Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sine praeteritis futura nulla — Múlt nélkül nincs jövő Az ország felszabadítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sine praeteritis futura nulla — Múlt nélkül nincs jövő Az ország felszabadítása."— Előadás másolata:

1 Sine praeteritis futura nulla — Múlt nélkül nincs jövő Az ország felszabadítása

2  A Debrecen erőfeszítései hiábavaló ha  nincs egység a vezetőrétegben és a hadseregben  liberális, birtokos nemesség támogatása  forradalom vívmányainak letéteményese  hadsereg tisztikara, monarchia hű  republikánus, „békepárti” irányzatoktól távol kell tartani  A győzelem érdekében az egység és a hűség a legfontosabb Kompromisszumokkal a győzelemért

3  Bem sikerei, Debrecen erőfeszítései  meghozták gyümölcseiket  1849 febr. - Tisza mögött számottevő fegyveres erő gyülekezett  Görgey, Klapka, Damjanich erői (50 000 fő)  Kossuth  bízott benne  tapasztalt fővezért keresett  Dembinski Henriket nevezte ki fővezérré (1830-31-es lengyel szabharc. főparancsnokát)  Dembinski feb. végén indít koncentrált támadást  A kápolnai vereség következménye

4  A seregek  összehangolva, együttműködés akadozott  kápolnai csata (febr. 26-27) döntetlen  Magyarok ismét visszahúzódott a Tisza mögé  Windisch-Grätz jelentése  „A lázadó csordákat…”  Az udvar lépése  ‘49 03.. 4-én Olmützi oktrojált alkotmányt kiadása  megszüntette Mo. függetlenségét  az udvar jócskán túlértékelte a győzelmet Hadműveletek Kápolna előtt

5 kápolnai csata Than Mór: A kápolnai csata elől Mednyánszky Cézár tábori pap

6  A tisztikar jó része fellázadt Dembinski ellen  Görgeyt főpk Dembinski Henrik

7 „A lázadó csordákat, amelyeket Kápolnánál iszonyú mennyiségben találtam fel, szétvertem, és nagyrészt megsemmisítettem … egyedül a csapatok kitűnő szelleme és vitézsége, a tábornokok célirányos vezetése, kitűnő tüzérségünk hatékony tüzelése tudott mindenütt úrrá lenni a jelentős túlerő felett … Remélem néhány nap alatt hatalmamba kerítem Debrecent, a pártütés fészkét.” Windischgrätz jelentése Kápolna után

8  1849 márc. vége  50 ezer fős sereg összevonása  támadás  Cél: a császári főerők bekerítése és   A támadás terveit Klapka készítette  ápr. 2. Hatvan, 4. Tápióbicske,  6. Isaszeg  Windischgrätz útilaput kap  10. Vác, 19. Nagysalló  23. a huszárok bevonulnak Pestre  A hadjárat megkoronázása  az ostromlott Komárom felmentése, 26-án átkelnek a Dunán, de a bekerítő hadművelet nem sikerült folytatni  négy hét alatt a Tiszától Pozsonyig kergette az ellenséget A tavaszi hadjárat

9

10  A győzelmek hatására általános népfölkelés bontakozott ki  Gerillák szabadították föl a bányavárosokat és a Szepességet  Somogy, Zala népfelkelő parasztjai kiűzték az ellenséget  A fő cél  a cs. csapatok bekerítése és megsemmisítése  sikerült  Windischgrätz utóda, Welden osztrák földre húzódott  Komárom alól nem Welden üldözésesére mentek a magyar csapatok  Buda felszabadításárát tűzték ki célul.  A várvédő Hentzi tábornok  Pest lövetését rendeli el (film)  máj. 21 a honvédek ostrommal elfoglalták a várat.  Az ország felszabadult, elhárította az ellenforr. második rohamát

11  Délvidéki sikerek  Bácskát Perczel Szenttamás bevétel 04.03, Uzdin 05.07.  Temesközt Bemmel együtt tisztította meg Fehértemplom 05.10., Orsova 05. 15. az ellenség kitakarodik

12

13 Jakobey Károly Budavár bevétele Than Mór Budavár bevétele

14  Az Olmützi „oktrojált alkotmány”-ra   válasz  katonai politikai A tavaszi hadjárat ápr. 14. Habsburg-ház detronizációja 19. kimondták Mo. függetlenségét  Mi volt a cél?  Kossuth „a gyáva árulás hídját” kívánta felégetni  Külföldi elismerés és támogatás  A helyzet felemás A magyar hadsereg még mindig V. Ferdinánd hadserege volt (Ferenc Józsefet  ismerték el,  tartották törvényes uralkodónak)  Pl. Palmerston: „Ez Ausztria belügye, nem avatkozunk be.” A Habsburg-ház trónfosztása

15 Kossuth Lajos emlékérme Függetlenségi Nyilatkozat  Függetlenségi Nyilatkozat  Király nélküli királyság  kormányzó-elnöki tisztség létrehozása  (Ismert a magyar tört.-ből: Hunyadi János, 1446-53)

16 Az új kormány bemutatkozása  1849. 05. 01. az új kormány hivatalba lépése, az OHB „ideje lejárt”  háborús körülmények között jött létre  Tavaszi hadjárat feleslegessé tette  A közvélemény viszont megosztott „Békepárt” - visszavonás  tisztikar véleménye  Kossuth – kormányzó-elnök  Hatalma csökkent, miniszteri ellenjegyzés  Kossuth utolsó rendelete  Vitatott úrbéres földek földesúr igazol „Eljött az idő, s kimondhatjuk bát- ran, hogy Magyarország szabad.” Szemere Bertalan

17 Az orosz beavatkozás  Bécs döntést akar – bármi áron   Szent Szövetségre hivatkozva  05.01. Ausztria a cár segítségét kéri  09. a cár kiáltványa  tudatja a világgal, hogy segít Ferenc Józsefnek  szabadságharc elszigetelődött, túlerővel került szembe  A cár céljai  Lengyel kérdés, Ausztria gyámság  Orosz beavatkozás – Anglia, Francio. tartózkodik   Kontinentális egyensúly fenntartása  Saját problémáikkal foglakoztak

18 I. Miklós


Letölteni ppt "Sine praeteritis futura nulla — Múlt nélkül nincs jövő Az ország felszabadítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések