Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INNOSPIN Tudásirányítási Rendszer A kézzel fogható tudományos, szakmai és gazdasági eredményekért! INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INNOSPIN Tudásirányítási Rendszer A kézzel fogható tudományos, szakmai és gazdasági eredményekért! INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3."— Előadás másolata:

1 INNOSPIN Tudásirányítási Rendszer A kézzel fogható tudományos, szakmai és gazdasági eredményekért! INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

2 Projektgazda INNO-SKART VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.  H-8000 Székesfehérvár, Had út 1-3.  00-36-22-514-100/316  H-1116 Budapest, Fehérvári út 130.  00-36-1-382-1583  www.innoskart.eu és www.kdrik.hu www.innoskart.euwww.kdrik.hu INNO-S-K-A-R-T INNOvatív vállalkozások versenyképességének javítása a Specializáción és Kooperáción Alapuló Regionális Tudástranszfer alkalmazásával a KDRIK hálózatán belül. A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Baross Gábor programjának támogatásával valósul meg. INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

3 A KDRIK küldetése, hogy.. kiemelten a Közép-dunántúli Régióban működő, innovációban érdekelt, alapvetően informatikai KKV-k és lehetséges partnereik körében hálózatépítést és együttműködést valósítson meg versenyképességük- és innovációs potenciáljuk erősítése érdekében; Mindezzel hozzájárulva a régió egészének gazdasági fejlődéséhez, a magas hozzáadott értékű szektor foglalkoztatási potenciáljának növeléséhez, a tehetséges és képzett fiatalok munkához juttatásához, helyben való boldogulásának biztosításához. INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

4 Közép-dunántúli Regionális Informatikai Klaszter (KDRIK) A 2006. JÚLIUSI MEGALAKULÁSTÓL KEZDVE ELTELT FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN ELÉRT LEGFONTOSABB EREDMÉNYEINK Aktívan működik a partnerség az innovatív kisvállalkozások fejlesztéséért Elindultak a közös K+F+I projektek, több mint 10 hazai innovációs pályázati projektünk valósult meg a tagok konzorciális együttműködésével Megalakult a klasztermenedzsment szervezet, az INNO-SKART Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft (2008) A menedzsment szervezet a klasztert képviselve 3 EU-s és 4 hazai pályázati projektötletet dolgozott ki INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

5 Stratégiai céljaink Hálózati partnerség megerősítése, kiterjesztése, Termék- és szolgáltatásfejlesztés, közös piaci fellépés erősítése, Innovatív beruházások indítása a klaszter tagvállalkozásainak kooperációjában, Humánerőforrás szakmai fejlesztése, tudástranszfer erősítése, Hazai- és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer bővítése, Menedzsment szolgáltatások non-profit jellegű működtetése, fejlesztése, Minőségi működés feltételrendszerének folyamatos fejlesztése A környezeti fenntarthatóságot és az esélyegyenlőséget támogató programok szervezése INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

6 A KDRIK tagjai TAGJAINK ALAPVETŐEN IT SZAKTERÜLETEN DOLGOZÓ KKV-K, VALAMINT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, TUDÁSKÖZPONTOK Közös érdekük, hogy kölcsönösen előnyös kooperációra alapozva kihasználják a specializálódás lehetőségeit, növelve hatékonyságukat és innovációs képességüket erőforrásaik részleges megosztásával, összehangolt felhasználásával csökkentsék költségeiket felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel, mint tudásközpontokkal kooperálva javítsák innovációs képességüket. közös fejlesztések megvalósításával, közös piaci fellépéssel erősítsék versenyképességüket a felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek, mint tudásközpontok a versenyszféra szereplőinek munkájába bekapcsolódva gyakorlati, piaci tapasztalatokhoz, illetve bevételt hozó megrendelésekhez, továbbá az ismertségét növelő marketing lehetőséghez jussanak INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

7 Partnerségben az innovációs szolgáltatókkal Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Vállalkozói Központ Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Tudásközpontok (ROIK, GEO, Velencei Növényvédő Állomás, DUF) Klaszterszövetség Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ ITD Hungary Közép-dunántúli Regionális Képviselet Rostocki Egyetem Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development KIC????? Berni IT klaszter Szombathelyi IT klaszter INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

8 Az INNOSPIN projekt „ Az innovációs menedzsment fejlesztése a Közép-dunántúli régióban” című, KD-MANAG_07 jelű Közép-dunántúli BAROSS GÁBOR Regionális Innovációs Program keretében, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács határozata alapján cégünk, az INNO-SKART Nonprofit Kft támogatást nyert "InnoSpin Tudásirányítási Rendszer" című pályázatánakInnoSpin Tudásirányítási Rendszer végrehajtásához. INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

9 Mi az INNOSPIN projekt célja? Hídképzőként a szellemi alkotásokból a társadalom számára hasznos termékek és szolgáltatások születésének elősegítése ◦Elsősorban a régió felsőoktatási intézményeiben születő gazdasági potenciállal bíró kutatási eredmények beazonosítása ◦Optimális gazdasági hasznosítás elősegítése A termékorientált innovatív szemlélet és a vállalkozói szellem bátorítása a felsőoktatási intézményben és annak gazdasági környezetében ◦A programban résztvevő felsőoktatási intézmény, mint K+F partner vonzerejének növelése a vállalkozói környezetben ◦A programban résztvevő vállalkozások innovációs tevékenységének támogatása INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

10 Kiknek szól az INNOSPIN TUDÁSIRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Olyan egyetemek, kutatóhelyek, innovatív KKV-k együttműködését várjuk, akik partnerek lennének abban, hogy egy pilot projekt keretében dokumentálják az előrehaladást a projekt ötlet kialakulásától kezdve a projektcég megalakulását, majd annak további munkafolyamatait a projekt után követési szakaszában. ◦Proaktív kutatások ötletek, felfedezések után ◦Az új ötletek potenciális profitabilitásának vizsgálata ◦A tudásbázis rendelkezésre bocsátása az érdeklődő ipari partnereknek ◦Szellemi alkotások hasznosítását megvalósító vállalkozások alapításának elősegítése ◦Workshopok szervezése iparjogvédelem, innovációs menedzsment, üzleti modell és terv tárgykörében ◦Tanácsadás hasznosító vállalkozások létrehozatalára ◦További együttműködés az új cég és az innovációs szolgáltatók között INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

11 Mit jelent a kínált szolgáltatásrendszer? Miután döntött a kutatóhely és az ipari partner az elvégzendő feladatról a projekt keretein belül menedzseljük az együttműködés kialakítását új cég létrehozásával Melyek a szóba jöhető ipari-egyetemi kutatási kapcsolatok típusai? ◦Kollaborációs kutatás: Az ipari partner egyedül vagy pályázati konzorcium részeként egyetemi kutatási programot vagy esetleg konkrét célfeladatot finanszíroz, melyet az egyetem és az ipari partner közösen hajt végre, megfelelő munkamegosztással (alap-és alkalmazott kutatás). ◦Bérkutatás: Az ipari partner konkrét célfeladatot finanszíroz, melyet az egyetem hajt végre (alkalmazott kutatás). Milyen előnyökkel járhat, ha az ipari-egyetemi kapcsolat a projekt keretein belül valósul meg? ◦A laborok bekerülnek egy adatbázisba, ahol feltüntethetik a legfontosabb tevékenységüket, műszereiket, alkalmazott technikáikat, mely szolgáltatás ingyenes ◦Az ipari partner megkeresheti az egyetem portfóliójában szereplő szolgáltatások közül a számára megfelelőt, mely szintén díjmentesen elérhető INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

12 Az INNOSPIN projekt ütemezése Projekt cég A modell további szabad felhasználásával Tanácsadás a spin-off cég alapításához, stratégia- és üzleti terv készítés Workshopok Tudásközvetítés, piacteremtés Tudásirányítási Rendszer fejlesztése és üzembe helyezése. INNOSPIN Tudásirányítási Rendszer (tervdokumentáció) Projekt indító Konferencia Helyzetértékelés, feladat-meghatározás (interjúk, fókuszcsoport megbeszélések) INNOSPIN weboldal I. FÁZIS III. FÁZIS II. FÁZIS I. FÁZIS 2009. máj.-nov. 2009. dec.-2010. márc. 2010. ápr. INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

13 MI AZ INNOSPIN TUDÁSIRÁNYITÁSI RENDSZER? Az INNOSPIN projekt keretében fejlesztünk egy tudást kezelő, dokumentáló rendszert, mely a K+F+I projektek tudásmenedzsment folyamatait támogatja. ◦ Működését a 2009 telén kezdi, 2-3 olyan választott projekt ötlet támogatásával, mely spin-off vállalkozás formájában kerül megvalósításra. ◦ A rendszert úgy tervezzük meg, hogy a lehető legnagyobb átláthatóságot biztosítson a spin-off folyamat dokumentációját illetően. Feladatunk nyomon követni azokat a mérföldköveket, melyekkel egy frissen született projekt ötlet szembesül útban a megvalósítás felé. Tudásirányítási rendszer működtetésének módszertana, a gyűjtött tapasztalatok a projekt zárását követően bárki számára szabadon felhasználható lesz. INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

14 INNOSPIN Tudásirányítási Rendszer 1/2 Funkciók Az INNOSPIN Tudásirányítási rendszer legfőbb feladata, hogy létrehozza a K+F+I tevékenységhez kapcsolódó dokumentációs- és információs rendszert, mely a projekt ideje alatt folyamatosan bővíthető, illetve megosztható végfelhasználói, tehát a kutatóhelyek és innovatív vállalkozások között. A rendszer lehetővé teszi, hogy a végfelhasználók a rendszerből kapott információt további feldolgozással bővítsék, saját hasznukra fordítsák. A projekt keretében tehát dokumentum- és tudás-csere megy végbe. Az új rendszer a végfelhasználók korábbi papíralapú dokumentációinak és adatbázisainak elosztását, illetve felhasználását helyettesíti. A rendszer felhasználó- és csoport-specifikus ismereteket és rendszer-környezetet kínál, alkalmazkodva a felhasználók speciális igényeihez. INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

15 INNOSPIN Tudásirányítási Rendszer 2/2 Cél: Zöldmezős innováció támogatása – ötlettől a termékig, pl.:  Projekt tervezés  Piackutatás  Gazdasági stratégiai számítások (pl. költség-haszon, fedezeti pont, megtérülés számítások)  Aktív partneri együttműködések  Projekt azonosítása, forráskeresés  Innovációs és pályázati tanácsadás  Termékfejlesztés  Piacra juttatás  Projekt utógondozásának támogatása (spin-off típusú együttműködés) INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

16 Projekt támogató workshopok Cél: Innovációs, ipar- és szerzői jogvédelmi felkészültség javítása, nemzeti és nemzetközi projektek generálása Tervezett ideje: 2009 novemberétől 2010 februárjáig tervezünk három alkalomból álló, innovációt ösztönző, egymásra épülő, gyakorlatias műhelymunka sorozatot. Téma javaslatok: Prototípus fejlesztés EU forrásokhoz való hozzáférés előkészítése Marketing és kommunikáció – új termékbevezetések kapcsán …………………… INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316

17 Köszön öm a figyelmet! Pintér Zsuzsanna INNO-SKART Nonprofit Kft.  H-8000 Székesfehérvár, Had út 1 - 3.  00-36-22-514-100/316  www.innoskart.eu www.innoskart.eu INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3. tel: 06 22 514 100 /316


Letölteni ppt "INNOSPIN Tudásirányítási Rendszer A kézzel fogható tudományos, szakmai és gazdasági eredményekért! INNO-SKART Nonprofit Kft. Székesfehérvár Had u. 1-3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések