Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati cél:kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése Pályázati keretösszeg2016. Évre 2,42 milliárd forint Tervezett.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati cél:kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése Pályázati keretösszeg2016. Évre 2,42 milliárd forint Tervezett."— Előadás másolata:

1 Pályázati cél:kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése Pályázati keretösszeg2016. Évre 2,42 milliárd forint Tervezett projektek indulási időpontja 2016. Október 01 – 2016. december 31. Projektenként tervezhető futamidő Maximum 48 hónap Projektenként tervezhető költségvetési keretösszeg Havi átlagos költség max. 1 millió HUF, a maximum futamidő mentén maximum 48 millió HUF Projekt benyújtás formája Kizárólag az EPR felületen keresztül, előzetes intézményi regisztrációhoz kötötten Benyújtási határidő: 2016. március 17. 17:00 Postai benyújtás: 2017. március 24.

2 (A)Intézmény és kutatóhely adatai - intézményi adminisztrátor által definiált adatok (B) Kutatók adatai – az egyes pályázó kutatók által a pályázat benyújtásához kapcsolódóan aktuálisan frissített, meghatározott adatok (C) Szakmai és pénzügyi javaslat kidolgozás – az egyes pályázó kutatók által kidolgozandó, meghatározott információk a kutatási munkára vonatkozóan

3 (A) Összefoglalás : a projekt elképzelést átfogóan áttekintő, önmagában érthető szakmai anyag, melynek egymásra épülő részei magyar és angol nyelven: (1) alapvető kutatási célkitűzések szakemberek számára (max. 1.700 karakter) (2) kutatás kiinduló hipotézise, kutatási probléma felvetése (max. 1.700 karakter) (3) kutatás újszerűsége, eredményei tudományos és társadalmi hasznosíthatósága (max. 2.250 karakter) (4) alapvető kutatási célkitűzések laikusok számára (max. 1.700 karakter)

4 (B) Részletes kutatási terv : a kutatási elképzelés célkitűzés -módszertan- eredmények-munkafeltételek átfogó megjelenítése (1) Terjedelme max. 5 oldal A4 méretű anyag, max 5 MB PDF formában vagy ha ábrákat is tartalmaz max. 6 oldal DE! Társadalom- és bölcsészettudományi területen 10 A4 méretű anyag (2) Struktúrája: Hipotézis – alkalmazott módszertan – kísérleti eredmények – munkafeltétel, kutatási háttér (C) Munkaterv: a konkrét kutatási tevékenységek időbeli megvalósulására vonatkozó részletes bemutatás, feladatelemenként definiálva a konkrétumokat és a lebonyolítás kockázatait (1)Terjedelme max. 10.000 karakter (szóközzel) (2) Magyar és angol nyelven egyaránt elkészítendő

5 (D) Résztvevők feladatai: a kutatási munkákban közreműködő kutatói, segédszemélyzeti és hallgatói állomány név szerinti megjelenítése a konkrét feladat meghatározással. (1) Technikai munkatárs és hallgató részére személyi kifizetés csak akkor lehetséges, ha nevesítése megtörtént (2) Technikai munkatárs és hallgató részére FTE definiálása nem lehetséges (3) Angol nyelven elkészítendő (E) Kutatási időráfordítás adatai: a kutatóként közreműködő személyekre vonatkozóan, minden személyre kitöltendő adatállomány. Oktatói státuszban lévő személyek esetében az évi maximum 0,7 FTE Kutatói státuszban lévő személyek esetében az évi maximum 1 FTE Vezető kutató esetében a közreműködés minimum ideje 0,2 FTE / év Résztvevő kutató esetében a közreműködés minimum ideje 0,1 FTE / év Hallgatói és nem kutatói minőségben részt vevő személy számára nem definiálandó az FTE

6 (F) Párhuzamos kutatások, benyújtott pályázatok (1)Vezető kutató és senior kutatóként minősített személyek esetében releváns megadni (2) A projekt tervezett futamideje vonatkozásában értelmezendő minden támogatott, benyújtott és bírálati szakaszban lévő projekt megadásával NKFI Alap vonatkozásában (3)A projekt tervezett futamideje vonatkozásában értelmezendő minden támogatott, benyújtott és bírálati szakaszban lévő hazai és nemzetközi forrású felhívás vonatkozásában (4)Angol nyelven kitöltendő információs blokk (G) Nemzetközi együttműködés: (1)Akkor definiálandó, ha akár előzményként, akár a projekt tevékenységek folyamatában kapcsolódik a kutatás nemzetközi együttműködéshez (2) Az együttműködés megjelölése esetén bemutató PDF fájl feltöltése és postai úton történő megküldése kötelező (3) Nemzetközi kutatói együttműködés hivatkozásakor a külföldi kutató szándéknyilatkozata csatolandó és beküldendő

7 (A) Általános szabályok (1)A támogatás kizárólag a kutatások megvalósítását szolgáló közvetlen kiadások körére fordítható (2)A támogatás felhasználásánál a Támogatói Teljesítési Szabályzat, az SZTE pénzügyi-gazdálkodási szabályzatai, valamint a hatályos jogszabályok az irányadók (3)A költségvetés tervezése során a beszerzésre kerülő kutatási alapanyagok, kutatási szolgáltatások és tárgyi eszközök esetében ÁFA-val növelt bruttó értéket kell érvényesíteni (4)A költségtervet 12 havi munkaszakaszokra bontva kell megtervezni (5)A pályázat benyújtásakor tervezett költségvetésben munkaszakaszok között és költségnemek között az adott munkaszakasz max. 20%-ának mértékéig átcsoportosítás lehetséges engedély nélkül. DE! a költségvetési korlátok betartása minden esetben kötelező. (6)A tervezett költségeket ezer forintban szükséges megtervezni, tizedes jegy nélkül (7)Minden költségelem esetében indoklás szükséges + kiemelt indoklás az évi 4 millió HUF feletti dologi, működési kiadások esetén

8 (B) Személyi költségek (1)Projektben részt vevő, kutatási, kisegítő és adminisztratív feladatokat ellátó személyek részére fizetett költségek (2)Személyi költségek köre: munkabér, megbízási díj, gazdasági társasággal megkötött megbízási szerződés, kereset kiegészítés, ösztöndíj és ezek járulékai, valamint hatályos jogszabály által kötelezően előírt pótlék (pl. veszélyességi pótlék) és kötelező munkába járás költsége (3)Az összes személyi jellegű ráfordítás nem haladhatja meg az évenkénti átlagos 5 millió HUF + járulékai keretet. DE! Nem egész éves futamidő részre arányosítás szükséges! (4)Kutató-fejlesztő munkatárs esetében a teljes idejű alkalmazás maximum összege bruttó 330.000,- HUF/hó. DE! Semmilyen más kifizetésben továbbiakban nem részesülhetnek. (5)Kutató-fejlesztő munkatárs nem teljes idejű alkalmazása – alap munkaszerződés bérének részleges átterhelése – max. a teljes idejű alkalmazás arányos összege mentén tervezhető

9 (B) Személyi költségek 7.Kutató-fejlesztő munkatárs, aki részmunkaidős munkaviszonnyal bír, max. 100.000,- HUF / hó összegben tervezhető 8.Kutató-fejlesztő munkatárs részére keresetkiegészítés max. 100.000,- HUF/hó számolható el. Ez az összeg a további NKFI Hivatal által finanszírozott pályázati forrással összevonandó és egyben számítandó 9.Technikus/ egyéb segédszemélyzet teljes állásban, részmunkaidőben egyaránt tervezhető 10.Technikus /egyéb segédszemélyzet munkatárs nem teljes idejű alkalmazása – alap munkaszerződés bérének részleges átterhelése – max. a teljes idejű alkalmazás arányos összege mentén tervezhető 11.Technikus/egyén segédszemélyzet keresetkiegészítésben max. 50.000,- HUF/hó összegben részesíthető 12.A keresetkiegészítés és a nem teljes idejű alkalmazás max. összege akkor fizethető, ha részvétele eléri a 0,4 FTE értéket 13.Napidíj bel- és külföldi utazáshoz kapcsolódóan, az SZTE szabályoknak megfelelően számolható el

10 (C) Külföldi utazás, külföldi konferencia részvétel – 3.1 sor (1)Dologi kiadásként minősül, melynek része az utazási költségek, szállás költségek és a regisztrációs díjak forint alapú kifizetési összege (D) Készletbeszerzés és egyéb dologi költségek – 3.2 sor (1)Anyagköltségek: kutatáshoz felhasznált anyagköltségek, felszerelések költségei segédeszközök szakkönyvek irodaszerek (2)Egyéb működési kiadások: eszközbérlés, laborbérlés, kutatási szolgáltatás, műszer működési költség, publikációs költség, szállítási költség, útiköltség, karbantartási költség, meghívott vendégkutató költségei, belföldi kiküldetések szállás- és útiköltségek, kutatási eredmények megjelentetési költségei (E) Általános költségek (1) A fogadó intézményt illető költségtétel, mely a kutatás közvetlen költségeinek max. 20 %-a

11 (F) Vezető kutató rendelkezése alapján felhasználható összeg – 3.6 sor (1)A támogatási összeg max. 7,5 %-a, mely közvetett költségként merül fel a kutatási projekt megvalósításához. Pl.: irodaszer, tagsági díj, lektorálás (G) Befektetett eszközök és immateriális javak költségei – 4. sor (1)A berendezések, eszközök bekerülési költségei a projektben való használatuk mértékéig és idejére számolhatóak el: Amortizáció számolható el (2)Évi átlag max. 4 millió HUF értékben lehetséges a befektetett eszközök beszerzése (3)Tételesen fel kell sorolni a nettó 1 millió HUF összegű egyedi érték feletti beszerzéseket

12


Letölteni ppt "Pályázati cél:kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése Pályázati keretösszeg2016. Évre 2,42 milliárd forint Tervezett."

Hasonló előadás


Google Hirdetések