együtt leadni.

32 Eddigi felvételi eredmények az előző években (fellebbezések előtt)

33 Első nyelv megválasztása  Lehetőségek: angol, német  Hol kell jelezni, melyik nyelvet szeretnénk? –Jelentkezési lapon, a felsorolás sorrendiséget is jelent.  Hogy dől el, hogy a gyermekem milyen nyelvet tanul? –Az iskola lehetőségeit figyelembe véve az igazgató osztja be a tanult nyelvet.


Letölteni ppt "Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az iskola rövid története  Iskolánk az 1990-91-es tanévben kezdte meg működését, a jelenlegi a 26. tanévünk."

Hasonló előadás


Google Hirdetések