Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dégi Zoltán igazgató Tihany, 2016. május 10. TÁJÉKOZTATÓ 2016. Idegenforgalmi szezon aktuális adózási kérdéseiről, várható ellenőrzési tevékenységekről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dégi Zoltán igazgató Tihany, 2016. május 10. TÁJÉKOZTATÓ 2016. Idegenforgalmi szezon aktuális adózási kérdéseiről, várható ellenőrzési tevékenységekről."— Előadás másolata:

1 Dégi Zoltán igazgató Tihany, 2016. május 10. TÁJÉKOZTATÓ 2016. Idegenforgalmi szezon aktuális adózási kérdéseiről, várható ellenőrzési tevékenységekről (8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 22-26., e-mail: veszpremavig@nav.gov.hu)

2 Témák: 2  NAV céljai 2016.  Online pénztárgépek szabályzóinak változása,  Online felületeken való szolgáltatás nyújtás kezelése,  Az idegenforgalmi szezonhoz kapcsolódó aktualitások.

3 A NAV céljai 2016. Adóhivatal két arca: Szolgáltató – Hatósági Hatósági jelleg Szolgáltató jelleg  új szemlélet,  partnerség,  nyitottság,  elektronikus kommunikáció,  új típusú ellenőrzési gyakorlat,  átlátható szervezeti működés,  párhuzamosságok megszüntetése.  jogszerű és szabályos eljárások,  bevételi érdekek érvényesítése (behajtható megállapítások),  határozott nyomozó hatósági fellépés.

4 Online pénztárgépek használata  A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, hatály: 2013.11.16-tól, valamint az azt módosító 9/2016. (III.25.) NGM rendelet.  A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló – átmeneti - 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet.  A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X.20.) Kormányrendelet.  Egyéb tájékoztatók: www.nav.gov.hu. 4 Jogszabályi alapok:

5

6 Összefoglaló az online pénztárgép üzemeltetését érintő változásokról: 2016. 04. 02.  Utólagos rögzítés (pl. áramszünet, a pénztárgép meghibásodása, eltulajdonítása, megsemmisülése stb. esetén): 1. A nyugta-kibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltakor a pénztárgépben első tételként az adott esemény bekövetkeztétől a nyugta-kibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltáig bizonylatolt bevételt kell rögzíteni. 2. Az utólagos rögzítéshez külön adóügyi napot kell nyitni (adóügyi nap: a napi nyitás és napi zárás parancs végrehajtása között eltelt idő). 3. Cserepénztárgép – átszemélyesítést követő – működtetése esetén az utólagos rögzítésre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. 6

7  Egyedi mentesítés: 1. A változás a pénztárgép üzemeltetési helyének meghatározását, az egyedi mentesítés iránti kérelem benyújtásának határidejét érinti, továbbá új mentességi szabályokat fogalmaz meg arra az esetre, ha az adóalany pénztárgép használatra kötelezett tevékenységét közfeladatot ellátó intézményben végzi. 2. PTGM nyomtatvány benyújtásával kérheti az egyedi mentesítést, amennyiben a pénztárgép állandó üzemeltetési helyén nem áll rendelkezésre. 3. Egyedi mentesítést kérhet, ha a pénztárgép használatra kötelezett tevékenységét közfeladatot ellátó intézményben végzi, és a pénztárgép működése az intézmény közfeladatainak ellátását zavarja.  Üzembe helyezési kód igénylése, bejelentett adatok megváltozása: 1. A PTGREG, PTGTAXUZ nyomtatványon a pénztárgép üzemeltetési helye mellett meg kell jelölni a pénztárgép üzemeltetési módját is. 2. Meg kell adni az üzlet TEÁOR szerinti tevékenységét. 7 Összefoglaló az online pénztárgép üzemeltetését érintő változásokról: 2016. 04. 02.

8  Átszemélyesítés: 1. Az átszemélyesítés az üzembe helyezett pénztárgép más üzemeltetőhöz rendelését jelenti. 2. A pénztárgép átszemélyesítéséhez szükséges kódra vonatkozó rendelkezések lényegében megegyeznek az üzembe helyezési kódra vonatkozó előírásokkal. 3. Ha a forgalmazó a pénztárgép javításának idejére cserepénztárgépet biztosít, úgy a cserepénztárgépet az üzemeltető részére át kell személyesíteni. 4. Bérbeadás céljából üzembe helyezett pénztárgépek esetében - amennyiben a pénztárgép nincs bérlő részére átszemélyesítve - a pénztárgépet a bérbeadó részére kell átszemélyesíteni.  Éves felülvizsgálat: 1. A pénztárgépek éves felülvizsgálata kiegészült a forgalmazói szoftver- felülvizsgálattal. 2. A szervizes helyszíni vizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, átszemélyesítését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek. 8 Összefoglaló az online pénztárgép üzemeltetését érintő változásokról: 2016. 04. 02.

9  Pénztároló eszköz pénztárgéphez rendelése: 1. A pénztárgéphez hozzárendelten pénztároló eszközt kell tartani. 2. A pénztároló eszközben levő pénzkészletnek összeg és összetétel szerint meg kell egyeznie a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével.  Bejelentés, adatszolgáltatás: nyomtatványa PTGTAXUZ: 1. Tartalék pénztárgép üzemelésének szünetelése (3 munkanap). 2. Használatból való kivonás (tervezett időpont előtt 5 nappal). 3. Csere vagy bérbeadási célú pénztárgépet más célra üzemelteti (5 nap). 4. Üzemeltetési mód adatainak változását. 5. Megsemmisülését, elvesztését, eltulajdonítását, annak észlelését követően haladéktalanul bejegyezni a pénztárgépnaplóba.  Pénztárgépnapló: 1. Bejegyzést az üzemeltető, a műszerész vagy a forgalmazó tehet. 2. A műszerész vagy a forgalmazó az üzemeltetőnek az aláírásával ismerteti el a bejegyzését. 3. Az aláírás megtagadásáról az üzemeltető 5 napon belül adatot szolgáltat. 9 Összefoglaló az online pénztárgép üzemeltetését érintő változásokról: 2016. 04. 02.

10 Pénztárgép rendelet - (48/2013. (XI. 15.), 9/2016. ((III. 15.) NGM rendeletek) - 1. számú melléklet: 10 Online pénztárgép használatára kötelezettek köre: 1.Az 1-5. pontban felsorolt kiskereskedelmi, vendéglátási, szálláshely- szolgáltatási, kölcsönzési, javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt. Kivétel:  a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet; a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme; az ipari - kivéve élelmiszeripari - tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja;  a termelői borkimérés;  az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében.

11 Online pénztárgép használatára kötelezettek köre (változásokkal) TEÁOR 08 alapján: 11 2.Az alábbi kiskereskedelmi tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt (TEÁOR’08 47.1 – 47.7 és 47.91):  élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (47.11);  iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (47.19);  zöldség, gyümölcs (47.21); hús-, húsáru (47.22); hal (47.23); kenyér, pékáru, édesség (47.24); ital (47.25); dohányáru (47.26); egyéb élelmiszer (47.29);  gépjárműüzemanyag (47.30);  számítógép, periféria, szoftver (47.41); telekommunikációs termék (47.42); audio-, videoberendezés (47.43) ;  textil (47.51); takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló (47.53); vasáru, festék, üveg (47.52);  villamos háztartási készülék (47.54); bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk (47.59);  könyv (47.61); újság-, papíráru (47.62); zene-, videofelvétel (47.63);  sportszer (47.64); játék (47.65); ruházat (47.71); lábbeli, bőráru (47.72); óra, ékszer (47.77); illatszer (47.75);  gyógyszer (47.73); gyógyászati termék (47.47);  dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel (47.76);  egyéb máshova nem sorolt új áru (47.78)  használtcikk bolti kiskereskedelem (47.79);  csomagküldő, internetes kiskereskedelem (47.91) – a csomagküldő kereskedelem esetén kizárólag annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme.

12 Online pénztárgép használatára kötelezettek köre: 12 2.Az alábbi vendéglátási tevékenységet folytató valamennyi adóalany (TEÁOR’08 56.1 és 56.3):  éttermi, mozgó vendéglátás (56.10); kivételekkel

13 Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10): Az éttermi, mozgó vendéglátás magában foglalja a fogyasztók kiszolgálását étellel úgy, hogy felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből (svédasztal) vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben vagy elviszik onnan vagy akár kiszállíttatják. Idetartozik még az ételek elkészítése és felszolgálása azonnali közvetlen fogyasztásra motoros vagy nem motoros járműből vagy élelmiszer-szállító kocsiból. Ebbe a szakágazatba tartozó szolgáltatás helye:  az étterem,  az önkiszolgáló étterem,  a gyorsétterem,  a pizzaszállító,  az előre elkészített és csomagolt ételek elfogyasztására alkalmas étkezőhely,  a közlekedési eszközben működő étterem, bár, ha elkülönült egységként üzemel, TEÁOR’08 56.10-ből online pénztárgép használatára nem kötelezett:  a fagylaltos kocsi,  a mozgó élelmiszer-szállító,  az ételkészítő piaci bódé.

14 Online pénztárgép használatára kötelezettek köre: 12 2.Az alábbi vendéglátási tevékenységet folytató valamennyi adóalany (TEÁOR’08 56.1 és 56.3):  éttermi, mozgó vendéglátás (56.10);  Italszolgáltatás (56.30). kivételekkel

15 Italszolgáltatás (TEÁOR’08 56.30): Az italszolgáltatás szakágazatba tartozik az italoknak előállítása és felszolgálása a helyszínen, azonnali közvetlen fogyasztás céljából. Ebbe a szakágazatba tartozó szolgáltatás helye:  a bár,  a kocsma, borozó,  a koktélbár,  a diszkó (túlnyomóan ital felszolgálásával),  a söröző,  a kávézó,  a gyümölcslé-árusító bár. TEÁOR’08 56.30-ból online pénztárgép használatára nem kötelezett:  a mozgó italárus.

16 Online pénztárgép használatára kötelezettek köre: 12 2.Az alábbi vendéglátási tevékenységet folytató valamennyi adóalany (TEÁOR’08 56.1 és 56.3):  éttermi, mozgó vendéglátás (56.10);  Italszolgáltatás (56.30). 3.Az alábbi szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató valamennyi adóalany (TEÁOR’08 55.1 – 55.3):  szállodai szolgáltatás (55.10); kivételekkel

17 Szállodai szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10): Ebbe a szakágazatba tartozik az elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára, tipikusan napi vagy heti időtartamra a látogatók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Idetartoznak a bútorozott, néhány esetben teakonyhával felszerelt vendégszobák és lakosztályok. A vendégek részére további szolgáltatások nyújthatók: pl. étel- és italszolgáltatás, parkolás, mosoda, uszoda, edzőterem, pihenési, szórakozási szabadidős lehetőségek, konferencia- és rendezvénylétesítmények. Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:  szálloda,  üdülőszálloda,  apartmanszálloda,  motel,  gyógyszálloda,  konferenciaszálloda,  kaszinószálloda,  motorhotel,  panzió. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:  ház, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós használatra, jellegzetesen havi vagy éves időtartamra.

18 Online pénztárgép használatára kötelezettek köre: 12 2.Az alábbi vendéglátási tevékenységet folytató valamennyi adóalany (TEÁOR’08 56.1 és 56.3):  éttermi, mozgó vendéglátás (56.10);  Italszolgáltatás (56.30). 3.Az alábbi szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató valamennyi adóalany (TEÁOR’08 55.1 – 55.3):  szállodai szolgáltatás (55.10);  üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (55.20); kivételekkel

19 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.20): Ebbe a szakágazatba tartozik a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Az önálló férőhelyekben bútorozott szobák állnak rendelkezésre vagy nappalival/étkezővel, hálószobával, illetve főzési lehetőséggel vagy teljesen felszerelt konyhával rendelkeznek. Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek. Lehetnek apartmanok, többszintes épületben vagy épületcsoportban levő lakások, egyszintes bungalók, nyaralóházak, falusi házak, faházak. Egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:  gyermeküdülő, egyéb üdülőház,  vendégház és bungaló,  falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül,  ifjúsági szálló,  turistaszálló, hegyi menedékhely,  menedékhely, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:  a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatás napi takarítással, ágyneműcserével, étel- és italszolgáltatással,  a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós használatra, jellemzően havi vagy éves időtartamra.

20 Online pénztárgép használatára kötelezettek köre: üdülési, egyéb szálláshely szolgáltatók (falusi szálláshely szolgáltatók) – TEÁOR’08 55.20 TEÁOR '08 TESZOR '08ÖVTJ '14 KódMegnevezés Kód MegnevezésKódMegnevezés 55.20Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás 55.20.19 Egyéb szálláshely- szolgáltatás napi takarítás nélkül 552011Falusi szálláshely- szolgáltatás TEÁOR '08 TESZOR '08 ÖVTJ '14 KódMegnevezésKód Megnevezés KódMegnevezés 55.20Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás 55.20.19Egyéb szálláshely- szolgáltatás napi takarítás nélkül 552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely- szolgáltatás m.n.s.

21 TEÁOR’08 55.90 szakágazati tevékenységek (egyéb szálláshely-szolgáltatás):  hosszabb távú bérbeadás,  nem egy konkrét személy használatába adják az ingatlant,  „diákszállás”, „munkásszállás” nem életvitelszerű, hosszabb tartózkodás,  a szolgáltatás igénybevevői nem jelentkeznek be. TEÁOR’08 68.20 szakágazati tevékenységek (saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése):  az ingatlan életvitelszerű használatáról szól,  vállalkozások üzleti céllal, magánszemélyek ideiglenesen bejelentkeznek. Online pénztárgép használatára nem kötelezettek köre:

22 Fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély: Fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély az, aki - nem egyéni vállalkozóként - a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely- szolgáltatási tevékenység keretében - nyújt szálláshelyet ugyanannak a személynek adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra. (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 57/A. § (1) bekezdése) A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § h) pontjában rögzíti az egyéb szálláshely fogalmát: „h) egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)-g) pont alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat” A szálláshely-szolgáltatás fogalmának meghatározását a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23. pontja tartalmazza: „23. szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása” A fizetővendéglátó többféle adózási mód közül is választhat.

23 Online pénztárgép használatára kötelezettek köre: 12 2.Az alábbi vendéglátási tevékenységet folytató valamennyi adóalany (TEÁOR’08 56.1 és 56.3):  éttermi, mozgó vendéglátás (56.10);  Italszolgáltatás (56.30). 3.Az alábbi szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató valamennyi adóalany (TEÁOR’08 55.1 – 55.3):  szállodai szolgáltatás (55.10);  üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (55.20);  kempingszolgáltatás (55.30). kivételekkel

24 Kempingszolgáltatás (TEÁOR’08 55.30): Ebbe a szakágazatba tartozik:  a rövid időtartamú tartózkodás céljából érkező látogatók számára kempingben, kamionparkban, üdülési járműparkban, horgász- és vadásztáborban nyújtott szálláshely-szolgáltatás,  a kemping a járművek részére hely és elhelyezés biztosítása,  menedék vagy táborhely biztosítása sátrakhoz vagy hálózsákokhoz. Nem ebbe a szakágazatba tartozik:  hegyi menedékhely, faház, ifjúsági szálló.

25 Online pénztárgép használatára kötelezettek köre: 13 II. Gyógyszertárak III.Az alábbi nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében (TEÁOR’08 46.2 – 46.7):  gabona, dohány, vetőmag, takarmány (46.21); dísznövény (46.22); élőállat (46.23); bőr (46.24);  zöldség, gyümölcs (46.31); hús, húskészítmény (46.32); tejtermék, tojás, zsiradék (46.33);  Ital (46.34); dohányáru (46.35); cukor, édesség (46.36); kávé, tea, kakaó, fűszer (46.37); egyéb élelmiszer (46.38); élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme (46.39);  textil (46.41); ruházat, lábbeli (46.42); óra, ékszer (46.48);  gyógyszer, gyógyászati termék (46.46);  bútor, szőnyeg, világítóberendezés (46.47); elektronikus háztartási cikk (46.43);  porcelán-, üvegáru, tisztítószer (46.44); illatszer (46.45); egyéb háztartási cikk (46.49);  számítógép, periféria, szoftver (46.51); elektronikus, híradástechnikai berendezés és alkatrészei (46.52); irodabútor (46.65); egyéb irodagép, -berendezés (46.66);  mezőgazdasági gép, berendezés (46.61); szerszámgép (46.62); bányászati-, építőipari gép (46.63); textilipari gép, varró-, kötőgép (46.64);  egyéb máshova nem sorolt gép, berendezés (46.69);  fém, érc (46.72); fa-, építőanyag, szaniteráru (46.73);  fémáru, szerelvény, fűtési berendezés (46.74);  üzem-, tüzelőanyag (46.71); vegyi áru (46.75); egyéb termelési célú termék (46.76);  hulladék (46.77).

26 Online pénztárgép használatára kötelezettek körének változása 2016. 09. 30.-tól: 14 1.A 45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási, 2.a 45.20 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelmi, 3.a 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási, 4.a 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi, 5.az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtási, 6.az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási (kivéve a falusi szálláshely-szolgáltatási) tevékenységek. 7.Az alábbi kölcsönzési tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt (TEÁOR’08 77.1 – 77.2 és 77.33): személygépjármű kölcsönzése, gépjárműkölcsönzés – 3,5 tonna fölött, szabadidős, sporteszköz kölcsönzése, videokazetta, lemez kölcsönzése, egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése, irodagép kölcsönzése – beleértve: számítógép.

27 Online pénztárgép használatára kötelezettek körének változása 2016. 09. 30.-tól: 15 8.Az alábbi javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt (TEÁOR’08 95.1 – 95.2): számítógép, -periféria javítása, kommunikációs eszköz javítása, szórakoztatóelektronikai cikk javítása, háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása, lábbeli, egyéb bőráru javítása, bútor, lakberendezési tárgy javítása, óra-, ékszerjavítás, egyéb személyi, háztartási cikk javítása. 9.A 86.10. szerinti fekvőbeteg ellátási tevékenységből kizárólag plasztikai sebészet. 10.93.29 szerinti m.n.s. egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag tánctermi, diszkó működtetési tevékenység. 11.96.01 szerinti textil, szőrme mosási, tisztítási tevékenységből kizárólag mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási, 12.96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási és 13.93.13 szerinti testedzési szolgáltatási tevékenység.

28 Online pénztárgép használata, igénylés, mentesség: 16 A hatályos szabályozás egyértelműen tevékenység üzletben, mozgóboltban történő végzéséhez köti a gépi nyugtaadási kötelezettség teljesítését. KITELEPÜLÉS → nincs pénztárgép használati kötelezettség! Mindig a ténylegesen folytatott tevékenység határozza meg a pénztárgéppel történő nyugtaadási kötelezettséget, és nem a bejelentett (de nem végzett) tevékenység. Az online pénztárgép megvásárlása előtt az pénztárgép üzemeltetőjének az adóhatóságtól egy un. üzembehelyezési kódot kell kérnie az erre a célra rendszeresített PTGREG adatlapon. A pénztárgép használatára kötelezett adóalany gépi nyugtaadási kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesülhet, ha minden termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás nyújtás alkalmával – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott adattartalmú – számla kibocsátásáról gondoskodik. Az adóalany adatszolgáltatási kötelezettségének olyan módon köteles eleget tenni, hogy a kibocsátott számlák valamennyi adatát – a PTGSZLAH adatlapon - a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhót követő hó 15. napjáig, elektronikus úton megküldi. Ha nem történt számla kibocsátás nem kell adatlapot benyújtani.

29 17 A közösségi szolgáltatások adójogi megítélése:  Mi az a sharing economy, vagyis a közösségi gazdaság? Egy olyan rendszer, amely az árukhoz, szolgáltatásokhoz, az adatokhoz és a tudáshoz egy másokkal megosztott, azaz közösségi hozzáférést tesz lehetővé.  Eddig felmerülő esetek: Személyszállítás: az „UBER” által alkalmazott rendszer, Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás: az „AIRBNB”által alkalmazott rendszer, Vendéglátás: a „YUMMBER” által alkalmazott rendszer.  Az adószabályok alkalmazása, alkalmazhatósága érdekében meg kell határozni kik között, milyen tartalmi ügylet zajlik, van-e annak ellenértéke, illetve származik-e abból jövedelem.

30 18 Az „AIR BNB” konstrukció a kereskedelmi szálláshely hasznosítása:  Szereplők:  AIRBNB,  Szálláshely szolgáltató (fizető vendéglátó),  Vendég.  Szolgáltatások felmerülése:  Szálláshely szolgáltató:  Vendég  AIRBNB:  Vendég.  Szálláshely hasznosító.

31 19 Szolgáltatások, illetve szolgáltatók adókötelezettsége I.  Szálláshely szolgáltató:  üzletszerű gazdasági tevékenység áfa alanyiság (Áfa tv. 5.,6.§).  Bejelentkezés:  adószám,  közösségi adószám.  Adóalap:  a vendég által a szálláshelyként fizetett teljes összeg. Az ügylet áfa-ban bérbeadás, de kötelezően adóköteles Áfa tv. 86.§ (2) bek. a.) pont.  Adómérték:  18%. Alanyi adómentesség választható a feltételek megléte esetén!

32 20 Szolgáltatások, illetve szolgáltatók adókötelezettsége II.  Bizonylatolás:  kötelező számlaadás (Áfa tv. X. fejezetének és a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek meg kell felelni.  Bevallás:  Art szerinti gyakoriság.  Összesítő nyilatkozattételei kötelezettség:  Art 8. sz. melléklet.

33 21 Szolgáltatások, illetve szolgáltatók adókötelezettsége III. AIRBNB - Szálláshely szolgáltató  Szolgáltatás tartalma:  vendég közvetítése,  adminisztráció  Szolgáltatás teljesítési helye:  a megrendelő adóalany letelepedési helye Magyarország [Áfa tv. 37.§ (1) bek.]. Adóalap a szálláshely szolgáltató által fizetendő (tőle levont) összeg. Adómérték: 27%. Adófizetésre kötelezett az igénybevevő belföldi szálláshely szolgáltató [Áfa tv. 140.§ a.) pont].

34 22 Szolgáltatások, illetve szolgáltatók adókötelezettsége IV. AIRBNB - Vendég  Szolgáltatás tartalma:  szálláshely közvetítés.  Teljesítési hely:  Magyarország (Áfa tv. 45/A.§ vagy 38.§ alapján).  Adóalap a vendég által az AIRBNB-nek fizetett (tőle levont) összeg.  Adómérték: 27%.  Adófizetésre kötelezett az AIRBNB  vagy MOSS,  vagy bejelentkezik Magyarországon.

35 23 Szolgáltatások, illetve szolgáltatók adókötelezettsége V. Vállalkozási forma alapján:  Társasági forma: Tao törvény alapján,  Magánszemély Szja törvény alapján:  önálló tevékenység  tételes költségelszámolás,  10%-os költséghányad,  tételes átalányadózás:  ha a feltételei fennállnak,  egyéni vállalkozás, a rá vonatkozó szabályok szerint szja, járulék.

36 Idegenforgalmi szezonhoz kapcsolódó ellenőrzések fókuszai 24  Online pénztárgép használható számlaadási kötelezettség,  Foglalkoztatás szabályszerűsége,  Jövedéki termékek kezelése,  Hátralékkezelés 1. – 3., ellenőrzések mellett,  Online szolgáltatások, illetve piacterek.

37 Idegenforgalmi szezonhoz kapcsolódó ellenőrzések fókuszai I-II. 25 1.Online pénztárgép használható számlaadási kötelezettség  Gyakori hibák:  Használat teljes hiánya – „régi” pénztárgép használat,  „készpénz átvétel utáni beütés”,  Nem vagy nem a teljes vételár rögzítése,  A nyitó pénzkészlet nem vagy nem pontos rögzítése,  „téves” beütések (nagy összegű elütések) kezelése, ennek gyakorisága,  Hibás online pénztárgép javítási időszak alatti bizonylat adás, annak összegének a javított pénztárgépbe való rögzítése,  Gépkönyvbe történő bejegyzések: ki jogosult? pontosság?!  Új technológiák az ellenőrzésben: „real time” idejű kapcsolat az online pénztárgéppel. 2. Foglalkoztatás szabályszerűsége:  Gyakori hibák:  Nincs bejelentés,  Nem arra az időszakra (napra, órára) van bejelentve,  Nem a bejelentett személy található munkavégzési körülmények között.

38 Idegenforgalmi szezonhoz kapcsolódó ellenőrzések fókuszai III-IV. 26 3. Jövedéki termékek kezelése  Gyakori hibák:  Zárjegy nélküli termék,  Sérült, levárt zárjegy bejelentésének hiánya,  Jövedéki termék tiltott forrásból történő beszerzése,  Készleten tartott kannás, palackos bor tárolási szabályainak rögzítése,  Jövedéki termékkel – nem jövedéki engedélyes kereskedő – alkalmi rendezvényre való kitelepülése,  Üzlethelyiségek közötti jövedéki termék áttároláshoz nincs előírt szállító levél. 4.Ellenőrzések mellett hátralékkezelés  1.- 3. pont alatti ellenőrzések komplex kezelése:  Készpénzfoglalás,  Ingófoglalás: készlet, gépek.

39 veszpremavig@nav.gov.hu Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Dégi Zoltán igazgató Tihany, 2016. május 10. TÁJÉKOZTATÓ 2016. Idegenforgalmi szezon aktuális adózási kérdéseiről, várható ellenőrzési tevékenységekről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések