Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A XVIII. századi Franciaország. Az Ancien Régime ellentmondásai  XIV. Lajos †  mély válság  Folyamatos háborúk   Protestánsüldözés   Udvar fényűzése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A XVIII. századi Franciaország. Az Ancien Régime ellentmondásai  XIV. Lajos †  mély válság  Folyamatos háborúk   Protestánsüldözés   Udvar fényűzése."— Előadás másolata:

1 A XVIII. századi Franciaország

2 Az Ancien Régime ellentmondásai  XIV. Lajos †  mély válság  Folyamatos háborúk   Protestánsüldözés   Udvar fényűzése   Túladóztatás   Nagyhatalmi helyzetéből fakad, hogy  jelentős anyagi kiadás terheli  előteremtése nem sikerül  fejlődés és válságok sora A francia abszolutizmus jelképe, Versailles } A kincstár üres

3 A gazdaság  A gazdaság egyik mutatója  nő a lakosság  Kereskedelem  Virágzik a gyarmatokkal  banktőke   iparba, kereskedelembe  gazdag polgárok  adóbérletek, államkölcsönök  Ipar  kisipar jelentősége meghatározó  nagyipar  luxusipar (udvar)  fejlődik a bányászat, vasipar  kisipar  árutermelésbe nehezebben kapcsolódik bele  Mg. - nőnek a hozamok, jól teljesít  árak is   bevételek is   jövedelmek egyenlően oszlottak meg  arisztokrácia jelentősen, a nemességé nem  kiváltságait féltékenyen őrzi

4

5 A francia nemesi társadalom  A nemesség differenciált „noblesse oblige”  arisztokrácia 50% ipar, 14% mg  jelentős vagyon, udvari élet,  kir. kegydíjak,  pol. hatalma  kard nemessége „noblesse d’épée”  szerény vagyon, vidéki élet,  kiváltságok megtartása  taláros nemesség „noblesse de robe”  polgári szárm.,  hivatalvásárlás  öröklődik,  rendszerellenessé válik  A francia nemesség   adózik

6 És a 3. rend (társadalom)  A társadalom zöme  parasztság, de  a földek csak 30%-át birtokolta  gazdagparasztság  árutermelés  zöme  megélhetése nehéz  magas adók miatt  úrbéri szolgáltatások  A polgárság egy része  Saját földtulajdonnal rendelkezett  Másik része bérelte  átalakulás híve, de „mértéklettel”  Alsópapság  szemben főpapsággal  paraszti sorban él  A francia társadalom jogilag rendi jellegű  vagyon meghatározó  feltörekvők  nemesi cím vásárlása } jobbágyi szolgáltatások élvezete

7 Az abszolutizmus reformtörekvései  XIV. Lajos † után  reformtörekvések (pl.: John Law)  rendű jellegű törekvés  a Parlament szerepének növelése  kezdeményezések  pénzügyi reform köv.  XV. Lajos  Abszolút uralkodó, abszolút kormányzás  Európa jelentős háborúiba részt vesz  mindig veszít  7 éves háború  Észak-Amerikai gyarmatok   államadóság „csillagászati”  Reformokat kezdeményez úr. vége felé  bírósági reform  parlamentek helyett új testületek létrehozása  uralkodóváltás  a reform , a parlamentek jogköre visszaáll XV. Lajos

8 „Wild Geese” Soldier of Dillon's Regiment in the French Army, 1735 A hétéves háború francia „hozadéka”

9 John Law

10 A XVIII. századi Franciaország Parlament: Franciaországban a for- radalom előtt a bíróságok elneve- zése. Tagjai vásárolták hivatalukat. Bizonyos értelemben a törvényho- zás feladatát is betöltötte, mivel a királyi rendelkezések csak bejegy- zésük után váltak érvényessé. Az előforradalom idején a rendi ellen- állás központjai voltak, ám a rendi gyűlés választásai idején 1614-es alapra helyezkedtek, s elvesztették népszerűségüket. A forradalom megszüntette a parlamenteket. A térkép bemutatja az abszolutizmus néhány jellegzetességét! Keressük!

11 A felvilágosodás hatása  A felvilágosodás térhódítása  A XVIII. század második felére  az ország művelt lakosságát „megfertőzi”  A felvilágosodás hatására  elterjed, hogy a buzgó vallásosság = tudatlanság  csak a társ. rend fenntartása miatt szükséges  A felvilágosodás  divattá vált  arisztokrata és polgári szalonok  történelemről, filozófiáról „csevegtek”  Miért hatásos?  az ész mindenhatóságát követeli  a változásokat sarkall (abszolutizmus ellenes)

12 Sikertelen reformok  XVI. Lajos uralkodásának kezdete  az államadóság egyre súlyosabb  gazdasági válság tovább súlyosbította  Az uralkodó lépése  Turgot kinevezése (fiziokrata)  reformok sorozata  sérti a rendi kiváltságosok érdekeit (nemesség, polgárság)  Rendi ellenállás bontakozik ki  Hatalmi politika  bekapcsolódás a függetlenségi háborúba  az államadóság kezelhetetlen  Az úr. újabb lépése  Necker kinevezése  megszorítások  rendi csoportok megbuktatják (1781)

13 A forradalom uralkodója és az „osztrák nőszemély”

14 Az előforradalom  Hitelek   válság tovább éleződik  Necker   Calonne, a rendek bizalmával lép fel  Calonne: hasonló reformok, hasonló eredmények  Calonne terve  parlament megkerülése  Előkelők Gyűlése, 144 pair  elutasítás  Utóda, Brienne, célját tartományi gyűlésekkel kívánja elérni  A tartománygyűlésen 3. rend az 1-2. rend  képviselőivel egyenlő arányban képviselve  szakítás a hagyományokkal  protestánsok  választójog visszaállítása Charles Calonne Jacques Necker

15  Előkelők Gy. párizsi parl.  etats generaux összehívását követeli  A gyűlést szétzavarja, a parlamentet Troyesba száműzi  Ellenállás bontakozik ki Brienne-nel szemben  orléans-i herceg lépése, parlament kiáltványa a kormányzattal szemben  A hatalommal szemben ellenzék szerveződése  La Fayette márki, Sieyes abbé, Mirabeau gróf  megmozdulások országszerte  Gronoble-i „cserepek napja” (1788. 06. 07.)  A hatalom visszakozik  XVI. Lajos bejelentése  rendi gyűlés összehívása  Calonne menesztése  Parlament jogkörének visszaállítása

16 La Fayette, Gilbert Motier, Marquis de 1757-1834 Philippe Egalité Louis, Philippe, Joseph Duc d'Orléans 1747-1793 Honoré, Riquéti, Comte de Mirabeau 1749- 1791 Emmanuel- Joseph, dit l'abbe Sieyes 1748 - 1836 Az előforradalom alakjai

17 Louis Philippe, Duke of Orléans (1747-Nov. 6, 1793), called Philippe Égalité, was a member of a cadet branch of the House of Bourbon, the dynasty then ruling France. He actively supported the French Revolution, but was nonetheless guillotined during the Reign of Terror. His son Louis-Philippe became King of France in the July Revolution of 1830.


Letölteni ppt "A XVIII. századi Franciaország. Az Ancien Régime ellentmondásai  XIV. Lajos †  mély válság  Folyamatos háborúk   Protestánsüldözés   Udvar fényűzése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések