Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pénztárgépek és a NAV közötti online kapcsolat megteremtése Dr. Baté Zsuzsanna 2013. április 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pénztárgépek és a NAV közötti online kapcsolat megteremtése Dr. Baté Zsuzsanna 2013. április 23."— Előadás másolata:

1 A pénztárgépek és a NAV közötti online kapcsolat megteremtése Dr. Baté Zsuzsanna 2013. április 23.

2 A szabályozás 1457/2012. (X. 19.) Korm. határozat (a 2013. évi költségvetés egyenlegét javító intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról) általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat (a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről) a p é nzt á rg é pek é s taxam é terek műszaki k ö vetelm é nyeiről, a nyugtakibocs á t á sra szolg á l ó p é nzt á rg é pek é s taxam é terek forgalmaz á s á r ó l, haszn á lat á r ó l é s szervizel é s é ről, valamint a p é nzt á rg é ppel r ö gz í tett adatok ad ó hat ó s á g fel é t ö rt é nő szolg á ltat á s á r ó l sz ó l ó 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet

3 Az online pénztárgép I. Adóügyi ellenőrző egység (AEE) –a pénztárgép azon önállóan elkülöníthető zárt, elektronikus adattároló és mobil adatkommunikációs egysége, mely az Áfa tv-ben és a Pénztárgéprendeletben foglalt előírások szerint meghatározott adattartalmú adóügyi bizonylatokat, valamint annak elválaszthatatlan részét képező elektronikus nyilvántartásokat tartalmazza, továbbá biztosítja és ellátja a pénztárgép és a NAV közötti titkosított adatkommunikációt Naplózó funkció –Pénztárgépben keletkezett bizonylatok adattartalma –Pénztárgéppel kapcsolatos információk (gyakorló üzemmód, be- /kikapcsolás, „térerő”) Kommunikációs funkció –30 percenként, illetve meghatározott események bekövetkezése esetén „bejelentkezik” a NAV-hoz, és erre irányuló utasítás esetén átadja az eltárolt adatokat

4 Az online pénztárgép II. Online működés – elektronikus hírközlő hálózaton keresztül –AEE-be épített SIM kártya segítségével Offline működés – egyedi mentesítés –Online működéshez szükséges elektronikus hírközlő hálózat hiányzik –Állami adóhatóság engedélye – PTGTAX-M nyomtatvány –! Online pénztárgép használata kötelező

5 Online pénztárgépek műszaki koncepciója

6 Átállás ütemezése I. I. ütem 2013. április 30. (június 30.) –Pénztárgéphasználatra kötelezettek –Hagyományos, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépek használatának vége II. ütem 2013. december 31. –Pénztárgéphasználatra kötelezettek –Hagyományos, elektronikus naplós pénztárgépek használatának vége III. ütem 2015. január 1. –Pénztárgéphasználatra nem kötelezettek –Pénztárgép kötelező használata alól adott adóhatósági mentesítéssel rendelkezők Hagyományos pénztárgépek szervizelésével, üzemeltetésével kapcsolatos átmeneti szabályok

7 Átállás ütemezése II. Pénztárgéphasználatra kötelezetek A pénztárgéphasználatra kötelezett adóalanyok, tevékenységek, üzletek: –1. a gyógyszertárak, –2. TEÁOR ’08 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi tevékenységet folytató adóalany, üzlet, mozgóbolt 47.1 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem 47.2 Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme 47.3 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 47.4 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme 47.5 Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 47.6 Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme 47.7 Egyéb máshova nem sorolt áru kiskereskedelme 47.91 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (a csomagküldő kereskedelem esetén kizárólag annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,) Nem alapozza meg a kötelező pénztárgép használatot a TEÁOR ’08 47.8 szerinti piaci kiskereskedelem.

8 Átállás ütemezése III. Pénztárgéphasználatra kötelezettek –3. TEÁOR ’08 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást) tevékenységet folytató adóalany, üzlet, mozgóbolt 56.1 Éttermi, mozgó vendéglátás 56.3 Italszolgáltatás –4. TEÁOR ’08 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató adóalany, üzlet, mozgóbolt 55.1 Szállodai szolgáltatás 55.2 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 55.3 Kempingszolgáltatás A szálláshely-szolgáltatási tevékenységek közül nem alapozza meg a kötelező pénztárgép használatot az 55.9 szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatás. –5. TEÁOR ’08 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési tevékenységet folytató adóalany, üzlet, mozgóbolt 77.1 Gépjárműkölcsönzés 77.2 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

9 Átállás ütemezése IV. Pénztárgéphasználatra kötelezettek –6.TEÁOR ’08 95.1-95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató adóalany, üzlet, mozgóbolt 95.1 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása 95.2 Személyi, háztartási cikk javítása –7.TEÁOR ’08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében. A 2-6. pont tekintetében kivételt jelent: –a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet, –a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme, –az ipari - kivéve élelmiszeripari - tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja, –a termelői borkimérés, –az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében.

10 Változás a pénztárgép használatában I. Üzembe helyezés távoli hozzáférés útján –Online pénztárgép vásárlási szándék bejelentése a NAV-hoz - PTGREG adatlap –Üzembe helyezési kód biztosítása –Pénztárgép megszemélyesítéséhez szükséges adatok biztosítása a NAV szerveréről Változáskövetés távoli hozzáférés útján –Adózói törzsadatok automatikus frissítése –AEE-szoftver frissítése –Üzemeltetési hely/üzlet neve adat változtatása

11 Változás a pénztárgép használatában II. Pénztárgép kötelező alkalmazása –Legfontosabb követelmény: az értékesítések pénztárgéppel történő szabályszerű bizonylatolása –Időszakos mentesülés a Pénztárgéprendeletben meghatározottak szerint az alábbi esetekre Pénztárgép meghibásodása Áramszünet Pénztárgép bevonása Pénztárgép eltulajdonítása Pénztárgép megsemmisülése, elvesztése Online adatkapcsolat feltételeinek biztosítása Bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség

12 Szervizek és műszerészek I. Pénztárgép szervizelését csak nyilvántartásba vett szerviz végezheti érvényes műszerészi igazolvánnyal és plombanyomóval rendelkező műszerésze útján. Szervizelési tevékenységnek minősül a pénztárgép, taxaméter üzembe helyezése, javítása, éves felülvizsgálata, programozása, a taxaméter adómemóriájának kiírása, az adóügyi ellenőrző egység, illetve a taxaméter adómemóriájának cseréje, továbbá minden olyan művelet elvégzése, amely szabályosan plombált pénztárgépnél, taxaméternél a plomba megbontását igényli. Szervizként történő nyilvántartásba vételét az az egyéni vállalkozó vagy szervezet kérelmezheti –akinek (amelynek) nincs 180 napon keresztül folyamatosan fennálló – nettó módon számítva – 10 millió forintot, egyéni vállalkozó esetében – nettó módon számítva – 1 millió forintot meghaladó adótartozása, –aki (amely) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, és e tevékenységét az állami adóhatóság felé szabályszerűen bejelentette. –egyéni vállalkozó nem áll szervizelési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és nem áll más szerviz alkalmazásában.

13 Szervizek és műszerészek II. A műszerészi igazolvány –szervizelési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem álló, –nyilvántartásba vett szerviz alkalmazásában álló vagy egyéni vállalkozó szervizként nyilvántartott személy (műszerész) részére állítható ki, –aki nem áll a kérelmezőn kívül más szerviz alkalmazásában. Nyilvántartásba vétel az állami adóhatóságtól kérhető a PTGTAX-SZ adatlap benyújtásával A 2013. március 20-a előtt kiállított műszerészi igazolványok és plombanyomók 2013. április 30-án érvényüket vesztik –2013. május 1-jétől kizárólag már az új szabályok szerint nyilvántartásba vett szerviznek az új szabályok szerinti műszerészi igazolvánnyal és plombanyomóval ellátott műszerésze végezhet szervizelési tevékenységet Adatszolgáltatási kötelezettség: –szervizelési tevékenységről - kivéve az adóügyi ellenőrző egység cseréjével (a taxaméter adómemóriájának cseréjével, kiíratásával, RAM törléssel nem járó javítást) - 5 napon belül, továbbá azokról az eseményekről, körülményekről, amelyekről a Pénztárgéprendelet szerint jegyzőkönyvet kell felvenni 3 napon belül adatot kell szolgáltatni az állami adóhatóság felé

14 Mit vár a kormányzat az online pénztárgépek bevezetésétől Adómorál javulása, adórés csökkentése, feketegazdaság csökkentése és ezáltal a költségvetési bevételek növelése. NAV-hoz beérkező adatokban rejlő lehetőségek –Felhasználás korlátja: Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése – „adatokat az állami adóhatóság kizárólag az Art. szerinti adózók ellenőrzéséhez, ellenőrzésre történő kiválasztásához használhatja fel az adó megállapításához való jog elévülési idején belül” –Kockázatkezelési és kiválasztási rendszerek tökéletesítése –Operatív vizsgálatokhoz való közvetlen felhasználása (pl. be nem jelentett alkalmazottak vizsgálata, forgalomszámlálás), valamint utólagos ellenőrzésekhez történő elemzések kiindulópontja (pl. becslés)

15 Taxaméterekkel kapcsolatos változások Alapvető változást az átmeneti rendelkezések hoztak: –a NAV (APEH) által engedélyezett taxaméterekre a jövőben már nem terjeszthető elő forgalmazási engedély kiterjesztése, illetve módosítása iránti kérelem, illetve lejárt forgalmazási engedélyű taxaméterek tekintetében adómemória csere iránti kérelem –a NAV (APEH) által engedélyezett, lejárt forgalmazási engedélyű taxaméterek tekintetében az adómemória 2014. december 31-ig külön engedély nélkül cserélhető

16 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A pénztárgépek és a NAV közötti online kapcsolat megteremtése Dr. Baté Zsuzsanna 2013. április 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések