Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MNB a pénzügyi rendszerben Alkotmány: Az MNB feladata a törvényes fizetőeszköz kibocsátása, a nemzeti fizetőeszköz értékállóságának védelme, valamint.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MNB a pénzügyi rendszerben Alkotmány: Az MNB feladata a törvényes fizetőeszköz kibocsátása, a nemzeti fizetőeszköz értékállóságának védelme, valamint."— Előadás másolata:

1

2 MNB a pénzügyi rendszerben Alkotmány: Az MNB feladata a törvényes fizetőeszköz kibocsátása, a nemzeti fizetőeszköz értékállóságának védelme, valamint a pénzforgalom szabályozása. Jegybank tv. I fejezet: 3.§ (1) Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. (2) Az MNB az elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül, a rendelkezésére álló monetáris politikai eszközökkel támogatja a kormány gazdaságpolitikáját.

3 Jegybank szerepe a pénzügyi stabilitásban „Bankok bankja” Prudenciális szabályozás (A prudenciális szó jelentése okos, körültekintő. A pénzintézeteknél bankári alapelveket, ügyfélérdeket szem előtt tartó magatartást értünk alatta.) Bankellenőrzés Végső hitelező Fizetési és elszámolási rendszerek működtetője (BKR, VIBER)

4 BANKRENDSZEREK Egyszintű bankrendszer: - a központi bank a gazdaság minden szereplőjének szolgáltatást nyújthat, - mellette szakosított bankok működnek - előnye: jobb áttekintést, ellenőrzést biztosít - hátránya: rugalmatlan Kétszintű bankrendszer: - központi bank csak a kereskedelmi bankokkal és egyéb hitelintézetekkel áll kapcsolatban - a gazdasági szereplők csak a kereskedelmi bankokhoz és egyéb hitelintézetekhez fordulhatnak - előnye: hatékonyabb - hátránya: nehezebb az ellenőrzés

5 Betét- és befektetés biztosítás A pénzügyi piacok felügyelete (PSZÁF)

6 Bankműveletek Passzív bankműveletek – forrásgyűjtés (kamatkiadás) Aktív bankműveletek – kihelyezések (kamatbevétel) Semleges bankműveletek – banki/bankári szolgáltatások (jutalék- és díjbevételek)

7 PASSZÍV BANKMŰVELETEK "Passzív"-nak nevezzük mindazokat a műveleteket, amelyek a források mértékét és összetételét módosítják, kötelezettségeket fejeznek ki. A forrásképzés főbb módozatai:  számlanyitás, betétgyűjtés, pénzalapok és alapítványok kezelése,  értékpapírok kibocsátása,  jegybanki refinanszírozási hitelek igénybevétele,  váltók viszontleszámítolása, egyéb értékpapírok fedezete mellett igénybe vett hitelek,  bankközi hitelfelvételek,  nemzetközi közvetlen hitelfelvételek,  tőkeemelés,  alárendelt kölcsöntőke igénybevétele.

8 AKTÍV MŰVELETEK Aktív bankműveletek azok az ügyletek, amelyekkel a bankoknak követelésük vagy vagyonra szóló joguk keletkezik. Az aktív bankműveletek főbb módozatai a következők: hitelnyújtás (hitelközvetítés), bankgarancia nyújtása, kezességvállalása ??? pénzügyi lízing, követelések megvásárlása, megelőlegezése: váltóleszámítolás, faktorálás, forfetírozás, befektetések, értékpapírügyletek (tőkeérdekeltségek szerzése), bankközi hitelkihelyezések, egyéb aktív bankműveletek.

9 A hitelszerződés megkötésének menete Hiteltárgyalás Hitelkérelem Hitelbírálat Döntés Szerződéskötés Folyósítás Hitelgondozás Behajtás

10 Hitelkockázat kezelés A hitelezés „kritikus” lépései: –A hiteligény elbírálása –A hiteladós tevékenységének nyomon követése A kockázat csökkentő, mérséklő intézkedések: –Szűrés – Minősítés –Diverzifikáció –Limitek –Monitoring A veszteség csökkentése: fedezetek

11 Hitelkérelem A kockázat kivédése érdekében a hitelkérelem vizsgálatának négy szakaszát különböztetjük meg: -A hitelt kérelmező ügyfél minősítése, -Az ügylet minősítése, -Az ügyfél kockázatviselő képessége, a fedezetek értékelése, -A biztosítékok értékelése. Az ügyfeleket legalább négy kategóriába kell sorolni: -kiváló, -átlagos, -korlátozott hitelképességű, -hitelképtelen. Az ügyletminősítés célja annak megállapítása, hogy érdemes vagy nem az adott célra hitelt nyújtani, a tervezett fejlesztés milyen eredménnyel járhat, és az hogyan hat a vállalkozás egészére.

12 Fedezetek A hitel bedőlése esetén keletkező veszteségek fedezése Követelmények a fedezetekkel szemben: –Értékelhető –Ésszerű időn belül értékesíthető (likvid) –Értékálló –Érvényesíthető Típusai: –Előre rendelkezésre bocsátott: pénzügyi biztosíték, ingatlan, ingóság, követelések stb. –Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet: kezesség, garanciavállalás stb.

13 A hitelbiztosítékok A pénzintézet, bár a legalaposabban igyekszik megvizsgálni adósának pénzügyi és gazdasági helyzetét a hitelszerződés megkötése előtt, a hitel megtérülését a szerződésben előírt biztosítékokkal is igyekszik elősegíteni. A biztosítékok két nagy csoportját különböztetjük meg: 1.dologi és 2.személyi biztosítékokat.

14 A dologi biztosítékok fajtái Zálogjog: jogosultság, amelynek alapján a jogosult a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgy értékesítésével kielégítést szerezhet. Zálogjog arányosságán azt értjük, hogy a lekötött dolog értéke nem egyenlő a követeléssel. A kielégítés azonban mindig csak a követelés és járulékai erejéig történhet. Jelzálogjog: főleg ingatlanon, illetve nehezen mozgatható dolgokon keletkezhet. A keretbiztosíték jelzálogjog tartós jogviszonyból eredő követelések biztosítására szolgál, ahol a jogviszonyt és a legmagasabb összeget kell feltüntetni, amelyen belül a jelzálogjog a követeléseket biztosítja. Az óvadék (kaució) fedezeti alap: Az óvadék közvetlen kielégítést biztosít a hitelszerződés nem teljesítése esetén. Tárgya: pénz, takarékbetét, értékpapír. Óvadékként leköthető értékpapírok a következők: –kötvény, –részvény, –váltó;

15 Személyi biztosítékok A kezesség: a kezességet vállaló arra kötelezi magát, hogy ha a kötelezett nem teljesít, ő fog helyette teljesíteni. Két fajtáját különböztetjük: az egyszerű kezességet, készfizető kezesség. A bankgarancia: önálló jogügylet. A bank kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott feltételek esetében és határidőn belül egyszeri felszólításra fizetést teljesít. Az engedményezés: követelés átruházást, alanycserét jelent, azaz a jogosult követelését szerződéssel másra ruházza.

16 HITELFAJTÁK A hiteleket különbözőképpen osztályozhatjuk:  Klasszikus felosztás  Cél szerinti felosztás  Lejárat szerint. A hitelfajták a klasszikus felosztás szerinti lehetnek: pénzkölcsönök, illetve hitelkölcsönök. Pénzkölcsönzési fajták: folyószámlahitel, leszámítolási hitel vagy diszkont hitel, lombard hitel, fogyasztói hitel, hosszúlejáratú hitel. Hitelkölcsönzési fajták: avalhitel, akcept hitel.

17 Aktív bankműveletek – lízing LIZINGTÁRSASÁGSZÁLLÍTÓ LIZINGBE VEVŐ adásvétel szállítás lízingszerződés A lízing ügylet haszonbérleti szerződés, mely keretében a bérlő valamely beruházási jószágot vagy tartós fogyasztási cikket a lízing társaságtól (vagy közvetlenül a termelőtől, vagy kereskedőtől) használat céljára bérbe vesz

18 SEMLEGES BANKMŰVELETEK Jutalék és díjbevételek aránya növekszik Típusai: –Pénzforgalmi szolgáltatások –Széfbérlet –Letétkezelés –Vagyonkezelés –Tanácsadás

19


Letölteni ppt "MNB a pénzügyi rendszerben Alkotmány: Az MNB feladata a törvényes fizetőeszköz kibocsátása, a nemzeti fizetőeszköz értékállóságának védelme, valamint."

Hasonló előadás


Google Hirdetések