Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EXIMBANK MFB CSOPORT. EXIMBANK MFB CSOPORT Eximbank az exportáló vállalkozások szolgálatában Dr. Némedi-Varga Szilvia, tanácsos Aktív Műveletek Igazgatósága.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EXIMBANK MFB CSOPORT. EXIMBANK MFB CSOPORT Eximbank az exportáló vállalkozások szolgálatában Dr. Némedi-Varga Szilvia, tanácsos Aktív Műveletek Igazgatósága."— Előadás másolata:

1 EXIMBANK MFB CSOPORT

2 EXIMBANK MFB CSOPORT Eximbank az exportáló vállalkozások szolgálatában Dr. Némedi-Varga Szilvia, tanácsos Aktív Műveletek Igazgatósága 2006. november 23. Pécs

3 EXIMBANK MFB CSOPORT Főbb témák Eximbank bemutatása Finanszírozás általános feltételei Termékeink

4 EXIMBANK MFB CSOPORT Az Eximbank bemutatása Alapítás: 1994 Tulajdonosok –75% - 1 Magyar Fejlesztési Bank Rt. –25% + 1 ÁPV Rt. Küldetés a hazai exportáló vállalkozások külpiaci versenyképességének fokozása Küldetés megvalósítását előmozdító tényezők –költségvetési források és az állami kezességvállalási háttér –költségvetési háttérből eredő kedvezmények, támogatások –speciális szabályozási környezet –széleskörű külföldi bankkapcsolatok Nincs számlanyitási kötelezettség +

5 EXIMBANK MFB CSOPORT A finanszírozás általános feltételei Kik az Eximbank partnerei? Hazai vállalkozások –legalább 1 éve működő társaság, KKV konstrukció esetén 2 év Külföldi vállalkozások Hazai és külföldi kereskedelmi bankok Milyen országokba irányuló export finanszírozásában tudunk részt venni? EU tagállamok EU-n kívüli országok, különös tekintettel: »Közösségen kívüli európai országok »FÁK-tagországok »Fejlődő országok

6 EXIMBANK MFB CSOPORT A finanszírozás általános feltételei Mely területek finanszírozását részesítjük előnyben? Tevékenységünk ágazat semleges Reexport, fegyverexport, ill. közmorálba és környezetvédelmi előírásba ütköző tevékenység nem finanszírozható Milyen egyéb feltételek vannak? érvényes külkereskedelmi szerződés, vagy keretszerződés, illetve tendergarancia esetén tenderkiírás Magyar Származási Bizonyítvány (magyar hányad 50%) lejárt köztartozás nem állhat fenn fedezet: zálogjog vevőkövetelésen + egyéb Eximbank által elfogadott biztosítékok

7 EXIMBANK MFB CSOPORT Termékeink Garanciák Hazai exportőrök részére nyújtott hitelek Külföldi importőröknek / bankjaiknak nyújtott hitelek Refinanszírozás Forfetírozás Kockázatátvállalási termékek

8 EXIMBANK MFB CSOPORT Garanciák Típusai: –Hitelfedezeti garancia biztosíték megosztás mellett, két éven túli CIRR kamatozású hitelhez –Tendergarancia –Jólteljesítési- / Szavatossági garancia –Előlegvisszafizetési garancia projektek megvalósulása érdekében Kereskedelmi banki limitek tehermentesítése és bővítése Kereskedelmi bankok finanszírozási hajlandóságának javítása a kockázatok megosztásának révén Garanciák Kockázatátvállalási termékek Hazai exp. részére nyújtott hitelek Külföldi imp. részére nyújtott hitelek követelésvásárlás Refinanszírozás

9 EXIMBANK MFB CSOPORT Új termékünk - KKV garancia Kis- és középvállalkozások exportügyleteihez kapcsolódó kedvező feltételű export garanciák kibocsátása Hitelfedezeti garanciák is befogadhatók, amennyiben: A garancia összege nem haladja meg a hitel összeg 70%-át, és a garantált hitel összege nem haladhatja meg az exportszerződés 85%-át 2 éven túli CIRR kamatozású hitel Maximum 2%-os garanciadíj Gyorsított elbírálás és ügyintézés Befogadás 5 milliárd forint keretösszeg erejéig Biztosíték megosztás a kereskedelmi bankkal Kockázatátvállalási termékek Hazai exp. részére nyújtott hitelek Külföldi imp. részére nyújtott hitelek követelésvásárlás Refinanszírozás Garanciák

10 EXIMBANK MFB CSOPORT Export előfinanszírozó hitel Célja: nagyobb volumenű, egyedi exportügylet termelési szakaszához szükséges forgóeszközök finanszírozása Hitel összege: min. 20 MFt max. finanszírozott megrendelések 85%-a Hitel futamideje: exportszerződés érvényességéhez igazodik Kamat: 3 havi BUBOR/LIBOR + kamatfelár Garanciák Kockázatátvállalási termékek Külföldi imp. részére nyújtott hitelek követelésvásárlás refinanszírozás Hazai exp. részére nyújtott hitelek

11 EXIMBANK MFB CSOPORT Közepes és nagyvállalkozások részére nyújtható kedvezményes kamatozású export-előfin. hitel Minimum 1,5 Mrd Ft árbevétellel rendelkező vállalkozások számára nyújtott export előfinanszírozó hitel Forgóeszköz finanszírozás az exportügylet termelési szakaszához az árbevétel befolyásáig. Hitel összeg –exportszerződés max. 85%-a –tartós szállító-vevő kapcsolat esetén a gyártási ciklus forgóeszköz finanszírozási igényének max. 75%-a Kamat: háromhavi BUBOR/LIBOR + max. 1% Garanciák Kockázatátvállalási termékek Külföldi imp. részére nyújtott hitelek követelésvásárlás refinanszírozás Hazai exp. részére nyújtott hitelek

12 EXIMBANK MFB CSOPORT Két éven túli, fix kamatozású hitel Elsősorban számlavezető Bankon keresztül nyújtja az Eximbank a hitelt Nagy összegű hitel igény esetén akár a számlavezető bankkal közösen Jól alkalmazható viszonylag hosszú finanszírozást kívánó berendezések, létesítmények exportjához, tartós, folyamatos export finanszírozásához. A hitel teljes futamidejére rögzített kamatláb, mely a hitelszerződés megkötésekor kerül rögzítésre Kamat: CIRR (OECD referencia kamatlába) Hitel futamideje terméktől és célországtól függően: 2-8,5 év Tőketörlesztés 6 havonta, egyenlő részletekben Garanciák Kockázatátvállalási termékek Külföldi imp. részére nyújtott hitelek követelésvásárlás refinanszírozás Hazai exp. részére nyújtott hitelek

13 EXIMBANK MFB CSOPORT Középlejáratú beruházási hitel Exportnövekedést eredményező kapacitásbővítő vagy korszerűsítő beruházás és az ehhez kapcsolódó tartós forgóeszközigény finanszírozása Finanszírozható: elsősorban gépbeszerzés Saját erő: beruházási költség min. 30%-a Hitel futamideje: max. 5 év Türelmi idő: kivitelezés időtartama (max. 1,5 év) + max. 6 hónap Garanciák Kockázatátvállalási termékek Külföldi imp. részére nyújtott hitelek követelésvásárlás refinanszírozás Hazai exp. részére nyújtott hitelek

14 EXIMBANK MFB CSOPORT Vevőhitelek és követelésvásárlás alkalmazási esetek: vevőhitel - nagyobb volumenű export, magyar fővállalkozásban külföldön megvalósuló projektek követelésvásárlás - kisebb volumenű áruszállítások cél: finanszírozás nyújtása az export megvalósulását követő időszakra finanszírozás módja: vevőhitel - vevő részére nyújtott hitel követelés vásárlás - vevő halasztott fizetéséből eredő exportőri követelés megvásárlása Garanciák Kockázatátvállalási termékek Hazai exp. részére nyújtott hitelek Refinanszírozás Külföldi imp. Részére nyújtott hitelek követelésvásárlás

15 EXIMBANK MFB CSOPORT Vevőhitelek és követelésvásárlás fizetési mód vevőhitel - azonnali fizetés követelésvásárlás - halasztott fizetés (egyösszegben vagy részletekben) szerződő fél vevőhitel - külföldi vevő/bankja + exportőri különmegállapodás követelésvásárlás - magyar exportőr + követelés engedményezésének vevő általi tudomásulvétele biztosítékok bankári biztosíték, szuverén garancia, önkormányzati garancia, szükség esetén Mehib biztosítás projektfinanszírozás speciális! Garanciák Kockázatátvállalási termékek Hazai exp. részére nyújtott hitelek Refinanszírozás Külföldi imp. Részére nyújtott hitelek követelésvásárlás

16 EXIMBANK MFB CSOPORT Vevőhitelek és követelésvásárlás finanszírozás költsége: vevőhitel - CIRR (fix), LIBOR+marge (változó), jutalékok, MEHIB díj követelés vásárlás - CIRR/LIBOR alapú diszkontkamatláb, kezelési díj ki viseli a költségeket: vevőhitel - vevő, nem része a kereskedelmi szerződésnek követelésvásárlás - exportőr, a kereskedelmi szerződés vételára tartalmazza a két termék előnyei és specialitásai Garanciák Kockázatátvállalási termékek Hazai exp. részére nyújtott hitelek Refinanszírozás Külföldi imp. Részére nyújtott hitelek követelésvásárlás

17 EXIMBANK MFB CSOPORT Refinanszírozás kereskedelmi bankok részére nyújtott kedvezményes hitel felhasználható előfinanszírozáshoz, vevőhitel nyújtáshoz hitelkeret megállapodás kereskedelmi bankokkal: kedvezményes kamat: minimum CIRR- margin (1-2%), fix a futamidő alatt –futamidő: minimum 2 év +1 nap –törlesztés: 6 havonta, egyenlő részletekben Garanciák Kockázatátvállalási termékek Hazai exp. részére nyújtott hitelek Külföldi imp. részére nyújtott hitelek Refinanszírozás követelésvásárlás

18 EXIMBANK MFB CSOPORT Refinanszírozás, II. kötött felhasználás, rögzített kondíciók a továbbkölcsönzésnél exportmegvalósulás dokumentálása, ellenőrzése lehetőség egyedi refinanszírozási megállapodás létrehozására Garanciák Kockázatátvállalási termékek Hazai exp. részére nyújtott hitelek Külföldi imp. részére nyújtott hitelek követelésvásárlás Refinanszírozás

19 EXIMBANK MFB CSOPORT Kockázatátvállalási termékek Akkreditív konfirmáció / Garancia felülgarantálás Jellemzők: –banki fizetési ígéret felülgarantálása –a fizetési kockázat teljes vagy részleges átvállalása –biztonságos szállítás –felülgarantált banki instrumentum ellenében kedvező finanszírozás –gyors lebonyolítás, minimális okmányigény Garanciák Kockázatátvállalási termékek Hazai exp. részére nyújtott hitelek Külföldi imp. részére nyújtott hitelek követelésvásárlás refinannszírozá s

20 EXIMBANK MFB CSOPORT Együttműködés a gyakorlatban EXPORTŐR KERESKEDELMI BANK EXIMBANK Két éven túli fix kamatozású refinanszírozott forrás Két éven túli CIRR kamatozású hitel Biztosítékok Hitelfedezeti bank gar. Kockázatmegosztás a nagyobb export teljesítmény elérése érdekében Exportőr kereskedelmi banki limitjének bővülése Kereskedelmi bank kockázatvállalási hajlandóságának növekedése

21 EXIMBANK MFB CSOPORT Köszönjük a figyelmet! Magyar Export-Import Bank Zrt. 1065 Budapest Nagymező u. 46-48. www.eximbank.hu További kérdés esetén: Aktív Műveletek Igazgatósága Tel.: 374-9100 Fax: 374-9120


Letölteni ppt "EXIMBANK MFB CSOPORT. EXIMBANK MFB CSOPORT Eximbank az exportáló vállalkozások szolgálatában Dr. Némedi-Varga Szilvia, tanácsos Aktív Műveletek Igazgatósága."

Hasonló előadás


Google Hirdetések