Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gazdasági szakszöveg mint a szaknyelvtanítás egysége A gazdasági szakszöveg mint a szaknyelvtanítás egysége Mágocsi Nyina Budapesti Corvinus Egyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gazdasági szakszöveg mint a szaknyelvtanítás egysége A gazdasági szakszöveg mint a szaknyelvtanítás egysége Mágocsi Nyina Budapesti Corvinus Egyetem."— Előadás másolata:

1 A gazdasági szakszöveg mint a szaknyelvtanítás egysége A gazdasági szakszöveg mint a szaknyelvtanítás egysége Mágocsi Nyina Budapesti Corvinus Egyetem

2 Szaknyelv orosz: языки для специальных целей ( ЯСЦ ) angol: languages for special/specific purposes (LSP) ”nyelvi alrendszer”, a „funkcionális stílus”, a „regiszter”, a „műfaj”

3 A szaknyelveket kizárólag a különböző típusú szaknyelvi szövegek képviselik „A szaknyelv mind a szóbeli, mind az írásbeli diskurzusban szövegek formájában realizálódik. A szaknyelvi szöveg – mindig olyan szöveg, amelyben akkumulálódik és megőrződik a szakmai, speciális tudás.”: Хомутова Т.Н.: Язык для специальных целей (LSP): вопросы теории. Вестник ЮурГУ №15, 2007:56.

4 Gazdasági szaknyelv 1. Tudományos-elméleti réteg – Szövegtípusok: tudományos előadások, tudományos cikkek,egyetemi előadások, gazdasági tankönyvek 2. Szakmai-társalgási réteg – Szövegtípusok: cikkek a napisajtóban, gazdasági hírek a rádióban és a televízióban, reklámprospektusok, konzultációk 3. Szakmai-gyakorlati réteg: А) Vállalati belső kommunikáció – Szövegtípusok: beszámolók az ügyek állásáról, pénzügyi mérlegek,jegyzőkönyvek, körlevelek, értekezletek, konferenciák,telefonos megbeszélések B) A vállalat külső kommunikációja – Szövegtípusok: kereskedelmi levelezés (igénylés, ajánlat, rendelés stb.), szerződés aláírás, gazdasági újságokban, folyóiratokban megjelenő cikkek, nyomtatványok,éves beszámolók, üzleti tárgyalások, telefonos megbeszélések,konzultációk

5 A gazdasági szaknyelvi kommunikáció: összetett jelenség, melyben a szakmai-nyelvi alterületek széles spektruma figyelhető meg, ezeket pedig különböző típusú gazdasági szövegek képviselik. Minden szöveg konkrét elemekkel határozható meg és megvannak a saját jellegzetességei, amelyeket most egy gazdasági szövegtípus, a hivatalos meghívó példáján mutatok be. Ez a gazdasági szöveg főleg az írásbeli kommunikációban használatos: meghívólevelet küldenek nemzetközi vásárok vagy kiállítások, konferenciák, szimpóziumok, valaminek a hivatalos megnyitása és bemutatása alkalmából, előzetes tárgyalásokra, üzleti vacsorára, reggelire, hivatalos fogadásra, a cég meglátogatására invitálva. Mindazonáltal a hivatalos meghívó kommunikatív-funkcionális elemei alapján szóbeli beszédhelyzet is létrejöhet – például meghívás üzleti telefonbeszélgetés során

6 A gazdasági szöveg szintjei: formai struktúra kommunikatív-funkcionális elemek szókincsbeli és nyelvtani megvalósítás

7 Formai struktúra 1. 1. A feladó megnevezése, címe és egyéb elérhetőségei 2. 2. A levél feladásának helye és ideje 3. 3. A címzett megnevezése és elérhetősége 4. 4.. A levél témája 5. 5. A levél fő szövege (а) Уважаемые господа!/ Уважаемый господин!/ Уважаемая госпожа!/ Дорогие друзья! (b) Разрешите пригласить Вас на конференцию…/ Позвольте пригласить Вас на предварительные переговоры/ Приглашаем Вас принять участие в Международной ярмарке/ Просим Вас принять участие в открытии выставки/ Мы были бы очень признательны, если бы Вы смогли посетить презентацию… (с) Мероприятие состоится 31 марта 2014 г. по адресу …/ проводится с 5 апреля по 16 апреля 2014 г. (d) С уважением / В надежде на скорую встречу, с уважением… 6. 6. Aláírás 7. 7. Melléklet feltüntetése

8 Kommunikatív-funkcionális elemei (а) megszólítás a szakmai-gyakorlati réteghez tartozó szövegekre jellemző nyelvi formulával (b) inspiráló/cselekvésre ösztönző nyelvi tevékenység – a meghívás, mely feltárja és meghatározza az adott szövegtípusnak a lényegét (с) informáló beszédtevékenység – közlés, amely tartalmazza a rendezvénnyel kapcsolatos összes információt: megadja a rendezvény elnevezését, idejét és a lebonyolítás helyszínét (d) a szöveget a búcsúzás nyelvi tevékenysége zárja – erre a szakmai-gyakorlati réteg standartizált formai elemei jellemzőek Mindegyik beszédtevékenységhez gyakran több lehetséges nyelvi variáns, megfogalmazás tartozik, ezek a konkrét szövegtípus stilisztikai változatai.

9 Lexikai-grammatikai megvalósítás a megszólításban kizárólag többes szám második személyű, nagy betűvel írt személyes névmást (Вы, Вас) használunk a küldőt/beszélőt többes szám első személyű forma jelöli a beszéd gazdaságosságát szolgáló, az összetett igei állítmány feltételes módban álló állandó szerkezetei – Мы хотели бы пригласить Вас, Мы были бы очень признательны, если бы Вы… Felszólítás + főnévi igenéves szerkezetek, melyek szemantikájába beletartozik a címzett ösztönzése arra, hogy a beszélő irányába jóindulatú (azaz a címzett hasznára is váló) cselekvést hajtson végre. – Разрешите пригласить Вас …/ Позвольте пригласить Вас …

10 A Meghívót mint az írásbeli és szóbeli szakmai kommunikáció szövegét А2, В1 szintű csoportok óráin lehet feldolgozni. A szöveg szintjeinek (formai struktúra, kommunikatív- funkcionális és lexikai-grammatikai elemek) részletes feldolgozása és egy minta alapján összeállított lexikai- grammatikai feladatsor segítségével elérhető, hogy a tanulók nagyobb jártasságra tegyenek szert az adott szövegtípus megalkotásában. A szóbeli megnyilatkozás képességet pedig olyan szerep- és szituációs játékok során is ki lehet alakítani mint Meghívás telefonon, Meghívás az üzleti partnerrel beszélgetve.

11 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket ! magocsi.nyina@gmal.com


Letölteni ppt "A gazdasági szakszöveg mint a szaknyelvtanítás egysége A gazdasági szakszöveg mint a szaknyelvtanítás egysége Mágocsi Nyina Budapesti Corvinus Egyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések