Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Igazságügyi földmérési szakértői gyakorlati tapasztalatok Jánossy András Minőségügyi megbízott Földmérő Szakmai Nap - Budapest FM Darányi Ignác terem 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Igazságügyi földmérési szakértői gyakorlati tapasztalatok Jánossy András Minőségügyi megbízott Földmérő Szakmai Nap - Budapest FM Darányi Ignác terem 2015."— Előadás másolata:

1 Igazságügyi földmérési szakértői gyakorlati tapasztalatok Jánossy András Minőségügyi megbízott Földmérő Szakmai Nap - Budapest FM Darányi Ignác terem 2015 április 21. Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest Bosnyák tér 5

2 2 Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21. Tartalom I.A jogszabályi háttér ismertetése II. A térkép-terep azonosítás MEGOLDÁSA a szakirodalomban III. A MEGOLDÁS gyakorlati tapasztalatai esettanulmányok segítségével

3 3 Jogszabályi háttér I/1 2005.évi XLVII. Tv az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1) Az igazságügyi szakértő feladata, hogy ….hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését. (2) Az igazságügyi szakértő a …törvény és más jogszabályok, …tevékenységére irányadó szakmai szabályok megtartásával, legjobb tudása szerint köteles végezni. 12 § (1) A szakértő a tevékenysége során rendelkezésére bocsátott vagy tudomására jutott személyes adatokat a kirendelés vagy megbízás teljesítése, valamint tevékenységének szakmai, módszertani, etikai és a jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrizhetősége céljából jogosult kezelni. (2) Titoktartás (3) Ha a jogszabály másként nem rendelkezik az (1) bekezdésben foglaltak nem zárják ki a szakértői vizsgálat során feltárt tényeknek és adatoknak tudományos vagy oktatási célra –személyazonosításra alkalmatlan módon – történő felhasználását. Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21.

4 4 Jogszabályi háttér I/2 Az igazságügyi szakértővé válás gyakran ismételt kérdései (GYIK): Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21. http://miszk.hu/tudastar/gyakran-ismetelt-kerdesek.html http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/download/6/77/60000/tajekoztato- term-szemelyek-szakerto-20130320.pdf 3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról EGYÉB SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG 91. Szakértő tevékenysége bírósági tárgyaláson kívül, megkezdett óránként 4000 Ft 2.§ (2) Kivételes esetben az I. számú mellékletben meghatározottnál magasabb összegű munkadíj is megállapítható, ha a szakértő tevékenysége hosszabb tudományos vizsgálódást igényel, a szakértő egyesített szakvéleményt ad, a szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot a kirendelés szerint hétvégén, ünnepnapon vagy 18-06 óra között kell elvégezni, vagy ha a munkadíj felemelése egyéb fontos okból indokolt. A kivételes munkadíj felső határa az alapdíj két és félszerese lehet.

5 5 Jogszabályi háttér I/3 A helymeghatározásra vonatkozó szakmai szabályzók: 1.A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI tv. 2.A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III.11.) VM rendelet (műholdas helymeghatározás) Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21.

6 6 Jogszabályi háttér I/4 Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21.

7 7 A térkép-terep azonosság megoldása a szakirodalomban Dr. Vincze László, az Óbudai Egyetem Székesfehérvári Geoinformatikai Kar docense a Nyíregyházán 2009 júliusban megtartott Vándorgyűlésen elhangzott előadása (Geodézia és Kartográfia szakfolyóirat 2009/09 száma) alapján: ” Hogyan lehet (kell) dolgozni a BEVET-es területeken, korszerű (GPS, mérőállomás) eszközökkel? a, minden a munkaterülethez kapott „azonosnak tekinthető” pontot mérni kell, mindegyik oldalon legalább 3-3 földrészletig (beleértve az utak túloldalát és a farmezsgyei oldalt is) b, (síkbeli hasonlósági, Helmert – nem affin vagy egyéb!- transzformációval ellenőrizni kell a közösnek vélt pontokat. A hibahatárt meghaladó pontokat (alapos mérlegelés után egyenként, mindig csak a legnagyobb ellentmondásút) ki kell venni a közös pontok közül c, az így megmaradó pontok alapján kell eldönteni: d, a helyben maradást (ha azonosnak minősült a pont) e, kiszámítani és kitűzni a nem azonos (vagy nem létező) pontokat f, a kitűzést az azonosnak tekinthető pontokkal való összeméréssel, vagy megismételt kitűzéssel ellenőrizni kell. g,az eredeti mérési eredményeket a vizsgálathoz kötelező benyújtani” Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21. A „Vincze-féle” módszer

8 8 A Vincze-féle módszer bemutatása esettanulmányokkal III/1a Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21.

9 9 III/1b Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21.

10 10 III/2a Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21. …helyrajzi számú földrészleteket tartalmazó digitális térképi állomány grafikus eredetű, 1:2000 méretarányú, 1967 évi fotogrammetriai kiértékelés eredményeképpen elkészült Henger Északi Rendszerű (továbbiakban HÉR) vetületű analóg térkép digitális átalakításával készült, Egységes Országos Vetületi Rendszerbe történt transzformálással. A felperes állítása szerint:” A kerítés már a nagyapám gyerekkorában is ezen a helyen volt” Idézet a földhivatali felmérési hibát elutasító határozatból: „az 1967.évi felmérés munkarészei a földhivatalban nem találhatók meg”

11 11 III/2b Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21.

12 12 III/2c Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21. A melléklet alapján megállapítható, hogy az eltérések egyik pont esetében sem haladják meg az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013.(IV.16.) VM rendelet 3.melléklet B) táblázatában foglalt, 1:2000 méretarányú, régi vetületi rendszerű térképen elhelyezkedő határvonal helyzetére vonatkozó hibahatárt (+/- 0.90 m).

13 13 III/2d Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21. Milyen adatot használhatunk fel, ha az eredeti felmérés munkarészei a földhivatalban nem lelhetőek fel? Megoldás: Az eredeti felmérés időpontjában elkészült légi felvétel felhasználása (foto-térkép azonos pontok transzformálásával)

14 14 III/2e a régi légi felvétel és a jelenlegi természetbeni állapot összehasonlítása Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21.

15 15 Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21. A …sz.melléklet alapján megállapítható hogy az 1967. évi fotogrammetriai felmérés hibásan rögzítette az akkori 30 és 31 hrsz-ú földrészletek közös határvonalának helyzetét, ugyanis a kiértékelés során a két földrészlet közös határán lévő fasor keleti oldala került földrészlethatárként megállapításra, ám az valójában 1967-ben is a két földrészlet közötti kerítés vonala volt. Tekintettel arra a tényre, hogy a 30 hrsz-ú földrészlet 1972. évi megosztása már az előzőekben részletezett okoknál fogva hibásan kiértékelt földrészlet határvonallal rendelkező földrészlet továbbosztását tartalmazta, ezért a jelenlegi ingatlan-nyilvántartási térképi állapot is magában hordozza az 1967.évi kiértékelés hibáját. A feltárt hiba megfelel az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013.(IV.16.) VM rendelet 57.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak:” fotogrammetriai feldolgozás során tévesen értékelték ki a látható határvonalat, s így a tényleges határvonal helyett a térképre téves határvonal került” és a jogszabály alapján földhivatali hatósági eljárás keretében javítható. III/2f Megállapítás a szakvéleményből:

16 16 Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21. Mérjünk a terepen ! Vegyünk igénybe minden lehetséges adatforrást A különböző típusú adatok összehasonlításának gyakorlatban jól alkalmazható megoldása a Vincze-féle módszer Összefoglalás + =

17 17 Köszönöm a figyelmet! Földmérő Szakmai Nap Budapest FM Darányi terem 2015 április 21.


Letölteni ppt "Igazságügyi földmérési szakértői gyakorlati tapasztalatok Jánossy András Minőségügyi megbízott Földmérő Szakmai Nap - Budapest FM Darányi Ignác terem 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések