Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség Budapest, 2015. december 14. dr. Fekete Mátyás Falusi turizmust szabályozó, nem csak jogi tudnivalók és felvetések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség Budapest, 2015. december 14. dr. Fekete Mátyás Falusi turizmust szabályozó, nem csak jogi tudnivalók és felvetések."— Előadás másolata:

1 Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség Budapest, 2015. december 14. dr. Fekete Mátyás Falusi turizmust szabályozó, nem csak jogi tudnivalók és felvetések

2 Előzmények A fürdővízzel együtt… - sokszor átgondolatlan dereguláció Összevonás 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet Működés és minősítés szétválasztása Mindennemű kedvezmény megvonás Tiltakozás : FATOSZ, NTB, OGYTB, szakmai lobbik… Egy kis statisztika

3

4 4 A Kormány 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelete „a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről” Falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógy- tényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével (minden) az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek. ( a pirossal írt rész kihúzandó, a sárgával jelölt szó beszúrandó)

5 Alapvető fogalmak tisztázása Falusi turizmus: a községben vagy város falusias lakókörzetében történő vendégfogadás, szállás-, étkezés- és programszolgáltatás, amelynek keretében a látogató megismerkedik a falusi életkörülményekkel, helyi szokásokkal, kultúrával, valamint mezőgazdasági hagyományokkal, és azokban részt is vehet;

6 agroturizmus fogalma Javaslat: a szabadidő eltöltésének az a módja, amely elsősorban a mezőgazdaságba tartozó növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszer feldolgozás, erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, körébe tartozó turisztikai javak igénybevételére, illetve azok hasznosítására épül;

7 falusi szálláshely fogalma: Javaslat: minden olyan egyéb szálláshely, amelyet faluban, tanyán, illetve kisváros falusias lakókörzetében létesítettek (működtetnek), ahol lehetőség van a falusi életkörülmények (1), helyi vidéki szokások (2) és kultúra (3), valamint mezőgazdasági hagyományok komplex megismerésére, adott esetben, azokban való részvételre és a helyben nyújtott, hagyományos ellátás (4) igénybevételére. A falusi életkörülményeknél a múlt, a jelen és a jövő faluja egyaránt elfogadható, de nem egyforma prioritással!

8 Érvelés és magyarázat: (1) Falusi életkörülmények: pl.: házi- és haszonállattartás, zöldség-gyümölcs termelés (kertészkedés), szőlészet és borászat, tejtermékkészítés, kézművességek, méhészkedés, stb. (2) Helyi vidéki szokások: pl.: lovaglás, kocsizás, horgászás, vadászás, túrázás, kerékpározás, evezés, úszás, fürdés, disznóvágás, bográcsban főzés, kenyérsütés, lekvár főzés, borkóstolás, pálinkakóstolás, tematikus falusi rendezvények, falusi ünnepek, stb. (3) Helyi kultúra: pl.: néptánc, népzenélés, mesemondás, hímzés, szövés, fonás, népművészet, korongozás, kézművesség, népviselet készítés, helytörténeti kiállítások és múzeumok, hagyományőrző csoportok (íjászat, barante), falunapok, búcsúk, falusi fesztiválok, stb. (4) Hagyományos ellátás: pl.: falusi reggeli, ebéd, vacsora, szabadban való sütés-főzés, kemencében sütés, falusi vendégasztal, bor- és pálinkakóstoltatás stb.

9 Falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység : falusi szállásadás nyújtására alkalmas településen – szálláshelyen kívüli, szállásadáshoz nem közvetlenül kötődő tevékenység látogatók részére nem egyéni vállalkozó magánszemély által nyújtott alábbi szolgáltató tevékenységek: a helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása, a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek, falusi vendégasztal a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások, saját előállítású népművészeti és kézműves termékek, fent felsoroltakhoz kapcsolódó olyan falusi rendezvények szervezése, amelyek nem feltétlenül foglalják magukban a szálláshely-szolgáltatást;

10 Falusi vendégasztal fogalma: falusias, tanyasi, vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, és az elkészített élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra a gazdaság helyén.

11 Kötelező jelentés a falusi szállásadóknak a NAV felé – vagy pénztárgép? 2015. január 1-jétől a falusi szállásadók is kötelesek az adóhatóság részére az 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 2015. január 1-jétől hatályos 9/C. §-a szerint adatokat szolgáltatni, az e §-ban meghatározott feltételek szerint a NAV-nak az általuk kibocsátott számlákról. Az adatszolgáltatás nem csak akkor kötelező, ha az adóalany kizárólag számla kibocsátásával tesz eleget nyugta kibocsátási kötelezettségének, hanem akkor is, ha akár csak egy esetben is számlát állít ki nyugta helyett

12 Kivonat a kapcsolódó NAV honlapon elérhető tájékoztatóból: „Az adóalany adatszolgáltatási kötelezettségének pénztárgép használatra kötelezett tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét a számla kibocsátásának keltét alapul véve, naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak. Az adatszolgáltatási kötelezettséget azon számlák vonatkozásában kell először alkalmazni, amelyek kibocsátása 2014. december 31-ét követően történik.” Bővebben itt lehet róla olvasni: http://www.fatosz.eu/kotelezo+jelentes+a+nav+fele+.html http://www.fatosz.eu/kotelezo+jelentes+a+nav+fele+.html

13 Nemzeti Tanúsító Védjegy működtetési problémái Védjegy tulajdonos a NGM Működtető, nyilvántartó, ellenőrző a FATOSZ Kidolgozásért és bevezetésre a FATOSZ kapott támogatást A védjegyet pályázással lehet elnyerni, de kellene valami kézzel fogható ösztönző, hogy növeljük a pályázási kedvet A táblatulajdonosnak erőteljes marketing kampányt kellene finanszírozni Védjegytulajdonosok informatikai tudatlansága

14 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről 1. § a) utazásszervező: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott utazásszervezői tevékenységet folytató vállalkozás, azaz üzletszerű gazdasági tevékenység keretében személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és nyújtása b) utazásközvetítő: a Kertv. 2. § 26. pontjában meghatározott utazásközvetítői tevékenységet folytató vállalkozás, azaz üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási szolgáltatás nyújtására az utazásszervező megbízása alapján, annak nevében szerződések kötése c) utazási csomag: az olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy ca) a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg (a továbbiakban: részvételi díj), függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és cb) a részszolgáltatások együttese 24 óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal,

15 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 1. §E törvény hatálya – a külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatás, a külön törvényben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység, valamint a külön törvényben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyköteles tevékenység és ehhez kapcsolódóan a külön törvényben meghatározott dohányboltban árusított egyéb termékek értékesítésére irányuló kereskedelmi tevékenység kivételével – a kereskedelmi tevékenység, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek folytatásának, továbbá a termékek forgalmazásának alapvető követelményeire és ellenőrzésére terjed ki. 2. §E törvény alkalmazásában: 5. forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében valamely termék értékesítése, fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre bocsátása; 5a. helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti. 8. kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység: az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység;

16 Darányi Ignác vidékfejlesztési terv Vidéki turizmus, falusi vendéglátás program, Kézműves program, Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítési program, Szövetkezés fejlesztési program Helyi vállalkozásfejlesztési, szociális gazdaság program 8 Térségi, komplex vidékfejlesztési programok

17 Egyéb problémák Indokolatlan építésügyi és más szakhatósági eljárások TEÁOR és ÖVTJ ellentmondásai A szelektív hulladékgyűjtést kötelezővé tették 2015. január 1-jétől a szálláshelyeken Egyes jegyzők tájékozatlansága, jogszabályok félreértelmezése

18 Megoldásra váró problémák Az alapvető fogalmak helyretétele, egységesítése Jogszabályi problémák megoldása, Személyi adózási segítő kedvezmények visszaállítása A falusi szálláshelyek mentesüljenek a szerzői jogdíj megfizetése alól. Az országos szakmai szövetség falusi turizmus érdekében kifejtett marketing munkáját biztosító megbízás folyamatossága Országos, vidéki/falusi turizmus weboldal fejlesztéséhez támogatás, felhasználók oktatása! A védjegyes minősítés lehetőségének kiterjesztése

19 Jogszabályi problémák megoldása Módosítani a 239/2009. Korm rendeletben (a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről) a falusi szálláshely fogalmát. Újra ki kellene adni a korábbi136/2007. Korm. rendeletet a Falusi és agroturizmus szolgáltató tevékenységekről Értelemszerűen az adózási és a végrehajtási szabályok módosítása

20 Személyi adózási segítő kedvezmények Javasoljuk, hogy előnyt jelentő ösztönzők illessék meg azokat a magas hozzáadott értékű termékeket és szolgáltatásokat előállítókat, akik a nemzeti tanúsító védjegyek jogos használói, Pl. a nemzeti védjegy pályázati és éves díját leírhatóvá tehetnénk a helyi adóból. Más ötlet, hogy kiterjeszthetnénk akár az őstermelői adókedvezményt is, amely még a mai napig is 600.000.- Ft/év őstermelőnként.

21 ARTISJUS – szerzői jogdíjak alóli mentesítése a vidéki-falusi szolgáltatóknak. Mivel a várható bevételhez képest az ellenőrzési rendszer aránytalanul nagy és drága lenne, a regisztrált és országos szakmai szervezetben folyamatosan tag falusi szálláshelyek mentesüljenek a szerzői jogdíj megfizetése alól. A mentesség terjedjen ki a falusi turizmus (szálláshelyek és szervezetek) kihelyezett rendezvényeire és programjaira is!

22 Belföldi (falusi) turizmus marketing munkáját biztosító megbízás Tevékenységünk 70-80%-ban a magyar belföldi turizmus kínálatának, elsősorban hazai vonatkozású piacra segítésére irányul, A FATOSZ az egész magyar vidéket – bizonyos értelemben a Kárpát medencei vidéki/falusi turizmust képes, együttesen összefüggéseiben, komplex módon, a piacon képviselni, de ehhez évente minimálisan 16-20 millió forintos megbízási szerződésre lenne szükségünk (régi MTZrt éves megbízási szerződéseihez hasonlóan..)

23 Országos, vidéki/falusi turizmus weboldal, on-line foglalási rendszer kiépítése, fejlesztése létkérdés, hogy mielőbb tovább fejlesszük a magyar vidék, - bizonyos értelemben kiterjesztve a Kárpát –medencére is, - különböző szolgáltatóinak bemutatását, szolgáltatásaik on- line lefoglalhatóságának lehetőségét. Ennek a széles kört felölelő, komplex web oldalnak a kialakítása, adatgyűjtő tevékenysége, önkéntes alapon megkezdődött. A jelenlegi falusiturizmus honlap megtekinthető a www.falusiturizmus.hu vagy a falusiturizmus.eu honlapokon. A sikeres befejezéshez és népszerűsítéséhez egy egyszeri indító anyagi támogatásra lenne szükség, majd pedig rendszeres üzemeltetési segítségre.

24 TOVÁBBI GONDOK, KÉRDÉSEK Mikor lesz újra nemzeti légitársaságunk? Hogy állunk a turisták fogyasztóvédelmével? Biztos, hogy tönkre kell tenni különadóval, szigorú szabályokkal a romkocsmákat? Hogy lesz minőségi, jól képzett munkaerő a turizmus-vendéglátás területén? Kötelező lesz-e a turizmushoz kötődő védjegyek alkalmazása?

25 TOVÁBBI GONDOK, KÉRDÉSEK Címkézhető-e a helyi idegenforgalmi adó? Pénztárgép a falusi turizmusban? Miért csak a 4 napraforgó a támogatott cél a szálláshelyfejlesztési pályázatoknál? A garantált turistaprogramok és a kulturális nagyrendezvények szervezése rátartással! Megoldható lenne-e valahogy a magas áfakulcsok kompenzálása?

26 VANNAK SIKEREK ÉS EREDMÉNYEK IS! Összeállt a NTK! 2017-2021 között is lesz Forma1 Bpesten! Az NGM lép a fekete utaztatás ellen, a szakképzés anomáliáinak felszámolásáért Van már Nemzeti Fürdővédjegy is! Javuló partneri kapcsolatok az önkormányzatokkal és a kormányzati intézményekkel!

27 ÉLMÉNYEK, ATTRAKCIÓK KELLENEK! Tematikus utak - Átrium!

28 2 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8.8. 6.6. 5.5. 7.7. 1. A Megyei Fórumok Struktúrája 1.FATOSZ megyei szervezete 2.Megyei Tourinform Iroda 3.Helyi Kkv. Szöv. termékutak (pl. sajt) 4.Borutak 5.Hegyközségek 6.Népművészek 7.Kézművesek 8.Biotermékek 9.Falusi Vendégasztal (FATOSZ) 10.Kerékpárosok 11.Lovas szolgáltatók 12.Rendezvény és kulturális program szolgáltatók 13.Horgászok-vadászok 14.Természetjárók 15.Szociális ellátók pl.: ÉTA 16.Tájházak 16 3.3. 4.4. Kapcsolatok: Megyei és települési önkormányzatok, Értéktárak RIB-ek, RMI-k, TDM-ek, LEADER csoportok Helyi és Kistérségi Testületek/Bizottságok. a vidékfejlesztés intézményei és szervezetei

29 Csak együtt sikerülhet! A magyar vidék, falvaink jövője, globalizálódó világunkban attól függ, hogy a vidéken, falvakban élő emberek, azok érdekcsoportjai, mikro- és kisvállalkozások, önkormányzatok és intézményeik mennyire képesek érdekeiket felismerve, összefogással, maguk vidékének fejlesztésén, szolgáltatásaik bővítésén, minőségének emelésén együtt gondolkodni, érdekeiket közösen képviselni és kínálatukat komplexen a piacra vinni!

30 Desztinációk versenyeznek, ebben kell helyt állnunk !!! Alap lehet a Falusi és agroturizmus 2014- ben átdolgozott stratégiája (2011-2020) Köszönöm eddigi megtisztelő figyelmüket! dr. Fekete Mátyás Honlap: www.pannonland.huwww.pannonland.hu E-mail: feketem@t-online.hufeketem@t-online.hu Tel.: (70) 418-58-95


Letölteni ppt "Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség Budapest, 2015. december 14. dr. Fekete Mátyás Falusi turizmust szabályozó, nem csak jogi tudnivalók és felvetések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések