digitális gyűjtemény --->Pest Megyei Hírlap " fül alatt vagy a Hungaricana Közgyűjteményi portálról. Hungaricana Közgyűjteményi portálról.">

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DATBÁZISOK HASZNÁLATA A TÁJÉKOZTATÁSI GYAKORLATBAN Királyné Dorogi Edina Pest Megyei Könyvtár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DATBÁZISOK HASZNÁLATA A TÁJÉKOZTATÁSI GYAKORLATBAN Királyné Dorogi Edina Pest Megyei Könyvtár"— Előadás másolata:

1 A DATBÁZISOK HASZNÁLATA A TÁJÉKOZTATÁSI GYAKORLATBAN Királyné Dorogi Edina Pest Megyei Könyvtár pmk.ighelyettes@pmk.hu

2 P EST MEGYEI KÖNYVTÁR HONLAPJA www.pmk.hu Katalógus (helytörténeti anyagok is az egész megyére!) Digitális gyűjtemény (Pest Megyei Hírlap) Tanulást, kutatást segítő szolgáltatásaink (EBSCO, ADT) Tanulást, kutatást segítő szolgáltatásaink „Könyvtárosoknak” fül: Aktuális információk Pályázati lehetőségek Jogszabályok Pest megyei közhasznú linkjegyzék Szakmai linkjegyzék PMK Hálózati csoport Minőségbiztosítás

3 P EST M EGYEI H ÍRLAP A Pest Megyei Könyvtár sikeres pályázata folytán az NKA támogatásával Digitalizált változatban is elérhetővé váltak a Pest Megyei Hírlap 1982-1994 közötti évek számai Szövegfelismerő program segítségével olyan kétrétegű PDF fájlban van közzétéve az újság, amelynek teljes szövegében lehet keresni és lehetőség van szövegrészek kijelölésére, másolására és egyéb alkalmazásokba való beillesztésére is A gyűjtemény elérhető honlapunkon a "gyűjtemények ---> digitális gyűjtemény --->Pest Megyei Hírlap 1982- 1994" fül alatt vagy a Hungaricana Közgyűjteményi portálról. Hungaricana Közgyűjteményi portálról.

4 P EST M EGYEI K ÖNYVTÁRBÓL ELÉRHETŐ ADATBÁZISOK Academic Search Complete (EBSCOhost keresőrendszeren keresztül) Több mint 13 000 folyóirat cikkeinek referátuma és indexe Több mint 9 000 teljes szövegű folyóirat 7 700 aktív tudományos lektorált folyóirat teljes szövege ADT – Arcanum Digitális Tudománytár A Pest Megyei Könyvtár olvasóinak a könyvtár számítógépeiről csak helyben elérhető több mint 8 millió oldalnyi tudományos és kulturális tartalom: folyóiratok - nagy sorozatok, lexikonok, hírlapok, családtörténet, helytörténet, hungarológia, témakörökben teljes szöveggel. Részletes lista a folyamatosan bővülő tartalomról: http://www.pmk.hu/sites/default/files/u17/arcanum-digitalis- tudomanytar-lista-pmk.pdf http://www.pmk.hu/sites/default/files/u17/arcanum-digitalis- tudomanytar-lista-pmk.pdf

5 A KTUÁLIS INFORMÁCIÓK Nyilvános könyvtárak jegyzéke Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa Ingyenes internetszűrő program telepítési leírás SZIKLA eseménykódok statisztikához + ami a Pmko levelezőlistára a Pest Megyei Könyvtártól kimegy

6 N YILVÁNOS K ÖNYVTÁRAK JEGYZÉKE Egy könyvtár vagy szerepel a jegyzéken, vagy szerződésben áll a megyei könyvtárral (ebben az esetben nem szerepel a jegyzéken), egyébként „fehér folt”. 1997. évi CXL. törvény a nyilvános könyvtári ellátásról 64. § (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat a) nyilvános könyvtár fenntartásával vagy b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. (3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a megyei könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.

7 M AGYARORSZÁGI K ÖNYVTÁRAK ADATBÁZISA Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa (http://ki.oszk.hu/magyarorszagi-konyvtarak- adatbazisa), amely a Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Minerva Gyűjtőköri Adatbázis teljes összevonásával jött létre, illetve több évre visszamenően tartalmazza a könyvtárak éves statisztikai adatait is.http://ki.oszk.hu/magyarorszagi-konyvtarak- adatbazisa Az adatbázisról bővebben: http://ki.oszk.hu/content/magyarorsz-gi-k-nyvt-rak- adatb-zisa http://ki.oszk.hu/content/magyarorsz-gi-k-nyvt-rak- adatb-zisa Új adminisztrációs felület itt található: http://konyvtarakadatbazisa.oszk.hu, amelyhez minden magyarországi könyvtárnak a Könyvtári Intézet biztosít hozzáférést. http://konyvtarakadatbazisa.oszk.hu

8 I NGYENES INTERNETSZŰRŐ PROGRAM Kinek? Minden nyilvános, internet-hozzáféréssel rendelkező könyvtárnak! Miért? 2013. évi CCXLV. törvény A jogszabály 20. paragrafusa kiegészíti az 1997. évi CXL. törvény 55. paragrafusát: „A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet- hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.”

9 P ÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK www.nka.hu Online pályáztatási rendszer Regisztráció szükséges (több napot igénybe vesz, tehát ne az utolsó pillanatra hagyjuk!) Változásokat mindig idejében jelentsük! Fő pályázati lehetőség: Közgyűjtemények Kollégiuma Fontos tisztázni, hogy a könyvtár vagy az önkormányzat adhat be pályázatot Mindig olvassuk el: Pályázati tudnivalók Kitöltési útmutató Minta adatlap

10 M INŐSÉGBIZTOSÍTÁS Törvényi háttér Minisztériumi ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez A 2015. november 25-i szakmai napon elhangzott előadások (Vidra Szabó Ferenc) Havonta egy alkalommal konzultációt tart a PMK-ban. Előzetes regisztráció szükséges!

11 T OVÁBBI INFORMÁCIÓK KÖNYVTÁROSOKNAK Könyvtári jogszabályok Pest megyei közhasznú linkjegyzék PMK Hálózati csoport tevékenysége, elérhetőségei

12 S ZAKMAI LINKJEGYZÉK Könyvtáros szakma Szakmai folyóiratok Közös katalógusok Folyóiratok Elektronikus könyvtárak Kép, hang, film Irodalom Egyéb

13 K ÖNYVTÁRTUDOMÁNYI S ZAKKÖNYVTÁR Külföldi szakmai újdonságok (Könyvtári Figyelő referátumaiból) KÖSZ nevű linkgyűjtemény, szakmai e- könyvek listája : http://ki.oszk.hu/konyvtar/e- konyvtar/e-konyvek/ szakmai e- könyvek listája Betűrendes lista a témakörök szerinti ugrási lehetőséggel bővült. Szakmai e-folyóiratok listája Szakmai e-folyóiratok listája : itt a lap elejére beiktatott betűrendből lehet ugrani a megfelelő kezdőbetűhöz tartozó folyóiratlinkekhez. http://ki.oszk.hu/konyvtar/e-konyvtar/e- folyoiratok/

14 S ZAKMAI FOLYÓIRATOK Könyv, Könyvtár, Könyvtáros Könyvtári Figyelő Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) Könyv és Nevelés Könyvtári Levelező/Lap (csak archívum) Könyvtárvilág (MKE webmagazinja) KIT hírlevél

15 MOKKA ― ODR KATALÓGUS (M AGYAR O RSZÁGOS K ÖZÖS K ATALÓGUS ) Mikor jusson eszünkbe? Ha nincs meg egy dokumentum a könyvtárunkban. Könyvtárközi kölcsönzés 1. lépés: PMK katalógusa (jelzetek, kértek-e előjegyzést) 2. lépés: ODR katalógus 3. lépés: PMK tájékoztató szolgálat KSZR könyvtárak csak a PMK-n keresztül!

16 EPA, HUMANUS, MATARKA KÖZÖS KERESŐ (EHM) Mikor jusson eszünkbe? Ha cikket, tanulmányt keresünk. EPA — Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis HUMANUS — Humántudományi Tanulmányok és Cikkek MATARKA — Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa SZTE Egyetemi Kiadványok, UnivHistória, Miscellanea IKER — Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma (részhalmaz: nem humántudomány) Magyar Nyelvű Filozófiai Irodalom Adatbázisa (részhalmaz: folyóiratcikkek) Nemere-cikkrepertórium Romániai Magyar Társadalomtudományi Irodalom Adatbázisa (Kolozsvár) + digitalizált tartalmak is

17 M AGYAR E LEKTRONIKUS K ÖNYVTÁR (MEK) Mikor jusson eszünkbe? ingyenes e-könyvet keresek (kereső epub, prc...) pl. Kalevala Kötelező olvasmányból nincs bent elég példány, már nincs idő megkérni más könyvtárból, pl. Jókai Mór: Az aranyember Szótárak pl. A latin nyelv szótára Szakkönyvek pl. programozásról keresek könyvet gyerekeknek. Címkeresés: programozás, gyerek (Fantasztikus programozás)

18 D IGITÁLIS I RODALMI A KADÉMIA (DIA) Mikor jusson eszünkbe? A legújabb kori és kortárs magyar irodalom alkotásait keressük Teljes életművet át szeretnénk látni Mesét, verset keresünk pl. Kányádi Sándor A kisfiú, aki ibolyát látott meséjét keressük (miben van, teljes szöveg) Csak egy részletét ismerjük a műnek (teljes szövegben kereshetünk) pl. „ibolyát látott” Fotókat keresünk egy szerzőről Szakértőt pl. rendezvényhez! Könyvborítókat pl. könyvkeresésnél hasznos, Jékely

19 G UTENBERG - PROJEKT Mikor jusson eszünkbe? Idegen nyelvű ingyenes e-könyveket keresünk Művek eredeti nyelven pl. Huckleberry Finn Japán kultúráról illusztráció pl. Tales of old Japan Nyelvtanuláshoz (hangoskönyv is, kis hangszóró jelöli) – pl. keresés: japan tea

20 N EMZETI A UDIOVIZUÁLIS A RCHÍVUM (NAVA) Mikor jusson eszünkbe? Teljes híradók anyagát keressük, pl. Magyar Televízió 2013. január 3-i teljes híradója Archív felvételeket, pl. Jurij Gagarin 1961-es budapesti látogatásáról Magyar filmeket pl. 100 magyar film Felhasználási feltételekre ügyelni!!! NAVA pontokon teljes tartalom, egyébként korlátozott elérés

21 M AGYAR D IGITÁLIS K ÉPKÖNYVTÁR Mikor jusson eszünkbe? Plakátokat, képeslapokat keresünk Saját településünkről aprónyomtatványt Egyházi témában keresünk képanyagot Példák: 17. századi emblémát keresünk divat témájú képeket a múlt század elejéről

22 K ORTÁRS I RODALMI A DATTÁR (KIA) Mikor jusson eszünkbe? Lexikonszerű adatok Példák: Bodor Ádám idegen nyelvre fordított könyveit keressük Sinistra körzetről jelent-e meg kritika? Janikovszky Éva svédül megjelent köteteinek mi a címe?

23 T OVÁBBI ÉRDEKESSÉGEK Nyugat hanganyagok Nyugat hanganyagok pl. Babits, Jékely hangja Magyar nyelvemlékek Magyar nyelvemlékek pl. Halotti beszéd és könyörgés olvasata (többféle) Bibliographia Hungarica Bibliographia Hungarica - Magyar irodalmi művek idegen nyelvű fordításai nyomtatásban (kereshető) pl.: Milyen magyar művek jelentek meg hindi nyelven? A Légy jó mindhalálig című művet milyen nyelvekre fordították le?

24 J Ó GYAKORLAT A P EST M EGYEI K ÖNYVTÁRBAN "Maradj talpon!" ― Érettségi? Továbbtanulás? Segít a könyvtár! Rendhagyó, interaktív könyvtári óra középiskolai osztályoknak (11., 12. évfolyam) Miért érdemes az internet korában is ellátogatni egy könyvtárba? Gyakorlati példákon keresztül próbáljuk szemléltetni a fiataloknak, hogy az interneten elérhető adatdzsungelben a könyvtár segíthet eligazodni, abból hiteles tartalmakat kinyerni. Célunk, hogy a szervezett iskolai keretek között hozzánk látogató diákok továbbtanulva is visszatérjenek hozzánk, az internet és az egyetemi könyvtárak mellett minket is használjanak. Az egyik óra anyaga: https://prezi.com/s0eoyyisnjbt/internet-fiesta-2015-moricz- zsigmond-gimnazium/

25 G YERMEKIRODALOM Gyermekirodalmi adatbázis Meseutca, ahol a jó könyvek laknak Illusztrátorok Moly - magyar olvasói közösségi oldal Bővebben: A Pest Megyei Könyvtár honlapjának a gyermekkönyvtárat bemutató oldalán. http://www.pmk.hu/node/29 Mi a szösz? Mi a szösz? – Mese a könyvtárról és könyvajánló

26 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! Királyné Dorogi Edina Pest Megyei Könyvtár www.pmk.hu pmk.ighelyettes@pmk.hu


Letölteni ppt "A DATBÁZISOK HASZNÁLATA A TÁJÉKOZTATÁSI GYAKORLATBAN Királyné Dorogi Edina Pest Megyei Könyvtár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések