Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozás indításának támogatása Előadó:Vereczkei-Szabó Nikoletta Lugosi Gusztáv.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozás indításának támogatása Előadó:Vereczkei-Szabó Nikoletta Lugosi Gusztáv."— Előadás másolata:

1 Vállalkozás indításának támogatása Előadó:Vereczkei-Szabó Nikoletta Lugosi Gusztáv

2 A támogatás célja:  Változás őstermelőknél!: aki a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal A pályázaton részt vehet:  Az álláskeresők vállalkozói hajlandóságának ösztönzése  Vállalkozóvá válás támogatása - önfoglalkoztatás  a pályázat benyújtásakor legalább egy hónapja nyilvántartott álláskereső  vagy rehabilitációs járadékban, -ellátásban részesülő  Önfoglalkoztató: aki önmaga foglalkoztatását egyéni vagy társas vállalkozás tagjaként, illetve mezőgazdasági őstermelőként oldja meg

3 A pályázat: 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint A támogatás: 2 millió forintig terjedő vissza nem térítendő tőkejuttatás, (a legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatással együtt nem vehető igénybe!)

4 A támogatás forrása: Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésze Jász-Nagykun-Szolnok megyére decentralizált e célra elkülönített 30 millió forintos szabad pénzügyi kerete A támogatás mértéke: Az összes beruházási költség 80%-a - ÁFA visszaigénylés esetén: nettó értékének max. 80%-a - Ha nincs ÁFA levonási jog: bruttó értékének max. 80%-a

5 Pályázati feltételek: Köztartozás mentesség A beruházás költségének min. 20 %-át elérő saját forrás Anyagi biztosíték a kötelezettségek biztosítására (beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat) Építési hatóság igazolása az építési tervdokumentáció engedélyeztetésre való átvételéről Vállalkozása piaci oldala megalapozott - üzleti terv Tevékenység kezdete a döntési értesítő kézhezvételét követő napon Beruházás 2016. november 15-ig, elszámolás 2016. november 30-ig Beszedési megbízás fogadására alkalmas bankszámla, meglévőkre beszedési megbízás engedélyezése

6 Döntést követően hatósági szerződés kötés 30 napon belül Kevesebb támogatás esetén Megvalósítás változatlanul, pü-i fedezet pótlása Átdolgozás, csökkentett megvalósítás Vállalkozói tevékenység megkezdése hatósági szerződés megkötéséig EV tevékenység bejelentéséről kiállított igazolás Mezőgazdasági őstermelői igazolvány Gt. Társasági szerződés vagy szerződésmódosítás (személyes közreműködés, megbízási jogviszony) Hatósági szerződés megkötéséig jogerős hatósági engedélyek (pl. működési engedély, telephelyengedély) 2 éves fenntartás folyamatosan (kötelező közterhek megfizetése, kapacitások működtetése) + 1: Utófinanszírozás Pályázati feltételek:

7 Elszámolható költségek: Gazdasági társaság alapítása v. csatlakozás esetén Jegyzett tőke/törzsbetét befizetése ill. emelése100 % Egyéni vállalkozás és őstermelő esetén Egyenként min. 100.000 Ft egyedi értékű eszközök (pl. gépek, berendezések, szám. technikai eszközök, szoftverek, mezőgazdasági- és haszongépjárművek) 100 % Mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület100 % A vállalkozáshoz illeszkedő építési, bővítési, felújítási, átalakítási munkálatok (bérelt ingatlanon nem!) max. 50 % Egyéb, egyenként max. 100.000 Ft egyedi értékű eszközök (pl. forgóeszköz, indulókészlet) max. 25 % Élőállatmax. 25 % Teljes fejlesztési költség

8 Nem elszámolható költségek:  Lízing vagy részletfizetési konstrukcióban történő beruházás  Hatósági díjak, illetékek  Gazdasági társaságban üzletrész vásárlása, gt. alapítás, megvásárlás költségei  Bérleti jog megszerzése, bérleti díj  Reprezentációs, marketing költségek  Pályázat elkészítésének költségei  Üzemanyag- és szállítási költségek  Személygépjármű vásárlása  Adásvételi szerződéssel beszerzett javak (kivéve mg-i művelésre alkalmas földterület)  Ingatlanvásárlás (kivéve mg-i művelésre alkalmas földterület) és vagyoni értékű jogok  Bérelt ingatlanon végzett építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés, átalakítás  Saját kivitelezésben végzett építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés, átalakítás  A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzés, beruházás  Ptk. szerinti közeli hozzátartozónak minősülő személyek közötti adásvétel, számlázás  100.000,- Ft feletti beszerzés, írásbeli és visszaigazolt megrendelő nélkül

9 Kezdés:  Egyéni vállalkozás és őstermelő esetén:  Beruházás legkorábban a pályázat benyújtását követő naptól  Tevékenység legkorábban a döntési értesítő kézhezvételét követő naptól  Gazdasági társaság alapítása v. már működő gazdasági társasághoz való csatlakozás esetén:  Tevékenység legkorábban a döntési értesítő átvételét követő naptól (beruházás = törzstőke/jegyzett tőke átutalása)

10 Folyamat: Beruházás megkezdhető (saját kockázatra) Pályázat benyújtása 2016. ápr. 29-ig 8 napon belül Hiánypótlás 15 napon belül Döntés 2016. jún. 28-ig 30 (+30) napon belül Döntési értesítő 2016. júl. 13-ig Tevékenység megkezdése Engedélyek beszerzése Hatósági szerződés 45 napon belül Elszámolás benyújtása 2016. nov. 30-ig Ellenőrzés Támogatás utalása

11 Elszámolás – támogatás folyósítása:  Utófinanszírozás: utólag, forrásarányos folyósítás  Támogatási intenzitás (arány) szerint  Legfeljebb 3 részletben 2016. november 30-ig  Előleg igényelhető (kivétel egyösszegű elszámolás) max. 30%, elszámolás 30 napon belül (min. támogatástartalom az előleg összege) Összeg (Ft)Intenzitás (arány) Támogatás:Max. 2.000.000.-Max. 80 % Önerő:Min. 500.000.-Min. 20 % Teljes beruházási összeg2.500.000.-100 %

12 Elszámolás – összeállítása:  Egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő esetén:  Összesítő lista  Számla/ák  Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat(ok): bruttó összeg kifizetését igazoló bankszámla kivonat(ok) vagy banki igazolás(ok)  100.000 Ft felett írásban elküldött és visszaigazolt megrendelő(k) vagy vállalkozói szerződés(ek)  Szöveges beszámoló  Külföldi szállítók esetén hiteles magyar fordítás  Földterület vásárlása esetén ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés és tulajdoni lap másolat  Haszongépjármű vásárlása esetén a kedvezményezett nevére szóló forgalmi engedély  Új gazdasági társaság alapítása vagy meglévő gazdasági társasághoz való csatlakozás esetén:  Összesítő lista  A törzstőke/vagyoni betét átutalásának banki igazolása  Összefoglaló jelentés

13 Elszámolás - egyéb tudnivalók:  Kizárólag banki átutalás, készpénzes kifizetés nem elfogadható  Építési beruházás esetén csak kivitelezői számla, anyag nem, saját kivitelezés nem támogatható  Ha a számla külföldi pénznemben lett kifizetve, MNB által közzétett hivatalos, pénzügyi teljesítés napján érvényes napi árfolyam alkalmazása  Kapcsolt vállalkozási jogviszonyban lévő cégektől/személyektől beszerzett termékek csak szokásos piaci áron

14 Gyakori kérdések:  Gt. alapítása, csatlakozás esetén személyes közreműködés ténye a létesítő okiratban + megbízásos jogviszony (munkaviszony nem lehet)  Pályázat benyújtását megelőző 2 évben vállalkozás formájában folytatott tevékenységgel nem lehet pályázni  Csak számla ellenében lehet elszámolni, „0-s áfás” lehet,  Használt eszköz lehet, de csak számlával, adás-vételi szerz. nem  Készpénzes nem lehet  Pályázat benyújtásával kapcsolatos ktg-ek pályázó ktg-ei  Forráshiány esetén pályázatok befogadásának felfüggesztése  Pályázatban szereplő árhoz, típushoz képest változást jelezni

15 Pályázatok benyújtása: Kizárólag személyesen Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 6-8. (II. em. 214-es iroda) 2016. április 29. 12.00 óráig Pályázatok elbírálása benyújtási határidőtől számított 60 napon belül

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!  Elérhetőségek: Vereczkei-Szabó Nikoletta Tel: 56/523-939, 523-900/1039 mellék E-mail: szaboniki@lab.hu


Letölteni ppt "Vállalkozás indításának támogatása Előadó:Vereczkei-Szabó Nikoletta Lugosi Gusztáv."

Hasonló előadás


Google Hirdetések