Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kis- és középvállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Géczy Gyula szakmai főtanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kis- és középvállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Géczy Gyula szakmai főtanácsadó."— Előadás másolata:

1 A kis- és középvállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Géczy Gyula szakmai főtanácsadó

2 Az előadás tartalma:  Gazdasági válság miatti intézkedések  EU-társfinanszírozású gazdaságfejlesztési pályázatok  Hazai vállalkozásfejlesztési pályázatok  ÉMOP prioritási területei

3  GOP vállalási feltételek (visszamenőleges hatályú) enyhítése  Biztosítékadási feltételek enyhítése  Előleg 25% helyett 40% (2.1.1./A esetében is!)  Támogatási intenzitások emelése  Ingatlan részarány emelése 30%-ra (33 LHH 50%)  Új konstrukció a kiemelten munkahelyteremtő projektek számára  Automatikus eljárású pályázat támogatási összegének emelése 50 m Ft-ra Gazdasági válság miatti intézkedések

4 Új Magyarország Fejlesztési Terv (II. Nemzeti Fejlesztési Terv) :  Gazdaságfejlesztési OP (GOP)  Közlekedésfejlesztési OP (KözOP)  Társadalmi Megújulás OP (TÁMOP)  Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP)  Környezet és energia OP (KEOP)  Közép-magyarországi régió OP (KMOP)  Konvergencia régiók OP (6 db)  Államreform OP (ÁROP) EU pályázatok rendszere

5 Kistérségek besorolása Magyarország – 174 kistérség KMOP (Budapest és Pest megye) 20 kistérség GOP (6 konvergencia régió) 154 db kistérség 94 hátrányos helyzetű (HH) kistérség többi 60 (nem HH) kistérség 47 leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérség többi 47 HH kistérség komplex programmal fejlesztendő 33 LHH kistérség többi 14 LHH kistérség

6  Komplex vállalati technológia fejlesztés (GOP-2.1.1./A, GOP-2.1.1./B, GOP-2.1.1./C, KMOP-1.2.1./A, KMOP-1.2.1./B)  Komplex vállalati technológia fejlesztés a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (GOP-2.1.2./B, GOP-2.1.2./C)  Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása (GOP-2.1.3.)  Vállalati innováció támogatása (GOP-1.3.1./A, KMOP-1.1.4.)  Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében (GOP-1.3.3., KMOP- 1.1.6.) Első körös pályázatok

7 Pályázók köre: mikro-, kis és középvállalkozások (min. 1 fő alkalmazott) Rendelkezésre álló keret: 18 mrd Ft Támogatás mértéke, összege: 50% (33 LHH: max. 70%); 1-50 m Ft Jogosultsági feltétel:  saját tőke a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív  legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik  egy foglalkoztatottra eső nettó árbevétele legalább a 4 millió forint  a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben a nettó árbevétele max. 10-25%-kal csökkenhet az azt megelőző lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez Támogatásban részesített fejlesztések:  Műszaki eszközök - VTSZ lista  Informatikai eszközök (hardver, szoftver, honlapkészítés, domain-név)  Minőségirányítási rendszerek bevezettetése Biztosíték: nem szükséges! GOP-2.1.1./A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése

8 Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások (min. 1 fő alkalmazott) Rendelkezésre álló keret: 13 mrd Ft Támogatás mértéke, összege: 50%; 20-150 m Ft Jogosultsági feltétel:  saját tőke a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív  legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik  egy foglalkoztatottra eső nettó árbevétele legalább 4 millió forint  a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben a nettó árbevétele max. 10-20%-kal csökkenhet az azt megelőző lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez GOP-2.1.1./B Komplex vállalati technológiafejlesztés KKV-k számára

9 Támogatásban részesített fejlesztések:  Technológiai korszerűsítést eredményező 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése, és az ehhez kapcsolódó: Infrastruktúra fejlesztés Ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése (előzővel együtt 30%) Műszaki eszköz, berendezés beszerzése Immateriális javak beszerzése (10%) Ingatlan bérleti díj 12 hónapra  Információs technológia fejlesztés hardver, softver (beleértve: speciális egyedi fejlesztésű szoftver), domain-név  Piacra jutás támogatása (marketing, vásáron való részvétel) (5%)  Képzés, tanácsadás (5-5%)  Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezettetésének és tanúsíttatásának támogatása (10%, de max 2,5 mFt) GOP-2.1.1./B Komplex vállalati technológiafejlesztés KKV-k számára

10 Pályázók köre: vállalkozások méretkötöttség nélkül (min. 1 fő alkalmazott) Rendelkezésre álló keret: 9 mrd Ft Támogatás mértéke, összege: 150-400 m Ft  Mikro- és kisvállalkozás: 50%  Középvállalkozás: 40%  Nagyvállalat: 30% Jogosultsági feltétel:  Ugyanaz, mint a 2.1.1./B-nél Támogatható tevékenységek:  Ugyanaz, mint a 2.1.1./B-nél, de nem lehet használt eszköz GOP-2.1.1./C Komplex vállalati technológiafejlesztés

11 Pályázók köre:  2.1.2./B: mikro-, kis- és középvállalkozások (min. 1 fő alkalmazott)  2.1.2./C: vállalkozások méretkötöttség nélkül (min. 1 fő alkalmazott) Rendelkezésre álló keret: 4 mrd Ft +7 mrd Ft Megvalósulás földrajzi helyszíne: 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség Támogatás mértéke: max. 50%; Támogatás összege: 2.1.2./B: 20-150 m Ft; 2.1.2./C: 150-500 m Ft Jogosultsági feltétel:  saját tőke a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív  legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik  egy foglalkoztatottra eső nettó árbevétele legalább a 4 millió forint  a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben a nettó árbevétele max. 15-25%-kal csökkenhet az azt megelőző lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez Támogatható tevékenységek:  Ugyanaz, mint a 2.1.1./B-nél, de a 2.1.2/C-nél nem lehet használt eszköz GOP-2.1.2./B és GOP-2.1.2./C komplex beruházások támogatása a 33 LHH-ban

12 Éves nettó árbevétel százalékos reálnövekménye nem csökken 5%-ot meghaladó mértékben (HH, LHH: 10 %)mértékben; VAGY a megvalósítást követő 2. üzleti év végéig éves átlagos statisztikai létszám nem csökken a bázis létszám (benyújtást megelőző év) alá. Főbb szabályok:  A változtatás visszamenőleges hatályú!  A már nyertes pályázó dönthet úgy, hogy korábbi vállalás legyen. Szerződéses kötelezettségek

13 Várható megjelenés: 2009. február vége – március eleje Pályázók köre: kettős könyvvitelt vezető vállalkozások méretkötöttség nélkül (min. 1 fő alkalmazott) Rendelkezésre álló keret: 9 mrd Ft Támogatás mértéke, összege: max. 5-35%; 250-1500 m Ft függ: többletlétszám, kistérség, beruházási összeg, kiemelt ágazat Jogosultsági feltétel:  Induló vállalkozások is támogathatók  Minimális projekt összköltség 1,5 mrd Ft  Minimum 25 új munkahely teremtése Támogatható tevékenységek:  Munkabér  + ugyanaz, mint a 2.1.1./B-nél GOP-2.1.3. Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása

14 Pályázók köre: vállalkozások méretkötöttség nélkül (min. 1 fő alkalmazott) Támogatás célja: Elősegíteni a K+F eredmények hasznosítását az új termék/szolgáltatás/eljárás piaci bevezetéséig tartó innovációs tevékenység támogatásával (prototípustól a termék piacosításáig) Keretösszeg: 10 mrd Ft Támogatás mértéke, összege: max. 50%; 25-250 M Ft Támogatható tevékenységek:  K+F projekttámogatás: – fejlesztők, technikusok munkabére (min. 20%) – anyagjellegű ráfordítások – szabadalmak és egyéb immateriális javak – új eszközök és felszerelések  Marketing költségek (kiállításokon való részvétel, tanulmány, piackutatás) GOP-1.3.1./A Vállalati innováció ösztönzése

15 Pályázók köre: vállalkozások méretkötöttség nélkül (min. 1 fő alkalmazott) Keretösszeg: 2 mrd Ft Támogatás mértéke, összege: max. 50%; 15-250 M Ft Vállalási feltételek:  kifejlesztett technológia értékesítéséből származó beszállítói árbevétele eléri az igényelt támogatás 50%-át, és  a beszállítói tevékenységből származó árbevétel 40%-át Támogatható tevékenységek:  K+F projekttámogatás: – Fejlesztők, technikusok munkabére (min. 20%) – Anyagjellegű ráfordítások – Szabadalmak és egyéb immateriális javak – Új eszközök és felszerelések  Ingatlan/infrastruktúra építés, bővítés fejlesztés (max. 20%)  Marketing költségek (kiállításokon való részvétel, tanulmány, piackutatás)  Minőség és egyéb irányítási rendszerek bevezettetése GOP-1.3.3. Technológiai innováció ösztönzése beszállítóknak

16 Mikor kell?  Csak 25 millió Ft-os támogatás felett kell!  A GOP-2.1.1./A pályázathoz (1-50 M Ft) nem kell.  A GOP 1. prioritása keretében meghirdetett pályázatokhoz nem kell. Biztosíték lehetséges formái:  Feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia  Ingatlan, vagy ingó vagyontárgyra jelzálog szerződés  Garancia szervezet által vállalt kezesség  Biztosítási szerződés alapján kezesi kötelezvény Biztosíték mértéke:  Projekt megvalósítás ideje alatt (25 m Ft felett): 100%  Fenntartási idő alatt: – 50 m Ft támogatás alatt: nincs – 50 m Ft támogatás felett: 50% Biztosítékadás

17 Második körben (május) várható GOP pályázatok:  Vállalati innováció, K+F  Informatikai fejlesztés (e-kereskedelem, vállalatirányítás)  Logisztikai központok fejlesztése Regionális operatív programokban várható pályázatok:  Ipari Park, inkubátorház, iparterület fejlesztés (február– március)  Vállalati telephelyfejlesztés (február– március)  Klaszterfejlesztés (április)  Vállalati tanácsadás (május) További EU-s pályázatok

18 Hazai pályázatok A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása (KKC-2008-A)  KKV-k vállalkozói és pénzügyi ismereteinek bővítése képzéseken való részvétel támogatására  A roma kkv-k pályázatírásának és a hitelkérelem-készítésének támogatására  A vállalkozói és/vagy a pénzügyi ismeretek általános és középiskolai diákok körében való terjesztésének támogatása A hazai roma mikrovállalkozások mikrohitellel megvalósított beruházásainak támogatása (KKC-2008-R-2)  A vállalkozás tulajdonosainak vagy az alkalmazottak legalább fele romának vallja magát.  A fejlesztéshez mikrohitelt is igénybe kell venni.  Támogatás mértéke, összege: max. 40-50%; max. 4 m Ft

19 Köszönöm a figyelmet! Géczy Gyula Szakmai főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési Főosztály Telefon: (1) 441-7724 Mobil: 30-565-7700 email: geczy.gyula@nfgm.gov.hu@nfgm.gov.hu


Letölteni ppt "A kis- és középvállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Géczy Gyula szakmai főtanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések