Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A NYUGATI FRANK KIRÁLYSÁG. A Nyugati Frank Királyság (843-987)  Arabok, vikingek (normannok) és magyarok támadásai  A politikai hatalom szétforgácsolódott,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A NYUGATI FRANK KIRÁLYSÁG. A Nyugati Frank Királyság (843-987)  Arabok, vikingek (normannok) és magyarok támadásai  A politikai hatalom szétforgácsolódott,"— Előadás másolata:

1 A NYUGATI FRANK KIRÁLYSÁG

2 A Nyugati Frank Királyság (843-987)  Arabok, vikingek (normannok) és magyarok támadásai  A politikai hatalom szétforgácsolódott, a királyi hatalom meggyengült  Kopasz Károly csak birtokadományokkal tudta biztosítani híveinek hűségét  864. Edictum Pistense: a törvényt a nép egyetértése és a király rendelkezése alkotja

3 A Nyugati Frank Királyság (843-987)  888-tól kezdve többször előfordult, hogy a fejedelmek nem a Karolingok közül választottak királyt  888. Odót (Eudes), Párizs grófját választották királynak

4 A Capetingek (987-1328)  987-ben Capet Hugót választják meg királynak  Alkalmasság elve  „A trónt nem lehet örökségként megszerezni, csak azt emelhetjük fel oda, aki kitűnik nemcsak a test nemességével, hanem szellemének bölcsességével is.”  Primogenitura elve

5 A területi széttagolódás 1)IX-X. század: a több grófságot felölelő nagyobb területi egységek, a regnumok és a hercegségek önállósodása 2)X. század vége – XI. század eleje: grófságok önállósulása, majd kisebb területi egységekre való felbomlása 3)XI. század: a legtöbb földesuraság, váruraság, grófság, püspökség teljesen autonóm politikai egység

6 A királyi hatalom  A király tényleges hatalma csak saját birtokaira korlátozódott  A király közepes tartományúr  Tekintélyének alapja a királyság szakrális jellege

7 A királyi hatalom eredete  Koronázás és felkenés  A felkenés királyi aktus  A felszentelés révén a király magasabb rendű fejedelemmé válik  A király Istentől gyógyító erőt kap

8 A hűbériség  Hűbéreskü szertartása  Hűbériség = pótlólagos rokonság (Marc Bloch)  Senior – vazallus – hűségeskü - földbirtok

9 A hűbériség  A vazallus kötelezettségei:  Sértetlenség  Megbízhatóság  Becsületesség  Hasznosság  Könnyedség és lehetőség  A király nem uralkodó, hanem legfőbb hűbér

10 „Isten békéje” mozgalom  A déli és a burgundiai püspökök kezdeményezésére  Az egyház magára vállalta a szegények védelmét  Tilos a fegyvertelenek elleni erőszak  Magánháborúk korlátozása  Menedékjog szabályozása  Lovagok egymás elleni fegyverhasználatának korlátozása, illetve tilalma

11 Az ország újraegyesítése  XII. század: megkezdődik az ország politikai egységének helyreállítása  A hűbériség a királyi hatalom megerősítésének és egységesítési törekvéseinek eszköze  A francia királyok támogatója a városi polgárság és az egyház  Gazdasági fellendülés  Erősödik a király törvényhozó és rendeletalkotó jogköre

12 A Francia Királyság virágkora (1180-1328)  Nagy népesség, dinamikus gazdaság, jól működő intézmények, nagy uralkodó egyéniségek és kulturális virágzás  Az ország minden lakója engedelmességgel tartozik az uralkodónak  A király legfőbb hűbérúrból uralkodóvá válik

13 A központi kormányzat  Kancellária jegyzőkkel és titkárokkal  Kamara  Királyi tanács  Titkos Tanács / Magántanács  Sénéchal (öreg szolga), majd connétable (főistállómester)  Marsall  Főpohárnok (pincemester)

14 Helyi igazgatás  A koronabirtokokon a XI. századtól: prévôt (elöljáró)  XII. század végén új királyi tisztségviselő: bailli  Bailli-k északon, sénéchal-ok délen  „Ahol a bailli jelen van, ott jelen van a király is.”  Elsődleges feladatuk a királyt megillető jövedelmek beszedése

15 Az igazságszolgáltatás  Az uralkodó személyes ítélkezése (curia regis)  Châtelet, a párizsi városi bíróság

16 Az igazságszolgáltatás A parlamentek  A párizsi parlament  Bírái: „gens de robe longe”  Kamarák:  Panaszok és sérelmek kamarája  Vizsgálatok kamarája  Kérelmek és folyamodványok kamarája  A Torony kamarája (La Tournelle)

17 A rendi intézmények kialakulása  Hűbéresek gyűlései  Tartományi rendi gyűlések  Általános rendi gyűlés (états généraux)  Tanácsadó / döntéshozó  Királyi előterjesztések / rendi felterjesztés és „panaszfüzetek”  1302. IV. (Szép) Fülöp  1347. a királyság három rendjének ülésezése


Letölteni ppt "A NYUGATI FRANK KIRÁLYSÁG. A Nyugati Frank Királyság (843-987)  Arabok, vikingek (normannok) és magyarok támadásai  A politikai hatalom szétforgácsolódott,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések