Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az iskola rövid története  Iskolánk az 1990-91-es tanévben kezdte meg működését, a jelenlegi a 25. tanévünk.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az iskola rövid története  Iskolánk az 1990-91-es tanévben kezdte meg működését, a jelenlegi a 25. tanévünk."— Előadás másolata:

1 Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium

2 Az iskola rövid története  Iskolánk az 1990-91-es tanévben kezdte meg működését, a jelenlegi a 25. tanévünk.  Fenntartónk 1991-től Pest Megye Önkormányzata, 2012. január 1-től a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ, 2013 áprilisától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.  Az épület és működtetése Szigetszentmiklós Város Önkormányzatáé.  2001-től tiszta profilú gimnáziumként működik az iskola.  1992. június 5-én vette fel a gimnázium Batthyány Kázmér nevét.

3 Gróf Batthyány Kázmér  1807. június 4-én született Pozsonyban.  Az 1839-40-i országgyűlésen már a főrendi táblai ellenzék egyik jelentős tagja.  Birtokain óvodákat, iskolákat állított, családjának könyvtárát az MTA-nak adományozta. Saját birtokán, Rohoncon gazdasági tanintézetet alapított.  1849. május 2-tól augusztus 11-éig a Szemere-kormány külügyminisztere volt.

4 Az épület  Minden osztálynak saját terme van  Szaktantermek: fizika, kémia, biológia, informatika, ének-rajz, nyelvi termek  Tornaterem, udvar  Könyvtár, klub  Büfé, menza  Orvosi ellátás  Iskolapszichológus

5 Számok tükrében  21 osztály  668 tanuló  59 tanár  heti 1248 tanóra

6 Az iskola fő profilja  Nyelvoktatás  Tehetséggondozás  A jövő értelmisége –művelt –nyelveket beszélő –kritikusan gondolkodó –hatékony problémamegoldó –felelősségteljes –sikeres –társadalom számára hasznos

7 Alapelveink  Európai keresztény-humanista értékrend,  nemzeti értékek tisztelete,  gyermekközpontúság,  egyénre szabott képesség- és személyiségfejlesztés,  az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák elsajátítása,  annak a meggyőződésnek a kialakítása, hogy tanulni és tudni jó.  Hisszük, hogy a magas színvonalú oktatás beruházást jelent a társadalom jövőjébe.

8 Az iskola konzervatív szellemiségű  Viselkedés  Öltözködés  Tanulás  Értékrend „Nálunk a tanulónak joga van tanulni, és jól viselkedni” Dr. Koós Ferenc alapító igazgató

9  Iskolai átlag tavaly: 4,56 –180 kitűnő –136 jeles –8 tanuló bukott 14 tantárgyból  Érettségi átlag tavaly: 4,76  Továbbtanulás felsőfokú intézményben: 91%  Az országban a 25. legjobb középiskola  Pest Megyében az 1. helyen szerepel Eredmények

10 Képzésünkről  Képzési formák: 8 évfolyamos gimnázium 1+4 évfolyamos gimnázium Megfelelünk a Nkt. követelményeinek  Kerettantervek alapján folyik a képzés  Speciális emelt képzés rendszere  Házivizsgák

11  A Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvvizsgaközpontja által szervezett akkreditált nyelvvizsgahely angol, német és francia nyelvből.  Elektronikus naplót használunk Érdekességek

12 Külföldi cserekapcsolatok  Német nyelvű kapcsolatok: –Gmunden (Ausztria), Bundesgymnasium –Regensburg (Németország), Privat-Gymnasium –Torgau (Németország), Johann Walter Gymnasium –Cham (Németország), Fachoberschule  Angol nyelvű kapcsolat: –Älvdalen (Svédország), Älvdalens Utbildningscentrum  Francia nyelvű kapcsolat: –Liévin (Franciaország), Lycée Henri Darras  Magyar nyelvű kapcsolatok: –Gyergyószentmiklós (Románia), Salamon Ernő Gimnázium –Szatmárnémeti (Románia), Kölcsey Ferenc Gimnázium

13 Hagyományos rendezvényeink  Giliceavató  Ki mit tud?  Művészeti est  Szalagavató  Advent, iskolai karácsony  Farsangi bál  Tudományos napok  Évzáró koncert  Erdei iskola az 5. és a 9. évfolyamon  Városi iskola a 11. évfolyamon  Nyári táborok

14 Kultúra  30 000 kötetes könyvtár  Kórus  Koncertbérlet  Rendszeres színházlátogatások  Rendszeres múzeumlátogatások, múzeumi órák  Együttműködési szerződés a MÜPA-val  Tanulmányi napok és kirándulások rendszere  Jubileumi rendezvénysorozat  Honlap: www. szbkg.hu

15 Sport  Úszásoktatás  Gyógytestnevelés  Szakkörök: röplabda kosárlabda foci atlétika floorball Flagfoci túra  BKG DSE  Ping-pong, biliárd, csocsó lehetőség  Péntek esti izomlázak a DÖK szervezésében

16 Iskolai kötelezettségek  Egyenruha költsége  Testnevelés felszerelés

17 Alapítványunk  School-Invest Alapítvány: külföldi cserekapcsolatok, verseny nevezési díjak, szabadidős tevékenységek, kulturális és tudományos programok, jutalmak és díjak, szociális támogatás, tárgyi eszközök, felszerelések.  A Szülők Tanácsa kéri a befizetéseket

18 Fontosabb tudnivalók a tagozatról  Telephely kódja: 001  Tanulmányi terület kódja: 01 8 évfolyamos gimnázium (60 fő = 2 osztály)

19 Tanrend 5. évfolyamon: ● élő idegen nyelv (6 óra/hét): angol v. német ● matematika csoportbontásban ● magyar nyelvtan csoportbontásban ● erkölcstan csoportbontásban ● technika csoportbontásban ● latin örökségünk ● magyar irodalom ● természetismeret ● ének ● vizuális kultúra ● testnevelés ● tanulószoba (igény szerint)

20  6. évfolyam: informatika csoportbontásban, honismeret  7. évfolyam: kémia csoportbontásban, fizika, történelem, latin nyelv, biológia, földrajz  8. évfolyam: -  9. évfolyam: 2. idegen nyelv (angol, német, francia, orosz, olasz), dráma és tánc csoportbontásban  10. évfolyam: emelt képzések választása  11. évfolyam: etika csoportbontásban, művészetek Tanrend – belépő tantárgyak

21 Felvételi eljárás: határidők  december 9. (kedd) az előzetes felvételire való jelentkezési lap beadási határideje SNI, MBT kérvény igazolással  január 17. (szombat) 10 óra központi írásbeli a gimnáziumban (A gyerekek érdekében kérjük időben érjenek ide, ne csak beessenek a vizsgára.)  január 22. (csütörtök) 14 óra pótló felvételi, kizárólag orvosi igazolással

22  január 28. (szerda) 10-18 óra megtekinthetők a dolgozatok az iskolában – saját költségen fénymásolatot készíttethetnek vagy lemásolhatják, lefényképezhetik a dolgozatot – észrevételt másnap 16 óráig tehetnek  Az értékelő lapokat február 5-én lehet átvenni.

23 Jelentkezés a felvételi eljárásra: február 13.  Jelentkezési lap a www.oktatas.hu honlapon található. –Három része van: Tanulói adatlap: tanulói adatok ill. az választott tagozatok sorrendje adható meg rajta. A győri Felvételi Központnak kell küldeni. Iskolai jelentkezési lap: az adott intézmény tagozatainak sorrendje adható itt meg. A választott iskolának kell küldeni. Módosító adatlap: a tagozatok sorrendje módosítható a szóbelik után. A győri Felvételi Központnak kell küldeni. –Jelentkezés módja: általános iskolán keresztül közvetlenül a felvételi központhoz (Tanulói adatlap), ill. az iskolához (iskolai jelentkezési lap, bizonyítvány másolat és szöveges értékelés átváltása jegyekké, rangsorolási előnyt igazoló igazolások, kérvények)

24 A felvételihez szükséges adatok  2013/2014-es tanév év végi érdemjegyei  2014/2015-ös tanév első féléves érdemjegyei  Minden osztályzat kell. Magatartás, szorgalom nem számít bele.  Az érdemjegyeket vagy iskola által hitelesített felvételi lapon, vagy a bizonyítvány fénymásolatával tudjuk elfogadni.

25 Az előzetes írásbeli felvételi vizsgán az iskolai átlagpontszámot meghaladó eredmény mindkét tantárgyból. A szóbelit érintő tananyagok magyarból és matematikából megtalálhatók a kapott felvételi tájékoztatóban és az iskola honlapján. Felvételi követelmények

26 Szóbeli meghallgatás Csak azoknak, akiknek reális esélyük van a bekerülésre.  február 20. (péntek) 16 óra után a szóbeli vizsga beosztása megjelenik a honlapon, bejáratnál –Adategyeztetés: az eddig nyilvántartott adatok helyességének ellenőrzése (kedvezményre jogosító adatok). Az adateltérést március 2-ig kell jelezni!  február 25-27. (szerda-péntek) szóbeli felvételi vizsga (beosztás szerint)

27 Szóbeli követelmények –Beszélgetés –Matematikai feladatmegoldás (felkészülési időt kap a tanuló) –Szöveg értő olvasása A szóbeli összpontszáma: 50 pont A pontszám összetételéről, hasonlóan az érettségi vizsgához, nem adunk tájékoztatást.

28 március 9. (hétfő) 16 óra után Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala (bejárat, honlap). Ez a lista megmutatja tanulók összpontszámát és a jelentkezők között elfoglalt helyét. Aki jeligét adott meg a jelentkezési lapon, annál az oktatási azonosító helyett azt írjuk ki (nevet nem). március 16-17. (hétfő-kedd) A jelentkezési sorrend módosítható. (Módosító adatlapon→Győr) április 24. (péntek) Hivatalos értesítés a felvételről, ill. az elutasításról (postai úton). június 25. (csütörtök) Beiratkozás a gimnáziumba. További határidők

29  Hozott pontszám: 2013/2014-es tanév év végi és 2014/2015-ös félévi eredményekből képzett pontszám: az átlagok összegének az ötszöröse maximálisan 50 pont  Az írásbeli vizsga pontszáma: magyar 50 pont matematika 50 pont  A szóbeli felvételi pontszáma: 50 pont Összesen elérhető: 200 pont Felvételi eljárás: pontszámítás

30 Pontegyezőség Pontegyezőség esetén az iskola igazgatója rangsorolja a tanulókat. A rangsorolásnál előnyben részesülnek azok,  akik hátrányos helyzetűek (igazolás leadása estén tudjuk figyelembe venni),  akik negyedikes tanulók,  akiknek testvére, szülei a gimnázium tanulója, tanára volt vagy jelenleg is az (erről egy külön kérvényt kérünk a felvételi lap mellé beadni, amelyben feltüntetik az érintett nevét, osztályát, vagy a végzés évét),  akiknek jobb a matematikából elért pontszáma,  akik Szigetszentmiklóson laknak (csak lakcímkártya-másolat leadása esetén tudjuk figyelembe venni). A felsorolt dokumentumokat kérjük a jelentkezési lappal együtt leadni.

31 Felvételi eredmények az előző években (fellebbezések előtt)

32 Első nyelv megválasztása  Lehetőségek: angol, német  Hol kell jelezni, melyik nyelvet szeretnénk? –Jelentkezési lapon, a felsorolás sorrendiséget is jelent.  Hogy dől el a gyermekem milyen nyelvet tanul? –Az iskola lehetőségeit figyelembe véve az igazgató osztja be a tanult nyelvet.


Letölteni ppt "Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az iskola rövid története  Iskolánk az 1990-91-es tanévben kezdte meg működését, a jelenlegi a 25. tanévünk."

Hasonló előadás


Google Hirdetések