Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Forint és deviza hitelek. A KKV-k és a bankok kapcsolata. Dr.Béza Dániel 2016.04.08. Kisvállalkozások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Forint és deviza hitelek. A KKV-k és a bankok kapcsolata. Dr.Béza Dániel 2016.04.08. Kisvállalkozások."— Előadás másolata:

1 3. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Forint és deviza hitelek. A KKV-k és a bankok kapcsolata. Dr.Béza Dániel 2016.04.08. Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei Levelező képzés

2 Belső finanszírozás Belső finanszírozás A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a nyereséges gazdálkodás során keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg. Külső finanszírozás Külső finanszírozás Adósságjellegű nem intézményes finanszírozási források Adósságjellegű intézményes finanszírozási források Tőkejellegű finanszírozási források Adósságjellegű nem intézményes finanszírozási források Adósságjellegű intézményes finanszírozási források Tőkejellegű finanszírozási források LEHETSÉGES FINANSZÍROZÁSI ALTERNATÍVÁK

3 KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS Megnöveljük a vállalkozás számára rendelkezésre álló forrást TÍPUSAI ADÓSSÁG FINANSZÍROZÁS kölcsön, amit kamatostul vissza kell fizetni ADÓSSÁG FINANSZÍROZÁS kölcsön, amit kamatostul vissza kell fizetni VAGYONFINANSZÍROZÁS végleges pénzátadás illetve forrásbiztosítás (a vállalkozás jelenlegi tulajdonosai, vagy más befektetők a szükséges pénz mennyiséget – alaptőke emelés keretében – véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátják) VAGYONFINANSZÍROZÁS végleges pénzátadás illetve forrásbiztosítás (a vállalkozás jelenlegi tulajdonosai, vagy más befektetők a szükséges pénz mennyiséget – alaptőke emelés keretében – véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátják) 3

4 Tagi kölcsön Családi, baráti kölcsön Szállítói hitelek Vevői előleg Váltó, csekk KÜLSŐ ADÓSSÁGJELLEGŰ FINANSZÍROZÁSI FORMÁK 4 Bankhitel Lízing Faktoring Kötvény Közraktárjegy NEM INTÉZMÉNYES INTÉZMÉNYES

5 Hitelezés 5

6 6 BANKHITELEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA Polgári Törvénykönyv (Ptk.) XLIV Fejezet: „A bank és hitelviszonyok” Hitel és kölcsönszerződés. Az 522.§-tól az 528.§-ig. (Érvényes 2014. március 14.-ig) Polgári Törvénykönyv (Ptk.) XLIV Fejezet: „A bank és hitelviszonyok” Hitel és kölcsönszerződés. Az 522.§-tól az 528.§-ig. (Érvényes 2014. március 14.-ig) 2013. évi CCXXXVII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (kihirdetve 2013.I.23) Új Ptk. IX. Fejezet. A Pénztartozások teljesítése, valamint XX. CÍM A hitel – és a számlaszerződések, azon belül LII Fejezet. A hitelszerződés és a LIII. Fejezet A kölcsönszerződés 6

7 7 A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI A régi Ptk. 522.§ (1) bekezdése szerint: „Bankhitelszerződéssel a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és a keret terhére - a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén – kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez.” Új Ptk. 6:382. § [Hitelszerződés] ( 1) Hitelszerződés alapján a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díjfizetésére köteles. Új Ptk. 6:382. § [Hitelszerződés] ( 1) Hitelszerződés alapján a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díjfizetésére köteles. A törvény a továbbiakban meghatározza a kölcsönvevő kötelezettségeit, a kamatfizetési kötelezettséget, a kölcsön folyósítása megtagadásának eseteit, a kölcsön igénybevételéről való lemondás körülményeit, valamint a hitel illetve kölcsönszerződés felmondásának általános feltételeit. Új Ptk. 6:383. § [Kölcsönszerződés] Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles. Új Ptk. 6:383. § [Kölcsönszerződés] Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles. 7

8 A bankok hitelezését befolyásoló jogszabályok A bankok hitelezését befolyásoló jogszabályok Hpt. 98. § (1) A pénzügyi intézmény - ide nem értve a pénzügyi holding társaságot - a kihelyezések és kötelezettségvállalások megalapozottságát, áttekinthetőségét, a kockázatok felmérésének ellenőrzését és csökkentését lehetővé tevő - igazgatóság által elfogadott belső szabályzatot dolgoz ki és alkalmaz. (2) Pénzügyi intézmény kockázatvállalással járó ügyletet kizárólag írásban köthet. A szóban kötött pénz- és tőkepiaci ügylet esetében az ügyletkötést a pénzügyi intézmény írásban visszaigazolja. 99. § (1) A hitelintézet a kihelyezésről történő döntés előtt meggyőződik a szükséges fedezetek, biztosítékok meglétéről, valós értékéről és érvényesíthetőségéről. A döntés alapjául szolgáló iratokat az ügyletre vonatkozó szerződéshez és a leszámítolt váltóhoz csatolja. Hpt. 98. § (1) A pénzügyi intézmény - ide nem értve a pénzügyi holding társaságot - a kihelyezések és kötelezettségvállalások megalapozottságát, áttekinthetőségét, a kockázatok felmérésének ellenőrzését és csökkentését lehetővé tevő - igazgatóság által elfogadott belső szabályzatot dolgoz ki és alkalmaz. (2) Pénzügyi intézmény kockázatvállalással járó ügyletet kizárólag írásban köthet. A szóban kötött pénz- és tőkepiaci ügylet esetében az ügyletkötést a pénzügyi intézmény írásban visszaigazolja. 99. § (1) A hitelintézet a kihelyezésről történő döntés előtt meggyőződik a szükséges fedezetek, biztosítékok meglétéről, valós értékéről és érvényesíthetőségéről. A döntés alapjául szolgáló iratokat az ügyletre vonatkozó szerződéshez és a leszámítolt váltóhoz csatolja. A bankok magatartását magyarázó tények A bankok magatartását magyarázó tények A bankok maguk is vállalkozások, tehát tevékenységük során nyereségre kívánnak szert tenni. Amikor hitelt nyújtanak, nem a saját pénzüket helyezik ki, hanem a betétesek pénzét, amelyet természetesen a megszolgált kamattal együtt vissza kell fizetniük. A bankok maguk is vállalkozások, tehát tevékenységük során nyereségre kívánnak szert tenni. Amikor hitelt nyújtanak, nem a saját pénzüket helyezik ki, hanem a betétesek pénzét, amelyet természetesen a megszolgált kamattal együtt vissza kell fizetniük. A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI 8

9 (2) A hitelintézet értékkel bíró fedezetként nem fogadhatja el: a) a saját maga által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt, ideértve a szövetkezeti részesedést is, b) a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt, ideértve a szövetkezeti részesedést is, c)16 a hitelintézet vagy az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás Ptk.-ban meghatározott minősített többséget biztosító befolyása alatt álló részvénytársaság részvényét.16 (3) A kockázatvállalást tartalmazó szerződés tartama alatt a hitelintézet rendszeresen figyelemmel kíséri és dokumentálja a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, beleértve az ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulását és az (1) bekezdésben foglaltakat. (Monitoring) A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI A bankok hitelezését befolyásoló jogszabályok A bankok hitelezését befolyásoló jogszabályok 9

10 10 Szerződés A Bank és az Ügyfél között létrejött teljes szerződési dokumentációt jelenti, részei: Ügyfélszerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Üzletszabályzat A Bank és az Ügyfél között létrejött teljes szerződési dokumentációt jelenti, részei: Ügyfélszerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Üzletszabályzat Türelmi idő az az időtartam amely alatt tőketörlesztési kötelezettség nincs (de kamatfizetés van !) Rendelkezésre tartási időszak Rendelkezésre tartási időszak a Szolgáltatás igénybevételére meghatározott időszak HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK 10

11 11 HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK Kamatláb Referencia Kamat + Kamatrés (kamat felár) Fix (változatlan): a Kamatláb értéke a teljes futamidőre - vagy egy részére - előre rögzített Változó: a Kamatláb a Referencia Kamatláb változásakor automatikusan vagy periódikusan és/vagy a Kamatrés módosításakor változik Referencia Kamat + Kamatrés (kamat felár) Fix (változatlan): a Kamatláb értéke a teljes futamidőre - vagy egy részére - előre rögzített Változó: a Kamatláb a Referencia Kamatláb változásakor automatikusan vagy periódikusan és/vagy a Kamatrés módosításakor változik Kamatrés (kamat felár) Kamatrés (kamat felár) a Bank által meghatározott, éves %-ban kifejezett érték Függ az adós minősítésétől (ügyfélkockázat), érdekérvényesítő képességétől és még sok minden mástól. a Bank által meghatározott, éves %-ban kifejezett érték Függ az adós minősítésétől (ügyfélkockázat), érdekérvényesítő képességétől és még sok minden mástól. Referencia kamatláb Referencia kamatláb Irányadó kockázatmentes kamatláb éves %-ban megadva BUBOR: az éves %-ban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatláb HUF-ra. EURIBOR: irányadó EURO kamatláb (frankfurti bankközi piacon jegyzett) CHF LIBOR (CHF alapkamat) Irányadó kockázatmentes kamatláb éves %-ban megadva BUBOR: az éves %-ban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatláb HUF-ra. EURIBOR: irányadó EURO kamatláb (frankfurti bankközi piacon jegyzett) CHF LIBOR (CHF alapkamat) 11

12 12 HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK Induló költségek Induló költségek Hitelbírálati díj Szerződéskötési díj Folyósítási díj Együttesen 1-3%-a kölcsön összegének Hitelbírálati díj Szerződéskötési díj Folyósítási díj Együttesen 1-3%-a kölcsön összegének Szerződés Módosítási díj Szerződés Módosítási díj mértéke a fennálló hiteltartozás 1-3%-a előtörlesztéskor, végtörlesztéskor jelentős teher! akadályozza a kölcsön kiváltását egy előnyösebbre lakossági hitelezéskor használt THM mutató nem veszi figyelembe! mértéke a fennálló hiteltartozás 1-3%-a előtörlesztéskor, végtörlesztéskor jelentős teher! akadályozza a kölcsön kiváltását egy előnyösebbre lakossági hitelezéskor használt THM mutató nem veszi figyelembe! Rendelkezésre tartási díj Rendelkezésre tartási díj A fel nem használt hitelkeret után fizetendő mértéke 1-2% A fel nem használt hitelkeret után fizetendő mértéke 1-2% TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK 12

13 Lejárat szerint Célja szerint Szerződés formája szerint Éven belüli Éven túli Éven belüli Éven túli Forgóeszköz hitel (rulírozó és eseti) Folyószámla hitel Beruházási hitel Forgóeszköz hitel (rulírozó és eseti) Folyószámla hitel Beruházási hitel Meghatározott lejáratú Megújuló hitel Projekt hitel Szindikált hitel Meghatározott lejáratú Megújuló hitel Projekt hitel Szindikált hitel A mindennapi életben a fentieknek számos kombinációja valósul meg. A hitel futamidejének, törlesztő részleteinek mindig összhangban kell lenni a hitel céljával és az ügyfél törlesztő képességével (jövedelem termelő képességével). A mindennapi életben a fentieknek számos kombinációja valósul meg. A hitel futamidejének, törlesztő részleteinek mindig összhangban kell lenni a hitel céljával és az ügyfél törlesztő képességével (jövedelem termelő képességével). BANKHITELEK ALAPVETŐ TÍPUSAI ÉS JELLEMZŐI 13

14 14 A FOLYÓSZÁMLAHITEL Jellemzői A keret összegéig a bankszámla egyenlege negatív lehet Automatikus lehívás (terhelések) Automatikus törlesztés (jóváírások) Lehet éven belüli vagy éven túli lejáratú A keret lejáratakor kell az egyenleget 0-ra feltölteni, amennyiben nem kerül meghosszabbításra A keret összegéig a bankszámla egyenlege negatív lehet Automatikus lehívás (terhelések) Automatikus törlesztés (jóváírások) Lehet éven belüli vagy éven túli lejáratú A keret lejáratakor kell az egyenleget 0-ra feltölteni, amennyiben nem kerül meghosszabbításra Célja átmeneti fizetési problémák megoldása ügyfél saját pénzeszközeinek rendszeres kiegészítése biztonsági tartalék forgóeszközök finanszírozása szabad felhasználású hitel átmeneti fizetési problémák megoldása ügyfél saját pénzeszközeinek rendszeres kiegészítése biztonsági tartalék forgóeszközök finanszírozása szabad felhasználású hitel 14

15 15 A FOLYÓSZÁMLAHITEL HELYES HASZNÁLATA Szabályos folyószámlahitel rendszeres számlaforgalom a keretnek megfelelő nagyságrendű jóváírások időszakos keretkihasználás kevesebb fizetett kamatösszeg Nem megfelelő termékválasztás: folyósítás után teljes lehívás időszakos, zömében készpénzes jóváírás, melyet szinte azonnal el is utalnak folyamatos keretkihasználás magas fizetendő kamatösszeg 15

16 16 AZ ESETI FORGÓESZKÖZHITEL Jellemzői kötött felhasználású a keret összegéig a hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók lehívás: ütemezve vagy egy összegben futamideje: 1-3 év törlesztés: havi/negyedéves részletekben vagy egy összegben a futamidő végén kötött felhasználású a keret összegéig a hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók lehívás: ütemezve vagy egy összegben futamideje: 1-3 év törlesztés: havi/negyedéves részletekben vagy egy összegben a futamidő végén Célja átmenetileg vagy tartósan lekötött forgóeszközök pénzügyi fedezetének biztosítása 16

17 17 A RULÍROZÓ FORGÓESZKÖZHITEL Jellemzői kötött felhasználású rulírozó = feltöltődő = a törlesztett összeg újra lehívható a keret összegéig hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók lehívás: nem automatikus (lehívási értesítő alapján) törlesztés: nem automatikus (előtörlesztési értesítő) futamideje: max. 1 év Költség (kamat) kímélő forma kötött felhasználású rulírozó = feltöltődő = a törlesztett összeg újra lehívható a keret összegéig hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók lehívás: nem automatikus (lehívási értesítő alapján) törlesztés: nem automatikus (előtörlesztési értesítő) futamideje: max. 1 év Költség (kamat) kímélő forma Célja átmeneti fizetési problémák megoldása követelések megelőlegezése („kvázi faktor keret”) forgóeszközök finanszírozása átmeneti fizetési problémák megoldása követelések megelőlegezése („kvázi faktor keret”) forgóeszközök finanszírozása 17

18 18 A BERUHÁZÁSI HITEL Jellemzői a hitel csak a jóváhagyott célra fordítható, a felhasználást számlákkal igazolni kell! saját erő: min. 20% - igazolni kell! ÁFÁ-t saját erőből kell finanszírozni, a 20%-on felül lehívás: egyösszegben vagy részletekben futamideje: minimum 1 év törlesztés: általában negyedéves vagy féléves gyakorisággal (kamatnál lehet türelmi idő) a hitel csak a jóváhagyott célra fordítható, a felhasználást számlákkal igazolni kell! saját erő: min. 20% - igazolni kell! ÁFÁ-t saját erőből kell finanszírozni, a 20%-on felül lehívás: egyösszegben vagy részletekben futamideje: minimum 1 év törlesztés: általában negyedéves vagy féléves gyakorisággal (kamatnál lehet türelmi idő) Célja Tárgyi eszközök (gépek, berendezések, ingatlanok) beszerzése, felújítása kötött felhasználású Tárgyi eszközök (gépek, berendezések, ingatlanok) beszerzése, felújítása kötött felhasználású 18

19 19 A PROJEKTFINANSZÍROZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPVETŐ JELLEMZŐI Finanszírozás alanya Finanszírozás alanya Projekttársaság speciális célú társaság, amelynek egyetlen tevékenysége a projekt. Projekttársaság speciális célú társaság, amelynek egyetlen tevékenysége a projekt. Saját tőke Projektszponzor(ok) a tulajdonosok Saját tőkét biztosítanak Projekttársaság hiteleire nem, vagy csak korlátozottan adnak garanciát a projektszponzorok Projektszponzor(ok) a tulajdonosok Saját tőkét biztosítanak Projekttársaság hiteleire nem, vagy csak korlátozottan adnak garanciát a projektszponzorok Idegen tőke Hitelintézetek, vagy kötvénytulajdonosok biztosítják a forrást Visszafizetés forrása a projekttársaság cash-flow-ja Csak a jövő számít (nincs múlt, nincs korábbi mérleg) Hitelintézetek, vagy kötvénytulajdonosok biztosítják a forrást Visszafizetés forrása a projekttársaság cash-flow-ja Csak a jövő számít (nincs múlt, nincs korábbi mérleg) 19

20 20 A PROJEKTFINANSZÍROZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPVETŐ JELLEMZŐI Biztosíték, élettartam Biztosíték, élettartam Projekttársaság szerződései, licencek, immateriális javak a projekttársaság (induláskor) fő vagyonelemei projekt élettartama véges, finanszírozási kapcsolatot az élettartam végéig le kell zárni. Projekttársaság szerződései, licencek, immateriális javak a projekttársaság (induláskor) fő vagyonelemei projekt élettartama véges, finanszírozási kapcsolatot az élettartam végéig le kell zárni. Magas tőkeáttétel Magas tőkeáttétel Projektszponzor a lehető legkisebb tőkebefektetés mellett akarja a projektet finanszírozni. magas várható ROE, a tőkeáttétel miatt Projektszponzor a lehető legkisebb tőkebefektetés mellett akarja a projektet finanszírozni. magas várható ROE, a tőkeáttétel miatt Egyediség Standard információ hiányzik Minden projekt egyedi módszerekkel elemezhető magas tranzakciós költségek 2 M EUR alatt méretgazdaságilag nem indokolt Standard információ hiányzik Minden projekt egyedi módszerekkel elemezhető magas tranzakciós költségek 2 M EUR alatt méretgazdaságilag nem indokolt 20

21 Hitelkérelem befogadása Előszűrés Hitelbírálat-döntés Folyósítás Hitelgondozás Szerződéskötés A hitelügylet lezárása A HITELEZÉSI FOLYAMAT ELEMEI 21

22 az ügyfél (vállalkozó, vagy vállalkozás) neve és cégjogi státusa; az ügyfél címe; a kért hitel összege; a hitel célja; a hitel visszafizetésének tervezett üteme és lejárata; a hitel törlesztésének forrása; a felajánlható fedezetek (pontos megjelölése és értéke); a fent felsorolt adatokat igazoló dokumentumok; a hitel jellegétől függő egyéb adatok és információk; az ügyfél (vállalkozó, vagy vállalkozás) neve és cégjogi státusa; az ügyfél címe; a kért hitel összege; a hitel célja; a hitel visszafizetésének tervezett üteme és lejárata; a hitel törlesztésének forrása; a felajánlható fedezetek (pontos megjelölése és értéke); a fent felsorolt adatokat igazoló dokumentumok; a hitel jellegétől függő egyéb adatok és információk; Hitelkérelem tartalmi elemei Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat; Az alapító okirat, illetve társasági szerződés - egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány; Az aláírási jogosultságokat tanúsító dokumentumok; A hitel felvételéről szóló taggyűlési határozat; A vállalkozás előző két évi beszámolója; A legfrissebb főkönyvi kivonat; A fedezetként felajánlott ingatlanok tulajdoni lap másolata; Igazolások a köztartozások megfizetéséről (NAV,) Éves (pénzügyi) terv vagy üzleti terv Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat; Az alapító okirat, illetve társasági szerződés - egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány; Az aláírási jogosultságokat tanúsító dokumentumok; A hitel felvételéről szóló taggyűlési határozat; A vállalkozás előző két évi beszámolója; A legfrissebb főkönyvi kivonat; A fedezetként felajánlott ingatlanok tulajdoni lap másolata; Igazolások a köztartozások megfizetéséről (NAV,) Éves (pénzügyi) terv vagy üzleti terv Hitelkérelemhez csatolandó dokumentumok HITELKÉRELEM BEFOGADÁSA 22

23 Lényege, hogy még az érdemi hitelbírálat előtt kiszűrje a hitelképtelen illetve nem hitelezhető adósokat Nem hitelezhető adósok listája Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Hivatalos cégnyilvántartás, különböző céginformációs rendszerek ESZKÖZEI Csődfigyelő ELŐSZŰRÉS 23

24 Hitelbírálat célja A kockázat elemzését követően a bank megállapítja: Fedezetek lehetnek Ügyfél- és ügylet kockázat felmérése Kockázat mérséklését szolgáló lehetőségek számbavétele Ügyfél jövőbeni fizetőképességének megállapítása Folyósítandó hitel kondícióinak meghatározása Ügyfél- és ügylet kockázat felmérése Kockázat mérséklését szolgáló lehetőségek számbavétele Ügyfél jövőbeni fizetőképességének megállapítása Folyósítandó hitel kondícióinak meghatározása A hitel összegét A hitel lejáratát A hitel törlesztési ütemezését A kamatkondíciókat A fedezetigényt A hitel összegét A hitel lejáratát A hitel törlesztési ütemezését A kamatkondíciókat A fedezetigényt Bankgarancia Bankkezesség Óvadék Ingatlan jelzálog Ingó jelzálog Kezesség Engedményezés Bankgarancia Bankkezesség Óvadék Ingatlan jelzálog Ingó jelzálog Kezesség Engedményezés HITELBÍRÁLAT ÉS DÖNTÉS 24

25 Szerződéskötés Folyósítás Szerződéskötés Folyósítás Bankhitelszerződés megkötése A hitel folyósítása (előtte még egy ellenőrzés) Bankhitelszerződés megkötése A hitel folyósítása (előtte még egy ellenőrzés) Hitelgondozás Ügylet lezárása Hitelgondozás Ügylet lezárása Ügyfél pénzügyi-gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése Törlesztési folyamat ellenőrzése Fedezetek meglétének és értékének ellenőrzése Intézkedés az ügyfél késedelmes, vagy nem teljesítése esetén Ügyfél pénzügyi-gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése Törlesztési folyamat ellenőrzése Fedezetek meglétének és értékének ellenőrzése Intézkedés az ügyfél késedelmes, vagy nem teljesítése esetén SZERZŐDÉSKÖTÉS, FOLYÓSÍTÁS, HITELGONDOZÁS 25

26 A vállalkozó legyen tisztában a következőkkel: miért van a vállalkozásunkban pénzhiány, illetve miért van többletforrás igényünk; mire kell a pénz és mekkora összegben és milyen időtávra milyen forrásköltséget tudunk kitermelni? A vállalkozó legyen tisztában a következőkkel: miért van a vállalkozásunkban pénzhiány, illetve miért van többletforrás igényünk; mire kell a pénz és mekkora összegben és milyen időtávra milyen forrásköltséget tudunk kitermelni? Legyen üzleti tervünk, mérleg és eredménytervünk és cash-flow tervünk Álljanak rendelkezésre a hitelkérelemhez becsatolandó dokumentumok Ne legyenek rendezetlen köztartozásaik HOGYAN TUDNAK A KISVÁLLALKOZÓK A BANKOK ELVÁRÁSAINAK MEGFELELNI? 26

27 Előre gondoskodjanak a fedezetekről A hitelkérelmet gondosan kell összeállítani, személyes átadása előnyt jelent Legyünk felkészülve kérelmünk módosítására HOGYAN TUDNAK A KISVÁLLALKOZÓK A BANKOK ELVÁRÁSAINAK MEGFELELNI? 27

28 28 Pozitív Üzenetek Pozitív Üzenetek Jó piaci kilátások Üzleti Stratégia és Üzleti Terv hitelessége Hiteles vezetői/vállalkozói múlt, a vezetők bizonyított hozzáértése Korrekt, átlátható pénzügyi elszámolási rendszer Megbízható pénzügyi előrejelzések Fenntartható nyereségtermelésre való képesség Megfelelő tőke és üzleti cash-flow az előre nem látható eseményekre Ügyfelek, beszállítók, vevők minősége Megvalósított üzleti célkitűzések és intézkedési tervek Jó piaci kilátások Üzleti Stratégia és Üzleti Terv hitelessége Hiteles vezetői/vállalkozói múlt, a vezetők bizonyított hozzáértése Korrekt, átlátható pénzügyi elszámolási rendszer Megbízható pénzügyi előrejelzések Fenntartható nyereségtermelésre való képesség Megfelelő tőke és üzleti cash-flow az előre nem látható eseményekre Ügyfelek, beszállítók, vevők minősége Megvalósított üzleti célkitűzések és intézkedési tervek Negatív Üzenetek Negatív Üzenetek Az információk visszatartása Zavaros, áttekinthetetlen pénzügyi kimutatások Üzleti stratégia hiánya, vagy megalapozatlansága Hiányos vállalkozói illetve üzletvezetési tapasztalat A vállalkozást érintő veszélyek és fenyegetések ismeretének hiánya Az információk visszatartása Zavaros, áttekinthetetlen pénzügyi kimutatások Üzleti stratégia hiánya, vagy megalapozatlansága Hiányos vállalkozói illetve üzletvezetési tapasztalat A vállalkozást érintő veszélyek és fenyegetések ismeretének hiánya POZITÍV ÉS NEGATÍV ÜZENETEK A BANKOK SZÁMÁRA 28

29 HOGYAN VÁLHATNAK A KKV-K A BANKOK PARTNEREIVÉ? Meggyőző képet festeni a jövőbeni kilátásokról és az üzlet fenntarthatóságáról (de nem hazudni!). Bebizonyítani, hogy a cég vezetése tisztában van az üzleti kockázatokkal, és képes azokkal megbirkózni. Megnyugtatni a finanszírozókat arról, hogy elfogadható kockázatot vállalnak, és méltányos megtérülésben részesülnek. Kölcsönös bizalmon alapuló, átlátható kapcsolatot kialakítani a bankokkal. 29

30 Példa a fedezetszámításra 30

31 FEDEZETSZÁMÍTÁS Leggyakoribb fedezettípusok –Bankgarancia, bankkezesség (0-100%) –Óvadék (0-100%) –Ingatlan jelzálog (0-70%) –Ingó jelzálog (0-50%) –Kezesség (0-80%) –Visszaváltható életbiztosítás –Engedményezés (0-30%) 31

32 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA Egy vállalkozás 160.000 e Ft összegű hitelt szeretne felvenni, amelyhez bankja 110%-os fedezeti szintet követel meg. A vállalkozás az alábbi fedezeteket tudjuk felajánlani. Megkaphatja-e ez alapján a hitelt? MegnevezésNévleges értékBeszámítási érték Bankgarancia40.000 e Ft100 % Készletek30.000 e Ft10 % Óvadék20.000 e Ft100 % Gépek90.000 e Ft30 % Ingatlanok100.000 e Ft50 % 32

33 MegnevezésNévleges értékFedezeti érték PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA Bankgarancia (100%) 20.000 e Ft 90.000 e Ft 100.000 e Ft 280.000 e Ft 40.000 e Ft 3.000 e Ft 20.000 e Ft 27.000 e Ft 50.000 e Ft 140.000 e Ft Készletek (10%) Óvadék (100%) Gépek (30%) Ingatlanok (50%) Összesen 40.000 e Ft 30.000 e Ft 33

34 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA Megoldás: 160.000e*110% = 176.000e Ft fedezet kell. Hiányzik: 176.000e - 140.000e = 36.000e Ft-nyi fedezet Részeredmény: Összes fedezeti érték: 140.000e Ft Megoldás: 140.000/(160.000*110%) = 79.54% 34

35 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA (FOLYT.) Az egyik tulajdonosnak több lakott ingatlana van, amelyeket fedezetként felajánlana a hitelhez. Ezeket a fedezeteket a bank 40%-os fedezeti értéken fogadná el. Mekkora értékű ingatlanvagyont kell a tulajdonosnak felajánlania, hogy a vállalkozás mégis megkaphassa a hitelt? 35

36 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA (FOLYT.) Megoldás: 160.000e*110% = 176.000e Ft fedezet kell. Hiányzik: 176.000e - 140.000e = 36.000e Ft-nyi fedezet Szükséges még: 36.000e / 0,4 = 90.000e Ft-nyi ingatlan felajánlása 36

37 Devizahitelek 37

38 Definíció Deviza hitelnek nevezzük a más országok, vagy ország csoportok (EU) hivatalos fizetőeszközében nyújtott hiteleket. Fajtái Egy devizás hitel Több devizás hitel (multicurrency) Deviza alapú Ft hitel Mindezek lehetnek éven belüli, ill. éven túli hitelek Euró, Dollár, Yen vagy Svájci Frank a legelterjedtebb devizák Egy devizás hitel Több devizás hitel (multicurrency) Deviza alapú Ft hitel Mindezek lehetnek éven belüli, ill. éven túli hitelek Euró, Dollár, Yen vagy Svájci Frank a legelterjedtebb devizák DEVIZAHITELEK – DEFINÍCIÓ, FAJTÁI 38

39 A pénz is áru, ezért rá is hatnak a keresleti - kínálati viszonyok. Az egyes devizák (valuták) ára (árfolyama) a devizatőzsdéken alakul ki. Meghatározó tőzsdék a New Yorki, a Londoni és a Tokiói tőzsde, de a legtöbb fejlett piacgazdaságú országnak van saját deviza tőzsdéje A keresleti - kínálati viszonyokra ható legfontosabb tényezők; az adott ország import és export szerkezete, a pénzpiacok aktivitása, az adott ország nemzeti bankjának árfolyam-politikája és a spekuláció Az adott deviza kínálatot adják: exportőrök, külföldi működő-és portfoliótőke befektetők Az adott deviza iránt keresletet támasztanak: importőrök, nyereséget hazautalók, tőkét kivonó külföldi befektetők, magyar működő-és portfolió tőke exportőrök A DEVIZA ÁRFOLYAMÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 39

40 Egy-egy országban a hitelkamatláb egyenlő: irányadó kockázatmentes kamatláb + kockázati felár + profitmarzs. (Az utóbbi két tényezőt erősen befolyásolják a hitelpiaci viszonyok) Irányadó kockázatmentes kamatláb függ a jegybanki alapkamat pillanatnyi értékétől és a jövőbeni várható alakulásától. (A bankok szabad pénzeszközeiket a jegybanknál helyezhetik el különböző lejáratú betétekben, illetve különböző lejáratú államkötvényeket vásárolhatnak. Ezek a kockázatmentes befektetések kamatai). Ez országonként jelentős eltérést mutathat. Ezt használják ki a bankok a devizahiteleknél. Irányadó kockázatmentes kamatláb függ a jegybanki alapkamat pillanatnyi értékétől és a jövőbeni várható alakulásától. (A bankok szabad pénzeszközeiket a jegybanknál helyezhetik el különböző lejáratú betétekben, illetve különböző lejáratú államkötvényeket vásárolhatnak. Ezek a kockázatmentes befektetések kamatai). Ez országonként jelentős eltérést mutathat. Ezt használják ki a bankok a devizahiteleknél. A devizahitelek kamatát befolyásolják a forrásköltségek is. A bank gyűjt forrást az adott devizanemben vagy maga is külföldről szerzi be a forrásokat. Ez hatással lehet az adott bank devizahitelének árazására A devizahitelek kamatát befolyásolják a forrásköltségek is. A bank gyűjt forrást az adott devizanemben vagy maga is külföldről szerzi be a forrásokat. Ez hatással lehet az adott bank devizahitelének árazására A DEVIZAHITELEK KAMATÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 40

41 Árfolyam- kockázat fedezése Árfolyam- kockázat fedezése Fedezeti céllal akkor szokás devizahitelt felvenni, ha a bevételek is ugyanabban a devizanemben keletkeznek, így nincs árfolyamkockázat a bevételek és a fizetési kötelezettségek között. Pl.: Euro-zónába Exportáló vállalat Euro hitelt vesz fel. Fedezeti céllal akkor szokás devizahitelt felvenni, ha a bevételek is ugyanabban a devizanemben keletkeznek, így nincs árfolyamkockázat a bevételek és a fizetési kötelezettségek között. Pl.: Euro-zónába Exportáló vállalat Euro hitelt vesz fel. Spekuláció kedvező árfolyam- változásra Spekuláció kedvező árfolyam- változásra Arra számít, hogy az a deviza, amelyben kötelezettségei keletkeznek leértékelődik azzal a fizetőeszközzel (másik deviza), amelyben bevételei keletkeznek. Ez esetben a vállalkozás a számára kedvező irányú devizaárfolyam-változásra spekulál. Ha a kamatláb- különbözet nagyon vonzó Ha a kamatláb- különbözet nagyon vonzó A devizahitelek esetében a vállalkozás olyan devizában adósodik el, amelynél alacsony a hitel kamatlába, és az alacsonyabb hitelkamatláb révén – még kedvezőtlen irányú devizaárfolyam-változás esetén is- összességében alacsonyabb hiteltörlesztő-részleteket kell fizetnie, mintha abban a devizanemben adósodna el, amelyben bevételei keletkeznek MIKOR ÉRDEMES DEVIZAHITELT FELVENNI? 41

42 Árfolyam- kockázat Árfolyam- kockázat A devizában történő eladósodás esetében fennáll a veszélye az árfolyam kedvezőtlen irányú változásának, ami azt eredményezheti, hogy Ft-ban kifejezve egyre magasabb terhet ró az adósra a fennálló devizatartozás törlesztése. Kamatláb kockázat Kamatláb kockázat Változó kamatozású devizahitelek esetében fennáll annak a kockázata, hogy az irányadó kamatláb mértéke (pl.: EURIBOR Euró esetében) emelkedik, így emelkedik a kamatteher. Fix kamatozású devizahitelek esetében a futamidő alatt bekövetkező esetleges kamatlábcsökkenés előnyeit nem lehet realizálni. Változó kamatozású devizahitelek esetében fennáll annak a kockázata, hogy az irányadó kamatláb mértéke (pl.: EURIBOR Euró esetében) emelkedik, így emelkedik a kamatteher. Fix kamatozású devizahitelek esetében a futamidő alatt bekövetkező esetleges kamatlábcsökkenés előnyeit nem lehet realizálni. MILYEN KOCKÁZATA VAN A DEVIZAHITELNEK? 42

43 Árfolyam- kockázat kezelése Árfolyam- kockázat kezelése Olyan devizában adósodjunk el, amiben a bevételeink keletkeznek, ekkor fedezve van a kockázat Határidős tőzsdei ügyletekkel fedezzük a kockázatot (forward, és futures ügyletek) Olyan devizában adósodjunk el, amiben a bevételeink keletkeznek, ekkor fedezve van a kockázat Határidős tőzsdei ügyletekkel fedezzük a kockázatot (forward, és futures ügyletek) Kamatláb kockázat kezelése Kamatláb kockázat kezelése Amennyiben a kamatlábak tartós emelkedésére számítunk akkor fix kamatozású hitelt veszünk föl Ha a kamatláb változása nehezen jósolható, de inkább a csökkenés a valószínű akkor változó kamatozású hitelt vegyünk föl Ha a kamatok mind két irányban jelentősen eltérhetnek akkor a rövidlejáratú hitelekkel mérsékelhetjük a kamatláb kockázatot Amennyiben a kamatlábak tartós emelkedésére számítunk akkor fix kamatozású hitelt veszünk föl Ha a kamatláb változása nehezen jósolható, de inkább a csökkenés a valószínű akkor változó kamatozású hitelt vegyünk föl Ha a kamatok mind két irányban jelentősen eltérhetnek akkor a rövidlejáratú hitelekkel mérsékelhetjük a kamatláb kockázatot HOGYAN KEZELHETJÜK AZ ÁRFOLYAM ÉS KAMATLÁBKOCKÁZATOT? 43

44 Köszönöm a figyelmet! Viszontlátásra 2016. április 15-én! http://kfk.uni-corvinus.hu www.csabailget2008.hu/oktatas http://kfk.uni-corvinus.hu


Letölteni ppt "3. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Forint és deviza hitelek. A KKV-k és a bankok kapcsolata. Dr.Béza Dániel 2016.04.08. Kisvállalkozások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések