Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elítéltek alap- és funkcionális írásbeliséghez kapcsolódó képességeinek felmérése, fejlesztése a sikeres reszocializáció és munkaerőpiaci érvényesülés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elítéltek alap- és funkcionális írásbeliséghez kapcsolódó képességeinek felmérése, fejlesztése a sikeres reszocializáció és munkaerőpiaci érvényesülés."— Előadás másolata:

1 Elítéltek alap- és funkcionális írásbeliséghez kapcsolódó képességeinek felmérése, fejlesztése a sikeres reszocializáció és munkaerőpiaci érvényesülés érdekében Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Szak- és Felnőttképzési Kutatási Konferencia – 2009 Budapest, 2009. december 10. Dr. Steklács János steklacs@gmail.com Dr. Szinger Veronika szinger.veronika@tfk.kefo.hu Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar

2

3 I. A projekt bemutatása Résztvevők Résztvevők Partnerek: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar és a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Partnerek: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar és a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Felmérés: a felnőtt és fiatalkorú elítéltek információfeldolgozási, alap- és funkcionális írásbeliséghez és számoláshoz kapcsolódó képességei, valamint az ehhez kapcsolódó attitűdök (teszt, interjú) Felmérés: a felnőtt és fiatalkorú elítéltek információfeldolgozási, alap- és funkcionális írásbeliséghez és számoláshoz kapcsolódó képességei, valamint az ehhez kapcsolódó attitűdök (teszt, interjú) Szabadon választható kurzus Szabadon választható kurzus Funkcionális alfabetizációs kísérleti fejlesztő program Funkcionális alfabetizációs kísérleti fejlesztő program Tananyag kidolgozása Tananyag kidolgozása Utóteszt és interjúk Utóteszt és interjúk Disszemináció Disszemináció

4 II. A kutatás célja Feltérképezni az elítéltek információfeldolgozó képességét, megismerni ezek összefüggését egyéb tényezőkkel, például az iskolai végzettségükkel, szociokulturális hátterükkel, életkorukkal, valamint a részképességeik közti összefüggések vizsgálata. A kapott adatok megismertetése az érintett szakemberekkel. Feltérképezni az elítéltek információfeldolgozó képességét, megismerni ezek összefüggését egyéb tényezőkkel, például az iskolai végzettségükkel, szociokulturális hátterükkel, életkorukkal, valamint a részképességeik közti összefüggések vizsgálata. A kapott adatok megismertetése az érintett szakemberekkel. A fejlesztő programmal hozzájárulni a szabadulás utáni reszocializációhoz, segíteni a visszaesés elkerülését, a mindennapi helytállást az információfeldolgozás területén. (Álláskeresés, önéletrajz, kérvények írása, tájékozódás a szerződéskötésben, pénzügyekben stb.). Fogvatartásuk ideje alatt segíteni őket a tanulásban, továbbtanulásban, képesítések, szakmák megszerzésében. A fejlesztő programmal hozzájárulni a szabadulás utáni reszocializációhoz, segíteni a visszaesés elkerülését, a mindennapi helytállást az információfeldolgozás területén. (Álláskeresés, önéletrajz, kérvények írása, tájékozódás a szerződéskötésben, pénzügyekben stb.). Fogvatartásuk ideje alatt segíteni őket a tanulásban, továbbtanulásban, képesítések, szakmák megszerzésében. Hallgatók megismertetése a felnőttképzés ezen speciális feladataival. A program lebonyolítását elismerjük a főiskola gyakorlati képzésének részeként, szakdolgozat elkészítését szorgalmazzuk ezen a területen. Hallgatók megismertetése a felnőttképzés ezen speciális feladataival. A program lebonyolítását elismerjük a főiskola gyakorlati képzésének részeként, szakdolgozat elkészítését szorgalmazzuk ezen a területen. A büntetés-végrehajtás területén a nevelők felkészítése a fenti funkcionális és alapképességek felmérésére, fejlesztésére az elítéltek körében. A büntetés-végrehajtás területén a nevelők felkészítése a fenti funkcionális és alapképességek felmérésére, fejlesztésére az elítéltek körében. Tananyag kidolgozása a program tapasztalatai alapján ezen a területen. Tananyag kidolgozása a program tapasztalatai alapján ezen a területen.

5 Az eredményeket hasznosítani tudjuk a bv. tisztek, nevelők képzésében, továbbképzésében országos és helyi szinten. Az eredményeket hasznosítani tudjuk a bv. tisztek, nevelők képzésében, továbbképzésében országos és helyi szinten. A felmérések alapján megismerjük és fejleszteni tudjuk differenciált módon az elítéltek információfeldolgozási szintjét, képességét, valamint pontos képet kapunk ezek háttérváltozóinak természetéről, fontosságáról és kritikus pontjairól. A felmérések alapján megismerjük és fejleszteni tudjuk differenciált módon az elítéltek információfeldolgozási szintjét, képességét, valamint pontos képet kapunk ezek háttérváltozóinak természetéről, fontosságáról és kritikus pontjairól. Hozzájárulunk az elítéltek szabadulás utáni sikeres reszocializációjához, beilleszkedésükhöz, mindennapi tájékozódásukhoz. Hozzájárulunk az elítéltek szabadulás utáni sikeres reszocializációjához, beilleszkedésükhöz, mindennapi tájékozódásukhoz. Pontosabb képet kapunk a veszélyeztetett, alacsony iskolai végzettségűek információfeldolgozási nehézségeiről. Pontosabb képet kapunk a veszélyeztetett, alacsony iskolai végzettségűek információfeldolgozási nehézségeiről. Mindezeket a főiskolai képzésbe beépítve hatékonyabb lesz a hallgatóink felkészítése. Mindezeket a főiskolai képzésbe beépítve hatékonyabb lesz a hallgatóink felkészítése.

6 III. A projekt legfontosabb eredményei, tapasztalatai  Komplexitás és integráltság  Az oktatás és nevelés a büntetés- végrehajtásban c. kurzus népszerűsége

7 Teszteredmények  A metakognitív tudás nem felel meg a valóságnak (túlértékelés)  Az írás-olvasás képessége szempontjából meghatározó tényezők: iskolai végzettség; az anya iskolai végzettsége; az önértékelés realitása; az olvasással kapcsolatos szokások, attitűdök; az első osztályos érdemjegyek

8 Funkcionális alfabetizációs program 8 hét, heti két alkalom 8 hét, heti két alkalom A résztvevők ismereteinek, metakognitív tudásának, képességeinek fejlesztése A résztvevők ismereteinek, metakognitív tudásának, képességeinek fejlesztése Többféle szövegtípus feldolgozása: pl. mese, ismeretterjesztő szöveg, ábra, csekk, tv-műsor, álláshirdetés Többféle szövegtípus feldolgozása: pl. mese, ismeretterjesztő szöveg, ábra, csekk, tv-műsor, álláshirdetés A korábbi iskolaévekből származó beszámolók, amelyek a szövegértés-tanításra vonatkoznak, módszertani hibákra, felkészületlenségre utalnak a pedagógusok részéről. A korábbi iskolaévekből származó beszámolók, amelyek a szövegértés-tanításra vonatkoznak, módszertani hibákra, felkészületlenségre utalnak a pedagógusok részéről. Fejlődés volt tapasztalható az írásbeliséghez kötődő képességek terén. Fejlődés volt tapasztalható az írásbeliséghez kötődő képességek terén.

9 Interjúk Igény mutatkozik egy az információszerzés képességét fejlesztő tanfolyamra. Igény mutatkozik egy az információszerzés képességét fejlesztő tanfolyamra. Szeretnének olyan képesség birtokában lenni, amely segítségével gyorsan jutnak információkhoz. Szeretnének olyan képesség birtokában lenni, amely segítségével gyorsan jutnak információkhoz. A program leghasznosabb eredményének a megkérdezettek közül a legtöbben az általánosan felhasználható olvasási stratégiák képességének elsajátítását, és a hivatalos kommunikáció gyakorlásához szükséges tudás, képességek megszerzését nevezték meg. A program leghasznosabb eredményének a megkérdezettek közül a legtöbben az általánosan felhasználható olvasási stratégiák képességének elsajátítását, és a hivatalos kommunikáció gyakorlásához szükséges tudás, képességek megszerzését nevezték meg. A 16 megkérdezett közül 15-en tartották hasznosnak a képzést, és ha lenne rá lehetőségük, folytatnák is. A 16 megkérdezett közül 15-en tartották hasznosnak a képzést, és ha lenne rá lehetőségük, folytatnák is.

10 IV. Ajánlások a projekt tapasztalatainak alkalmazására a társadalmi, gazdasági hasznosulás érdekében  A visszaesés csökkentése, a reszocializáció érdekében hatékonynak tűnik az alfabetizációs, funkcionális alfabetizációs programok szervezése a magyar büntetés- végrehajtásban (folyamatorientáltság, motiváltság).  A börtönökben dolgozó nevelők, pszichológusok közül néhányan kapjanak felkészítést a programok tartására, ismerjék meg a funkcionális analfabetizmus fogalmát, jellemzőit, a veszélyeztetettségi tényezőket.

11 Javasoljuk tapasztalataink, eredményeink, az elkészült tananyag, tanulmány felhasználását, megismertetését, disszeminálását a következő területeken: Felnőttképzés, alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű rétegek képzése Felnőttképzés, alacsony iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű rétegek képzése Felsőfokú képzés, szakképzés: szociológia, pszichológia, nyelvészet, andragógia Felsőfokú képzés, szakképzés: szociológia, pszichológia, nyelvészet, andragógia BV. tisztek, rendőrtisztek, szociális munkások, andragógusok, szociológusok képzése, ifjúságsegítő felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók BV. tisztek, rendőrtisztek, szociális munkások, andragógusok, szociológusok képzése, ifjúságsegítő felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók Munkanélküliekkel foglalkozó szakemberek Munkanélküliekkel foglalkozó szakemberek A BV. Országos Parancsnoksága, hazai bv. intézetek A BV. Országos Parancsnoksága, hazai bv. intézetek Pártfogói rendszerben dolgozó szakemberek Pártfogói rendszerben dolgozó szakemberek


Letölteni ppt "Elítéltek alap- és funkcionális írásbeliséghez kapcsolódó képességeinek felmérése, fejlesztése a sikeres reszocializáció és munkaerőpiaci érvényesülés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések