Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI1 Az energetikai, műszaki képzés és tájékoztatás helyzete Dr. Aszódi Attila igazgató,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI1 Az energetikai, műszaki képzés és tájékoztatás helyzete Dr. Aszódi Attila igazgató,"— Előadás másolata:

1 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI1 Az energetikai, műszaki képzés és tájékoztatás helyzete Dr. Aszódi Attila igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet ENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉK Budapest, 2009. október 12.

2 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI2 Bevezetés g, kg, t, kt, Mt, Gt W, kW, MW, GW, TW J, kJ, MJ, GJ, TJ, PJ kW  kWh Az energetika számos műszaki terület együttműködését igényli, önmagában is interdiszciplináris. Az energetika, az energiapolitika, a klímavédelem és az ellátásbiztonság sokakat érdekel (politika, szakma, közvélemény), de többen beszélnek róla, mint ahányan értenek is hozzá. Felmerül – jogosan – a társadalmi vita igénye.

3 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI3 Forrás: Nobuo Tanaka, Executive Director, International Energy Agency, G8 Environment Ministers Meeting, 22 April 2009, Siracusa

4 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI4 A fizikatanítás eredményessége a közoktatásban Mérnöki szakokon alapvető követelmény a fizika alkalmazásszintű, jó ismerete Természettudományos képzési területen dolgozó egyetemi oktatók benyomása az elmúlt években: a frissen beiratkozott hallgatók fizika és matematika tudása lényegesen elmarad a korábban megszokott szinttől. Kézenfekvő „magyarázat”: felsőoktatásba jelentkezők száma folyamatosan csökken  növekszik a gyengébb tudású hallgatók bejutásának esélye.

5 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI5 Objektív vizsgálat a beiratkozó hallgatók felkészültségének felmérésére Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése (2008): felmérő dolgozat több műszaki felsőoktatási intézményben (egyelőre csak fizikából, később matematikából és kémiából is) Indokok, remélt előnyök: –figyelemfelhívás az oktatási kormányzat felé a közoktatásban jelentkező negatív tendenciákról, –a felsőoktatási intézmények megismerhetik a felvett hallgatók valós tudásszintjét. Háttér: –műszaki területen a piaci kereslet jóval meghaladja a jelenlegi diplomás kibocsátást, –az oktatáspolitika deklarált célja a műszaki-természettudományos képzés kiemelt támogatása.

6 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI6 A felmérő dolgozat Elsősorban a középiskolai tudásanyag meglétét vizsgálta (nem PISA-szemléletű felmérés) Különböző szintű és jellegű feladatok (teszt, indoklás, vizsgálati módszer, számítás) Elérhető maximális pontszám: 50 6 oktatási intézményben 1324 beiratkozó diák írta meg a dolgozatot 2008 szeptemberében a regisztrációs héten BME Természettudományi Kar BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Debreceni Egyetem Műszaki Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Ebből 142 fő a BME TTK és az ELTE TTK fizika BSc szakjaira jelentkezett (közülük került ki a tanulmányi versenyeken résztvevők zöme) Forrás: Radnóti K., ELTE, Pipek J., BME, 2008

7 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI7 Eredmények Gyengén sikerült (teljesítési átlag: 30%). A hallgatók 83%-a (!) nem érte el az 50%-ot  várható, hogy ők nem tudják teljesíteni az első félévet sem. Poisson-eloszlás  a 6-10 pont valószínűleg a szerencsének (is) köszönhető. Forrás: Radnóti K., ELTE, Pipek J., BME, 2008

8 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI8 Az érettségi szintjének összefüggése a teljesítési aránnyal A fizikából érettségizettek aránya az 1324 főből Az érettségi és a dolgozatok teljesítési szintje közötti összefüggés Forrás: Radnóti K., ELTE, Pipek J., BME, 2008

9 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI9 Az érettségi szintjének összefüggése a teljesítési aránnyal Forrás: Radnóti K., ELTE, Pipek J., BME, 2008

10 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI10 A dolgozatok eredményei a felvételi pontszámok tükrében Alacsony felvételi pontszámú hallgatónak nincs esélye elfogadható szintű dolgozatot írni. Megmutatkoznak a felvételi rendszer visszásságai: –a pontszámok kialakításának minden résztvevője egy irányban érdekelt, –tarthatatlan a minimális ponthatár alacsony szintje. Forrás: Radnóti K., ELTE, Pipek J., BME, 2008

11 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI11 Összefoglaló adatok, következtetések Ma a jelentkezők 74%-a bejut a nappali alapképzésekbe, míg 2004-ben csak 57%  nehezednek az egyetemek válogatási körülményei  romlik az átlaghallgató felkészültsége. A felmérés egyéb okokra is rámutat: –a közoktatás „jó” és „kiváló” mércéje nem felel meg a felsőoktatás elvárásainak (az érettségi és felvételi pontok kiszámítása nem tükrözi megfelelően a hallgatók tudását), –a közoktatás során a diákok nem kapnak kellő felkészítést arra, hogy felsőoktatási tanulmányaikat eredményesen elkezdhessék. Okok, háttér: –A fizika (és egyéb természettudományi tárgyak) közoktatásbeli óraszámának csökkenése a „modernizációs” folyamatok során –A természettudományi, műszaki pályák nem vonzóak a fiatalok számára, a gazdasági pályák anyagilag jóval gyorsabb előrehaladást ígérnek. Forrás: Radnóti K., ELTE, Pipek J., BME, 2008

12 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI12 Összefoglaló adatok, következtetések Kiút: az alap és középfokú természettudományos képzés átalakítása Az átalakítás és annak hatása lassú folyamat  átmeneti stratégiára van szükség. A felsőoktatási intézmények kétféle stratégiája: –„pragmatikus” megközelítés: a középiskolából kimaradt ismereteket egyetemi anyagként fogja fel, aminek az oktatását a BSc képzésekbe be kell építeni. –„színvonalőrző” stratégia: a tudásbeli hiányosságok pótlása nem tekinthető „egyetemi” oktatásnak, ezt a BSc tananyagoktól független, felzárkóztató kurzusokon kell elvégezni. (Ehhez pótlólagos anyagi források szükségesek.)

13 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI13 Tendenciák az alap és középfokú természettudományos képzésben Az oktatási kormányzat törekvése: lehetővé tenni és ösztönözni a természettudományos tárgyak (fizika, kémia, biológia) összevont tantárgyként (természettudomány) történő oktatását. –Az integrált tantárgy bevezetése ugyan nem kötelező, de az iskolák pénzt kapnak érte. –Az integrált oktatás külföldön is ismert: az USA-ban és Európában: science, science for public understanding néven futnak ilyen kurzusok, –DE Európában 27 ország közül mindössze ötben tanítják összevontan a természettudományt, öt országban pedig vannak ilyen választható kurzusok, jellemzően a 7-10. évfolyamon.

14 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI14 Tendenciák az alap és középfokú természettudományos képzésben A természettudományos képzés terén mutatkozó hiányosságokat ugyanakkor mind többen felismerik, a téma országos üggyé vált. Az elmúlt félévben foglalkozott a témával és ajánlásokat fogalmazott meg: –az Országos Köznevelési Tanácsnak (OKNT) a kérdéskörrel foglalkozó bizottsága, –a Magyar Tudományos Akadémia, –a hazai Természettudományi Karok Dékáni Kollégiuma, –a Magyar Rektori Konferencia Műszaki Tudományok Bizottsága, –konferencia volt Debrecenben.

15 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI15 Állásfoglalások az integrált természettudományos képzés bevezetése ellen

16 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI16 A legfontosabb ajánlások A természettudományos tárgyak óraszámának növelése a középiskolában, reálosztályok bevezetése. Több kísérlet, gyakorlati oktatás. A matematika mellett még egy természettudományos tárgyból (biológia, fizika, földrajz vagy kémia) érettségi vizsga előírása. Az emeltszintű érettségi megkövetelése az egyetemi felvételhez. A biológia, fizika, földrajz, kémia tanári pályák népszerűsítése, ösztöndíjak bevezetése.

17 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI17 Fizika BSc 2009-es felvételi adatok, tapasztalatok Forrás: Dr. Pipek János, oktatási dékánhelyettes, BME TTK

18 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI18 Felvételre jelentkezők száma országosan Növekedés: 30 ezer 12 ezer nyelvi elő- készítő miatt 11 ezer mesterképzés bővülése miatt Forrás: Dr. Pipek János, oktatási dékánhelyettes, BME TTK

19 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI19 Felvételre jelentkezők száma országosan Forrás: Dr. Pipek János, oktatási dékánhelyettes, BME TTK

20 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI20 BME-TTK Fizika BSc jelentkezések Forrás: Dr. Pipek János, oktatási dékánhelyettes, BME TTK

21 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI21 2009-ben felvett fizikus hallgatók Szak Kapa- citás Jelentkező első hely Jelentkező összesen PonthatárFelvettAktív Fizika BSc ANA 80 80 7118038174 80 ANK 2124002 Fizikus MSc MNA 65 31407028 MNKMNK 29801 ANA: alap, nappali, államilag finanszírozott ANK: alap, nappali, költségtérítéses MNA: mester, nappali, államilag finanszírozott MNK: mester, nappali, költségtérítéses Forrás: Dr. Pipek János, oktatási dékánhelyettes, BME TTK

22 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI22 Összehasonlító adatok Fizika alapszakok (BSc) KarLétszám (ANA/ANK)IrányszámPont (ANA/ANK) BME TTK74 / 28080381 / 400 ELTE TTK 107 / 7 155273 / 198 DE TTK 13 / – 59182 / – SZTE TTIK 45 / 1 100182 / 195 PTE TTK 34 / – 45192 / – NYF TTFK 4 / –4 / – 12182 / – DE TTK: Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar SZTE TTK: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar PTE TTK: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar BME TTK: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar NYF TTFK: Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar ELTE TTK: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Forrás: Dr. Pipek János, oktatási dékánhelyettes, BME TTK

23 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI23 A felvételi pontszámok eloszlása Fizika alapszak utolsó próbakör Forrás: Dr. Pipek János, oktatási dékánhelyettes, BME TTK

24 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI24 Felvételi pontszámok a BME szakjain pontszámítás változás Forrás: Dr. Pipek János, oktatási dékánhelyettes, BME TTK

25 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI25 A matematika felmérő dolgozat eredményei 68 Fizika BSc hallgató Forrás: Dr. Pipek János, oktatási dékánhelyettes, BME TTK

26 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI26 A fizika felmérő dolgozat eredményei 68 hallgató Forrás: Dr. Pipek János, oktatási dékánhelyettes, BME TTK

27 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI27 Energetikai BSc 2009-es felvételi adatok, tapasztalatok Forrás: Dr. Örvös Mária, oktatási dékánhelyettes, BME Gépészmérnöki Kar

28 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI28 Egyetemek mérnöki képzések jelentkezései

29 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI29 Egyetemek MSc mérnöki képzések jelentkezései Mesterképzési összes első BME-GPKMiskolcSzt. IstvánBánkiPannon szakokhelyesnappalilevelezőnappalilevelezőnappalilevelezőnappali energetikai mérnök181332 épületgépész és eljárástechnika34286 gépészeti modellezés66 gépészmérnöki12936 17273118 mechatronika30183 81 ipari terméktervező30

30 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI30 BME jelentkezések

31 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI31 Gépészmérnöki Kar

32 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI32 Energetikai mérnök és Gépészmérnök képzés

33 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI33 Energetikai mérnök és Gépészmérnök képzés

34 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI34 BME-s 1. éves hallgatók matematika felmérőjének eredményei, 2009 szeptember Forrás: Dr. Moson Péter, dékán, BME TTK

35 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI35 Gépészmérnöki Kar, BSc, 1. félév, 2009

36 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI36 Villamosmérnöki és Informatikai Kar, BSc, 1. félév, 2009

37 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI37 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, BSc, 1. félév, 2009

38 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI38 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, BSc, 1. félév, 2009

39 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI39 Felsőfokú műszaki végzettségűek iránti igény az energetikában Egy felmérés eredményei

40 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI40 Kérdőív 2006-ban

41 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI41 Válaszadó társaságok dolgozói létszáma

42 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI42 Felsőfokú műszaki végzettségűek létszáma

43 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI43 Felsőfokú műszaki végzettségűek megoszlása szakterület szerint A felmérésben szereplő összes alkalmazott: 16707 fő Felsőfokú műszaki végzettségű: 3881 fő Ebből: –gépészmérnök: 22,6 % –villamosmérnök:12,6 % –vegyészmérnök:11,7 % –egyéb (fizikus, informatikus, környezetmérnök, bányamérnök, olajipari mérnök, építőmérnök, stb.):53,1 %

44 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI44 Energetikai továbbképzés A felsőfokú műszaki végzettségűek közül speciális energetikai, atomerőművi (szakmérnöki) továbbképzésben részesültek aránya: 11 % (meglepően alacsony érték)

45 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI45 Felsőfokú műszaki végzettségűek megoszlása életkor szerint

46 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI46 Várható nyugdíjba vonulás A felsőfokú műszaki végzettségűek közül 10 éven belül várhatóan nyugdíjba vonulók létszáma: 1040 fő aránya : 26,8 %

47 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI47 10 éven belül nyugdíjba vonulók létszámaránya

48 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI48 Új diplomások iránti igény Az elkövetkezendő 10 évben várhatóan alkalmazni kívánt műszaki felsőfokú végzettségűek (BSc + MSc) száma: ~ 1120 fő (1040 fő megy nyugdíjba) Ebből BSc: ~ 570 fő (51 %) MSc: ~ 550 fő (49 %)

49 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI49 Az alkalmazni kívánt felsőfokú műszaki végzettségűek szakterületi megoszlása BSc MSc Együtt Energetikai mérnök 69 75 144 Gépészmérnök 148 131 279 Villamosmérnök 111 110 221 Vegyészmérnök 77 61 138 Egyéb 161 176 337 (informatikus, fizikus, mérnök-fizikus, környezet- mérnök, építőmérnök, stb.) Összesen 566 553 1119

50 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI50 Az alkalmazni kívánt felsőfokú műszaki végzettségűek szakterületi megoszlása (teljes igényhez viszonyítva)

51 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI51 Legnagyobb igények

52 Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI52 Összefoglalás Komoly kihívások a társadalmunk előtt, amelyek az energetikát is érintik, új megoldásokat, új megközelítéseket igényelnek. A fiatalok felkészültségi szintjének változása az energetikai cégek munkavállalóinál is jelentkezni fog. A helyzet javításában szükséges az energetikai cégek aktív közreműködése! Vonzóbbá kell tenni a műszaki és – azon belül – az energetikai szakmát, perspektivikus életpálya modellekkel. Igény van az energetikai társadalmi vitára. De ha a felek nem értik a szakmát (legalább az alapokat), a vita politikai síkra terelődhet, ahol már nem a műszaki vagy gazdasági érvek, hanem a politikai és termékmarketing eszközei, valamint a vélelmek és a félelmek uralkodnak.


Letölteni ppt "Energiapolitikai Hétfő Esték, 2009.10.12.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI1 Az energetikai, műszaki képzés és tájékoztatás helyzete Dr. Aszódi Attila igazgató,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések