Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozási ismeretek 1. előadás Módszertani ajánlás Tankönyvek Előadás jelentősége Példamegoldás: gyakorlás Írásbelik jellege.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozási ismeretek 1. előadás Módszertani ajánlás Tankönyvek Előadás jelentősége Példamegoldás: gyakorlás Írásbelik jellege."— Előadás másolata:

1

2 Vállalkozási ismeretek 1. előadás

3 Módszertani ajánlás Tankönyvek Előadás jelentősége Példamegoldás: gyakorlás Írásbelik jellege

4 Tervezett témák A vállalkozás, vállalkozó fogalma Vállalkozási formák jellemzői Telephelyválasztás Stratégiai és üzleti tervezés

5 Mi a piacgazdaság? A piaci kapcsolatok meghatározó szerepére épülő gazdasági rendszer.

6 A gazdaság szereplői Háztartások (fogyasztás helyszíne). Vállalkozások. Állam vagy kormány. Kapcsolatrendszerük

7 Vállalkozási formák Történelmi megközelítés –Ókor –Középkor –XIX. sz. –Magyarország

8 Vállalkozási formák kialakulása Lehet egyedül vagy társakkal vállalkozni Vállalkozás=kockázatvállalás Fontos lépés a magánvagyon és a vállalkozói vagyon elkülönülése Nem csak személyek, hanem tőke is egyesíthető (személyegyesítő társaságok, tőketársaságok)

9 Vállalkozás Csak piacorientált rendszerekre jellemzőek! Rendszerfüggő tényezők: Gazdaságosság elve Magántulajdon Pénzügyi egyensúly Profitmaximalizálás Kockázatvállalás Piacorientáltság

10 Vállalkozó Def: Üzleti tevékenységet folytató személy, aki olyan tevékenységet folytat, amelynek pénzügyi kockázata van Vállalkozó  menedzser

11 Vállalkozási formák jellemzői Törvényi keretek –1990. V. tv. Az egyéni vállalkozásról –1997. CXLIV. tv. A gazdasági társaságokról –2000. CXLI. tv. Az új szövetkezetekről

12 Non-profit szféra 1987: 1959. évi IV. tv. A Polgári Törvénykönyvről (alapítvány) 1989. II. tv. Az egyesülési jogról (egyesület) 1997. CLVI. tv. A közhasznú szervezetekről (közalapítvány, közhasznú társaság)

13 Egyéni vállalkozás Csak egyedül alapítható, 1 tulajdonos Irányítás, vagyon, nyereség/veszteség a tulajdonosé Csak természetes személy alapíthatja Korlátlan felelősség Nem jogi személy Alapítás: önkormányzat SZJA törvény alá tartozik

14 Gazdasági társaságok 1. Gt. fogalma: üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapítható Hazai jog: formakényszer

15 Gazdasági társaságok 2. Választható formák: oKoKözkereseti társaság (kkt.). oBoBetéti társaság (bt.). oKoKözös vállalat (kv.). oKoKorlátolt felelősségű társaság (kft.). oRoRészvénytársaság (rt.).

16 EGYESÜLÉS? Nem gazdasági társaság!

17 Gazdasági társaságok 3. Társas váll.: min. 2 tag (kiv.: kft., rt.) Felelősség: korlátlan, egyetemleges, (kkt., bt. beltagok, előtársaság) korlátolt (kft., rt., bt. kültag)

18 Gazdasági társaságok 4. Jogi személyiség nélküli gt.: kkt., bt. Jogi személyiségű gt.: kv., kft., rt. Jelentősége: elméleti, gyakorlatban: ha előírják pl. MFB Rt. tőkeszerzése

19 Gazdasági társaságok 5. Adózás: társasági adó és osztalékadó, EVA (kkt., bt., kft.)

20 Gazdasági társaságok 6. Alapítás: - társasági szerződés (kiv.: alapító okirat – egyszemélyes gt., zártkörű rt., alapszabály – nyilvános rt.) - előtársaság - Cégbírósági bejegyzés és közzététel - vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, (pénzbetét, nem pénzbetét) - törzstőke (kft.), alaptőke (rt.) min. elérés

21 Fogalmak Beltag; kültag; betéti társaság (bt.); egyéni vállalkozás; egyéni cég; egyesülés; egyesület; korlátolt felelősségű társaság (kft.); közkereseti társaság (kkt.); közös vállalat (kv); részvénytársaság (rt.); személyegyesítő társaságok; szövetkezet; gazdasági társaság (gt.); tőke egyesítő társaságok (tőketársaságok), vállalkozás jogi formája

22 Vállalkozás alapítása Jogszabályokban előírtak alapján megtett lépések. (Már vettük.) A siker érdekében javasolt tanult – nem előírt – lépések: –Telephely kiválasztása –Stratégia és üzleti tervezés

23 TELEPÍTÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 1.Beszerzési piacok hatása 2.A telephely fizikai jellemzői 3.Értékesítési piacok hatása (nem értékesítési helynél) 4.Az értékesítési piacok hatása (értékesítési telephelynél) 5.A kiválasztást befolyásoló helyi testületek, intézmények

24 T/1. FELADAT Milyen tényezőket venne figyelembe, ha egy könyvesboltot szeretne nyitni?

25 MEGOLDÁS Fizikai jellemzők, (helyiség nagysága, infrastruktúrája, esztétikussága stb.) Tömegközlekedési infrastruktúra, Népsűrűség Népesség kora, jövedelmi helyzete, iskolázottsága Közeli létesítmények jellege

26 Esettanulmány Párizsban négy mérnök meglátott egy fülvédőt, amelyet az amerikai katonák használtak a repülő- kiállításon a zajos turbinák mellett. A magyar mérnököknek annyira megtetszett, hogy hónapokat és százezreket rászánva kifejlesztettek egy új fülvédőt. Többet tud, mint az eredeti: átengedi az emberi hangot, de a fülsértő dübörgést nem.

27 Esettanulmány folyt. A szerkezet kiválóan működik, csak egy baj van vele: nincs rá vevő. A négy mérnök azon kapta magát: bezárhatják a boltot. Míg ők alkottak, a vevők elfogytak. Az üzemet bezárták, dolgozóikat elbocsátották. Most azon gondolkoznak, mit tegyenek a több mint 12 milliót érő, jól berendezett üzemmel, a kész és jó minőségű termékeikkel, a több ezres raktárkészlettel. Mit tegyenek energiájukkal, ötleteikkel és pénzükkel?

28 Lehet tehát így is …

29 A tervezés –J–Jövőre vonatkozik. –F–Folyamatos tevékenység. –T–Tudatos tevékenység. –S–Szinergia jellemzi. (Időben, elemeiben, szervezetileg.) A tervezés segít csökkenteni a kockázatot, bizonytalanságot!

30 Mi a stratégiai tervezés? A vállalati jövő formálását a vállalatok a környezettel való aktív kölcsönhatásban képzelik el. Hosszútávú célok és a versenyelőny biztosítása érdekében erőforrások koncentrálása.

31 Stratégiai tervezés lépései A jövőkép, misszió meghatározása. Információelemzés, a vállalkozás helyzetének és környezetének áttekintése. A versenyhelyzet elemzése. Stratégiai típusok közötti választás. A stratégia megvalósítása és visszacsatolás.

32 Vízió, misszió A vízió (jövőkép) a vállalkozás által felvázolt, a jövőben elérni kívánt állapotot rögzíti.  Transelektro Holding: „Törekszünk a részvényesi érdekek szolgálatára, a stabilitás megőrzésére, a piaci pozíciók, eredmények továbbfejlesztésére.” A misszió az a küldetés, amelyet a vállalkozás a jövőben be akar tölteni.  Transelektro Holding: „Megőrizzük és tovább erősítjük a magyar mérnöki munka és energetikai gépgyártói tevékenység jó hírét.”

33 Versenyhelyzet elemzése SWOT analízis – GYELV elemzés Erősségek Lehetőségek Gyengeségek Veszélyek

34 Portfolió modellek Stratégiai pozíció elemzésének eszköze:  BCG-mátrix (piaci részesedés – piaci növekedés mátrix)

35 BCG-mátrix ????????           Zslötyi Élt 12 évet „Béke poraira” Ülök a fa tetején, Lábamat lógatom, jól érzem magamat, Én a kis tehén. Relatív piaci részesedés PiacinövekedésPiacinövekedés

36 BCG-mátrix kérdőjeleksztárok döglött kutyák fejőstehén Relatív piaci részesedés PiacinövekedésPiacinövekedés

37 A Boston-négyszögek jellemzői és hatásai Kategó- ria JellemzőkHatásuk Sztárok  Innovációs termékek, amelyek nagy versenyelőnyt jelentenek. A növekedés, koraérettség szakaszban találhatók. Nagy piaci elterjedtség. Nagy marketing és reklámozási támogatást igényelnek. Kiváló haszonkulcs és profit, de gyakran költségesek. Kreatív és tapasztalt márka vagy termékmenedzserekre és állandó ellenőrzésre van szükség. A versenytársak szemmel tartják.

38 Mi az üzleti terv? Az üzleti terv írásbeli összefoglaló arról, hogy a vállalkozó mit szeretne elérni a vállalkozásával és ennek eléréséhez hogyan kívánja különböző erőforrásait felhasználni.

39 Az üzleti terv célja 1.A leendő vállalkozó vagy a vállalkozó a saját magának elkészített üzleti terv segítségével eldöntheti, érdemes-e belevágni egy új vállalkozásba. 2.Az üzleti terv alapján külső partnerek – befektetők, bankárok -- is megítélhetik a vállalkozás életképességét, eldönthetik érdemes-e a vállalkozásba befektetni, érdemes-e a vállalkozásnak forrást nyújtani.

40 Az üzleti terv célja (folyt) 3.Az üzleti terv segít a vállalkozónak, hogy a vállalkozás működése során informálja a vállalkozót arról, hogy az elképzeléseket a gyakorlatban mennyire sikerült megvalósítania. Az üzleti terv az ellenőrzés, értékelés eszköze.

41 Az üzleti terv felépítése 1. „Az alábbi séma megfelel az általános követelményeknek, de más szerkezeti vázzal szemben rendszerező, statikusabb szemléletű. 1. Bevezető oldal 2. Összefoglaló fejezet 3. Az ágazat bemutatása 4. A vállalkozás bemutatása 5. Termelési/kereskedelmi foly. terve

42 Az üzleti terv felépítése 1. (folyt) 6.Marketingstratégia terve 7.Szervezeti terv 8.Kockázatok becslése 9.Pénzügyi terv 10.Függelék”

43 Az üzleti terv felépítése 2. Ez a hitelfelvétel céljából beadott üzleti terv 5 cm vastag és a tartalomjegyzéke a következőket tartalmazza: Összefoglaló Az AUTÓ Rt. önálló működését feltételező üzleti terv Az üzleti terv készítésének módszertani bemutatása Általános makrogazdasági feltételezések

44 Az üzleti terv felépítése 2. (folyt) Cégre jellemző feltételezések Az AUTÓ Rt. és a MOTOR Rt. közös irányítás alatt történő működését feltételező üzleti terv A két cég közös irányítás alá vonásával kapcsolatos stratégiai célok Szervezeti változások Az összeolvadásból származó előnyök Változások a cégre jellemző feltételezésekben

45 Az üzleti terv felépítése 3. Saját célra készített terv: Alkalmas vagyok-e vállalkozónak? Üzleti ötlet Marketing-terv Pénzügyi terv

46 Az üzleti terv felépítése 4. Következtetések: Nincs egységes felépítés Az üzleti terv felépítése függ az üzleti terv készítésének céljától A célok függvényében megadhatók általános sémák (lásd formanyomtatvány, saját cél)

47 Formanyomtatvány és minta ZH Lásd külön


Letölteni ppt "Vállalkozási ismeretek 1. előadás Módszertani ajánlás Tankönyvek Előadás jelentősége Példamegoldás: gyakorlás Írásbelik jellege."

Hasonló előadás


Google Hirdetések