Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Pénzügyi és szakmai elszámolás EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Pénzügyi és szakmai elszámolás EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ."— Előadás másolata:

1 1 Pénzügyi és szakmai elszámolás EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

2 2 Alapvető információk A 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.) nevesíti a Nemzeti Együttműködési Alap rendeltetését és működését Alapkezelő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) - A teljes pályázati folyamat lebonyolítója Az Alapkezelő feladatait a 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről rendelet alapján végzi Testületek: Kollégiumok, Tanács (érdemi döntéshozók) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

3 3  Elszámolási időszak  ÁFA nyilatkozat  Banki felhatalmazás  Költségvetés  Elszámolás  Támogatási időszak  Teljesítés dátum/időszak Alapfogalmak : 3 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

4 4 A finanszírozás módja  Előfinanszírozás: utalás a támogatási szerződés megkötése után  Utófinanszírozás: utalás az elszámolás ellenőrzését és lezárását követően EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

5 5 Támogatási időszak legkésőbbi záró dátuma 2014 évi működés- szakmai pályázatok esetében Nemzeti összetartozás kollégium: 2015.02.20./03.31 Új nemzedékek jövőéért kollégium: 2015.02.28./03.31 Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: 2015.03.10./03.31 Közösségi környezet kollégium: 2015.03.20./03.31 Társadalmi felelősségvállalás kollégium: 2015.03.30./03.31 5 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

6 6 Az elszámolás tartalmi elemei  Szakmai beszámoló  Pénzügyi elszámolás EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

7 7 Szakmai beszámoló  Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása  Keretében benyújtandóak: a program megvalósulását igazoló fénykép vagy egyéb dokumentáció (pl: jelenléti ív, plakát, kiadvány, tematika stb…) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

8 8 Pénzügyi elszámolás  Célja: - a vállalt feladatok megvalósítása során felmerült költségek igazolása - a pénzügyi elszámolásnak az érvényes költségvetéssel összhangban kell állnia EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

9 9 Pénzügyi elszámolás részei  Számlaösszesítő  Költségek felmerülését igazoló bizonylatok  Kifizetést igazoló bizonylatok  Teljességi nyilatkozat  Egyéb kapcsolódó dokumentumok EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

10 10 Számlaösszesítő  Táblázatos formában tartalmazza az elszámolás részeként benyújtott számviteli bizonylatok adatait  Költségvetési alsorok szerinti bontásban  EPER-ből nyomtatható  Tartalmazza a hivatalos képviselő cégszerű aláírását EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

11 11 Költségek felmerülését igazoló bizonylatok  Számla  Nyugta  Díjbekérő  Kiküldetési rendelvény  Adás-vételi szerződés  Bérszámfejtési dokumentum  Stb.. EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

12 12 Számla:  Kötelező formai elemei  Kézi vagy gépi kiállítású  Lehet belföldi vagy külföldi EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

13 13 Nyugta:  Ha a kiállító nem kötelezett számlakibocsátásra, nyugtát állít ki  Jellemző esetei: közös költség, illetékbélyeg EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

14 14 Díjbekérő:  Biztosítási díjak esetében  Számla kiállítása a pénzügyi teljesítést követően EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

15 15 Kiküldetési rendelvény:  Tömegközlekedés, magánszemély tulajdonában lévő gépjárművel történő utazás esetén  Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott normák alapján  Amortizációs költség számolható el  Kötelező formai elemei EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

16 16 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

17 17 Adás-vételi szerződés:  Használt termékek vásárlása esetén  Szállító nem számlaképes  Kötelező formai elemei: meg kell felelnie a Számviteli törvény 166.§ (1) bekezdésében és a 167.§-ában megfogalmazott számviteli bizonylat alaki és tartalmi követelményeinek. EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

18 18 Bérszámfejtési dokumentum:  Pályázat keretében elszámolni kívánt munkabér esetén  Egyéni havi bérjegyzék  Kötelező formai elemei EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

19 19 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

20 20 Kifizetést igazoló bizonylatok:  Készpénzben történő kiegyenlítés esetén:  Kiadási pénztárbizonylat  Időszaki pénztárjelentés  Naplófőkönyv  Átutalással történő kiegyenlítés esetén:  Bankszámlakivonat  Internetes számlatörténet EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

21 21 Kiadási pénztárbizonylat:  Szervezet pénztárából történő készpénzfelvételt dokumentálja  Kötelező formai elemei EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

22 22 Időszaki pénztárjelentés - Naplófőkönyv:  Időszaki pénztárjelentés: adott időszakon belül a pénztárban bekövetkezett változásokat mutatja  Naplófőkönyv: tartalmazza a pénztárban illetve a folyószámlán bekövetkező változásokat, de csak a készpénzes számlák kifizetését igazolja EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

23 23 Bankszámlakivonat - internetes számlatörténet:  Szervezet folyószámláját vezető pénzintézet a folyószámlán történő mozgásokat jegyzi  Számlatörténet: záró- és nyitóegyenleget tartalmaznia kell EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

24 24 Egyéb kapcsolódó dokumentumok :  Szerződések  Nyilatkozatok  Útnyilvántartás EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

25 25 Az elszámolás elkészítésének és benyújtásának módja:  EPER-ben és papír alapon  Formai követelményeknek megfelelően (záradékolás, hitelesítés)  Önrész elszámolás, lemondás EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

26 26 Záradékolás :  Az elszámolni kívánt költségeket igazoló számviteli bizonylatokat záradékolni kell.  Záradékolás = az eredeti bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni az elszámolni kívánt összeget és a Támogatási szerződés számát. EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

27 27 Hitelesítés : Valamennyi benyújtott dokumentumot hitelesíteni kell. A bizonylat fénymásolatára pecséttel vagy kék tollal szöveges formában rá kell vezetni, hogy a másolat és eredeti példány megegyezik, például: „A másolat és az eredeti példány megegyezik”. Ezt a szervezet hivatalos képviselőjének vagy meghatalmazottjának dátummal és cégszerű aláírásával igazolja. EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

28 28 Önrész:  Min. 10%-os előírt önrész  Pénzbeli/nem pénzbeli  Nem pénzbeli esetén:  Társadalmi munka  Dologi feltételek  Szolgáltatás biztosítása EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

29 29 Lemondás:  Nem tud elszámolni a teljes összeggel  Lemondó nyilatkozatot kell benyújtani  Előfinaszírozás esetén: a visszafizetést igazolni kell  Utófinanszírozás esetén:  A lemondott összeggel csökken a kifizetendő összeg (visszafizetéssel nem jár) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

30 30 NEA költségvetési sorok:  A1: Ingatlan üzemeltetés költségei  A2: Jármű üzemeltetés költségei  A3: Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei  A4: Adminisztráció költségei  A5: PR, marketing költségek  A6: Humán-erőforrás fejlesztésének költségei  A7: Kommunikációs költségek  A8: Utazás-, kiküldetés költségei  A9: Szállítás költségei  A10: Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei  A11: Szervezetfejlesztés  A12: Egyéb beszerzések, szolgáltatások A - Dologi kiadások EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

31 31 NEA költségvetési sorok: B - Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei  B1 Bérköltség  B2 Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)  B3 Ösztöndíj (2004. évi CXXIII. tv. III/A. fejezet szerint)  B4 Egyszerűsített foglalkoztatás költségei  B5 Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel  B6 Önkéntes foglalkoztatás költségei (2005.évi LXXXVIII. tv. szerint) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

32 32 NEA költségvetési sorok: C - Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése  C1 Tárgyi eszköz beszerzés  C2 Immateriális javak beszerzése  T1 TÉRÍTÉSMENTES HOZZÁJÁRULÁS (társadalmi munka, dologi feltételek biztosítása stb.) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

33 33 Az elszámolás elbírálásának a menete:  Elszámolási időszak utolsó napjáig az elszámolást be kell nyújtani a szervezetnek  Ha nem történik meg, felszólítást kap 33 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

34 34 Az elszámolás elbírálásának a menete:  Az Alapkezelő az elszámolást a kézhezvételt követő negyvenöt napon belül megvizsgálja  Kettő hiánypótlási kör lehetséges (15 napos határidő) 34 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

35 35 Az elszámolás elbírálásának a menete:  A Kezelőszerv:  - értesíti az elszámolás benyújtóját, szabályszerű elszámolás esetén, az elszámolás elfogadásáról.  - hiányosság esetén 15 napos határidővel hiánypótlásra (1. kör) szólítja fel a szervezetet.  - hiánypótlás beérkezését követően a hiba vagy hiányosság megfelelő pótlása esetén az elszámolás elfogadásra kerül.  - hiánypótlás beérkezését követően a hiba vagy hiányosság továbbra is fennáll, 15 napos határidővel újabb (2. kör) hiánypótlásra szólítja fel a szervezetet. 35 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

36 36 Visszavonás  Előfinanszírozás esetén:  Részösszeg visszavonás  Teljes összeg visszavonás  A visszavont összeget előfinanszírozás esetén kötelessége visszautalni  Visszavonás esetén kifogással élhet a Kedvezményezett  Utófinanszírozás esetén:  az elutasítás összegével csökken a támogatási összeg (visszavonásról itt nem beszélhetünk) 36 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

37 37 Lezárás (a folyamat utolsó lépése)  Lezárható egy elszámolás (előfinanszírozás esetén):  elszámolást elfogadta a Pályázatkezelő/Támogató  a részösszeg visszakövetelés megtérült  Kedvezményezett a teljes támogatásról lemondott és ha az előírt követelést a kedvezményezett visszafizette Utófinanszírozás esetén a lezárást követően a jóváhagyott összeg erejéig megtörténik az utalás. 37 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

38 38 Elérhetőségek: 1381 Budapest, Pf.: 1407 tel: 06-1-795-4100 e-mail: nea@emet.gov.hunea@emet.gov.hu 38 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

39 39 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "1 Pénzügyi és szakmai elszámolás EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések