Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 E-JOG REKLÁMJOG.  Reklámozás lehetősége  Kereskedelmi szólásszabadság?  Vállalkozás szabadsága  Korlátok:  Fogyasztók védelme  Kiemelten védendő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " E-JOG REKLÁMJOG.  Reklámozás lehetősége  Kereskedelmi szólásszabadság?  Vállalkozás szabadsága  Korlátok:  Fogyasztók védelme  Kiemelten védendő."— Előadás másolata:

1  E-JOG REKLÁMJOG

2  Reklámozás lehetősége  Kereskedelmi szólásszabadság?  Vállalkozás szabadsága  Korlátok:  Fogyasztók védelme  Kiemelten védendő fogyasztói csoportok – pl. kiskorúak  Piaci verseny tisztességének védelme

3 REKLÁMJOG Központi jogszabály: 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól  ‘gazdasági reklámtevékenység’, azaz:  Nem politikai  Nem társadalmi célú  ‘alapvető feltételek’  ‘egyes korlátok’ : nem az összes, van számos egyéb törvény is

4 REKLÁMJOG  SPAM?  reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult  hozzájárulási nyilatkozat: név (ha kell, születési dátum), önkéntesség és megfelelő tájékoztatás birtokában való történés kifejezése  bármikor visszavonható: tovább nem küldhető  nyilvántartást kell vezetni a hozzájárulókról  Jelenlegi hatósági gyakorlat: az általános, központi e-mail címekre küldhető előzetes hozzájárulás nélkül

5 REKLÁMJOG TILALMAK Tartalmi (terméktől független)  Nem ösztönözhet erőszakos, veszélyes, környezetkárosító magatartásra  Nem károsíthatja kiskorúak fizikai, érzelmi,erkölcsi, szellemi fejlődését  A kiskorúaknak szóló reklám esetében a kedvezőtlen befolyásolás tilalma is ki van mondva (erőszak, szexualitás, erőszakosan megoldott konfliktus)  Tilos iskolában, óvodában reklámozni (kivétel: kultúra, sport, egészség)  Nem mutathat be reklám kiskorút veszélyes, erőszakos, szexualitást hangsúlyozó helyzetben  Tilos a pornográf reklám (nemiséget súlyosan szeméremsértő nyiltsággal bemutató) – kivéve: üzletben  Tilos a tudatosan nem észlelhető reklám

6 REKLÁMJOG TILALMAK Tartalmi (terméktől független)  Nem lehet a reklám megtévesztő -- a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat általános tilalma alá esik:  Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat (így az a reklám), amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas  A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)

7 REKLÁMJOG TILALMAK Tartalmi (terméktől független)  Nem lehet a reklám megtévesztő -- a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat általános tilalma alá esik:  Jogeset: Colgate Palmolive Kft. 2006  "Colgate Total. A fogorvosok választása.”  "Colgate Total. A fogorvosom választása."  "A magyar fogorvosok által leggyakrabban használt és ajánlott fogkrém.”  "Szinte hihetetlen, de pár hónap múlva nem csak fehérebbek de egészségesebbek is lettek a fogaim"

8 REKLÁMJOG TILALMAK Az összehasonlító reklám  Nem vezethet tisztességtelen előnyszerzésre a másik árujának, árujelzőjének, jóhírnevének felhasználásából  Nem vezethet összetévesztésre  Nem sértheti a másik jóhírnevét  Csak azonos rendeltetésű áruk hasonlíthatók össze  Az áruk lényeges, ellenőrizhető tulajdonságait szabad összeahasonlítani (ha árat, azt is tárgyilagosan)

9 REKLÁMJOG TILALMAK Az összehasonlító reklám  Jogeset: Unilever 2005

10 REKLÁMJOG TILALMAK Temékhez kapcsolódó  Fegyver, lőszer, robbanóanyag (kivéve: üzlet, szakmai célú reklám)  Szexuális szolgáltatás  Szexuális segédeszköz (kivéve: üzlet)  Veszélyes eb, állatviadal  Terhességmegszakítás (intézmény, eljárás, eszköz)  Emberi szerv, szövet

11 REKLÁMJOG TILALMAK, KORLÁTOK Temékhez kapcsolódó: ALKOHOL Tartalmi korlátok  Nem szólhat kiskorúakhoz, nem mutathat be azokat  Nem ösztönözhet mértéktelen fogyasztásra, nem kötheti társadalmi érvényesüléshez  Nem állíthatja, hogy gyógyászati tulajdonsággal bír  Magas alkoholtartalmat nem állíthatja be erényként  Nem kapcsolhatja járművezetéshez, jobb fizikai teljesítményhez Közzétételi korlátok  Sajtótermék B1, honlap nyitóoldala  Egészségügyi és köznevelési intézmény területén és a bejáratától számított kétszáz méteren belül  Moziben és színházban este 8 előtt, gyermekműsorok közvetlen környezetében  Játékon és annak csomagolásán

12 REKLÁMJOG TILALMAK, KORLÁTOK Temékhez kapcsolódó: DOHÁNYTERMÉK – tilos reklámozni Kivételek  Forgalmazóknak szóló szakmai célú reklám  EGT területén kívülre szánt reklám Közvetett reklám is tilos Szponzorálási tilalom  Határokon átnyúló események, tevékenységek  Sport-, kultúrális egészségügyi rendezvények  Politikai pártok eseményei

13 REKLÁMJOG TILALMAK, KORLÁTOK Temékhez kapcsolódó  SZERENCSEJÁTÉK  Nem szólhat kiskorúakhoz, nem jelenhet meg kiskorúaknak szóló sajtótermékben  Tilos állami engedély nélküli szerencsejátékot reklámozni (szerepelni is tilos a reklámban!)  TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS  Egészségügyi intézmény és temető területén tilos  Csak a szolgáltató nevét, elérhetőségeit, logóját tartalmazhatja

14 REKLÁMJOG  FELELŐSSÉG:  Egyetemleges  Reklámozó  Reklámszolgáltató  Reklám köttétevője  Jellemzően: reklámozó

15 REKLÁMJOG  HATÓSÁGOK:  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  Gazdasági Versenyhivatal (megtévesztő reklám esetén)

16 REKLÁMSZABÁLYOZÁS A MÉDIAJOGBAN  Smtv. 24. § 20. §  (1) A médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleménynek könnyen felismerhetőnek kell lennie.  (2) A médiatartalomban megjelenő reklámnak más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie.  (3) A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos.  (4) Médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem alkalmazhat tudatosan nem észlelhető technikákat.  (5) Médiatartalomban nem tehető közzé vallási vagy világnézeti meggyőződést sértő kereskedelmi közlemény.  (6) A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.  (7) Nem szabad médiatartalomban közzétenni dohányárut, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, az állami adóhatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető kereskedelmi közleményt. E korlátozás nem terjed ki a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben, illetve más jogszabályban foglalt kivételekre.  (8) A médiatartalom támogatóját a közzététellel egyidejűleg, illetve azt közvetlenül megelőzően vagy azt követően meg kell nevezni. Audiovizuális médiaszolgáltatás vagy annak műsorszáma más audiovizuális médiaszolgáltatást végző, illetve audiovizuális műsorszámok vagy filmalkotások készítésével foglalkozó vállalkozás által nem támogatható.  (9) A médiaszolgáltatásban közzétett, támogatott médiatartalom nem ösztönözhet, és nem hívhat fel a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy termékének beszerzésére vagy szolgáltatásának igénybevételére, illetve az attól való tartózkodásra.  (10) A támogató a médiatartalom-szolgáltató felelősségét, illetve szerkesztői szabadságát érintő módon a médiatartalmat vagy annak közzétételét nem befolyásolhatja

17 REKLÁMSZABÁLYOZÁS A MÉDIAJOGBAN Mttv. 24. § (1) A médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közlemény  nem sértheti az emberi méltóságot,  nem tartalmazhat és nem támogathat a nemen, faji vagy etnikai származáson, nemzetiségen, valláson vagy világnézeti meggyőződésen, fizikai vagy szellemi fogyatkozáson, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést,  közvetlenül nem szólíthat fel kiskorúakat valamely áru megvásárlására vagy bérbevételére, illetve szolgáltatás igénybevételére,  közvetlenül nem szólíthat fel kiskorúakat arra, hogy rábeszéljék szüleiket vagy másokat a reklámozott áru megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére,  nem használhatja ki a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik és más személyek iránti bizalmát, továbbá a kiskorúak tapasztalatlanságát és hiszékenységét,  indokolatlanul nem ábrázolhat kiskorút veszélyes helyzetekben,  nem fejezhet ki vallási, lelkiismereti, illetőleg világnézeti meggyőződést, kivéve a vallási tematikájú tematikus médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közleményt,  nem sértheti nemzeti jelkép méltóságát, vagy vallási meggyőződést.

18 REKLÁMSZABÁLYOZÁS A MÉDIAJOGBAN  Mttv. 24. § (2)Az alkoholtartalmú italokra vonatkozó, médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közlemény  nem célozhat kifejezetten kiskorúakat,  nem ábrázolhat alkoholt fogyasztó kiskorút,  nem ösztönözhet az ilyen italok mértéktelen fogyasztására,  nem ábrázolhatja a túlzott alkoholfogyasztást pozitív, az alkoholfogyasztástól való tartózkodást negatív megvilágításban,  kiemelkedő fizikai teljesítményt vagy járművezetést nem mutathat be alkoholtartalmú italok fogyasztásának hatásaként,  nem kelthet olyan benyomást, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerekhez,  nem állíthatja, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztásának serkentő, nyugtató vagy bármilyen jótékony egészségügyi hatása van, illetve, hogy az alkoholtartalmú italok a személyes problémák megoldásának egyik eszközét jelentik,  nem kelthet olyan benyomást, hogy az alacsony alkoholtartalmú italok fogyasztása esetén a túlzott alkoholfogyasztás elkerülhető, illetve, hogy a magas alkoholtartalom az ital pozitív tulajdonsága.

19 REKLÁMSZABÁLYOZÁS A MÉDIAJOGBAN  Mttv. 25. § A kereskedelmi közlemény közzétételének megrendelője, továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fűződik, nem gyakorolhat szerkesztői befolyást - a közzététel időpontja kivételével - a médiaszolgáltatásra.

20 REKLÁMSZABÁLYOZÁS A MÉDIAJOGBAN  Műsorszolgáltatók és műsorszámok támogatása  Név, logó, stb megjelenhet műsor előtt és után  Nem támogathat politikai párt, doháhytermék- gyártó, állami adóhatóság engedélye nélkül szerencsjátékot szervező vállalkozás, bármely olyan vállalkozás, amely nem reklámozható terméket gyárt  Nem támogatható hírműsorszám, politikai tájékoztató, nemzeti ünnepek hivatalos eseményeiről szóló tudósítás

21 REKLÁMSZABÁLYOZÁS A MÉDIAJOGBAN  Termékmegjelenítés  Alapból tilos  Ahol megengedett  Eredetileg moziban bemutatott film  Tv-film  Sorozat  Sportműsorszám  Szórakoztató műsor  Más műsor akkor, ha ellenszolgáltatás nélkül történik (ekkor sem lehet: hírműsor, vallási műsor, nemzeti ünnepekek eseményeiről szóló tudósítás)  Nem lehet megjeleníteni: dohánytermék, nem reklámozható termék, vényre kapható gyógyszer  Nem szólíthat fel közvetlenül a termékfogyasztásra  Nem kaphat indokolatlan hangsúlyt  A nézőket és hallgatókat egyértelműen tájékoztatni kell (kivéve, ha más készítette a műsort)


Letölteni ppt " E-JOG REKLÁMJOG.  Reklámozás lehetősége  Kereskedelmi szólásszabadság?  Vállalkozás szabadsága  Korlátok:  Fogyasztók védelme  Kiemelten védendő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések