Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 187. KÖZGYŰLÉSE 2016. május 2–3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 187. KÖZGYŰLÉSE 2016. május 2–3."— Előadás másolata:

1 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 187. KÖZGYŰLÉSE 2016. május 2–3.

2 Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2015. évi tudományos tevékenységéről Török Ádám, az MTA főtitkára

3 A Z MTA KUTATÓHÁLÓZATÁNAK FELÉPÍTÉSE Kutatóintézet-hálózat 10 kutatóközpont5 önálló jogállású kutatóintézet Lendület kutatócsoportok kutatóintézetekben 57egyetemeken 47 Támogatott kutatócsoportok egyetemeken és közgyűjteményekben 2012.01.01. - 2016.12.31. 53 2012.07.01. - 2017.06.30. 21 2012.07.01. - 2016.06.30. 15

4 A Z MTA KUTATÓHÁLÓZAT MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEK 2015- BEN (1) Az MTA kutatóhálózatában 2015-ben egyetlen strukturális változás volt. 2015-ben lezajlott a 8 új kutatóközpont és az egy önálló kutatóintézet intézményvezetői pályázata. Eseti bizottság készítette elő a kutatóintézet- hálózat 2010–2015 közötti időszakra vonatkozó tudományos tevékenységének értékelését (az értékelésre 2016-ban kerül sor). Szakmai és pénzügyi vizsgálat a Természettudományi Kutatóközpontban a kialakult gazdasági nehézségek miatt.

5 A Z MTA KUTATÓHÁLÓZAT MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEK 2015- BEN (2) A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kutatóház a terveknek megfelelően készül, költözés 2017 első hónapjaiban. A támogatott kutatócsoportok következő tervezett támogatási időszaka 2017. július 1-jétől 2022. június 30-ig tart, ezt követően pedig két év múlva indulna újabb ötéves támogatási ciklus. Az OTKA költségvetése 2015. január 1. óta nem tartozik az MTA fejezetéhez (a program kezelése a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) feladatai közé került). Kutatói kéréseket is képviselve az MTA egyeztető tárgyalásokat kíván folytatni az NKFIH vezetőivel a megváltozott pályázati feltételekről.

6 A KUTATÓHÁLÓZAT 2015. ÉVI TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNYÉT MEGHATÁROZÓ PÉNZÜGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK

7 P ÉNZÜGYI FELTÉTELEK 2015- BEN Kutatóközpontok, kutatóintézetek Költségvetési támogatás: 21,5 milliárd Ft (ennek 40%-át belső pályázat útján nyerték el) Saját bevétel (maradvány nélkül): 18,9 milliárd Ft Támogatott kutatócsoportok és egyetemi Lendület csoportok Költségvetési támogatás: 4,8 milliárd Ft Saját bevétel (maradvány nélkül): 1,2 milliárd Ft

8 A Z MTA KUTATÓINTÉZET - HÁLÓZATÁNAK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSKÉNT ÉS BELSŐ PÁLYÁZAT ÚTJÁN JUTTATOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA EGY KUTATÓRA VETÍTVE 2015- BEN millió Ft/kutató

9 A Z MTA KUTATÓINTÉZET - HÁLÓZATA EREDETI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK ÉS EGYÉB BEVÉTELEINEK AZ ARÁNYA TUDOMÁNYTERÜLETENKÉNT 2015- BEN

10 S ZEMÉLYI FELTÉTELEK 2015- BEN Kutatóközpontok, kutatóintézetek Átlaglétszám: 4086 fő Kutatói átlaglétszám:2476 fő Támogatott kutatócsoportok és egyetemi Lendület csoportok Átlaglétszám: 758 fő Kutatói átlaglétszám: 537 fő

11 A Z ÁTLAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA AZ MTA KUTATÓINTÉZET - HÁLÓZATÁBAN

12 A KUTATÓI ÁTLAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA AZ MTA KUTATÓINTÉZET - HÁLÓZATÁBAN

13 A KUTATÓK MEGOSZLÁSA TUDOMÁNYOS FOKOZAT, ILLETVE CÍM SZERINT A KUTATÓK MEGOSZLÁSA ÉLETKOR SZERINT

14 A KUTATÓHÁLÓZAT TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNYE

15 A Z ÖSSZES TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓ SZÁMA AZ MTA KUTATÓINTÉZET - HÁLÓZATÁBAN Adatgyűjtés dátuma: 2016. április 8.

16 F ŐBB PUBLIKÁCIÓTÍPUSOK MEGOSZLÁSA A HÁROM FŐ TUDOMÁNYTERÜLETEN A KUTATÓINTÉZET - HÁLÓZATBAN (2015)

17 A KUTATÓINTÉZET - HÁLÓZATBAN MEGJELENT SZAKFOLYÓIRATCIKKEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA A HÁROM FŐ TUDOMÁNYTERÜLETEN (2015)

18 A KUTATÓINTÉZET - HÁLÓZATBAN 2015- BEN IMPAKTFAKTOROS FOLYÓIRATBAN MEGJELENT CIKKEK SZÁMA TUDOMÁNYTERÜLETENKÉNT

19 A Z IMPAKTFAKTOROS FOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

20 2015-BEN AZ IMPAKTFAKTOROS FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK ARÁNYA

21 A FÜGGETLEN HIVATKOZÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA TUDOMÁNYTERÜLETENKÉNT

22 A Z MTA KUTATÓINTÉZET - HÁLÓZAT HOZZÁJÁRULÁSA A FELSŐOKTATÁSHOZ (2013–2015) 201320142015 Viszonyítás 2014-hez (2015/2014) Felsőfokú oktatásban rendszeres tevékenységet végzők száma 1037947956101% Doktori iskolában oktatók száma 575511527103% Doktori iskolai törzstagok száma 31928726993,7% Doktoriiskola-vezetők száma 3221 100% Témavezetés PhD- disszertációknál 11781242118195,1%

23 A FELSŐOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETI KUTATÓK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA TUDOMÁNYTERÜLETEK SZERINT

24 N EMZETKÖZI RENDEZVÉNYEKEN TARTOTT ELŐADÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA TUDOMÁNYTERÜLETENKÉNT

25 A KUTATÓHÁLÓZAT S AJÁT BEVÉTELEINEK STRUKTÚRÁJA 2015- BEN TUDOMÁNYTERÜLETENKÉNT

26 T ÁMOGATOTT KUTATÓCSOPORTOK ÉS EGYETEMI L ENDÜLET CSOPORTOK 20142015 Viszonyítás 2014- hez (2015/2014) A támogatott kutatócsoportok száma89 100% A Lendület kutatócsoportok száma4047117% A kutatócsoportokban dolgozó kutatók átlaglétszáma összesen 481537116% Tudományos publikációk száma16091683105% Ebből impaktfaktoros publikációk száma 834906109%

27 A Z MTA KUTATÓHÁLÓZATÁHOZ TARTOZÓ KUTATÓCSOPORTOK LÉTSZÁMADATAI ÉS FŐ PUBLIKÁCIÓS ADATAI A HÁROM FŐ TUDOMÁNYÁG SZERINT 2015- BEN

28 A KUTATÓINTÉZET - HÁLÓZAT NEMZETKÖZI SZTENDERDEK ALAPJÁN MÉRHETŐ PUBLIKÁCIÓS TELJESÍTMÉNYE (W EB OF S CIENCE, S COPUS ) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály

29 A Z IMPAKTFAKTOR - ÉRTÉKEK ELOSZLÁSÁNAK JELLEMZŐI AZ ESI- TUDOMÁNYÁGAKON BELÜL AZ MTA PUBLIKÁCIÓS KIBOCSÁTÁSÁBAN

30 ÖSSZEFOGLALÁS 2015 az Akadémián az együttműködő hálózatok megerősítésének és a nemzetközi sikereknek az éve volt. A kutatóhálózat teljesítménye – az előző évhez hasonló személyi és költségvetési feltételek mellett – egyes fő mutatók tekintetében, mint a publikáció, idézettségi és oltalmi adatok, követte a 2012 óta tartó tendenciát, 2015-ben kis mértékben csökkent. A 2015-ben elindított hosszú távú értékelés és célzott elemzések során áttekintjük a kutatóközpontok és önálló intézetek 2010-2015 közötti időszakra vonatkozó tudományos tevékenységét és működését. Az MTA közfeladatai megvalósításában fontos partnerként tekint az egyetemekre, hiszen az együttműködés erősítése mindkét fél számára előnyökkel jár (EMMI-MTA együttműködési megállapodás előkészítése).

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 187. KÖZGYŰLÉSE 2016. május 2–3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések