Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az iskola rövid története  Iskolánk az 1990-91-es tanévben kezdte meg működését, a jelenlegi a 26. tanévünk.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az iskola rövid története  Iskolánk az 1990-91-es tanévben kezdte meg működését, a jelenlegi a 26. tanévünk."— Előadás másolata:

1 Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium

2 Az iskola rövid története  Iskolánk az 1990-91-es tanévben kezdte meg működését, a jelenlegi a 26. tanévünk.  Fenntartónk 1991-től Pest Megye Önkormányzata, 2012. január 1-től a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ, 2013 áprilisától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.  Az épület és működtetése Szigetszentmiklós Város Önkormányzatáé.  2001-től tiszta profilú gimnáziumként működik az iskola.  1992. június 5-én vette fel a gimnázium Batthyány Kázmér nevét.  Címer, jelmondat a család engedélyével

3 Gróf Batthyány Kázmér  1807. június 4-én született Pozsonyban.  1839-40-ben az országgyűlésen már a főrendi táblai ellenzék egyik jelentős tagja.  Birtokain óvodákat, iskolákat állított, családjának könyvtárát az MTA-nak adományozta. Saját birtokán, Rohoncon gazdasági tanintézetet alapított.  1849. május 2-tól augusztus 11-éig a Szemere-kormány külügyminisztere volt.

4 Az épület  Minden osztálynak saját terme van  Szaktantermek: fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, ének-rajz, nyelvi termek  Tornaterem, udvar  Könyvtár, klub  Büfé, menza  Orvosi ellátás  Iskolapszichológus

5 Számok tükrében  21 osztály  673 tanuló  62 pedagógus  21 technikai személyzet  heti 1293,5 tanóra

6 Az iskola fő profilja NNyelvoktatás TTehetséggondozás AA jövő értelmisége –m–művelt –n–nyelveket beszélő –k–kritikusan gondolkodó –t–társadalom számára hasznos –b–boldog

7 Alapelveink  a magas színvonalú oktatás beruházást jelent a társadalom jövőjébe  gyermekközpontúság  egyénre szabott képesség- és személyiségfejlesztés  annak a meggyőződésnek a kialakítása, hogy tanulni és tudni jó

8 Az iskola konzervatív szellemiségű  Viselkedés  Öltözködés  Tanulás  Értékrend „Nálunk a tanulónak joga van tanulni, és jól viselkedni” Dr. Koós Ferenc alapító igazgató

9  Iskolai átlag tavaly: 4,61 –203 kitűnő –144 jeles –2 tanuló bukott 3 tantárgyból  88 végzősünk 117 nyelvvizsgával ballagott  88 érettségiző 98 emelt szintű érettségi vizsgát tett  Érettségi átlag tavaly: 4,77  Továbbtanulás felsőfokú intézményben: 92%  Az országban a 30. legjobb középiskola Eredmények

10 Képzésünkről  Képzési formák: 8 évfolyamos gimnázium 1+4 évfolyamos gimnázium  Megfelelünk a Nkt. követelményeinek Kerettantervek alapján folyik a képzés  Speciális emelt képzés rendszere  Tehetséggondozás  Házivizsgák

11  A Budapesti Műszaki Egyetem akkreditált nyelvvizsgahelye angol, német és francia nyelvből  Emelt szintű érettségi vizsgaközpont  Elektronikus naplót használunk Érdekességek

12 Külföldi cserekapcsolatok  Német nyelvű kapcsolatok: –Gmunden (Ausztria), Bundesgymnasium –Regensburg (Németország), Privat-Gymnasium –Torgau (Németország), Johann Walter Gymnasium –Cham (Németország), Fachoberschule  Angol nyelvű kapcsolat: –Älvdalen (Svédország), Älvdalens Utbildningscentrum  Francia nyelvű kapcsolat: –Liévin (Franciaország), Lycée Henri Darras  Magyar nyelvű kapcsolatok: –Gyergyószentmiklós (Románia), Salamon Ernő Gimnázium –Szatmárnémeti (Románia), Kölcsey Ferenc Gimnázium

13 Hagyományos rendezvényeink  Giliceavató, gólyaavató  Ki mit tud?  Művészeti est  Szalagavató  Advent, iskolai karácsony  Farsangi bál  Tudományos napok  Évzáró koncert  Erdei iskola az 5. és a 9. évfolyamon  Városi iskola a 11. évfolyamon  Ballagás  Nyári táborok

14 Kultúra  30 000 kötetes könyvtár  Kórus  Koncertbérlet  Rendszeres színházlátogatások  Rendszeres múzeumlátogatások, múzeumi órák  Együttműködési szerződés a MÜPA-val, Levéltárral  Tanulmányi napok rendszere  ÖKO iskola pályázat, rendezvények

15 Sport  Úszásoktatás  Gyógytestnevelés  Szakkörök: röplabda foci atlétika floorball flagfoci túra  BKG DSE kosárlabda  Ping-pong, biliárd, csocsó lehetőség  Péntek esti izomlázak a DÖK szervezésében

16 Iskolai kötelezettségek  Egyenruha költsége  Testnevelés felszerelés

17 Alapítványunk  School-Invest Alapítvány: külföldi cserekapcsolatok, verseny nevezési díjak, szabadidős tevékenységek, kulturális és tudományos programok, jutalmak és díjak, szociális támogatás, tárgyi eszközök, felszerelések.  A Szülők Tanácsa kéri a befizetéseket

18 Honlapunk www.szbkg.hu

19 Fontosabb tudnivalók a tagozatról  Feladatellátási hely kódja: 001  A tanulmányi terület kódjai: 002 angol nyelv (15 fő) 003 német nyelv (15 fő)

20 Tantárgyak  Nyelvi előkészítő évfolyamon: ● 1. idegen nyelv angol/német (18 óra) ● magyar nyelvtan (1 óra) ● történelem (1 óra) ● matematika (1 óra) ● informatika (3,5 óra) ● testnevelés (5 óra) ● osztályfőnöki (1,5 óra)

21  9. évfolyam: 2. idegen nyelv (angol, német, francia, orosz, olasz) magyar irodalom, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, dráma és tánc, (orientáció)  10. évfolyam: biológia emelt képzések választása (a pályaorientációt, a felsőfokú továbbtanulást készítik elő)  11. évfolyam: etika, művészetek  12. évfolyam: technika Belépő tantárgyak

22 További lehetőségek és kötelezettségek  Minden év végén házivizsgák  Előrehozott érettségi vizsgák lehetősége nyelvből és informatikából  Az induló osztály legalább 80%-ának az 1. nyelvből érettségi vizsga  Az érettségiző osztály legalább 80%-ának az 1. nyelvből B2 szintű nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi vizsga  2. nyelvből emelt képzés

23 Felvételi eljárás: határidők december 8. (kedd) A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára, az általános iskolán keresztül SNI, BTM kérvény igazolással. január 16. (szombat) 10 óra Központi írásbeli felvételi vizsga. január 21. (csütörtök) 14 óra Pótló írásbeli felvételi vizsga, csak orvosi igazolással január 27. (szerda) 10-18 óra A kijavított dolgozatok megtekinthetők. Fénymásolat, vagy elektronikus másolat készíthető. Észrevételt a következő napon 16 óráig lehet tenni.

24 Felvételi eljárás: határidők február 4. (csütörtök) Az értékelő lapok átvehetők a gimnáziumban. Az írásbeli eredményeket nem hozzuk nyilvánosságra, csak személyesen adunk felvilágosítást az eredményről. február 12. (péntek) Az általános iskola továbbítja a beadott jelentkezési lapokat a gimnáziumnak.

25 február 18. (csütörtök) 16 óra után A szóbeli vizsga beosztása megjelenik a honlapon. Adategyeztetés: az eddig nyilvántartott adatok helyességének ellenőrzése (hozott pontok, kedvezményre jogosító adatok) Az adateltérést március 2-ig kell jelezni. Kb. az első 80 tanulót hívjuk be. február 22-24. (hétfő-szerda) Szóbeli felvételi vizsga magyarból és idegen nyelvből, bemutatkozó beszélgetés. március 9. (szerda) Az ideiglenes felvételi jegyzéket nyilvánosságra hozzuk a gimnázium honlapján. (Jeligét lehet megadni!) Felvételi eljárás: határidők

26 március 16-17. (szerda-csütörtök) A jelentkezési sorrend (iskolák, képzési területek) módosítható az általános iskolában. április 26-ig (kedd) Hivatalos értesítés a felvételről, ill. az elutasításról. (postai úton) június 23. (csütörtök) Beiratkozás a gimnáziumba.

27 Az írásbeli felvételi vizsgán az iskolai átlagpontszámot meghaladó eredmény mindkét tantárgyból. Legalább 4,00 tanulmányi eredmény 7. év végén és 8. félévkor is. Szóbeli magyarból és az adott idegen nyelvből A témakörök magyarból és idegen nyelvből megtalálhatók a felvételi tájékoztatóban és az iskola honlapján. Felvételi követelmények

28 Felvételi eljárás: pontszámítás  Hozott pontszám: a 7. év végi és a 8. félévi jegyek átlagának tízszerese: maximálisan 50 pont  Az írásbeli vizsga pontszáma: magyar 50 pont matematika 50 pont  A szóbeli felvételi pontszáma: 50 pont  Összesen elérhető: 200 pont

29 Pontegyezőség Pontegyezőség esetén az iskola igazgatója rangsorolja a tanulókat. A rangsorolásnál előnyben részesülnek azok, 1. akik hátrányos helyzetűek (gyámhatósági igazolás leadása estén tudjuk figyelembe venni), 2. Lakóhelyük, ill. tartózkodási helyük a szigetszentmiklósi járás területén van (lakcímkártya másolatával igazolható), 3. akiknek jobb a matematikából elért pontszáma, 4. akiknek testvére, szülei a gimnázium tanulója, tanára volt vagy jelenleg is az (erről egy külön kérvényt kérünk a felvételi lap mellé beadni, amelyben feltüntetik a rokon nevét, osztályát, vagy a végzés évét). A felsorolt dokumentumokat kérjük a jelentkezési lappal együtt leadni.

30 Eddigi felvételi eredmények


Letölteni ppt "Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az iskola rövid története  Iskolánk az 1990-91-es tanévben kezdte meg működését, a jelenlegi a 26. tanévünk."

Hasonló előadás


Google Hirdetések