Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar munkapiac jövője Közgazdaságtudományi kutatás és szakpolitikai döntések előkészítése Fazekas Károly, MTA KTI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar munkapiac jövője Közgazdaságtudományi kutatás és szakpolitikai döntések előkészítése Fazekas Károly, MTA KTI."— Előadás másolata:

1 A magyar munkapiac jövője Közgazdaságtudományi kutatás és szakpolitikai döntések előkészítése Fazekas Károly, MTA KTI

2 Bevezetés Alappreferenciák és instrumentális preferenciák Egyéni és kormányzati döntések Közgazdaságtan és szakpolitikai tanácsadás

3

4 A növekedés forrásai Belső erőforrások – a foglalkoztatás bővítése Külső erőforrások bevonása A termelékenység növekedése –Technikai fejlődés –Emberi tőke - a munkaerő tudásának növelése –Innováció Trendváltás? Konvergencia? Hogyan lehetséges? Miben segít a közgazdasági elemzés?

5 Az előadás vázlata 1.Közgazdaságtan és szakpolitikai tanácsadás 2.A magyar munkapiac jelene – diagnózisok és terápiák 3.A magyar munkapiac jövője – 21. századi tudás és 21. századi iskola

6 Az előadás vázlata 1.Közgazdaságtan és szakpolitikai tanácsadás 2.A magyar munkapiac jelene – diagnózisok és terápiák 3.A magyar munkapiac jövője – 21. századi tudás és 21. századi iskola

7 Az előadás vázlata 1.Közgazdaságtan és szakpolitikai tanácsadás 2.A magyar munkapiac jelene – diagnózisok és terápiák 3.A magyar munkapiac jövője – 21. századi tudás és 21. századi iskola

8 1. Közgazdaságtan és szakpolitikai tanácsadás Milyen szerepe van az empirikus közgazdaságtudományi kutatásoknak a szakpolitikai döntések előkészítésében és értékelésében?

9 Mi a közgazdász feladata a szakpolitika támogatása során? Információgyűjtés és elemzés Közreműködés hatékonyan működő intézményes mechanizmusok tervezésében és értékelésében

10 Mit jelent ez? Költségek és hasznok összemérését A jogrend működésével járó következmények feltárását A hatásmechanizmusok tisztázását: az okok és okozatok láncolatának bemutatását Hatások és nem szándékolt mellék-következmények erősségének mérését Az emberi viselkedést befolyásoló ösztönzők működésének megértését Mindezekre támaszkodva: alternatív intézményes megoldások kidolgozását Forrás: Kertesi G. 2008.

11 Időutazás Jelen Múlt Jövő

12 Előre jelezhetők-e a munkapiac jellemzői? Nem csupán lehetséges – szükséges Az állam kötelezettsége, hogy megfelelő adatokra, tudományos elemzésekre támaszkodó előrejelzéseket adjon a kereslet és kínálat várható alakulásáról, a szakmai követelmények változásáról az elegendő információkkal nem rendelkezők számára. Transzparencia és elérhetőség

13 2. A magyar munkapiac jelene – diagnózisok Rendkívül alacsony foglalkoztatottság Rendkívül alacsony munkakeresési intenzitás Az alacsonyan képzett munkaerő kiszorulása Területi polarizáció A válság: csökkenő relatív különbségek miközben folytatódik a szakképzetlen munkaerő kiszorulása és a hátrányos helyzetű térségek leszakadása

14 A magyar munkapiac jelene – terápiák Munkahelymegőrzés Munkahelyteremtés Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök Közfoglalkoztatás Átképzés Helyi foglalkoztatás-fejlesztés hátrányos helyzetű térségekben

15 Miért van szükség jelentős változásokra? Alapvető szerkezeti átalakulások A munkaerővel szembeni elvárások átalakulása Elmaradás a belső és külső versenytársaktól - tudáshiány

16 Az iskolázottság mértékének hatása a gazdasági növekedésre

17 Az iskolázottság minőségének hatása a gazdasági növekedésre

18 A 25-64 éves korcsoportban az egész életen át tartó tanulásban résztvevők aránya 2008-ban (%) Forrás: Pulay 2010

19 19 Az egész életen át tartó tanulásban résztvevők arányának emelkedése a 25-64 éves korcsoportban (%) 2000-2008 Forrás: Pulay 2010

20 3. A magyar munkapiac jövője – 21. századi tudás és 21. századi iskola Kritikai gondolkodás, ítélőképesség Képesség komplex, multidiszciplináris megközelítést igénylő problémák megoldására Kreativitás, vállalkozói gondolkodás Kommunikációképesség, együttműködés Képesség a megszerzett tudás, információk és lehetőségek innovatív hasznosítására Pénzügyi, egészségügyi, állampolgári felelősségtudat Forrás : www.2101stcenturyskills.org

21 Milyen kompetenciákra van szüksége a 21. század gazdaságának? – KSAVE modell Gondolkodásmód –1. Kreativitás és innováció –2. Kritikai gondolkodás, probléma megoldás, döntéshozatal –3. Megtanulni tanulni Munkamódszer –Kommunikáció –Együttműködés Munkaeszköz –Információs jártasság –ITC jártasság Életmód –Helyi és globális állampolgárság –Életmód és karrier –Egyéni és szociális felelősség, kultúra

22 Hogyan? Nemzetközi Oktatási Kerekasztal Szingapúr, 2009 július 7. Sir Michael Barber: Képzettség = E (T + G + V ) E= Etika T= Tudás G= Gondolkodás, problémamegoldás V= Vezetési képesség

23 Építőkövek Sztenderdek és elszámoltathatóság Emberi tőkeSzervezeti feltételek Nemzetközi sztenderdek A tanárok kiválasztása és továbbképzése Hatékony központi szakmai irányitás Jó és transzparens adatok A pedagógiai ismeretek folyamatos fejlesztése Képesség a változások irányitására és a közösség megnyerésére Minden gyermek számít Jó iskolai vezetésIskolai autonómia és felelősség Forrás: http://www mckinsey.com/locations/southeastasia/knowledge/ Education_Roundtable.pdf

24 Az oktatás minősége ÖNMAGÁBAN természetesen nem magyarázza meg teljes mértékben az országok közötti különbségeket. A hatás nagymértékben függ az adott ország gazdasági társadalmi intézményeinek minőségétől. Az intézmények nagymértékben befolyásolják hogy a termelésbe fektetett teljesítményeknek, vagy az újraelosztásban elért sikeres érdekérvényesítő képességnek van nagyobb jövedelmezősége egy társadalomban. A hatékony intézmények felerősítik a jó minőségű oktatás pozitív hatásait!

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A magyar munkapiac jövője Közgazdaságtudományi kutatás és szakpolitikai döntések előkészítése Fazekas Károly, MTA KTI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések