Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati cél:kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése Pályázati keretösszegA programra: 1,8 milliárd Ft; a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati cél:kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése Pályázati keretösszegA programra: 1,8 milliárd Ft; a."— Előadás másolata:

1

2 Pályázati cél:kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése Pályázati keretösszegA programra: 1,8 milliárd Ft; a 2016. évre 0,8 milliárd forint áll rendelkezésre Tervezett projektek indulási időpontja 2016. október 01 – 2016. december 31. Projektenként tervezhető futamidő Maximum 36 hónap (max. 12 hónappal meghosszabbítható gyermekszülés és tartós betegség esetén) Projektenként tervezhető költségvetési keretösszeg Maximum 36 hónapra max. 15.090.000 forint támogatás igényelhető Projekt benyújtás formája Kizárólag az EPR felületen keresztül, előzetes intézményi regisztrációhoz kötötten Benyújtási határidő: 2016. április 18. 17:00 Postai benyújtás: 2016. április 25.

3 A. A befogadó intézmény és a posztdoktor jogviszonya -főállású munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony a megvalósítás időszakában B.Személyi feltételek: PhD fokozattal rendelkező kutató pályázhat aki 2016. október 1-ig nem tölti be a 40. életévét (kivéve szülési szabadság, gyermeknevelés +5 év) C.2008. január 1. utáni PhD/DLA oklevél /oklevél hiányában a doktori tanács támogató döntése szükséges igazolásként D.A posztdoktor lehet korábbi OTKA-K/NK/NF/ANN/SNN és a most lezárult K_16 azonosítójú pályázatok vezetője vagy résztvevője amennyiben a kutatási és a posztdoktori pályázat tematikailag átfed E.Vezetője lehet kizárólag kutatási támogatást nyújtó korábbi OTKA PD-1 típusú posztdoktori pályázatnak amennyiben a PD-1 és a PD_16 tematikailag átfed F.Ezen esetekben a PD_16 pályázatban vállalt FTE értéket tekintik irányadónak

4 (A)Intézmény és kutatóhely adatai - intézményi adminisztrátor által definiált adatok (B) Kutatók adatai – az egyes pályázó kutatók által a pályázat benyújtásához kapcsolódóan aktuálisan frissített, meghatározott adatok (C) Szakmai és pénzügyi javaslat kidolgozás – az egyes pályázó kutatók által kidolgozandó, meghatározott információk a kutatási munkára vonatkozóan

5 (A) Összefoglalás : a projekt elképzelést átfogóan áttekintő, önmagában érthető szakmai anyag, melynek egymásra épülő részei magyar és angol nyelven: (1) alapvető kutatási célkitűzések szakemberek számára (max. 1.700 karakter szóközzel) (2) kutatás kiinduló hipotézise, kutatási probléma felvetése (max. 1.700 karakter szóközzel) (3) kutatás újszerűsége, eredményei tudományos és társadalmi hasznosíthatósága (max. 2.250 karakter szóközzel) (4) alapvető kutatási célkitűzések laikusok számára (max. 1.700 karakter szóközzel)

6 (B) Részletes kutatási terv : (1) Terjedelme max. 3 oldal A4 oldalméret, max. 5 MB PDF formában vagy ha ábrákat is tartalmaz max. 5 oldal DE! Társadalom- és bölcsészet- tudományi területen kétnyelvű kutatási terv esetében kétszeres terjedelem megengedett (2) Struktúrája: Háttér, Hipotézis – alkalmazott módszertan – valószínűsített eredmények – Kutatási infrastruktúra (kiemelten fontos a személyi állomány,eszközök bemutatása hiszen a támogatás nem tartalmaz dologi és eszköz támogatást! ) Ki kell térni a befogadó kutatócsoport vezetőjére (ha van) aki a posztdoktor témavezetése szempontjából meghatározó, a kutatócsoport által végzett projekthez történő kapcsolódási pontokra, a befogadó intézmény szakmai hátterére (C) Munkaterv : a konkrét kutatási tevékenységek időbeli megvalósulására vonatkozó részletes bemutatás (éves bontásban) feladatelemenként definiálva a konkrétumokat és a lebonyolítás kockázatait (1)Terjedelme max. 10.000 karakter (szóközzel) (2) Magyar és angol nyelven egyaránt elkészítendő

7 (D) Résztvevők feladatai: a kutatási munkákban közreműködő vezetőkutatói, segédszemélyzeti és hallgatói állomány megjelenítése a konkrét feladat meghatározással. Angol nyelven elkészítendő (E) Kutatási időráfordítás adatai: a kutatóként közreműködő személyekre vonatkozóan, minden személyre kitöltendő adatállomány. Oktatói státuszban lévő személyek esetében az évi maximum 0,7 FTE Kutatói státuszban lévő személyek esetében az évi maximum 1 FTE Vezető kutató esetében a közreműködés minimum ideje 0,7 FTE / év, a fennmaradó 0,2-0,3 FTE értéket a munkahelyi beosztásával kapcsolatos kötelező feladatokra fordíthatja Résztvevő kutató esetében a közreműködés minimum ideje 0,1 FTE / év Hallgatói és nem kutatói minőségben részt vevő személy számára nem definiálandó az FTE

8 (F) Párhuzamos kutatások, benyújtott pályázatok (1)Vezető kutató és senior kutatóként minősített személyek esetében releváns megadni (2) A projekt tervezett futamideje vonatkozásában értelmezendő minden támogatott, benyújtott és bírálati szakaszban lévő projekt megadásával NKFI Alap vonatkozásában (3)A projekt tervezett futamideje vonatkozásában értelmezendő minden támogatott, benyújtott és bírálati szakaszban lévő hazai és nemzetközi forrású felhívás vonatkozásában (4)Angol nyelven kitöltendő információs blokk (G) Nemzetközi együttműködés: (1)Akkor definiálandó, ha akár előzményként, akár a projekt tevékenységek folyamatában kapcsolódik a kutatás nemzetközi együttműködéshez (2) Az együttműködés megjelölése esetén bemutató PDF fájl feltöltése és postai úton történő megküldése kötelező (3) Nemzetközi kutatói együttműködés hivatkozásakor a külföldi kutató szándéknyilatkozata csatolandó és beküldendő

9 (A) Általános szabályok (1) A támogatás kizárólag munkaviszony keretében történő alkalmazásra teljes munkaidőben tervezhető, melynek összegét az 1.1. sorra (bér) és 2. sorra (járulék) kell rögzíteni. Ez a sor csak abban az esetben válik szerkeszthetővé, amennyiben vezető kutató alkalmazása részvételi formát jelöli meg. (2) A támogatott a PD_16 pályázat által biztosított forráson kívül egyéb rendszeres személyi juttatásban nem részesülhet (kivétel a Bolyai posztdoktori ösztöndíj, valamint a munkáltató által fizetett veszélyességi pótlék, cafetéria juttatás és a munkába járás jogszabály által előírt költségtérítése) (3) A támogatás felhasználásánál a Támogatói Teljesítési Szabályzat, az SZTE pénzügyi-gazdálkodási szabályzatai, valamint a hatályos jogszabályok az irányadók (4) A költségtervet 12 havi munkaszakaszokra bontva kell megtervezni (5)A tervezett költségeket ezer forintban szükséges megtervezni, tizedes jegy nélkül (6)A személyi költségek tervezésénél indoklás szükséges magyar és angol nyelven is.

10 (B) Személyi költségek (1)Projektben résztvevő, kutatási kisegítő és adminisztratív feladatokat ellátó személyek részére nem fizethető bér (2)Személyi költségek köre: munkabér és járulékai, valamint a hatályos jogszabály által kötelezően előírt pótlék (pl. veszélyességi pótlék) és kötelező munkába járás költsége (3)A vezető kutató esetében a teljes idejű alkalmazás maximum összege bruttó 330.000,- HUF/hó, az éves összeg: 3.960 e Ft/év (4)DE! Semmilyen más kifizetésben továbbiakban nem részesülhetnek. (5)A járulékokat a 2. soron szükséges megadni, az útmutatóban hibásan szereplő 28,5% helyett 27 %-al számoljanak, így az éves járulék összeg 1.070 e Ft/év kerekítve (1 069 200 Ft).

11 1.Az EPR felületen a kutató véglegesíti (előzetes véleményezés kérhető) 2.Az EPR felületen az intézményi jóváhagyás megtörténik 3.A pályázat nyomtatott példánya az NKFIH-hoz beérkezik ⁻Aláíratás pályázati irodán keresztül ⁻Postázás a kutató feladata (borítékon PD_16-pályamű azonosító) Kötelezően feltöltendő mellékletek ⁻Kutatási terv ⁻PhD oklevél ⁻Nyilatkozat átláthatóságról ⁻Nyilatkozatok a PD_16 azonosító számú pályázathoz ⁻A posztdoktor nyilatkozata a személyi juttatásokról és az FTE-értékről

12 Gila Gyöngyi gila.gyongyi@gmf.u-szeged.hu 62/54-6976


Letölteni ppt "Pályázati cél:kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése Pályázati keretösszegA programra: 1,8 milliárd Ft; a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések