Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Határon Átnyúló Ipari Park Műszaki Megvalósíthatósági Terv Tompa Jerney Zoltán 2012. november 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Határon Átnyúló Ipari Park Műszaki Megvalósíthatósági Terv Tompa Jerney Zoltán 2012. november 27."— Előadás másolata:

1 Határon Átnyúló Ipari Park Műszaki Megvalósíthatósági Terv Tompa Jerney Zoltán 2012. november 27.

2

3 A műszaki megvalósíthatósági tanulmány célja a lehetséges helyszínek azonosítása a lehetséges területek összehasonlítása a legideálisabb terület kiválasztása műszaki szempontú tanulmányozás javaslattétel a megvalósításhoz szükséges feladatokra vonatkozóan

4 Az ipari park a határ szerb oldalán Szabadkán és a határ magyarországi oldalán, Tompán létesülne.

5 Tompa a Dél-Alföldi régióban, Bács-Kiskun megyében, a Kiskunhalasi kistérségben található, délen Szerbia határolja.

6 A kistérség 9 települése közül Tompára az infrastruktúrális adottságai és nagyon kedvező határközeli fekvése miatt esett a választás.

7

8 A területek kiválasztásánál figyelembe vett szempontok megfeleljen olyan alapvető követelményeknek, amelyek alapján lehetősége nyílik „Ipari Park” cím elnyerésére a szükséges infrastruktúrák kiépítettek, vagy kis ráfordítással kiépíthetők határhoz közel helyezkedjen el

9 A kijelölt 3 helyszín „ A ” : 0301/8. hrsz. terület „ B ” : sok helyrajzi sz á m alatt nyilv á ntartott ter ü let „ C ” : 0191. hrsz. terület

10

11 „A” 0301/8. hrsz. terület

12 „A” - 0301/8. HRSZ. TERÜLET SZEMPONTLEÍRÁS A terület tulajdonviszonyának rendezettségeA terület önkormányzati tulajdonban áll. A terület mérete (ha), bővíthetősége 23 ha területű, de az 53. sz. főút mentén a határ irányába akár 100 ha-ra is bővíthető. A terület közlekedés-földrajzi elhelyezkedése A terület az 55. sz. főúttól 10 km-re délre, az 53. sz. főúttól 130 m-re nyugatra, a szerb határtól 2,5 km-re északra található. A terület telekhatárig történő alapinfrastruktúrával való ellátottságának mértéke Pormentes út A területtől 130 m-re keletre helyezkedik el az 53. sz. főút, 164 m-re délre az 5501. sz. alsóbbrendű út. Iparvágány6 km-re keletre található a Kelebián át vezető 150. sz. vasúti fővonal. Elektromos vezeték20 kV-os légvezeték halad át a területen, trafó 100 m-re DK-i irányban. Ivóvíz gerincvezeték Ivóvíz gerincvezeték keletre az 53. sz. főút mentén, és délre az 5501. út mentén van lefektetve. SzennyvízcsatornaCsatornahálózattal nem rendelkezik, ezért kiépítése szükséges. Gázvezeték3 bar-os gáz-gerincvezeték húzódik a területtől 430 m-re északra. Optikai kábel Optikai kábel az 53. sz. főút mentén, és a területtől ÉNY-ra 300 m-re van elhelyezve, ahol adótorony is található. Övezeti besorolás „Gksz-3: kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezet”. A településrendezési tervben ipari gazdasági területként szerepel. Iparterületként korábban nem használt terület, jelenleg aktív mezőgazdasági munka folyik rajta, ezért szükséges a mezőgazdasági művelés alóli kivonása. Az ipari park megvalósítása milyen gyorsan kezdhető meg A szükséges a csatlakozási pontok és a hiányzó infrastruktúra kiépítése után. Figyelembe kell venni, hogy a helyszínen régészeti lelőhely található. Értékelés A terület nagy előnye a főúthoz és a határhoz való közelsége, a terület bővíthetősége, és infrastruktúrákhoz való kapcsolódás lehetősége. Mindez alkalmassá teszi a területet a határon átnyúló ipari park megvalósítására.

13 „B” sok helyrajzi szám alatt nyilvántartott terület

14 „B” TERÜLET SZEMPONTLEÍRÁS A terület tulajdonviszonyának rendezettségeSok tulajdonosa van. A terület mérete (ha), bővíthetősége90 hektár területű, tovább nem bővíthető. A terület közlekedés-földrajzi elhelyezkedése A terület az 55. sz. főúttól 5,5 km-re délre, az 53. sz. főúttól 100 m- re délre, a szerb határtól 7 km-re északra található. A terület telekhatárig történő alapinfrastruktúrával való ellátottságának mértéke Pormentes útA terület mellett 100 m-re északra halad el az 53. sz. főút. Iparvágány10 km-re Kelebián halad át a 150. sz. vasúti fővonal. Elektromos vezeték 20 kV-os légvezeték halad át a területen, trafó kb. 150 m-re északra, az 53. sz. főút mellett. Ivóvíz gerincvezeték Ivóvíz gerincvezeték a terület déli oldalán, közvetlenül mellette húzódik. SzennyvízcsatornaA terület nincs csatornázva, kiépítés szükséges. Gázvezeték 3 bar-os gáz-gerincvezeték a területtől északra 90 m-re van lefektetve, gázfogadó az 53. sz. főút szemközti oldalán, ahonnan 8 bar-os gáz-gerincvezeték is elérhető. Optikai kábelOptikai kábel a területtől 90 m-re keletre van kiépítve. Övezeti besorolás „Má-1a: általános mezőgazdasági terület”. Tompa településrendezési terve szerint „nagytávlatban különleges beépítésre nem szánt terület”. Jelenleg aktív mezőgazdasági munka folyik rajta. Az ipari park megvalósítása milyen gyorsan kezdhető meg Művelési ágból való kivonás, csatlakozási pontok, hiányzó infrastruktúra kiépítése szükséges. Értékelés Frekventált elhelyezkedésű a terület, de kockázatot jelent a sok tulajdonos.

15 „C” 0191. hrsz. terület

16 „C” - 0191. HRSZ. TERÜLET SZEMPONTLEÍRÁS A terület tulajdonviszonyának rendezettsége A régi laktanya területe, jelenleg állami tulajdon, de folyamatban van az önkormányzati tulajdonba való átminősítése. A terület mérete (ha), bővíthetősége Közel 2 ha területű, melyet erdőterület vesz körül, bővíthetősége erdőirtás árán. A terület közlekedés-földrajzi elhelyezkedése A terület az 5501. sz. alsóbbrendű út mellet található. Az 53. sz. főúttól 2 km-re keletre, az 55. sz. főúttól 17 km-re délre, a szerb határtól északra 4,5 km-re fekszik. A terület telekhatárig történő alapinfrastruktúrával való ellátottságának mértéke Pormentes út A terület déli oldala mellett halad el az 5501. sz. Tompát Kelebiával összekötő út. Iparvágány A területtől 4,5 km-re keletre Kelebián áthaladó 150. sz. vasúti fővonal. Elektromos vezetékA terület elektromos árammal ellátott. Ivóvíz gerincvezetékIvóvíz hálózatra a terület csatlakoztatva van. SzennyvízcsatornaSaját belső csatornarendszer ülepítő/tározó aknával. Gázvezeték 3 bar-os gáz-gerincvezeték a területtől kb. 900 m-re északra található. Optikai kábelAz 5501. sz. alsóbbrendű út mentén húzódik. Övezeti besorolás „Kszá: különleges, szálláshely szolgáltató terület”. A településszerkezeti terv” különleges területként” jelöli. Az ipari park megvalósítása milyen gyorsan kezdhető meg A telek területének növelése után lehetne elkezdeni, de ez az erdőterület megléte miatt kivitelezhetetlen.. Értékelés A terület alapinfrastruktúrával megfelelően ellátott, de szűkös mérete miatt, és azon oknál fogva, hogy a terület nem bővíthető, nincs lehetőség ipari park kialakítására.

17

18 Pontozás 5 szempont alapján minden egyes szempontra kidolgozott ötfokozatú skála szempontok szerinti értékelés 1-5-ig terjedő pontozással bármelyik szempontra 1 pontot kapott terület alkalmatlan az ipai park létrehozására a legmagasabb pontszámot elért terület

19 A pontozás eredménye Terület Területi övezet Tulajdon- viszony Méret Közlekedés- földrajzi elhelyez- kedés Alapinfra- struktúra ellátottság mértéke Hiányzó infrastruktúra költségnagysága  „A”Gksz-35452420 „B”Má-1a1542416 „C”Kszá4124415

20 0301/8 hrsz. terület

21 53. sz. és 53. sz. főutak

22 0301/8 hrsz. terület

23 A terület megközelíthetősége 53. sz. főút és 5501. sz. mellékút kereszteződéséből 53. sz. útról, a TÜZÉP felől

24 A telek „pedagógus földek” korábban iparterületként nem hasznosított terület aktív mezőgazdasági tevékenység a tevékenység jellege nagyüzemi növénytermesztés

25 Mezőgazdasági tevékenység Kukoricatermesztés A terület a délkeleti sarokból nézve

26 Műszaki paraméterek 0301/8 sarokpontokABCD Koordinátái É 46  11’30,32”É 46  11’12,43”É 46  11’07,38”É 46  11’25,78” K 19  32’15,87”K19  32’29,52”K19  32’16,41”K 19  32’02,58” Tengerszint feletti magasság 134 m131 m132 m134 m oldalakABBCCDDA Határvonalak hossza 661,20 m319,21 m663,82 m310,83 m Alapterület22,9409 ha A terület alaprajza

27 Közmű-infrastruktúra a terület nincs rácsatlakoztatva ivóvíz hálózatra ▫ivóvíz gerincvezeték az 53. sz. főút mellett párhuzamosan ▫a területtől délre 164 m-re, az 5501. sz. alsóbbrendű út mentén szennyvízcsatorna-hálózat, csapadékvíz elvezető rendszer nincs kiépítve gázvezeték rendszer nincs kiépítve ▫3 bar-os vezeték a területtől északra, 430 m-re ▫a település északi részén 8 bar-os gázvezeték 20 kV-os elektromos légvezeték a területen ▫trafó a telek és az 5501. sz. mellékút között, a telekhatártól 100 m-re DK-re optikai kábel ▫az 53. sz. főút mentén ▫a területtől 300 m-re ÉNY-ra - adótorony

28 Közművek

29 Közlekedési-infrastruktúra pormentes úttal nincs közvetlen kapcsolat 53.sz. főút ▫a telekkel párhuzamosan 100-130 m-re ÉNY-DK-i irányban 5501 sz. mellékút ▫164 m-re délre ÉK-DNY irányban közforgalmú rakodóterülettel ellátott vasútállomás ▫ a helyszíntől 6 km-re keletre, Kelebia állomáson a hiányzó infrastruktúrák telekhatárig történő kiépítése elengedhetetlen

30 A területre vezető utak 5501. sz. alsóbbrendű útrólTÜZÉP felől

31 0301/8 hrsz. terület

32 Szükséges tevékenységek A terület művelési ágból történő kivonása ▫földvédelmi járulék (földterület nagysága és aranykorona- értéke) Telekhatárig történő infrastruktúra kiépítése, csatlakozási pontok kialakítása ▫hiányzó közművek, pormentes út kiépítése szükséges. Telekhatáron belüli infrastruktúra kialakítása ▫Területrendezés ▫Telekalakítás ▫Belső úthálózat kialakítása ▫Telekhálózat kiépítése ▫Közművesítés ▫Egyéb feladatok

33 Telekhatáron belüli infrastruktúra kiépítése a határon átnyúló ipari park megépítésének költsége az infrastruktúra nyújtotta szolgáltatások spektrumától és minőségétől függően kb. 18-23 millió Ft hektáranként pontos adatok a részletes műszaki tervezést követően a tervezés folyamatába célszerű bevonni az érintett vállalkozásokat, közműszolgáltatókat

34 Telekhatáron belüli infrastruktúra kialakítása Területrendezés ▫ Talajmechanikai vizsgálatok és geodéziai mérések  altalaj összetétele  talaj terhelhetősége  talajvíz helyzete  várható talajvízmozgások  csapadékvíz elvezetése  tereprendezés, talaj feltöltésének szükségessége ▫A talajvíz helyzetét a magasabb domborzat felől szivárgó vizek befolyásolják.

35 Telekhatáron belüli infrastruktúra kialakítása Telekalakítás ▫A terület Tompa Településrendezési terve alapján gazdasági terület besorolású, Gksz-3: határúti kereskedelmi szolgáltató övezet. ▫A beépítésre vonatkozó főbb paraméterek  Kialakítható telek: min. 900 m2  Beépítettség max. 60%.  Építménymagasság: max. 7,5m, ami a technológia függvényében változhat  Zöldfelület: min 20%.

36 Telekhatáron belüli infrastruktúra kialakítása Belső úthálózat kialakítása ▫ a belső úthálózat 6 részre tagolja a területet ▫az úthálózat mentén célszerű végig vezetni a közmű vezetékeket, és kialakítani a csatlakozási pontokat ▫út szélessége 6,5 m ▫út terhelhetősége 44 t összgördülőtömeg ▫az utak magassági vonalvezetése kövesse a rendezett terepszintet, egységes egyoldali eséssel biztosítva a csapadékvíz begyűjtését

37 Ajánlott belső úthálózat kialakítása

38 Telekhatáron belüli infrastruktúra kialakítása Telekhálózat kiépítése ▫a jövőbeni betelepedők konkrét igényeinek figyelembe vételével ▫3-4 ha területű telekrészek ▫400-800 négyzetméteres területek kisebb vállalkozások számára, pl. irodai célokra. ▫további szükséges területek  porta a bejáratnál  lehetséges inkubátorház a bejáratnál/központi helyen  parkolóhelyek a bejárat közelében

39 Telekhatáron belüli infrastruktúra kialakítása Közművesítés ▫az ipari park közmű kapacitásszükséglete a leendő betelepülő vállalkozások tevékenységének jellegétől függ ▫a kapacitásszükséglet előre nehezen meghatározható ▫célszerű felmérést végezni a leendő vállalkozások körében - kérdőív

40 Az ipari parkba betelepülni szándékozó vállalkozás Tevékenysége Foglalkoztatottak száma betelepüléskor (fő) 5 év múlva (fő) Tevékenységéhez szükséges terület igénye betelepüléskor (m2) 5 év múlva (m2 ) Raktár területigénye betelepüléskor (m2) 5 év múlva ( m2) Iroda területigénye (m2) Szociális helyiségek területigénye (m2) Közlekedési-infrastruktúra közelsége Közút autópálya közelségefontosközepesen fontosnem fontos főút közelségefontosközepesen fontosnem fontos Vasút közelségefontosközepesen fontosnem fontos Repülőtér közelségefontosközepesen fontosnem fontos Közmű-infrastruktúra szükséglete Elektromos energia szükséglet teljesítmény (kVA) feszültség (kV) Vízszükségletvíznyomás szükséglet (bar) Szennyvízelvezetésszükségesnem szükséges Gázszükséglet gáznyomás szükséglet (bar) Hírközlés telefonvonalfontosközepesen fontosnem fontos internet hálózatfontosközepesen fontosnem fontos KÉRDŐÍVKÉRDŐÍV

41 Közművesítés Vízellátás  A vízigény általánosan elfogadott víznorma alapján 10 m3/ha/d. ▫Kommunális víz  vízigény becslés alapján 100 l/fő/nap  telekhatárig kiépített vízi közmű hálózatára történő csatlakozás ▫Ipari víz  nagyobb mennyiségű, nem ivóvíz minőségű vízszükséglet esetén  külön ipari víz-gerincvezeték kiépítése  fúrt kutakból nyert tisztítatlan víz kitermelése ▫Tűzivíz  kommunális hálózatra történő csatlakozás  150-200 m-ként a tolózárral ellátott tűzcsapok elhelyezése  nyílt medencés tűzivíz tározó  kevésbé tűzveszélyes tevékenység esetén, előzetes hatósági engedélyek  tűzivíz hálózat  fokozottan tűzveszélyes tevékenység esetén, erre a célra külön kiépítve

42 Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés  a terület földrajzi viszonyából adódó lejtési irányának megfelelően ▫Kommunális szennyvíz elvezetése  később kiépítésre kerülő csatornahálózatra történő csatlakozás ▫Ipari szennyvíz elvezetése  mechanikai, biológiai és kémiai tisztítást követően öntözési célra is  megfelelő tisztító és tározó műtárgyak kiépítése  veszélyes anyagot kibocsátó iparág  az adott vállalkozás feladata az ártalmatlanítás, előtisztítás ▫Csapadékvíz elvezetése  0,5%-os esésű zárt szelvényű csatornarendszer kiépítése az úthálózat esésvonalával párhuzamosan vezetve  a kommunális szennyvízcsatornába csatlakoztatható Közművesítés

43 Elektromos energia ▫20 kV-os légvezeték a területen ▫célszerű a légkábelt földkábellel kiváltani ▫ transzformátor állomás kiépítése többletenergia igény esetén Földgázellátás ▫a gázvezeték telekhatárig történő kiépítése után a terület gázellátása a 3 bar nyomású gerincvezetékről kiszolgálható Hírközlő hálózat ▫elengedhetetlen a területet átfogó optikai kábelhálózat kiépítése

44 Ajánlott közmű hálózat kialakítása

45 Megújuló energia hasznosításának lehetősége A területen lezárt metángáz kutak találhatók. A metángáz lehetőséget teremtene felhasználása esetén pl. hűtőház működtetésére.

46 Egyéb feladatok Térvilágítás kiépítés ▫utak egyoldali megvilágítása  korszerű (4-8 Lux) nátriumgőz/led működésű oszlopos világítótestek ▫kerítés  bizonyos részein is elhelyezhetők világítótestek Objektumvédelem ▫kerítés építése  az objektum védelmének alapvető feltétele ▫biztonsági kamera rendszer kiépítése és működtetése  ellenőrzés, felügyelet biztonságának növelése Porta biztosítása ▫ellenőrzés, vagyonbiztonság, tájékoztatás

47 Tompa ipari park közművesítés költségei Hálózat hossza  Egység- költség Hálózatkiépítés költsége Költség  telekhatárig telekhatáron belül telekhatárig telekhatáron belül Víz164 m1220 m1384 m18e Ft 2 952e Ft21 960e Ft 24 912e Ft Csatorna430 m1220 m1650 m22e Ft 9 460e Ft26 840e Ft 36 300e Ft Földgáz430 m1220 m1650 m15e Ft 6 450e Ft18 300e Ft 24 750e Ft Villamosenergia-1220 m 24e Ft -29 280e Ft Közvilágítás-49 db 55e Ft -2 695e Ft Hírközlés300 m1220 m1520 m9e Ft 2700e Ft10 980e Ft 13 680e Ft Közút1066 m27956 m29022 m218e Ft19 188e Ft143 208e Ft162 396e Ft  40 750e Ft253 263 e Ft294 013e Ft A terület értéke500-600 Ak Környezetvédelmi engedélyezés4 200e Ft Vízjogi engedélyezés3 000e Ft Építési engedélyezés, kivitelezési tervek31 300e Ft Geodéziai felmérés, talajmechanikai szakvélemény2 400e Ft Költségbecslés

48


Letölteni ppt "Határon Átnyúló Ipari Park Műszaki Megvalósíthatósági Terv Tompa Jerney Zoltán 2012. november 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések