Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Civil szervezetek tevékenysége az Európai biztonságért” című projekt – civil térkép témacsoport – II. ütem főbb feladatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Civil szervezetek tevékenysége az Európai biztonságért” című projekt – civil térkép témacsoport – II. ütem főbb feladatai."— Előadás másolata:

1 „Civil szervezetek tevékenysége az Európai biztonságért” című projekt – civil térkép témacsoport – II. ütem főbb feladatai

2 Főbb feladatok, rendezvények I.) Indító értekezlet. Határidő: 2010. 01. 06. 14.00 II.) A civil szervezetek részéről készített Tájékoztató okmányok tartalmának 2015-ig történő kiegészítése illetve Javaslatok megfogalmazása, a EU-s magyar elnökség időszakában megoldandó - az európai biztonság megerősítését szolgáló - főbb civil feladatokra. Határidő: 2010. 02. 15-ig III.)A civil térkép részét képező „ A hazai civil szervezetek tevékenysége az Európai biztonságért” című kiadvány és a „Munkaterv az EU-s magyar elnökség ideje alatt megoldandó –az európai biztonságot erősítő - közös feladatokra”. összeállítása és véglegesítése Műhelyvita keretében. Határidő: 2010. 03. 31.

3 Főbb feladatok, rendezvények IV.) A kiadvány és annak CD-s változatának szerkesztése és sokszorosítása. Határidő: 2010. 04. 15. V.) A kiadvány rövidített változatának elkészítése, fordítása és terjesztése. Határidő: 2010. 04. 30. VI.) A II. ütem feladatteljesítés eredményeinek áttekintése záró értekezleten. Határidő: 2010. 04. 28-30 között 1nap. VII.) Zárójelentés elkészítése és megküldése. Határidő: 2010. 05. 30.

4 II. A civil szervezetek részéről készített Tájékoztató okmányok tartalmának 2015-ig történő kiegészítése illetve Javaslatok megfogalmazása, a EU-s magyar elnökség időszakában megoldandó - az európai biztonság megerősítését szolgáló – főbb civil feladatokra. (2010.02.15.)

5 II. A. ) Fontosabb EU-s Dokumentumok 1.) Az EU Bizottság jelentése az EU Biztonsági Stratégiáról. (2008.12.11. Brüsszel) Az Európai Tanács 2008 decemberében kijelentette, hogy a 2003-ban elfogadott Európai biztonsági stratégia átfogó jellegű megállapításai a ma is teljes mértékben érvényesek. Az EU védelem- és biztonságpolitikája. –sok kedvező tapasztalatot adott, képessége - megerősödött. Az EU tagállamaiban az elkövetkező időben is alapvető feladat: –a tömegpusztító fegyverek elterjedésének akadályozása, –a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harc, - –az éghajlatváltozás, a környezetváltozás megfelelő súlyú figyelembe vételével, a korai előrejelző képesség javításával. –a civil szervezetek aktív tevékenységére továbbiakban is szükséges –fokozott együttműködést kell szervezni és fenntartani a szomszédokkal migráció témákban, keleti szomszédságnál energia ügyben, –az EU biztonságért tett intézkedéseinek fenntartása és fejlesztése.

6 2.) Az EU Bizottság közleménye „ A szabadság, a biztonság és jog érvényesülésén alapuló térség a polgárok szolgálatában „ címmel. ( 2009.06.10. Brüsszel.) Az EU közleménye szerint, a résztvevő országok jelentős haladást értek el az elmúlt 10 évben:. Új többéves program kialakítása szükséges, ami – elemzi és - meghatározza : (ebben a munkában fontos szerepe van az állami szervezeteken túl a civil szervezeteknek is) a.) Kihívásokat:. Pl. Becslések szerint kb. 8 millió illegális bevándorló él az EU-ban. II. A. ) Fontosabb EU-s Dokumentumok

7 b.) Prioritásokat - el kell érni illetve biztosítani kell, hogy megvalósuljon - –Az emberi személy és méltósága védelme. (mozgás szabadság, megkülönböztetés elleni harc, magánélet az EU-ban és azon kívül is). –A polgárok életének megkönnyítése. –A bizalom és az EU-s nemzetközi jelenlét (katonai,rendőri) erősítése, az eredmények propagálása. –Az EU-nak a jogokkal összhangban a belső biztonsági stratégia kialakítása. –Nemzeti, nemzetkőzi hatáskörök szétválasztása Nemzetkőzi együttműködéssel megvalósítandó célkitűzések. –emberkereskedelem elleni küzdelem, (embercsempészet) –gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni fellépés, –számítástechnikai és gazdasági bűnözés akadályozása, –az EU 2012-ig kidolgozott kábítószer stratégiai feladatainak teljesítése II. A. ) Fontosabb EU-s Dokumentumok

8 3.) A kormány Európa-politikai Stratégiájának irányai és feladatai Magyarország tagállami érdekeinél négy prioritása fogalmazható meg, 1.Egység és együttműködés 2.Modernizáció és versenyképesség. 3.Konszolidáció és nyitottság. 4.Biztonság. megteremtése és fenntartása. Magyarország célja, a biztonság érdekében, hogy : –létrejöjjön a belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló EU-s térség. –hazánk érdekelt a közös kül- és biztonságpolitika területén a tagállamok közötti együttműködésben, –Balkán térségben az európai integrációs folyamatának támogatása. A fenti sarokpontok 2013-2014-ig, Magyarország európai uniós politikájának alapját képezik. II. A. ) Fontosabb EU-s Dokumentumok

9 Az Európai Unió biztonságának fenntartása érdekén Magyarország felkészült: ( állami és civil szintű együttműködéssel) a globális kihívások szakszerű bemutatására és ellenük való fellépésre, részt vesz a transz-atlanti közösség egésze biztonságának megvalósításában is, amelyet a NATO garantál, Magyarország számára elsősorban a keletről és délkeletről érkező kockázatok jelentenek veszélyt (, terrorista utánpótlási vonalak felszámolása, csempészet, szervezett bűnözés, közegészségügyi-járványügyi kockázatok gazdasági bűnözés megakadályozása stb.),ezért érdekünk ezeket kellő mértékben megjeleníteni közös uniós stratégiákban is. 3.) A kormány Európa-politikai Stratégiájának irányai és feladatai (folytatás)

10 1.A biztonságpolitika területén: a.) Erősítik a Hadtudományi kutatások terén a kedvező eredményeinek hatékonyabban kommunikálását. b.) Javasolta a HM védelempolitikai Főov. Hogy a civil szervezetek törekedjenek: –nemzetközi és hazai területen szolgáló katonai és rendőri erők céljainak, eredmények és –a szervezett fejlesztések céljainak és irányainak szélesebb körben törtnő bemutatására. c.) Magyar Tartalékos Katonákat Szövetség felkészült, hogy eredményesen vezesse a közép-európai tartalékos tisztek szövetsége 2010-12 évi elnökségi munkáit. d.) A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja is a havonta tartandó biztonságpolitikai klubnapok szervezése mellett folytatja „ Civil szervezetek tevékenysége az európai biztonságért „ című projekt munkáit. II. B.) Az állami és a civil szervezetek részéről kidolgozott középtávú tervekből a témához kapcsolható főbb feladatok részeinek átemelése

11 2. Magán köz- és magánbiztonság területén: a.) A Rendészeti feladatokhoz kapcsolódó civil szervezetek ugyancsak jelezték, hogy készek tervezni és megoldani: Rendészeti Stratégia fő feladatainak kidolgozása terén a rendészeti feladatok 2014-év végéig szóló prioritásainak, a fő feladatokhoz kapcsolódó a részfeladatok elméleti előkésztését és megoldását, a határokon átnyúló bűnözést akadályozó elméleti munkákat. A terrorizmus ellenes küzdelembe aktívabb belépésüket, a kutatási és fejlesztési tevékenységek hazai és nemzetközi szintű elvégzésével. II. B.) Az állami és a civil szervezetek részéről kidolgozott középtávú tervekből a témához kapcsolható főbb feladatok részeinek átemelése

12 b.) a Polgári Védelmi Szövetség szintén jelezte: A polgári- és katasztrófa védelmi feladatokra való – iskolai és azon túli - eredményes felkészítés színvonalának fenntartásával a Szövetség tagjai továbbiakban is hozzájárulnak az egyének és a társadalom biztonságához. Szövetség ezután is tervezi, szervezi és végzik 2001 óta az önkéntes lakosságfelkészítők és polgármester segítők valamint a települési önkormányzatok katasztrófavédelmi éves, levelező rendszerű felkészítését, II. B.) Az állami és a civil szervezetek részéről kidolgozott középtávú tervekből a témához kapcsolható főbb feladatok részeinek átemelése

13 c.) Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége : Továbbra is elméleti és gyakorlati munkájával betölti a híd szerepét az állam, illetve hon- és rendvédelemhez tartozó generációk között, erősítve tagjai érdekképviseletét. Részt vállalnak a HM és IRM távlati és közelebbi feladatainak megalkotásában, kimunkálásában; a nemzet és a honvédelem biztonsága érdekében, erősíti a tagjai közötti szervezeti és bajtársi összetartozás érzését. II. B.) Az állami és a civil szervezetek részéről kidolgozott középtávú tervekből a témához kapcsolható főbb feladatok részeinek átemelése

14 3. Az ökológia és természetvédelem terültén: a.) „ Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP III.) 2009-2014”. A program megalkotói - az állami részvétel mellett – számítanak civil szervezetek aktív munkájára: a környezettudatos szemlélet és gondolkodás szélesítésében; az éghajlatváltozás és a vízvédelem-, mint stratégiai cél területén; a környezet és egészségvédelem kölcsönhatásának vizsgálata terén; a fenntartható fejlődés és földhasználat, hulladékgazdálkodás kérdésében; a környezetbiztonság növelése, a veszélyek megelőzése, a katasztrófák következményeinek enyhítése, a veszélyes anyagok és késztermékek káros hatásainak csökkentése illetve a sugárbiztonság fenntartása terén. II. B.) Az állami és a civil szervezetek részéről kidolgozott középtávú tervekből a témához kapcsolható főbb feladatok részeinek átemelése

15 3. Az ökológia és természetvédelem terültén: b.)Európai Bizottság megállapitásai: A civil szervezetek a klímaváltozás területén eredményesen tevékenykedhetnek ha: –figyelemmel kísérik és segítik a 2020-ra az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20 %-os csökkentésére és a megújuló energiaforrások 20 %-os aránya tett intézkedések megvalósulását; –segítik a 2012 utánra javasolt stratégia megvalósulását. c.) A Koppenhágai Klímacsúcs folyamatában elhangzottak és nyilatkozat tartalmának feldolgozása.. d.) Civil szervezetek részéről megjelentetett fontosabb kiadványok és megtartott konferenciák alapvető megállapításainak széleskörű feldolgozása. II. B.) Az állami és a civil szervezetek részéről kidolgozott középtávú tervekből a témához kapcsolható főbb feladatok részeinek átemelése

16 4. Humanitárius és kisebbségi területen dolgozó civil szervezetek Humanitárius szervezetek Csak példa : Magyar Vöröskereszt: 2009-ben újként működteti Reintegrációs Központot. A Központ egy olyan egyedi intézményrendszer, ahol munkatársai integráltan foglalkoznak hajléktalanokkal. Új szolgáltatás: Művészetterápia, Kiemelkedő esemény volt a hazai és külföldi hajléktalanokkal angol nyelvű színházi előadás megtartása a művészetterápia gyakorlati bemutatásával. II. B.) Az állami és a civil szervezetek részéről kidolgozott középtávú tervekből a témához kapcsolható főbb feladatok részeinek átemelése

17 4. Humanitárius és kisebbségi területen dolgozó civil szervezetek Humanitárius szervezetek A Nemzetközi Federáció Nairobiban rendezett 17. Közgyűlése egyhangúan elfogadta 2020-ig szóló stratégiai tervét Cél : jobban kibontakozzanak a Vöröskereszt és Vörös félhold szervezetekben rejlő együttműködés lehetőségek: a katasztrófák és következményeinek csökkentése egészségügyi kockázatok következményeinek csökkentése illetve a társadalmi kirekesztés elleni területen. Feladatok bontása: mit, hol, mikor. II. B.) Az állami és a civil szervezetek részéről kidolgozott középtávú tervekből a témához kapcsolható főbb feladatok részeinek átemelése

18 Roma civil szervezetek a.) „ Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv” Tartalmazza: az állami feladatokhoz kapcsolható roma feladatokat : –az oktatásban (pl. a szegregáció megszüntetése országosan 170 iskola érintett) és aktív foglalkoztatás fejlesztés munkálataiban, –kutatások és követésre alkalmas megoldási módszerek létrehozásával, elterjesztésével a lakhatási, egyéni bánásmód a hagyományrendszer javítása terén, II. B.) Az állami és a civil szervezetek részéről kidolgozott középtávú tervekből a témához kapcsolható főbb feladatok részeinek átemelése

19 b.) 2010. A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve – Nemzeti Programja hatása túlmutat a 2010-es éven. Az Év főbb állami feladataihoz illeszthető civil feladatok ( a civil szervezetek tevékenységek motorjai is lehetnek azzal, hogy) –elemzések készítése a szegénység hátterében álló okok, társadalmi folyamatok, helyzetek bemutatása; –rendezvények szervezése a toleranciára nevelés, előítéletek csökkentése témákban; –folyamatos közbeszéd generálása a szolidaritás növelésére, –segítségnyújtás a szegénységben élő emberek a helyi és országos döntéshozatali folyamatokba való bekapcsolódásokba és azok;- önszerveződésének megvalósítására –párbeszédek szervezése és megtartása, a különböző társadalmi csoportok illetve a döntéshozók között. Anyagi forrásai: pályázatokkal elérhető II. B.) Az állami és a civil szervezetek részéről kidolgozott középtávú tervekből a témához kapcsolható főbb feladatok részeinek átemelése

20 c.)„ Cigány Nemzetiség Vidékfejlesztési Stratégiája- CINEVIS- 2009-2015 „ közötti feladatainak áttekintése és egyes részeinek beépítése is szükségessé válhat a Tájékoztatóba. II. B.) Az állami és a civil szervezetek részéről kidolgozott középtávú tervekből a témához kapcsolható főbb feladatok részeinek átemelése

21 1.)A magyar elnökség tervezett programja (vázlat, előadás részletes ismertetést ad az indító értekezleten) A trió és benne a magyar elnökség programja 2009.12.09-én került megtárgyalásra az EU előtt. Részleteiben azonban a magyar stratégia program jelentése az EU-nál 2010. áprilisban még az operatív program 2010 májusában kerül megtárgyalásra. Ezért a projektben megjelenő javaslatok kialakítása keretjelleggel történnek meg, a,) Stratégiai feladatok. Tartalma a KüM szakemberének előadása szerint később kerül csatolásra. b.) A 2010- 2011 első félévre szóló” Trió részére készült és elfogadott Munkaprogramja” /vázlat/. II. C.) Javaslatok a EU-s magyar elnökség 2011-i tevékenysége időszakában megoldandó közös Munkaterv kialakításához. (2010.02.15)

22 1.). 18 hónap alatt kell elfogadni az Európai Unió új, jövőbemutató 2020-ig tervező gazdasági stratégiáját : Ebben a témakörben foglalkozni kíván a három EU-s elnökség : a.) 2008. júliusi megújított szociális menetrenddel, benne az ifjúság és a nemek közötti egyenlőség kérdésével, b.) Fajsúlyos téma lesz az energia és az éghajlatváltozás kérdése is. 2) Az Európai Unió ez utóbbiban megőrizve kezdeményező szerepét: környezetvédelmi, közlekedési, a regionális együttműködési kérdésekben, valószínű döntés várhatóan Duna-stratégia elfogadásáról is. II. C.) Javaslatok a EU-s magyar elnökség 2011-i tevékenysége időszakában megoldandó közös Munkaterv kialakításához. (2010.02.15)

23 3) A svéd EU-elnökség alatt elfogadott, a szabadságjogokat és biztonsági kérdéseket érintő, többek között a menekültügyet és migrációt rendezni kívánó Stockholmi Program végrehajtása is a 2010-11-es időszakra esik. Ennek magyar vonatkozása, Románia és Bulgária a nem túl távoli jövőben valószínűleg csatlakozni fog a Schengeni határvédelmi övezethez, így eltűnhet a határ Magyarország és Erdély között.. 4.) Kiemelt programja a triónak az EU bővítés továbbvitele. Jelen pillanatban ez nyugat-balkáni országokat, Törökországot és Izlandot érinti legközelebbről. Az EU-s tagsághoz Horvátország áll a legközelebb, a magyar EU-s elnökség idején már elindulhat a horvát ratifikációs folyamat. II. C.) Javaslatok a EU-s magyar elnökség 2011-i tevékenysége időszakában megoldandó közös Munkaterv kialakításához. (2010.02.15)

24 Szakmai vélemény a Trió Munkaprogramjáról: A program hátránya, hogy túl sok mindennel akar foglalkozni, a civil szervezetek számára ez előnyös: –több kapcsolódási pontot jelent. Minden olyan tevékenység belefér, amely erősíti az európai összetartozás gondolatát, –A helyi –az EU tervezeteinek megtárgyalásáról készítet- véleményekre az EU figyelni fog. –Különösen fontos részükről az EU tevékenységének, eredményeinek kommunikálása. a civil tevékenységek akkor teljesedhetnek ki, ha tevékenységüket megfelelő és átlátható pályázati rendszer létrehozása támogatja. II. C.) Javaslatok a EU-s magyar elnökség 2011-i tevékenysége időszakában megoldandó közös Munkaterv kialakításához. (2010.02.15)

25 III. A civil térkép részét képező „ A hazai civil szervezetek tevékenysége az Európai biztonságért” című kiadvány és a „Munkaterv az EU-s magyar elnökség ideje alatt megoldandó –az európai biztonságot erősítő - közös feladatokra”. összeállítása és véglegesítése Műhelyvita keretében. (2010. 03. 31).

26 A.)„ A hazai civil szervezetek tevékenysége az Európai biztonságért” kiadvány kidolgozása: Kiadvány felépítése Bevezető. Tartalmazza a civil térkép projekt célját és a civil szervezetek részéről 2000-2008 között és a megoldott főbb faladatok eredményeit és 2015-ig tervezetten – a szélesebb értelemben biztonság erősítése/fenntartása terén – megoldandó főbb civil feladatokat. 1.) A hazai civil szervezetek munkájának eredményei és a 2015-ig megoldandó feladataik valamint a követésre alkalmas módszerek

27 A.)„ A hazai civil szervezetek tevékenysége az Európai biztonságért” kiadvány kidolgozása: Biztonságpolitika területén. A civil szervezetek megnevezése. a)A civil szervezet rendeltetése és főbb feladatai. b)A civil szervezet részéről megoldott feladatok eredményei és a kővetésre alkalmas módszerek bemutatása, az EU-hoz való csatlakozás előtti és azt követő időszakban. c)A civil szervezet részéről tervezetten 2015-ig megoldandó feladatok körének bemutatása, az új – hazai illetve nemzetközi méretekben is - terjesztésre alkalmas módszer leírásával. ( A többi területen is hasonlóan).

28 Magán köz- és magánbiztonság területen. Az ökológia és természetvédelem terülten Humanitárius és kisebbségi területen lévő civil szervezetek 2.)„ Civil szervezetek az Európai biztonságért” projekt civil térkép kidolgozásában részt vevő szervezetek és személyek felsorolása. 3.) A EU-s magyar elnökség ideje alatt megtartandó nemzetközi konferenciára meghívandó állami és civil szervezetek. A.)„ A hazai civil szervezetek tevékenysége az Európai biztonságért” kiadvány kidolgozása:

29 1.) Munkatervhez érkezett egyedi civil javaslatok egységes rendszerbe foglalása, a közös Munkaterv megalkotása Bevezető. A Munkaterv tartalmazza a létrehozás célját és annak elkészítésében résztvevő civil szervezetek felsorolását. A résztvevő civil szervezetek feladatainak szerkesztése. Biztonságpolitika területen. Magán köz- és magánbiztonság területen. Az ökológia és természetvédelem területen. Humanitárius és kisebbségi területen lévő civil szervezeteknél. 2.) A szakanyagok véglegesítése Műhelyvita keretében. Munkaterv-tervezet megküldése a résztvevőknek, a tett javítások szakmai megbeszélés keretében történő pontosítása illetve a dokumentum véglegesítése. B.) Munkaterv az EU-s magyar elnökség ideje alatt megoldandó –az európai biztonságot erősítő - közös feladatokra

30 IV. A kiadvány és annak CD-s változatának szerkesztése és sokszorosítása. (2010.04.15.) 1)„ A hazai civil szervezetek tevékenysége az Európai biztonságért” és 2.)„Munkaterv az EU-s magyar elnökség ideje alatt megoldandó –az európai biztonságot erősítő - közös feladatokra” című kiadványok írásos és CD-re írt változatban is elkészülnek. A sokszorosítási és terjesztési példányok számának illetve azok elosztásáról később kerül döntés. 3.) A z EU-s civil szervezeteknek küldendő dokumentum elektronikusan készül, továbbítása az E-mail felhasználásával történik

31 V. A kiadvány rövidített változatának elkészítése, fordítása és terjesztése. (2010.04.30.) A meghívás tartalma: Ősszegzett megállapítások kidolgozása és megküldése a témában meghívásra tervezett EU-s civil szervezeteknek: –a hazai főbb civil szervezetek európai biztonságért 2000-2008 közötti tevékenységének eredményeiről és a felvázolva a lehetséges együttműködés főbb irányait és területeit 2015-ig; –meghívás Budapestre ahol megtárgyalják a résztvevők a biztonság további erősítésének/fenntartásának nemzeti illetve nemzetközi együttműködés keretében megoldandó főbb feladatokat –a konferencia tervét. Terjesztése: a készített dokumentum fordítása, megküldése minden EU-s országba a 4 szakterület képviselőinek és az EU központjába tájékoztatás céljából. Tervezetten a konferencián részt vesznek az EU és NATÓ képviselői is.

32 VI. A projekt II. ütem feladatainak áttekintése záró értekezleten. (2010.04.28-30 között 1 nap) „ Civil szervezetek az Európai biztonságért” című projekt II. ütem feladatteljesítési eredményeinek bemutatása a III. ütem tervezett feladatai: Tervezett napirend: A projekt két témacsoportja részéről megoldott főbb feladatok eredményeinek ismertetése, illetve a projekt kidolgozás III. ütemében megoldandó főbb feladatok meghatározása. A munkacsoportban résztvevő személyek részére a készített kiadványok egy példányának átadása. Hozzászólások- szabad beszélgetés. Időpont: 2010. 04. 25-28 között 1nap

33 VII. Zárójelentés elkészítése és megküldése. (2010. 05. 30.)

34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Civil szervezetek tevékenysége az Európai biztonságért” című projekt – civil térkép témacsoport – II. ütem főbb feladatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések