Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktuális kérdések a szociális szolgáltatásokban Aktuális kérdések a szociális szolgáltatásokban Serafin József főosztályvezető Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktuális kérdések a szociális szolgáltatásokban Aktuális kérdések a szociális szolgáltatásokban Serafin József főosztályvezető Szociális és Munkaügyi Minisztérium."— Előadás másolata:

1 Aktuális kérdések a szociális szolgáltatásokban Aktuális kérdések a szociális szolgáltatásokban Serafin József főosztályvezető Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010. február

2 Fehérgyarmat2 A szociális ágazat A szociális ágazat

3 2010. februárFehérgyarmat3 Határozatlan idejű válság  Válság volt – van – lesz ?  A szociális gondoskodás ágazata a válság menedzselés aktív eszköze, vagy elszenvedő áldozata? Jelenségek:  forgalom növekedés családsegítőkben, változó ügyfél összetétel  kis mértékben bentlakásos ellentétes folyamatok: beköltözés - hazaköltöztetés

4 2010. februárFehérgyarmat4 Kreatív kommunikáció Érdek alanyok (belső érdek eltérések)  Állam (politika - költségvetés )  Önkormányzat ( helyi politika - gazdálkodás )  Önkormányzati társulás (többcélú társulás – intézményfenntartó társ.)  Fenntartók (egymás között típusonként)  Szolgáltatók (verseny az ellátottért )  Alkalmazottak (vezető - alkalmazott)  Képzők ( piac felosztás)  Ellátottak (szegény - gazdag )  „szakma” (értékek, irányok)

5 2010. februárFehérgyarmat5 Érdekérvényesítés részérdek - közérdek Partikuláris érdekek esetleges és átmeneti érvényesülése Közérdek kitapinthatatlansága, képviselete, kisajátítása nyilvánosság kiváltotta reakciók, felszíni probléma vezérelte intézkedések nyilvánosság kiváltotta reakciók, felszíni probléma vezérelte intézkedések

6 2010. februárFehérgyarmat6 Függőség más rendszerektől  Önkormányzatiság  Civil szervezetekre vonatkozó szabályozás  Adózás  Egészségügy  Foglalkoztatáspolitika  Fejlesztés politikák

7 2010. februárFehérgyarmat7 Szakmai feltételek  Személyi feltételek rugalmassá tétele, létszám, képzettség  Bérszínvonal változása  Fejlesztési források átrendeződése (EU, hazai)  Szakmai differenciálódás igénye és lehetősége (drágább feltételek, bonyolult átjárhatóság, ) Minőségmódosulás esélye nő! Szakmai elvárások, néha ideák - reális lehetőségek feszültsége növekedhet, → ágazati önbecsülés sérülése, védekezés.

8 2010. februárFehérgyarmat8 Finanszírozási feltételek  Csökkenő támogatások - csökkenő kapacitások  Maradó problémák: ellátatlanság, egyenlőtlen hozzáférés,  Ki viseli növekvő terheket? állam, fenntartó, ellátott, hozzátartozó, illetékes önkormányzat,

9 2010. februárFehérgyarmat9 Új jelenségek  Egyházi fenntartók jelenlétének növekedése, (jogilag - egyház, gyakorlatilag – üzlet)  Intézményen belüli foglalkoztatás kitágulása, egyéb szociális célok felvállalása  Házi szociális segítségnyújtás kapacitás robbanása Forrásszerzésre és nem tevékenységre hangsúlyozó centrumok kialakulása - következmény - Bizalmi válság mélyülése (ellenőrzések növelése, szabályozások szigorítása)

10 2010. februárFehérgyarmat10 A társadalom

11 2010. februárFehérgyarmat11 Demográfiai változások. Idősödés. A 65 éven felüliek aránya a következő évtizedekben - kisebb hullámzásokkal – az eddigieknél is erőteljesebben fog növekedni. Legdinamikusabban az öregedési index növekszik. 2009-ben a 65 éves és idősebbekre és a 14 éves és fiatalabb gyerekre jutó arány - 100 főre számítva - 110 volt. A 65 éves és idősebb népesség egyharmada egyedül él, és 43 %-a él párjával. A generációk közötti kapcsolat lazul. Egyre kevesebben vannak azok, akik pénzben vagy természetben támogatják más háztartásban élő gyermeküket, szüleiket, rokonaikat. Csökken a háztartások közötti transzferáramlásban résztvevők száma. Az egész népesség, különösen az idősek egészségi állapota nagyon rossz. A 65 – 78 éves korosztály 55 %-a nyilatkozik úgy, hogy mindennapi tevékenységet korlátozó egészségügyi problémája van.

12 2010. februárFehérgyarmat12 Társadalmi környezet Időskorúak növekvő aránya és ápolási, gondozási szükségletük növekedéseIdőskorúak növekvő aránya és ápolási, gondozási szükségletük növekedése Háztartásszám növekedése, az egyszemélyes háztartások szaporodásaHáztartásszám növekedése, az egyszemélyes háztartások szaporodása Családi kötelékek, lakóhelyi kapcsolatok gyengüléseCsaládi kötelékek, lakóhelyi kapcsolatok gyengülése Gyermek szegénységGyermek szegénység A háztartások kiszolgáltatottságának növekedése

13 2010. februárFehérgyarmat13 Korfa 2001 - 1870

14 2010. februárFehérgyarmat14 Egyszemélyes háztartások aránya

15 2010. februárFehérgyarmat15 Egyszemélyes háztartások aránya

16 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

17 2010. februárFehérgyarmat17

18 2010. februárFehérgyarmat18

19 2010. februárFehérgyarmat19

20 2010. februárFehérgyarmat20

21 2010. februárFehérgyarmat21 Szociális ellátások fajtái a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi sokszor módosított III. törvény szerint Pénzbeli ellátások Természetbeni ellátások Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások

22 2010. februárFehérgyarmat22 Pénzbeli ellátások  Időskorúak járadéka  Rendszeres szociális segély  Lakásfenntartási támogatás  Ápolási díj  Átmeneti segély  Temetési segély

23 2010. februárFehérgyarmat23 Természetbeni ellátások Egyes pénzbeni ellátások (lakás, átmeneti, temetési)  Családi gazdálkodást segítő támogatás  Köztemetés  Közgyógyellátás  Egészségügyi szolgáltatás  Adósságkezelési szolgáltatás

24 2010. februárFehérgyarmat24 Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 1. Alapszolgáltatások 2.Szakosított ellátási formák

25 2010. februárFehérgyarmat25 Alapszolgáltatások  falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,  családsegítés,  étkeztetés,  házi segítségnyújtás +  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  közösségi ellátások, alacsonyküszöbű ellátás  támogató szolgáltatás,  utcai szociális munka,  nappali ellátások (idős, fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg)

26 2010. februárFehérgyarmat26 Szakosított szolgáltatások  ápolást, gondozást nyújtó intézmény  rehabilitációs intézmény  lakóotthon  átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény  egyéb speciális szociális intézmény

27 2010. februárFehérgyarmat27

28 2010. februárFehérgyarmat28 VÁLTOZÁSOK NO EXIT

29 2010. februárFehérgyarmat29 Jelző - finanszírozás A törvényjavaslat a támogató szolgáltatáshoz és a közösségi ellátásokhoz hasonlóan a hatékonyabb ellátásszervezés érdekében a 2010. évtől kiveszi a kötelező önkormányzati feladatok közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A támogató szolgáltatásoknál és a közösségi ellátásoknál már alkalmazott rendszerhez hasonlóan a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését is pályázati úton, – külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott – fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján fogja támogatni az állam. A változással összhangban az intézményi térítési díj a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a költségvetési támogatás különbözeteként határozható meg.

30 2010. februárFehérgyarmat30 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást nyújtó fenntartók száma kistérségenként 2009. I. félév adatai alapján

31 2010. februárFehérgyarmat31 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szerinti kihelyezett készülékek száma az optimális számhoz viszonyítva (%-os arány) 2009. I. félév adatai alapján

32 2010. februárFehérgyarmat32 Jelzőrendszeres hsny általános pályázat által befogadott jelzőkészülékek száma kistérségenként

33 2010. februárFehérgyarmat33 Intézményen belüli foglalkoztatás Átalakításra kerül a szociális foglalkoztatási támogatáshoz jutás feltételrendszere: a „normatív” alapú támogatást felváltja a pályázati alapon történő támogatás a Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatából erre a célra elkülönített összegből. A foglalkoztatási támogatás pályázati alapúvá tétele elősegíti a források szabályszerű felhasználását, a szakmai szempontok érvényre juttatását, a tárgyi és személyi feltételek szakmai kontrollját és a párhuzamosságok kizárását. A pályázat lebonyolítására vonatkozó hatáskör az FSZH- hoz kerül. A pályáztatási eljárás megegyezik a támogató szolgáltatás és közösségi ellátás esetén 2009-től bevezetett gyakorlattal: a befogadott szolgáltató/intézmény fenntartója részére várhatóan három évre megkötött finanszírozási szerződés alapján történik a támogatás,

34 2010. februárFehérgyarmat34

35 2010. februárFehérgyarmat35

36 2010. februárFehérgyarmat36 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Aktuális kérdések a szociális szolgáltatásokban Aktuális kérdések a szociális szolgáltatásokban Serafin József főosztályvezető Szociális és Munkaügyi Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések