Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KA-VOSZ Zrt. Előadó: Szép Zoltán. Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program (SZKP) elemei:  Széchenyi Kártya Folyószámla Hitel  Széchenyi Forgóeszköz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KA-VOSZ Zrt. Előadó: Szép Zoltán. Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program (SZKP) elemei:  Széchenyi Kártya Folyószámla Hitel  Széchenyi Forgóeszköz."— Előadás másolata:

1 KA-VOSZ Zrt. Előadó: Szép Zoltán

2 Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program (SZKP) elemei:  Széchenyi Kártya Folyószámla Hitel  Széchenyi Forgóeszköz Hitel  Széchenyi Beruházási Hitel  Széchenyi Pályázati Önerő Hitel (2011. január 1-től) Elérhetővé vált a vállalkozások számára a megfelelő hitelcélú hiteltípus megválasztásának lehetősége az SZKP-n belül. Az SZK Program előnyei továbbra is: Könnyen elérhető Egyszerű, egységes igénylési dokumentumok Gyors hitelbírálat Egységes termékfeltételek Állami támogatás A piacon elérhető legkedvezőbb kondíciók

3 Széchenyi Forgóeszköz Hitel Forgóeszköz vásárlásra, szolgáltatás igénybevételére Pld. áruvásárlás, szezonális ill. taktikai készletbeszerzés kötött felhasználás (számlával igazolni) Ütemezett visszafizetés lehetősége (3 év alatt részletekben) az igényelt hitelösszeg maximum 25 millió forint

4 Széchenyi Forgóeszköz Hitel a futamidő 12-36 hónap a rendelkezésre tartási idő egy évet meg nem haladó futamidő esetén max. 3 hó, éven túli futamidő esetén max. 6 hó türelmi idő éven túli ügyletek esetén = rendelkezésre tartási idő (+ max. 2 hó) tőketörlesztés és kamatfizetés gyakorisága havi a lehívott összegek újból nem hívhatóak le, akkor sem, ha az ügyfél közben már törlesztett. Azaz ez a hitel nem visszatöltődő hitelkeret, hanem ütemezett törlesztésű kölcsön. kapcsolódó állami támogatás: 2 százalékpont kamattámogatás az ügylet teljes futamidejére (3 évre) a 2010-ben létrejött ügyletekre garanciadíj-támogatás (a garanciadíj vetítési alapjának 0,75%-a) a kezességvállalás teljes futamidejére a 2010-ben létrejött ügyleteknél

5 Forgóeszköz Hitel díjak regisztrációs díj (SZK-val egyező mértékű) – érdekképv. kedvezmény szerződéskötési díj: 1,5%, a teljes hitelösszegre vetítve, egyszeri GHG kezességvállalási díj: 2,2% ügyleti kamat: 1 havi BUBOR + 5%, (havonta fizetendő) kezelési költség: éves 0,8% folyósítási jutalék, az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívások alkalmával, melynek mértéke folyósításonként fix 10.000 forint, 1% különdíj, számlaforgalom nem teljesítése esetén kamattámogatás, garanciadíj-támogatás csökkenti az ügyfelek terheit.

6 Forgóeszköz Hitel: Feltételek  de minimis korlátok  a hitel felhasználása: NEM lehet exporthoz, teherszállító jmű megvásárlásához, ill. szénbányászathoz  Kizáró feltétel, ha a Programban szereplő valamely Konstrukció kapcsán a lejáratot v. felmondást követő 30 napon túl fizette vissza tartozását (a tartozás visszafizetésétől 5 évig)  Rendezett munkaügyi kapcsolatok  építőipari tevékenységet végzők: ép.ipari kivitelezői nyilvántartásban  Nem lehet folyamatban el nem bírált cégbírósági bejegyzési kérelem,  Nem lehet lejárt köztartozás,  Nem lehet lejárt hiteltartozás  Biztosítéki háttér elemei (GHG Zrt, magánszemély kf.kezes, bankszla terhelési jog, inkasszó, ingatlan  opcionális 10 MFt felett)

7 Széchenyi Beruházási Hitel  több év alatt megtérülő kapacitásbővítő, fejlesztő beruházások is megvalósíthatók, és lehetőség van kapcsolódó fejlesztések finanszírozására is.  kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra is alkalmas.  A vállalkozásnak csupán a saját erő mértékéig kell rendelkeznie saját forrással a fejlesztés megvalósításához.  A beruházási hitel a beruházás megvalósulásának ütemében vehető igénybe a rendtart időn belül  törlesztéséhez a bank türelmi időt engedhet,  kamattámogatás, garanciadíj-támogatás csökkenti az ügyfelek terheit.

8 Széchenyi Beruházási Hitel Beruházási hitel célja:  fejlesztések, beruházások,  kapcsolódó forgóeszközök  Ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése  Új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése  A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzés. A hitelből megkezdett beruházás is finanszírozható; NEM használható:  ÁFA finanszírozásra,  Hitelkiváltásra,  valamint kapcsolt vállalkozástól és a hiteligénylő vállalkozás tulajdonosaitól történő eszközvásárlásra nem fordítható  Immateriális javak megvásárlására (software, know-how)  Üzletrész vásárlásra (befektetett pügyi eszköz)

9 SZBH: Igénybevételi feltételek  KKV (off-shore cég nem lehet tulajdonos)  Két lezárt üzleti év  Nem lehet folyamatban lévő változásbejegyzés  Egy Ügyfél – több SZ Beruházási hitele is lehet (különböző hitelcélokhoz), de csak egy lehet bírálat alatt egy azonos pillanatban  Egy ügyfélnek több Bankban is lehet SZKP-ba tartozó hitele  Az igénylésen túl szükséges EGYSZERŰSÍTETT ÜZLETI TERV benyújtása  Ingatlan építés/felújítás esetén költségvetés(i) terv (ha szükséges és van, építési engedély  A Hitelből megvásárolni kívánt vagyontárgyak listája (és rájuk vonatkozó árajánlat vagy egyéb értéküket alátámasztó doksik, előszerződések, stb.)  Hitelbírálat: Banki belső szabályzatok szerint (üzleti terv értékelés)

10 SZBH: Hitelösszeg, limitek  Min. 1 MFt – max. 50 MFt  Az adható hitel összege az üzleti terv realitása ill. az aszerinti adósságszolgálat alapján lesz meghatározva (nem árbev-hez ill. szlaforg-hoz kötött)  Egy ügyfélnek max. 50 MFt összegű beruházási hitele(i) lehetnek  Egy ügyfél – max. 100 MFt SZKP ügyletei lehetnek (egyenlőre szerződött összeg – később állomány)  Egy ügyfél max. 100 millió Ft „csomagos” hitelhez kaphat GHG kezességet.

11 Széchenyi Beruházási Hitel alapfeltételek  futamidő 12-120 hónap hitelkezdet dátuma, alapesetben a hitelszerződés megkötésének napja,  rendelkezésre tartási idő: maximum 18 hónap ezen időszak alatt lehet lehívólevelet benyújtani, ezt követően nincs lehetőség folyósításra  türelmi idő = rendelkezésre tartási idő, de maximum 24 hónap (tőketörlesztés nem történik, de az igénybevett kölcsönre kamatot és kez. ktsg-et már kell fizetni)  kamatfizetés: naptári negyedévente vagy havonta  tőketörlesztés: Naptári negyedévente vagy havonta (türelmi idő után) A tőketörlesztés lineáris.

12 Széchenyi Beruházási Hitel, Forrásösszetétel 1.Saját erő: (beruházás tervezett költségének minimum 20%-a) Saját erőként elfogadható: Készpénz/számlapénz Vissza nem térítendő állami támogatás, Vissza nem térítendő állami támogatás saját erejeként nem fogadható el Széchenyi Kártya A beruházásba igazolhatóan beépült, ill. ahhoz kapcsolódóan beszerzésre került (számlával, adás-vételi szerződéssel, a Bank által elfogatott műszaki ellenőr által igazolt) kiadások 2. Széchenyi Beruházási Hitel –beruházásra, fejlesztésre – kapcsolódó forgóeszköz beszerzésremax. a hitel 20 %-a lehet

13 SZBH: Állami támogatás  2 százalékpont állami kamattámogatás 3 évre (1095 napra)  garanciadíj-támogatás (garanciadíj vetítési alapjának 0,75%-a) 3 évre (1095 napra) Nettó elszámolás (ügyfél a támogatással csökkentett kamatot/gardíjat fizeti a Bank részére).

14 Széchenyi Beruházási Hitel kondíciók 1. 1.Hitel igénylésekor – Regisztrációs díj (egységes az SZKP-n belül) 2.Folyósítás előtt esedékes díjak: 2.1 Szerződéskötési díj: 1,5 % (egyszeri) szerződött összegre vetítve A díj megfizetése a szerződés megkötésekor esedékes. 2.2 Garantiqa készfizető kezességvállalási díja évi 1,7%, tárgyévre esedékes összege folyósítást megelőzően fizetendő, majd ezt követően évente esedékes. Gardíj fizetés: évenkénti 3. Hitel futamideje alatt rendszeresen fizetendő díjak 3.1 Ügyleti kamat (alapkamat + kamatfelár) alapkamat:1 havi BUBOR Kamatfelár: 4,5 % p.a.

15 Széchenyi Beruházási Hitel kondíciók 2. 3. Hitel futamideje alatt rendszeresen fizetendő díjak 3.2 Kezelési költség: 0,8% p.a. 4. Futamidő alatti egyéb díjak 4.1 Folyósítási jutalék, az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívások alkalmával fizetendő, mértéke folyósításonként fix 15.000 forint 4.2 Különdíj: a Bank által a Széchenyi Beruházási hitel futamidejére előírt számlaforgalom nem teljesítése esetén számítható fel a vállalt és a teljesített számlaforgalom közötti különbségre. Amennyiben különdíj előírásra kerül az ügyféllel kötött szerződésben, úgy annak mértéke 1%. 4.3 Egyéb díjak: értékbecslés, közokiratban foglalás közjegyzői díja, ingó jelzálogjog esetén MOKK díj 4.4 Szerződés módosításakor: banki szerződésmódosítási díj (mértéke bank által szabályozott); Részleges előtörlesztés esetén is szerződésmódosítási díj számítható fel, végtörlesztés esetén nem számítható fel díj;

16 Széchenyi Beruházási Hitel Biztosítéki háttér  GHG 80%-os kezességvállalása,  Magánszemély készfizető kezességvállalása (nem kötelező a tulajdonosok kezességvállalása)  Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás az Adós hitelkérelem időpontjában vezetett valamennyi, más pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlájára,  1-10 MFt közötti hiteligény esetén a további biztosítékok: alapesetben a beruházás tárgya; a bank egyedi döntése szerint a beruházás tárgyán túl vagy attól függetlenül 10 MFt hitelösszeg alatt opcionálisan plusz fedezet is bevonható.  10-50 MFt közötti hiteligény esetén további biztosítékok (ingatlan, ingó), melyek bevonása opcionális:  Kötelező számlaforgalom (3 – 5x VAGY hitelarányos)

17 A Széchenyi Kártya Program feltételrendszere I. - öszehasonlítás FELTÉTELSzéchenyi Beruházási Széchenyi Forgó Széchenyi Kártya Igényelhető hitel:min. 1 M Ft, max. 50 M Ft min. 1 M Ft, max. 25 M Ft min. 500 E Ft, max. 25 M Ft Adható hitelösszeg meghatározása Nincs számlaforg- hoz és árbevételhez kötöttség Árbev. és előző 12 havi szlaforg. meghatározott hányada Árbev. meghatározott hányada (bank figy-be veheti a számla- forgalmat is) Saját erőMin. a beruházás összktg 20%-a NINCS

18 A Széchenyi Kártya Program feltételrendszere II. - összehasonlítás FELTÉTELSzéchenyi Beruházási Széchenyi ForgóSzéchenyi Kártya Futamidő12-120 hónap12-36 hónap„1+1” ÉV Kötelező számlaforgalom igazolása igényléskor NINCSIgényelt hitel 3x, 10 MFt felett 5x számlaforgalom igazolás 6M Ft-tól – 3X 11M Ft-tól – 6X Rendelkezésre tartási idő Max. 18 hó12 hó futamidő esetén: max. 3 éven túli ügyletnél: max. 6 hó Teljes futamidő alatt igénybe vehető

19 A Széchenyi Kártya Program feltételrendszere III. - összehasonlítás FELTÉTELSzéchenyi Beruházási Széchenyi ForgóSzéchenyi Kártya Türelmi időRendtarttal azonos, de max. 24 hó Rendtarttal azonos, de 12 hó futamidő esetén: max. 3 éven túli ügyletnél: max. 8 hó - Tőketörleszt és Havonta vagy naptári negyedévente, lineáris (türelmi időt követően) Havonta, lineáris (türelmi időt követően) futamidő végén egyösszegben

20 A Széchenyi Kártya Program feltételrendszere IV. - összehasonlítás FELTÉTELSzéchenyi BeruházásiSzéchenyi Forgó Széchenyi Kártya elvárt gazdálkodási múlt két évegy év (10 MFt felett két év) Egy év, 11 M Ft-tól két év készfizető kezesre vonatkozó előírás nagykorú, magyar vagy 3 éve Mo-n állandó lakhellyel rend. EU tagállam állampolgár, további előírás nincs, de EC-nél az alapítótól, EV-nél ev-tól különböző személy SZK-val azonos (társasnál 50 % tulaj, Bt. kültag stb.) Alapfeltételeken túl: -Váll. legalább 50% tulaj -Bt esetén kültag kötelező

21 A Széchenyi Kártya Program feltételrendszere V. - összehasonlítás FELTÉTELSzéchenyi Beruházási Széchenyi Forgó Széchenyi Kártya hitelfelhasználás célja - ingatlan vásárlás, építés, fejlesztés - gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzés - beru-hoz kapcs. forgóeszköz (max. hitelösszeg 20 %-a) forgóeszköz/ szolgáltatás Likviditási problémák áthidalása

22 Széchenyi Kártya Program Köszönöm a figyelmüket! Sikeres hiteligénylést kívánok! További információk: www.kavosz.hu


Letölteni ppt "KA-VOSZ Zrt. Előadó: Szép Zoltán. Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program (SZKP) elemei:  Széchenyi Kártya Folyószámla Hitel  Széchenyi Forgóeszköz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések