Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan építsünk föl egy kutatási tervet? Az adatgyűjtési módszer megválasztása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan építsünk föl egy kutatási tervet? Az adatgyűjtési módszer megválasztása."— Előadás másolata:

1 Hogyan építsünk föl egy kutatási tervet? Az adatgyűjtési módszer megválasztása

2 Hol tartunk? Eldöntöttük a témát Eldöntöttük a témát Kiválasztottuk a fókuszt, amire koncentrálni fogunk Kiválasztottuk a fókuszt, amire koncentrálni fogunk Megfogalmaztuk kutatási kérdéseinket Megfogalmaztuk kutatási kérdéseinket Kidolgoztuk nagy vonalakban a kutatási tervünket Kidolgoztuk nagy vonalakban a kutatási tervünket Végiggondoltuk az etikai kérdéseket Végiggondoltuk az etikai kérdéseket Most meg kell választanunk az adatgyűjtés módszerét Most meg kell választanunk az adatgyűjtés módszerét

3 Egy tipikus stratégia Választunk egy, és csak egy fő adatgyűjtési módszert. Ez lehetővé teszi, hogy alaposan elsajátítsuk az összes technikai fogást Választunk egy, és csak egy fő adatgyűjtési módszert. Ez lehetővé teszi, hogy alaposan elsajátítsuk az összes technikai fogást Még kisebb lélegzetű kutatás esetén is érdemes kiegészítő, másodlagos módszert választani (legalább egyet) Még kisebb lélegzetű kutatás esetén is érdemes kiegészítő, másodlagos módszert választani (legalább egyet) Például egy kísérleti módszert kiegészíthetünk informális interjúkkal, amelyeket az alanyokkal a kísérlet után folytatunk Például egy kísérleti módszert kiegészíthetünk informális interjúkkal, amelyeket az alanyokkal a kísérlet után folytatunk Trianguláció: a fő módszerrel szerzett adatainkat más szemszögből is szemügyre tudjuk venni Trianguláció: a fő módszerrel szerzett adatainkat más szemszögből is szemügyre tudjuk venni

4 Megbízhatóság A gyűjtött adatok akkor megbízhatók, ha azonos feltételek között megismételt mérés azonos adatokat eredményez A gyűjtött adatok akkor megbízhatók, ha azonos feltételek között megismételt mérés azonos adatokat eredményez Az „azonos feltételek” kritérium a gyakorlatban csak korlátozottan teljesülhet Az „azonos feltételek” kritérium a gyakorlatban csak korlátozottan teljesülhet Közelítő megoldások: Közelítő megoldások: Legalább két megfigyelő vagy kódoló dolgozik. Ha nagy a korreláció köztük, akkor megbízható az adat Legalább két megfigyelő vagy kódoló dolgozik. Ha nagy a korreláció köztük, akkor megbízható az adat Kérdőívek, tesztek egyenértékű, de eltérő variációi, vagy a kérdőív vagy teszt egyik fele és másik fele magas korrelációt mutatnak Kérdőívek, tesztek egyenértékű, de eltérő variációi, vagy a kérdőív vagy teszt egyik fele és másik fele magas korrelációt mutatnak Kvalitatív módszerek esetében háromszögelés Kvalitatív módszerek esetében háromszögelés

5 Érvényesség Akkor beszélünk érvényességről, ha a mért adatok csakugyan azt mérik, amit állítunk Akkor beszélünk érvényességről, ha a mért adatok csakugyan azt mérik, amit állítunk Az adatok lehetnek megbízhatóak, miközben nem érvényesek Az adatok lehetnek megbízhatóak, miközben nem érvényesek A megbízhatatlan adatok nem lehetnek érvényesek A megbízhatatlan adatok nem lehetnek érvényesek Az érvényességnek különféle válfajai vannak, pl. konstruktum validitás, belső validitás, külső validitás Az érvényességnek különféle válfajai vannak, pl. konstruktum validitás, belső validitás, külső validitás

6 Érvényesség Konstruktum validitás: annak a mértéke, hogy mennyire felelnek meg a kutatásban használt függő és független változók a vizsgált elméleti konstruktumoknak Konstruktum validitás: annak a mértéke, hogy mennyire felelnek meg a kutatásban használt függő és független változók a vizsgált elméleti konstruktumoknak Belső validitás: annak mértéke, hogy mennyire következtethetünk arra, hogy a vizsgálatban alkalmazott függő változókban bekövetkező változásokat valóban a független változókban bekövetkezett változások okozták Belső validitás: annak mértéke, hogy mennyire következtethetünk arra, hogy a vizsgálatban alkalmazott függő változókban bekövetkező változásokat valóban a független változókban bekövetkezett változások okozták Külső validitás: annak mértéke, hogy mennyire általánosíthatóak az eredmények más hasonló emberekre, időszakokra, körülményekre Külső validitás: annak mértéke, hogy mennyire általánosíthatóak az eredmények más hasonló emberekre, időszakokra, körülményekre

7 A Régimódi Rasszizmus Skála Ha a szomszédjába költözik egy az önéhez hasonló jövedelmű és iskolázottságú fekete család, akkor azt nagyon rossz néven venné, egy kicsit rossz néven venné, egyáltalán nem bánná? (nagyon = 4) Ha a szomszédjába költözik egy az önéhez hasonló jövedelmű és iskolázottságú fekete család, akkor azt nagyon rossz néven venné, egy kicsit rossz néven venné, egyáltalán nem bánná? (nagyon = 4) Mennyire tiltakozna, ha egy családtagja barátságot kötne egy feketével – nagyon, kissé, vagy egyáltalán nem? (nagyon tiltakozna = 4) Mennyire tiltakozna, ha egy családtagja barátságot kötne egy feketével – nagyon, kissé, vagy egyáltalán nem? (nagyon tiltakozna = 4) Hogyan érez a Louisville/Jefferson megyei nyitott lakáspolitikai törvény iránt, ami a szomszédságok nagyobb faji integrációját teszi lehetővé – nagyon támogatja, kissé támogatja, kissé ellenzi, vagy nagyon ellenzi a törvényt? (nagyon ellenzi = 5) Hogyan érez a Louisville/Jefferson megyei nyitott lakáspolitikai törvény iránt, ami a szomszédságok nagyobb faji integrációját teszi lehetővé – nagyon támogatja, kissé támogatja, kissé ellenzi, vagy nagyon ellenzi a törvényt? (nagyon ellenzi = 5) Általánosságban mit támogat, a teljes faji integrációt, integrációt az élet bizonyos területein, vagy a fajok teljes elkülönülését? (teljes elkülönülés = 3) Általánosságban mit támogat, a teljes faji integrációt, integrációt az élet bizonyos területein, vagy a fajok teljes elkülönülését? (teljes elkülönülés = 3) Elvben jó vagy rossz elgondolásnak tartja, hogy a gyerekek olyan iskolákba járjanak, ahol körülbelül azonos arányban vannak fekete és fehér gyerekek, ahogy az általában van a Louisville/Jefferson megye területén? (rosszelgondolás = 3) Elvben jó vagy rossz elgondolásnak tartja, hogy a gyerekek olyan iskolákba járjanak, ahol körülbelül azonos arányban vannak fekete és fehér gyerekek, ahogy az általában van a Louisville/Jefferson megye területén? (rosszelgondolás = 3) Általában mit gondol, a feketék okosabbak, kevésbé okosak, vagy nagyjából ugyanolyan okosak, mint a fehérek? (kevésbé okosak = 3) Általában mit gondol, a feketék okosabbak, kevésbé okosak, vagy nagyjából ugyanolyan okosak, mint a fehérek? (kevésbé okosak = 3)

8 Interjúk Strukturált interjú: lényegében zárt kérdésekből álló kérdőív, amit az interjú készítője személyesen kérdez le Strukturált interjú: lényegében zárt kérdésekből álló kérdőív, amit az interjú készítője személyesen kérdez le Félig strukturált interjú: előre ki van dolgozva, hogy mely nagyobb területeket fog érinteni az interjú, de a sorrend nincs szigorúan rögzítve, és a kérdések pontos megfogalmazása nyitott Félig strukturált interjú: előre ki van dolgozva, hogy mely nagyobb területeket fog érinteni az interjú, de a sorrend nincs szigorúan rögzítve, és a kérdések pontos megfogalmazása nyitott Strukturálatlan interjú: csak a tág kutatási irány adott, egyébként az alany számára fontos témák szabják meg az interjú menetét. Lényegében olyan, mint egy terápiás interjú. Fő módszerként kezdőknek nem ajánlott Strukturálatlan interjú: csak a tág kutatási irány adott, egyébként az alany számára fontos témák szabják meg az interjú menetét. Lényegében olyan, mint egy terápiás interjú. Fő módszerként kezdőknek nem ajánlott

9 Interjúk Csoportinterjúk: nem egyéni interjúk egyidejű megtöbbszörözése, mást kapunk egy nyolcfős csoportinterjúból, mint a nyolc fő egyéni interjúiból. Ez egyszerre előny és hátrány. Igen nehéz moderálni. Csoportinterjúk: nem egyéni interjúk egyidejű megtöbbszörözése, mást kapunk egy nyolcfős csoportinterjúból, mint a nyolc fő egyéni interjúiból. Ez egyszerre előny és hátrány. Igen nehéz moderálni. Telefonos interjúk: olcsó, valamennyit megőriz a személyes interjúból, de nagyon megbízhatatlan Telefonos interjúk: olcsó, valamennyit megőriz a személyes interjúból, de nagyon megbízhatatlan Online interjúk: az internet segítségével hasonló eredmény érhető el, mint a telefonos interjúnál, kivéve a csevegő formát, ahol a virtualitás sajátos körülményeket teremt. Az anonim interakció különleges előnyöket tartogat. Online interjúk: az internet segítségével hasonló eredmény érhető el, mint a telefonos interjúnál, kivéve a csevegő formát, ahol a virtualitás sajátos körülményeket teremt. Az anonim interakció különleges előnyöket tartogat.

10 Az interjúk előnyei és hátrányai Előnyök Előnyök A hétköznapi tevékenységünkhöz közel áll: beszélgetés A hétköznapi tevékenységünkhöz közel áll: beszélgetés Viszonylag könnyű magas válaszarányt elérni Viszonylag könnyű magas válaszarányt elérni Nem kell különleges felszerelés Nem kell különleges felszerelés A személyes helyzet módot ad a rapportra A személyes helyzet módot ad a rapportra Közvetlen visszajelzést kapunk a válaszok komolyságáról Közvetlen visszajelzést kapunk a válaszok komolyságáról Változatos altípusai vannak Változatos altípusai vannak Hátrányok Hátrányok Nehéz a témánál maradni Sok időt vesz igénybe Jó társasági embernek kell lenni hozzá Vagy sok előkészületet igényel (strukturált interjú), vagy komoly felkészültséget (kevésbé strukturált interjú) A strukturált interjút leszámítva fáradságos az elemzése Nagy a kockázata, hogy az alany meg akar felelni

11 Irodalom Breakwell, Glynis M. (1990) Interviewing. London: Routledge Breakwell, Glynis M. (1990) Interviewing. London: Routledge Síklaki István (2006) Vélemények mélyén. Budapest: Kossuth Síklaki István (2006) Vélemények mélyén. Budapest: Kossuth Rubin, I. & Rubin, H.J. (2004) Qualitative interviewing: The art of hearing data. London & Thousand Oaks, CA: Sage Rubin, I. & Rubin, H.J. (2004) Qualitative interviewing: The art of hearing data. London & Thousand Oaks, CA: Sage

12 Kérdőívek Tételekből áll (nem feltétlenül kérdésekből), amelyekre rögzített alternatívákkal lehet válaszolni („igen”, „nem”, „nem tudom”) Tételekből áll (nem feltétlenül kérdésekből), amelyekre rögzített alternatívákkal lehet válaszolni („igen”, „nem”, „nem tudom”) Néha alkalmazunk olyan megoldást is, hogy valamit be kell írni Néha alkalmazunk olyan megoldást is, hogy valamit be kell írni Lehetőség van valóban nyitott kérdésekre, ez azonban később rengeteg nehézséget okoz Lehetőség van valóban nyitott kérdésekre, ez azonban később rengeteg nehézséget okoz A kérdések jó megfogalmazása nehéz: A kérdések jó megfogalmazása nehéz: Feleljen meg a kutatási kérdésnek Feleljen meg a kutatási kérdésnek Legyen világos és egyértelmű a válaszadó számára Legyen világos és egyértelmű a válaszadó számára

13 Kérdőívek A legtipikusabb hibák a kérdések megfogalmazásakor: A legtipikusabb hibák a kérdések megfogalmazásakor: Tagadó formával kérdezés Tagadó formával kérdezés Két kérdés egybecsomagolva Két kérdés egybecsomagolva Sugalmazó kérdés Sugalmazó kérdés A kérdőíveket többnyire felmérések keretében alkalmazzuk, így az alacsony válaszarányból eredő torzításnak nagy a veszélye A kérdőíveket többnyire felmérések keretében alkalmazzuk, így az alacsony válaszarányból eredő torzításnak nagy a veszélye Akkor a legkisebb a kockázat, ha megengedhetjük magunknak az interjús kérdőív felvételt Akkor a legkisebb a kockázat, ha megengedhetjük magunknak az interjús kérdőív felvételt

14 A kérdőív előnyei és hátrányai Előnyök Előnyök Viszonylag nagy mintát érhetek el viszonylag kis költséggel Viszonylag nagy mintát érhetek el viszonylag kis költséggel Az előre rögzített kérdések leegyszerűsítik az elemzés feladatát Az előre rögzített kérdések leegyszerűsítik az elemzés feladatát Nincs szükség sajátos készségekre a társas érintkezésben Nincs szükség sajátos készségekre a társas érintkezésben A kutató nem befolyásolja az eredményt, mert nincs személyes kontaktusban a megkérdezettekkel A kutató nem befolyásolja az eredményt, mert nincs személyes kontaktusban a megkérdezettekkel Hátrányok Hátrányok Nehéz elfogadható válaszoló arányt elérni Nincs mód a téma mélyére hatolni Nehéz biztosítani, hogy a válaszoló komolyan veszi a feladatát A jó kérdőív kidolgozása sok munkát és a részletek gondos kidolgozását követeli meg A kvantitatív adatok és a statisztikai elemzés hamisan magasra értékelheti az eredményeket

15 Naplók A résztvevőknek az a feladatuk, hogy rendszeresen rögzítsenek bizonyos dolgokat magukról (tipikus, hogy naponta, de lehet hetente is) A résztvevőknek az a feladatuk, hogy rendszeresen rögzítsenek bizonyos dolgokat magukról (tipikus, hogy naponta, de lehet hetente is) Olcsó, de megbízhatatlan (nem tudjuk ellenőrizni a rendszerességet és a komolyságot) Olcsó, de megbízhatatlan (nem tudjuk ellenőrizni a rendszerességet és a komolyságot) Kiegészítő módszernek jó lehet, fő módszer gyanánt nagyon kockázatos Kiegészítő módszernek jó lehet, fő módszer gyanánt nagyon kockázatos Nagy a csábítás, hogy a résztvevők kedvező színben tüntessék föl magukat Nagy a csábítás, hogy a résztvevők kedvező színben tüntessék föl magukat

16 Irodalom Alaszewski, A. (2006) Using diaries for social research. London & Thousand Oaks, CA: Sage Alaszewski, A. (2006) Using diaries for social research. London & Thousand Oaks, CA: Sage Frazer, L. & Lawley, M. (2001) Questionnaire design and administration: A practical guide. Brisbane: Wiley Frazer, L. & Lawley, M. (2001) Questionnaire design and administration: A practical guide. Brisbane: Wiley Oppenheim, A.N. (2000) Questionnaire design. 3rd edition. London: Continuum Oppenheim, A.N. (2000) Questionnaire design. 3rd edition. London: Continuum

17 Tesztek és skálák A tesztek a kérdőívek rokonai, de mindenképpen jár velük valamilyen szabványos feldolgozási eszközrendszer A tesztek a kérdőívek rokonai, de mindenképpen jár velük valamilyen szabványos feldolgozási eszközrendszer Vannak skálázható, és csupán szövegesen értelmezhető tesztek Vannak skálázható, és csupán szövegesen értelmezhető tesztek Vannak bárki által alkalmazható, és vannak szakmai képesítéshez kötött tesztek Vannak bárki által alkalmazható, és vannak szakmai képesítéshez kötött tesztek Vannak projektív tesztek (pl. Rorschach, TAT), ezek feldolgozása nagy szakértelmet igényel, kézikönyvek használatát teszi szükségessé Vannak projektív tesztek (pl. Rorschach, TAT), ezek feldolgozása nagy szakértelmet igényel, kézikönyvek használatát teszi szükségessé

18 Tesztek és skálák Tesztet készíteni nagy szakértelmet, sok időt és fáradságot igénylő, költséges dolog Tesztet készíteni nagy szakértelmet, sok időt és fáradságot igénylő, költséges dolog A „polcról” vásárolt tesztek gyakran nem egészen arra készültek, amire használni szeretnénk A „polcról” vásárolt tesztek gyakran nem egészen arra készültek, amire használni szeretnénk Ne módosítsuk, mert elvész a megbízhatósága és/vagy validitása Ne módosítsuk, mert elvész a megbízhatósága és/vagy validitása Vagy adjuk fel a teszt alkalmazását, vagy a kérdésünkkel alkalmazkodjunk hozzá Vagy adjuk fel a teszt alkalmazását, vagy a kérdésünkkel alkalmazkodjunk hozzá

19 A tesztek előnyei és hátrányai Előnyök Előnyök Sok minden válik velük mérhetővé, számszerűsíthetővé Sok minden válik velük mérhetővé, számszerűsíthetővé Többnyire könnyű felvenni őket, és az embereket skála mentén összehasonlítani Többnyire könnyű felvenni őket, és az embereket skála mentén összehasonlítani Sok szakszerű teszt vásárolható „polcról” Sok szakszerű teszt vásárolható „polcról” Hátrányok Hátrányok Új tesztet alkotni a kutatáshoz rendkívül költséges A létező tesztek gyakran nem jól alkalmazhatók a konkrét kutatásban Sok teszt drága, és csak szakember dolgozhat vele Gyakori, hogy az emberek irtóznak a tesztektől Sok teszt vet föl komoly etikai kételyeket (pl. IQ)

20 Irodalom Kline, P. (1999) Handbook of psychological testing. 2nd edition. London: Routledge Kline, P. (1999) Handbook of psychological testing. 2nd edition. London: Routledge Loewenthal, K. (2001) An introduction to psychological tests and scales. 2nd edition. London: Psychology Press Loewenthal, K. (2001) An introduction to psychological tests and scales. 2nd edition. London: Psychology Press Urbina, S. (2004) Essentials of psychological testing. Chichester: Wiley Urbina, S. (2004) Essentials of psychological testing. Chichester: Wiley

21 Megfigyelés -- strukturált Előre elkészítünk egy megfigyelési keretrendszert Előre elkészítünk egy megfigyelési keretrendszert A megfigyelőnek a rendszer által fölkínált kategóriákba kell besorolnia a megfigyelt viselkedést A megfigyelőnek a rendszer által fölkínált kategóriákba kell besorolnia a megfigyelt viselkedést A megfigyelőket előre jól fel kell készíteni a kategorizálásra, hogy lépést tudjanak tartani az eseményekkel A megfigyelőket előre jól fel kell készíteni a kategorizálásra, hogy lépést tudjanak tartani az eseményekkel A teszthez hasonlóan nehézség, hogy a mi kutatási tervünkhöz jól illeszkedő, de már kipróbált keretrendszert találjunk, miközben egy ilyen kidolgozása általában meghaladja egy kutatás lehetőségeit A teszthez hasonlóan nehézség, hogy a mi kutatási tervünkhöz jól illeszkedő, de már kipróbált keretrendszert találjunk, miközben egy ilyen kidolgozása általában meghaladja egy kutatás lehetőségeit

22 Bales: Az interakció folyamatelemzése A. Pozitív (és vegyes) akciók 1. Barátságosnak mutatkozik 2. Dramatizál 3. Egyetért B. Válaszkísérletek 4. Javasol 5. Véleményt mond 6. Információt nyújt C. Kérdések 7. Információt kér 8. Véleményt kér 9. Javaslatot kér D. Negatív (és vegyes) akciók 10. Nem ért egyet 11. Feszültséget mutat 12. Barátságtalannak mutatkozik

23 A strukturált megfigyelés előnyei és hátrányai Előnyök Előnyök Nagyon sokféle szituációban alkalmazható Nagyon sokféle szituációban alkalmazható Azt rögzíti, amit tényleg tesznek, s nem azt, amit mondanak, hogy tesznek Azt rögzíti, amit tényleg tesznek, s nem azt, amit mondanak, hogy tesznek Sok változatából válogathatunk Sok változatából válogathatunk Megbízható és érvényes kvantitatív adatokhoz juthatunk Megbízható és érvényes kvantitatív adatokhoz juthatunk Könnyen és gyorsan elemezhető kvantitatív adatokat nyújt Könnyen és gyorsan elemezhető kvantitatív adatokat nyújt A világosan meghatározott kategóriák csökkentik a szubjektivitás veszélyét A világosan meghatározott kategóriák csökkentik a szubjektivitás veszélyét Hátrányok Hátrányok Saját rendszert alkotni rendkívül költséges A meglévő rendszerek gyakran nem illeszkednek a kutatási célunkhoz A megfelelő rendszer begyakorlása is időt és erőfeszítést igényel Bizonyítani kell, hogy valóban megbízható a kódolásunk A megfigyelő befolyásolhatja az eseményeket Túlságosan leegyszerűsíti az összetett társas helyzetet, és megfosztja kontextusától

24 Megfigyelés -- résztvevő Előnyök Előnyök Sokféle helyzet vizsgálható Sokféle helyzet vizsgálható Nem kell felszerelés vagy előkészület Nem kell felszerelés vagy előkészület Sokféle résztvevő szerepet vehetünk föl Sokféle résztvevő szerepet vehetünk föl Gazdag kvalitatív adatokhoz juthatunk Gazdag kvalitatív adatokhoz juthatunk Hosszan tartó részvétel csökkenti a kutató torzító hatását Hosszan tartó részvétel csökkenti a kutató torzító hatását Hátrányok Hátrányok Időigényes és igénybe veszi az érzelmeinket Gond a megfigyelések rögzítése A „bennszülötté” válás veszélye fenyeget Veszélyeket rejthet a kutatóra nézve Az adatok tömege megnehezítheti a feldolgozást

25 Irodalom De Walt, K.M. & De Walt, B.R. (2001) Participant observation: A guide for fieldworkers. Lanham, MD: Altamira De Walt, K.M. & De Walt, B.R. (2001) Participant observation: A guide for fieldworkers. Lanham, MD: Altamira Martin, P. & Bateson, P. (1993) Measuring behaviour: An introductory guide. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press Martin, P. & Bateson, P. (1993) Measuring behaviour: An introductory guide. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press Simpson, M. & Tuson, J. (2003) Using observation in small-scale research: A beginner’s guide. 2nd edition. Glasgow: The SCRE Centre Simpson, M. & Tuson, J. (2003) Using observation in small-scale research: A beginner’s guide. 2nd edition. Glasgow: The SCRE Centre

26 Dokumentumelemzés Előnyök Előnyök Többnyire nem nehéz releváns dokumentumokhoz jutni Többnyire nem nehéz releváns dokumentumokhoz jutni Olcsón tehetünk szert nagy mennyiségű adatra Olcsón tehetünk szert nagy mennyiségű adatra Kvalitatív és kvantitatív elemzések széles köre alkalmazható az adatokra Kvalitatív és kvantitatív elemzések széles köre alkalmazható az adatokra Többnyire tartós formában vannak, így később újraelemezhetők Többnyire tartós formában vannak, így később újraelemezhetők Szinte bármilyen projekthez alkalmazható kiegészítőként Szinte bármilyen projekthez alkalmazható kiegészítőként Hátrányok Hátrányok Más célból készültek, s ezt be kell kalkulálni a felhasználáskor Gyakran nehéz megítélni a szavahihetőségét Legalább két fokozattal eltávolodik a valóságtól: első lépésben a szerző értelmezi a valóságot, második lépésben a kutató értelmezi az értelmezett valóságot

27 Nem beavatkozó módszerek A dokumentumok is ilyenek A dokumentumok is ilyenek A nyilvános helyeken hagyott injekciós tűk begyűjtése hely megjelölésével A nyilvános helyeken hagyott injekciós tűk begyűjtése hely megjelölésével Web audit Web audit Elveszett levél Elveszett levél Közkönyvtárban a könyvek és magazinok használatának vizsgálata Közkönyvtárban a könyvek és magazinok használatának vizsgálata

28 Irodalom Hodson, R. (1999) Analyzing documentary accounts. London & Thousand Oaks, CA: Sage Hodson, R. (1999) Analyzing documentary accounts. London & Thousand Oaks, CA: Sage Lee, R.M. (2000) Unobtrusive measures in social research. Maidenhead, Berks: Open University Press Lee, R.M. (2000) Unobtrusive measures in social research. Maidenhead, Berks: Open University Press Webb, E.J., Campbell, D.T., & Swartz, R.D. (2000) Unobtrusive measures. London & Thousand Oaks, CA: Sage Webb, E.J., Campbell, D.T., & Swartz, R.D. (2000) Unobtrusive measures. London & Thousand Oaks, CA: Sage Silverman, D. (2004) Doing qualitative research: A practical handbook. 2nd edition. London & Thousand Oaks, CA: Sage Silverman, D. (2004) Doing qualitative research: A practical handbook. 2nd edition. London & Thousand Oaks, CA: Sage

29 A különböző megközelítésekben alkalmazott adatgyűjtési módszerek A projekt stílusa vagy megközelítése Valószínű fő adatgyűjtési módszerek Lehetséges másodlagos módszerek Akciókutatás Interjúk, résztvevő megfigyelés Dokumentumelemzés Esettanulmány Többféle (gyakran interjú, megfigyelés és dokumentumelemzés) Értékelő kutatás Bármi (az értékelés céljától függ) Dokumentumelemzés Kísérletezés Speciálisan megtervezett eszköz(gyakran strukturált megfigyelés, kérdőív vagy teszt) Informális interjúk Kvalitatív (néprajzi) Résztvevő megfigyelés Dokumentumelemzés, interjú Grounded theory Interjú, résztvevő megfigyelés Dokumentumelemzés Felmérés Strukturált kérdőív vagy interjú, esetleg strukturált megfigyelés Informális interjúk


Letölteni ppt "Hogyan építsünk föl egy kutatási tervet? Az adatgyűjtési módszer megválasztása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések