Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió gazdaságpolitikája 2016. Bevezető EU-s fogalmak ESZAK (Montánunió)[1951] EGK (Római Szerződés) [1957] Európai Atomenergia Közösség,[1957]

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió gazdaságpolitikája 2016. Bevezető EU-s fogalmak ESZAK (Montánunió)[1951] EGK (Római Szerződés) [1957] Európai Atomenergia Közösség,[1957]"— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió gazdaságpolitikája 2016

2 Bevezető EU-s fogalmak ESZAK (Montánunió)[1951] EGK (Római Szerződés) [1957] Európai Atomenergia Közösség,[1957] Európai Monetáris Rendszer [1979] EMU Euro virtuális Euro valóságos [2002] Európa Tanács Európai Tanács, „A Tanács” Európai Bizottság Európai Parlament (Strassburg, Brüsszel, TITK:Luxemburg) Európai Bíróság (Luxemburg) Európai Közösségek 1967 EK

3 A TAGOK BELGIUM, HOLLANDIA, LUXEMBURG, FINNORSZÁG, SVÉDORSZÁG, SPANYOLORSZÁG, PORTUGÁLIA, ÍRORSZÁG, DÁNIA, GÖRÖGORSZÁG, NÉMETORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, NAGY- BRITANNIA, OLASZORSZÁG, AUSZTRIA,// MAGYARORSZÁG, LENGYELORSZÁG, SZLOVÁKIA, CSEHORSZÁG, SZLOVÉNIA, ÉSZTORSZÁG, LETTORSZÁG, LITVÁNIA,// CIPRUS, MÁLTA,//ROMÁNIA, BULGÁRIA,// HORVÁTORSZÁG

4 Néhány EU alapfogalom Acquis Communautaire Derogáció Phare (Poland-Hungary Assistance for Restructuring of the Economy) Demand driven-Access driven Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) NUTS

5 Néhány EU alapfogalom (folyt.) CAP Strukturális alapok Kohéziós alap ISPA: környezetvédelem, infrastruktúra SAPARD: mezőgazdaság, vidékfejlesztés

6 Az integráció néhány aspektusa Integrációs formák: preferenciális vámövezet szabadkereskedelmi terület vámunió közös piac gazdasági unió politikai unió Az integráció előnyei, hátrányai: kereskedelemteremtés (+), kereskedelemeltérítés (-), méretgazdaságosság (+), erősebb verseny (+), hatékonyságnövekedés (+) stb.

7 Az EU intézményrendszere Legfontosabb intézmények –Európai Tanács –Az Európai Unió Tanácsa/Minisztertanács –Európai Bizottság –Európai Parlament –Európai Bíróság, Európai Számvevőszék Döntéshozatali mechanizmus

8 A TAGGÁ VÁLÁS HÁTTERE ECU-EURÓ PIGS 150-450 ECU/FŐ MI: 8, A DÖNTÉS UTÁN 20 (ECU=EURO) SOKÁIG NEM VOLT POLITIKAI DÖNTÉS A JELÖLTEK NEM VOLTAK RÉSZESEI A DÖNTÉSI FOLYAMATNAK A TÁMOGATÁSOK SZŰKÜLÉSE, AZ AGRÁRTÁMOGATÁSOK MEGNEGYEDELÉSE

9 KÉT STRATÉGIA MINÉL ELŐBB? MINÉL FEJLETTEBB REÁLGAZDASÁGGAL?

10 GDP-GNI GNI = GDP + HAZAI GAZDASÁGI ALANYOK KÜLFÖLDI TÉNYEZŐJÖVEDELMEI – KÜLFÖLDI GAZDASÁGI ALANYOK HAZAI TÉNYEZŐJÖVEDELMEI

11 Az EU költségvetése A költségvetés bevételei: –Külkereskedelemmel kapcsolatos bevételek (vám, illeték) –ÁFA hozzájárulás –GNP-alapú forrás (max. a tagállami GNP 1,27%-a) Az uniós költségvetés tervezése 7 éves pénzügyi perspektíva (költségvetés) elfogadása éves tervezési eljárás A 2007-13 –as pénzügyi perspektíva kiadási szerkezete: 1. Fenntartható növekedés (pl. regionális politika) 44,2% 2. Természeti erőforrások megőrzése és kezelése (pl. CAP) 43% 3. Az EU mint globális partner 5,7 % 4. Uniós polgárság, biztonság 1,3 % 5. Adminisztráció 5,8 % 6. Kompenzáció 0,1 %

12

13

14 Az Európai Unió kiadásainak megoszlása 2014-2020

15 A bevételi struktúra változása Forrás:European Commission: Multiannual financial framework 2014-2020 and EU budget 2014 The figures (2014, 24 pp.)

16 A 2007-2013 és 2014-2020 összes kiadások

17 Az EU költségvetésének a relatív mérete TOTAL 2007- 2013: 1,05 % TOTAL 2014- 2020: 1%

18 A kiadási struktúra

19 Versenypolitika A közösségi szintű versenypolitika szükségessége A tagállami és a közösségi versenypolitika viszonya Vállalatokra vonatkozó versenyszabályok –összehangolt piaci fellépés (kartell, piac felosztása, bojkott stb.) tiltása –domináns piaci helyzettel való visszaélés tiltása –fúziókontroll Állami szférára (tagállamokra) vonatkozó versenyszabályok –állami monopóliumok, vállalatok diszkriminációmentes működtetése –állami támogatások kontrollálása Az Unió versenypolitikája kifelé: protekcionista

20 Regionális Politika A regionális politika missziója: a különbségek mérséklése A regionális politika deklarált célrendszere A regionális politika eszközrendszere Strukturális Alapok (ERFA, ESZA), Kohéziós Alap A regionális politika elvei –általános elvek: szubszidiaritás, decentralizáció –gyakorlati elvek a támogatás odaítélésekkor: koncentráció, partnerség, programközpontúság, hozzájárulás, monitoring A regionális politika tárgya: NUTS2, NUTS3 régiók A források nagysága és eloszlása a 2007-13 –as költségvetési periódusban

21 Közösségi Agrárpolitika A közösségi agrárpolitika missziója (Római Szerződés) A Közösségi Mezőgazdasági Politika (CAP) klasszikus pillérei –közös, garantált árak –védett belső piac –exportszubvenció Túltermelési és finanszírozási válság A CAP reformjának főbb mérföldkövei – kínálat visszafogó eszközök (kvótarendszer, kényszerugaroltatás) (1984) –a beavatkozási árak fokozatos csökkentése (1988) – MacSharry-terv (1992),Agenda 2000 (1999) – egységes terület alapú kifizetés intézménye (2003), cross complaince, decoupling A közösségi agrárpolitika finanszírozása: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (2007)

22 Európai Monetáris Unió Egy monetáris unió előnyei, hátrányai A Maastrichti Szerződés (1992) A maastrichti konvergencia-kritériumok Az EMU kialakításának 3 szakasza Az EMU intézményrendszere (EKB, KBER) A Stabilitási és Növekedési Paktum Az euró-zóna eddigi teljesítményének mérlege

23 INTEGRÁLT EURÓPAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Euromemorandum 2005

24 EGYENSÚLY LÉTREHOZÁSA A TÁRSADALMI ÉLET ÉS AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ GAZDASÁGI, SZOCIÁLIS, VALAMINT ÖKOLÓGIAI DIMENZIÓI KÖZÖTT.

25 KONKRÉT JAVASLATOK I. Teljes foglalkoztatás (állami beruházási program, közszolgáltatások bővítése, munkaidő csökkentés) A szociálpolitika megszilárdítása (eszközök, források bővítése a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen, differenciált jóléti minimum sztenderdek, az állami kirovó nyugdíjrendszer erősítése)

26 KONKRÉT JAVASLATOK II. Új energia korszak előmozdítása (napenergia, megújuló energia források) Az európai költségvetés nagyságának lényeges növelése A szolgáltatások szabályozása teljes egészében nemzeti hatáskör legyen.

27 EU 2020 (2009-2010) TUDÁSALAPÚ NÖVEKEDÉS ÁLTALI ÉRTÉKTEREMTÉS AZ EMBEREK LEHETŐSÉGEINEK NÖVELÉSE A BEFOGADÓ TÁRSADALMAKBAN VERSENYKÉPESEBB, ÖSSZEKAPCSOLTABB ÉS KÖRNYEZETBARÁTABB GAZDASÁG MEGTEREMTÉSE

28 TROJKA, FRANKFURTI CS. TROJKA: EKB, EB, IMF FRANKFURTI CSOPORT: - NÉMET KANCELLÁR - FRANCIA ELNÖK - EKB ELNÖK - EB ELNÖK - EURÓPAI TANÁCS ELNÖKE - IMF VEZÉRIGAZGATÓ - EUROGROUP VEZETŐ

29 EFSF: EURÓPAI PÉNZÜGYI STABILITÁSI ESZKÖZ – EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY ESM: EURÓPAI STABILITÁSI MECHANIZMUS – EUROPEAN STABILITY MECHANISM

30 ÖSSZEKOVÁCSOLÁS! FÖDERÁCIÓ? I. ELŐZMÉNY: 2008 OKT. 2011 OKT. 4500 MD € /AZ UNIÓS GDP 37%-A/ ÁLLAMI TÁMOGATÁS JÓVÁHAGYÁSA A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK JAVÁRA A FORMÁLÓDÓ KÖZÖS ELKÉPZELÉSEK ELSŐSORBAN AZ EURÓ ZÓNÁRA VONATKOZNAK. NE A LEGLASSÚBBAK DIKTÁLJÁK A TEMPÓT. NEM EGY EU VAN, LEGALÁBB KETTŐ. (SZOLIDARÍTÁS – VJ)

31 ÖSSZEKOVÁCSOLÁS! FÖDERÁCIÓ? II. PROGRAMVEZETŐK: HERMAN VAN ROMPUY, JOSE MANUEL BARROSO, MARIO DRAGHI, JEAN-CLAUDE JUNCKER (JEROEN DIJSEELBOEM) BANKUNIÓ (KOCKÁZATOK TERÍTÉSE) KÖZÖSEN JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉS GAZDASÁGI KORMÁNYZÁS POLITIKAI UNIÓ

32 GAZDASÁGI KORMÁNYZÁS AZ EU „NÉPEINEK” FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ GAZDASÁGPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ AZ EURÓZÓNA VÁLSÁGÁNAK KEZELÉSE A FISKÁLIS ÉS MAKROGAZDASÁGI POLITIKÁK FELÜGYELETÉNEK ÉS ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK ERŐSÍTÉSE

33 NEW PACT FOR EUROPE 2013 GOING BACK TO THE BASIS CONSOLIDATING PAST ACHIEVEMENTS MOVING AHEAD AMBITIOUSLY LEAPING FORWARD CHANGING THE ‘MORE/LESS EUROPE’ LOGIC /A FUNDAMENTAL RETHINK IS NEEDED/

34 MŰVÉSZEK ÉS GONDOLKODÓK VÁLASSZÁTOK EURÓPÁT! „DAVID CAMERON ‚KEVESEBB EURÓPÁJÁT’ VÁLASZTJUK, AHOL A PIAC DIKTÁL, VAGY INKÁBB A ‚MÁSIK EURÓPÁT’, AHOL A PIAC A DEMOKRATIKUS SZABÁLYOKNAK VAN ALÁRENDELVE, ÉS AMELYET AZ EURÓPAI PARLAMENT JELENLEGI ELNÖKE, MARTIN SCHULZ KÉPVISEL?”

35 TTIP TRANSZATLANTI KERESKEDELMI ÉS BEFEKTETÉSI PARTNERSÉG USA-EU FELTŰNÉSKERÜLŐ TÁRGYALÁSOK PIACOK ÖSSZENYÍTÁSA A GLOBÁL CÉGEK KORMÁNYOKAT PERELHETNEK, SZABADULÁS A SZABÁLYOZÁSI KORLÁTOKTÓL GÉNMÓDOSÍTOTT ÉLELMISZEREK

36 CSELEKVÉS- ÉS DÖNTÉSKÉPTELENSÉG MIGRÁNS, NÉPVÁNDORLÓ, MENEKÜLT? MAINSTREAM KÖZGAZDASÁGTAN MAINSTREAM MÉDIA VILÁG SZEDÁLT ÉS TUDATMÓDOSÍTOTT, ILLETVE LEBUTÍTOTT FOGYASZTÓK A MAINSTREAM MÉDIA FALAZÁSA


Letölteni ppt "Az Európai Unió gazdaságpolitikája 2016. Bevezető EU-s fogalmak ESZAK (Montánunió)[1951] EGK (Római Szerződés) [1957] Európai Atomenergia Közösség,[1957]"

Hasonló előadás


Google Hirdetések