Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fontosabb adóváltozások 2011. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fontosabb adóváltozások 2011. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ."— Előadás másolata:

1 Fontosabb adóváltozások 2011

2 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

3 Arányos, egykulcsos adó, adójóváírás ● Az szja mértéke valamennyi (összevont adóalapba tartozó és külön adózó) jövedelemre egységesen 16 százalék [Szja tv. 8. § (1)] ● Adójóváírás a bérjövedelem 16%-a, legfeljebb havi 12 100 forint, amennyiben a magánszemély jövedelme nem haladja meg a jogosultsági határt, évi 2 millió 750 ezer forint, csökkenő összegben pedig 3 millió 960 ezer forintot meg nem haladó éves összes jövedelemig lehet érvényesíteni. ● Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adó(előleg)alapjának meghatározásánál 2011-ben még megmarad a „szuperbruttósítás” intézménye – 2013-ig megszűnik.

4 Kedvezmények ● Adómentessé válnak a korábbi adóterhet nem viselő járandóságok. ● Új adómentesség a munkáltató által a munkavállalóra, a társas vállalkozás által a személyesen közreműködő tagra kötött, visszavásárlási értékkel nem rendelkező kockázati betegségbiztosítás díja.  Elemi kár, katasztrófa esetén adómentes a károsult által jogszabályban meghatározott feltételek szerint, vagy közadakozásból, vagy a munkáltatójától kapott segély, támogatás.  A természetbeni juttatás elnevezés megszűnik, külön nevesíti a törvény a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyéb juttatásokat és a béren kívüli juttatásokat

5 Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyéb juttatások (70. §) A juttatások alapja a jövedelem 1,19-szerese. A kifizetőnek 16 százalék adót, valamint 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. Ide tartoznak a korábbi természetbeni juttatások. –Új előírás adómentesnek és üzleti ajándéknak nem minősülő, a minimálbér 1%-át meg nem haladó értékű reklám, illetve egyéb ajándék juttatási lehetőség –A kifizető minden olyan magánszemélynek is adhat csekély értékű ajándékot, akinek más jövedelme tőle nem származik.

6 Egyes béren kívüli juttatások (71. §) Béren kívüli juttatások  A kifizető fizet 16 százalék adót, aminek alapja a jövedelem 1,19- szerese, a juttatást egyéb közteher (eho) nem terheli.  Új kedvezmény a megújulási kártya-számlára utalható, évi legfeljebb 300 ezer forint munkáltatói támogatás. A korábban adómentes internethasználat havi legfeljebb 5000 forintig téríthető.  A magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés kedvezménye megszűnik. Felek közötti jogviszonytól függő juttatások  Például a sportcélú juttatás, a munkavállalóknak egységesen vagy szabályzat alapján, illetve a nem foglalkoztató részéről történő juttatás.

7 Egyéb változások Ingatlan bérbeadás: ● Megszűnik az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem külön adózási lehetősége. Változik az értékcsökkenés elszámolása. Ingatlanértékesítés: ● Az illetékmentesen szerzett ingatlan átruházásából származó jövedelem meghatározásakor megszerzésre fordított összegként öröklésnél a hagyatéki leltárban feltüntetett érték, ajándékozásnál az átruházásból származó bevétel 75 százaléka számolható el. ● A több részletben megszerzett ingatlan esetében a ráépítés, újjáépítés, alapterület-növelés megszerzésére fordított összeg meghatározásakor legalább a beépített anyag-értéket figyelembe szükséges venni.

8 Egyéb változások Osztalékjövedelem: Megszűnik az EGT államban működő, elismert piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapír osztaléka utáni kedvezményezett, 10 százalékos adózás. Az osztalékjövedelem után minden esetben 16 százalékkal kell adózni. Árfolyamnyereség Illetékmentesen szerzett értékpapír átruházása esetén szerzési értékként öröklés esetén a hagyatéki leltárban, vagy a hagyatéki eljárás során feltüntetett értéket, ajándékozás esetén az értékpapír szerzésének igazolt szerzési értékét, vagy ennek hiányában nullát kell figyelembe venni. Kamatjövedelem A kamatjövedelem 2006. szeptember 1-jét követő adókötelessé válásához kapcsolódó átmeneti rendelkezések módosulnak.

9 Egyéni vállalkozók Adókulcs: Adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 10 százalékkal, e fölött 19 százalékkal teljesíti adófizetési kötelezettségét. A kedvezményes adókulcs alkalmazásának nincsenek feltételei, az elért adómegtakarítást az egyéni vállalkozónak nem kell nyilvántartania, és annak felhasználása nem kötött. Kivét kiegészítés: Hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozó kivét- kiegészítése (a társas vállalkozás tagjának személyes közreműködői díj-kiegészítése is) megállapítására és adózására vonatkozó személyi jövedelemadó szabályok. Ügyvédek, közjegyzők: Hasonlóan az egyéni vállalkozási tevékenység egyéni cégként történő folytatásának szabályaihoz, a törvény 2011-től szabályozza, hogyan kell eljárnia az egyéni vállalkozó ügyvédnek, közjegyzőnek, végrehajtónak, ha tevékenységét irodában folytatja.

10 Adóbevallás Adónyilatkozat az önadózás új formája Bevallás helyett adónyilatkozatot nyújthat be az a magánszemély: aki kizárólag egy munkáltatótól szerzett jövedelmet, és a levont adó(előleg), valamint a ténylegesen fizetendő adó különbözete kevesebb, mint 1000 forint, kizárólag kifizetőtől szerzett, kifizetésenként 100 ezer forintot meg nem haladó bevételt, és abból az adó(előlege)t a kifizető levonta, egyrészt munkáltató(k)tól szerzett jövedelmet, és a levont adó(előleg), valamint a ténylegesen fizetendő adó különbözete kevesebb, mint ezer forint, másrészt kifizetőtől szerzett kifizetésenként 100 ezer forintot meg nem haladó bevételt, és abból az adó(előlege)t a kifizető levonta.

11 Az adózás rendjéről szóló törvény változásai

12 Képviselet szabályai: minden bejelentett képviselő, meghatalmazott esetén minden jogszabályi kötelezettség megsértésénél lehet kimentés. Tevékenység szünetelés: csak szüneteléssel érintett tevékenységre vonatkozóan mentesül az adókötelezettségek alól.

13 Bevallási szabályok A havi adó- és járulékbevallás: részmunkaidős foglalkoztatással összefüggő kedvezményes társadalombiztosítási járulék bevallása. Adónyilatkozat („söralátét”) –Első alkalommal a 2011. évi adókötelezettségről. –A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége. Bevallási késedelem bejelentése –A magánszemély bejelentést tehet, ha a bevallási határidőig nem állnak rendelkezésére a bevalláshoz szükséges iratok. –A bevallás benyújtása igazolási kérelemmel történik. –Az adóhatóság mulasztási bírságot a bevallás éve szeptember 20-ig nem szab ki. Önellenőrzés: csak az adóellenőrzésről szóló értesítés kézbesítését megelőző napig lehet benyújtani.

14 Bejelentési szabályok Biztosítotti bejelentés: az egyszerűsített foglalkoztatás feltételeinek megsértése esetén, a jogsértés feltárásától számított nyolc napon belül. Előtársaság bejelentési kötelezettsége: egyszerűsített foglalkoztatás esetén először adószám nélkül. Értesítés törzsadatokról: csak az ügyfélkapu létesítésére nem kötelezett adózókat kell értesíteni a nyilvántartásba vett adatokról. Az áfa-nyilatkozat: nyilatkozni kell az áfa törvény általános szabályai szerinti adózás választásáról. Végelszámolással kapcsolatos bejelentési kötelezettség: csak a cégbejegyzésre nem kötelezett adózóknak.

15 Adófizetés és elszámolás Az egészségügyi hozzájárulást is az szja-ra előírt határidőn belül kell kiutalni (a gyakorlat rögzítése). A pénzforgalmi számla megnyitására kötelezett (eddig az azzal rendelkező) adózó készpénz- átutalási megbízás útján nem fizethet, akkor sem, ha nem rendelkezik pénzforgalmi számlával. A túlfizetés akkor téríthető vissza, ha az adózó a bevallási kötelezettségeinek is eleget tett.

16 Adatszolgáltatási szabályok  Ügyészi jóváhagyás: a nyomozóhatóság ügyészi jóváhagyás nélkül is megkeresheti az adóhatóságot.  Térítésmentes adatkérés: közhiteles nyilvántartások adatait az adóhatóság ingyenesen szerezheti be.  Jegyző adatszolgáltatása: az önkormányzat jegyzője adatot szolgáltat az elhunyt magánszemély hozzátartozóinak adatairól.  Adatszolgáltatás a Bevándorlási Hivatalnak: megkeresésre, ellátás vagy támogatás megállapítása, a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzése céljából.  Adatszolgáltatás nyugdíjbiztosítási szervnek: hivatalból, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó által bevallott nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről (evás-nál is!)

17 Ellenőrzés Egyszerűsített felszámolás esetén egységes ellenőrzési határidő – 45 nap. Külföldi adóhatóság megkeresése: az adóellenőrzés a megkereséssel nem érintett kérdésekben folytatható; a megkeresés alatt az adó-megállapításához való jog elévülése sem szünetel. Elővezetés: az első szabályszerű idézés elmulasztása esetén elővezethető az adózó volt képviselője, alkalmazottja. Becslés: első sorban bizonyítási eljárás; az „átlagadó” nem önálló adónem. Ismételt ellenőrzés elrendelése: az adózó által feltárt új tény, körülmény esetén, ha az adózó jóhiszemű volt.

18 Hatósági eljárás Kézbesítési vélelem: kézbesítési vélelem beálltáról az adóhatóság nem értesíti az adózót. Kézbesítés többes képviselet esetén: a kézbesítést az adóhatóság csak az egyik képviselő részére teljesíti. Eljárási határidő: vagyonszerzési illeték kiszabására irányadó ügyintézési határidő 60 napra változik. Szokásos piaci ármegállapítás: a kapcsolt viszonyban álló felekre – ideértve a magánszemélyeket is – vonatkoznak az eljárás szabályai. Felügyeleti intézkedés iránti kérelem elutasítása: felügyeleti intézkedés iránti kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása esetén sem hoz határozatot vagy végzést a felettes szerv (gyakorlat megerősítése).

19 Végrehajtási eljárás Végrehajtható okirat: végrehajtható okirat az eljárási illetéket megállapító bírósági határozat. Visszatartási jog: mellőzhető a visszatartás magánszemély esetén is. Kamatfizetési kötelezettség: Ha inkasszálják az adózó számláját és ez idő alatt befizetést teljesít, és emiatt duplikálódik a befizetése, akkor az adóhatóság 8 napon belül kamatmentesen utalja vissza a jogosulatlanul beszedett összeget. Jogorvoslat: a végrehajtási kifogás felterjesztési ideje 15 nap. Végrehajtás felfüggesztése: illetékügyekben a végrehajtási eljárás kérelemre felfüggeszthető, ha az illetékfizetési kötelezettség megszűnése várható. Fizetési könnyítés előterjesztése: nem szünetel a végrehajtás a fizetési könnyítési, adómérséklési kérelem esetén, ha korábban az ilyen tárgyú kérelemre indult eljárást megszüntették (nem érdemi döntés).

20 Elévülési szabályok Elévülés nyugvása: nyugszik az elévülés az adózó halálának napjától a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig. Elévülés meghosszabbodása: 6 hónappal meghosszabbodik az adó megállapításához való jog elévülése, ha felügyeleti intézkedés keretében új eljárást rendelnek el a döntés súlyosítása érdekében. Határidő számítás: ismét naptári napok lesznek a Ket.-ben!

21 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

22 Járulékmérték változások: 2010. november 1-jétől ● Magán-nyugdíjpénztári tagdíj 2011. 12. 31-ig: 0% ● Nyugdíjjárulék pénztártagoknál is 9,5%-ra változott 2011. január 1-jétől ● Nyugdíjjárulék mértéke 9,5%-ról 10%-ra emelkedik ● Egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 4950 forint helyett 5100 forint Megszűnt a kötelező magán-nyugdíjpénztári tagság

23 Fogalmi változások 2011. január 1-jétől: Foglalkoztató: Kikerül a foglalkoztatók közül az, aki biztosítottnak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet juttat. Minimálbér: A minimálbér a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére fizetendő kötelező legkisebb személyi alapbér havi összegét, másrészt ha a főállású vállalkozó (egyéni vagy társas) főtevékenysége legalább középfokú szakképzettséget igényel, a garantált bérminimum összegét jelenti. Biztosított fogalma: A biztosítottak közé bekerül a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszonyban álló személy

24 EGYÉB VÁLTOZÁSOK Járulékplafon A nyugdíjjárulék-fizetési felső határ 2011- ben napi 21.000 forint lesz. A nyugdíjjárulék-fizetési felső határ 2011- ben napi 21.000 forint lesz. Megszűnik 2011-től a tevékenységre jellemző kereset utáni járulékfizetés szabálya.

25 Munkavállalók után fizetett 27%-os tb járulék alapja Újra a munkavállaló részére ténylegesen kifizetett jövedelem képezi a járulékok alapját. Biztosítás szünetelése A három évesnél fiatalabb gyermek gondozása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság alatt csak akkor nem szünetel a biztosítás, ha a munkavállaló gyermeke gondozása, ápolása miatt ellátásban részesül. Járulékalapot képező jövedelem Szja törvény változásaival összhangban módosul a járulékalapot képező jövedelmek felsorolása.

26 Külföldiek kiküldetése, kirendelése, munkaerő-kölcsönzése A mentesség 2 évre korlátozódik. A biztosítás kezdete munkaviszony esetén A biztosítás akkor jön létre, amikor a munkavállaló ténylegesen felveszi a munkát. Le nem vonható járulék Az Szja tv. rendelkezéseivel összhangban, ha az egyéni járulék nem vonható le, azt a foglalkoztató köteles megelőlegezni, és a munkavállalóval szembeni követelésként nyilvántartásba venni.

27 Egészségügyi hozzájárulás változásai

28 Kivét kiegészítés és díjkiegészítés utáni eho szabályok hatályukat vesztik. Változás 2011. január 1-jétől: megszűnik az a kivételszabály, hogy az állandó lakóhely szerinti lakás mentesül az eho-fizetési kötelezettség alól Szja tv. változásai miatt változik az eho alapba tartozó jövedelmek köre: –Szja. tv. 69-70. § szerinti jövedelmek után 27% eho-t kell a kifizetőnek fizetni (nem tb- járulékot). –Szja tv. 71. §-a szerinti béren kívüli juttatások eho-mentesek (és tb-mentesek is).

29 Általános forgalmi adó

30 . Jogharmonizációs célú változtatások: 2006/112/EK irányelv (HÉA-irányelv) módosításainak átültetése. Egyéb módosítások: Önellenőrzés nélküli adóalap korrekció esetköreinek bővülése Utazásszervezőkre vonatkozó szabályozás Nyilatkozattételi kötelezettség kiterjesztése Levonási tiltás pontosítása Hangoskönyvek kedvezményes adómértéke K + F motorfejlesztéshez felhasznált motorbenzin áfa-ja levonható Külföldi illetőségű adományozótól származó pénzbeni adomány áfájának visszatérítése

31 Jogalkalmazást segítő pontosítás: - Ingyenes termékátadás adóalapja (beszerzéskori). - Belföldön nem letelepedett adóalany áfa visszatérítési kérelmének benyújtása. - Egyszerűsített számla adattartalmának kiegészítése.

32 Rehabilitációs hozzájárulás változásai

33 Az egységes jogalkalmazás elősegítése érdekében az Flt. kiegészül az alábbi szabályokkal: Meghatározásra kerül, hogy kik minősülnek megváltozott munkaképességű munkavállalóknak a rehab. hozzájárulás szempontjából. Annak rögzítése, hogy a megváltozott munkaképességet milyen igazolás, határozat stb. bizonyítja.

34 Start kártyák változásai 2011, 2012

35 Start „régió” kedvezmény igénylési lehetőség 2011-től megszűnik. Új start plusz és extra kártyák legkésőbb 2011. december 31-éig igényelhetők (2012-ben megszűnnek). A start extra célcsoportja ugyanakkor 2011-ben bővül. Új járulékkedvezmény a részmunkaidős foglalkoztatás támogatására – 27% helyett 20% tb-járulék.

36 ILLETÉK

37 Személyes illetékmentesség: A feltételek fennállását az APEH ellenőrzi, nem kell nyilatkoznia az ügyfélnek. Építési telek illetékmentessége: A lakóház négy éven belüli felépítését elégséges a kiadott - még nem jogerős - használatbavételi engedéllyel igazolni, feltéve, hogy az utóbb jogerőre emelkedik. Közigazgatási eljárás illetéke: Ha egy beadványban több kérelem is van, kérelmenként kell az illetéket megfizetni. (Kivétel, ha minden ügyfélre csak azonos határozat lehet.)

38  Bírósági eljárási illeték utólagos fizetése: A megelőző 12 hónapban 250 eljárás elegendő hozzá. A jogosultakat és a jogosultság időbeli hatályát az NGM honlapján teszik közzé.  Illeték megfizetésének határideje: Egységesen 30 nap áll rendelkezésre a pótlékmentes fizetésre. A fizetési meghagyásban megállapított illetékből az illetékelőleg esedékessége és a fizetési felhívásban megjelölt illetékkülönbözet is a közléstől számított 30. napon válik esedékessé.

39 Kedvezményezett eszközátruházás: Az átruházott eszközöknek a pénzeszközök és pénzkövetelések összegével csökkentett értékének aránya nem csak az üzletág átruházásakor, hanem az azt legalább hat hónappal megelőző, lezárt adóévben sem haladhatja meg az 50 %-ot. Kedvezmény fiataloknak: Az APEH a 35. életévét be nem töltött fiatal kérelmére, első lakástulajdon esetén, 12 havi pótlékmentes részletfizetést ad. Inytv. módosítása: Tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye jegyezhető be a futamidő végén tulajdonátszállást eredményező pénzügyi lízingbe adás esetén.

40 Társasági adó

41 Feltöltési kötelezettség Változás 2010. december 16-ától a 2010. évi adókötelezettségre is alkalmazhatóan. Az adóelőleg-kiegészítés árbevételi értékhatára 50 millió forintról 100 millió forintra nő. Az új árbevételi határt már a 2010. december 20-át követően teljesítendő adóelőleg kiegészítési kötelezettségre is alkalmazni kell azon adózóknak, amelyeknek a 2009. adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot. A módosított előírást a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók is alkalmazhatják a 2010. december 16-át követően esedékessé váló feltöltésre.

42 A legtöbb módosítás ● a többi adótörvény módosítása miatt keletkező értelmező és utalások miatti (pl. az Szja tv. természetbeni juttatások költségként való elszámolása) változtatás, ● illetve a Tao tv. szövegében történnek pontosítások

43 Egyéb változások: ● Adókulcs - 2011-től 500 millió forint adóalapig a 10 százalékos adókulcs feltétel nélkül alkalmazható, az adóalap 500 millió forintot meghaladó részére a társasági adókulcs továbbra is 19 százalék. - 2013. január 1-jétől általános jelleggel 10 % az adókulcs. ● Szokásos piaci ár meghatározása A szokásos piaci ár meghatározására szolgáló módszerek köre kiegészül az ügyleti nettó nyereségen alapuló és a nyereség megosztásos módszerrel.

44 ● Magyar Kármentő Alapba történő befizetések Mintha kiemelkedően közhasznú alapítvány Mintha kiemelkedően közhasznú alapítvány részére adna adományt az adóalany. Az adóalap- részére adna adományt az adóalany. Az adóalap- csökkentés ugyanúgy 50%-os, amely már a 2010-es csökkentés ugyanúgy 50%-os, amely már a 2010-es adóévre is igénybe vehető. adóévre is igénybe vehető. ● Feltöltési kötelezettség változtatása ● Feltöltési kötelezettség változtatása Hatálybalépés: 2010. december 16. Az idei évben teljesítendő feltöltési kötelezettséget is ez alapján kell teljesíteni. A változás lényege, hogy a feltöltési kötelezettség határa 100 millió forintra változik 50 millió forintról.

45 ● Az adóalanyok köre kibővül: új adóalany => európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) ● A külföldi szervezet társasági adókötelezettsége 2011. január 1-jétől megszűnik a külföldi szervezet kamat, jogdíj és szolgáltatási díj fizetésével összefüggő adókötelezettsége. Az adókötelezettség megszűnése nem érinti a 2010- ben keletkezett adókötelezettségek teljesítését. Amennyiben a külföldi személy 2010. december 31-ig belföldi illetőségű adózótól kamatot, jogdíjat, szolgáltatási díjat kap, ezen jövedelmek után a 30 százalékos mértékű társasági adót meg kell fizetnie.

46 Ágazati különadó

47 Adókötelezettség: –Bolti kiskereskedelmi tevékenység (TEÁOR alapján a kiskereskedelem, bolti és nem bolti) [2. § a) pont] –Távközlési tevékenység (elektronikus hírközlési szolgáltatás a 2003. évi C. törvény alapján) [2. § b) pont] –Energiaellátó (2008. évi LXVII. tv. 10. § 1. pont; RH adó alanya) vállalkozási tevékenysége, ha energiaellátói tevékenységéből származó árbevétele legalább az összes árbevétel 5 %-át eléri Adóalany: –Az adóköteles tevékenységet folytató: jogi személy, Art. szerinti egyéb szervezet, egyéni vállalkozó. –A külföldi illetőségű is lehet adóalany, a belföldön, fióktelep útján kifejtett tevékenysége vonatkozásában

48 Adóalap: - Az adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétel (számviteli törvény szerint; eva alanynál eva bevétel, magánszemélynél Szja. szerinti bevétel). -Továbbá: 2011-től bolti kiskereskedelmi tevékenység esetén az eladásra szánt áru szállítójának nyújtott szolgáltatás nettó árbevétele + ezen szállító által adott utólagos engedmény bevételként elszámolt összege. Adómérték - Bolti kiskereskedelmi tevékenység esetén: 500 M Ft-ig 0 %; 500 M Ft-30 Mrd Ft közötti részre 0,1%; 30 Mrd Ft-100 Mrd Ft közötti részre 0,4%; 100 Mrd Ft feletti részre 2,5%. - Távközlési tevékenység esetén: 100 M Ft-ig 0%; 100 M Ft-500 M Ft közötti részre 2,5%; 500 M Ft és 5 Mrd Ft közötti részre 4,5%; % Mrd Ft feletti részre 6,5%. - Energiaellátó esetén lineáris, 1,05 %.

49 Kétszeres adóztatás kizárása Mikor? –Ha az energiaellátó bolti kiskereskedelmi és/vagy távközlési tevékenységet végez. Mit kell tenni? –Bolti kisker. tevékenység estén: ki kell számítani az adót a bolti kiskereskedelmi tevékenység adómértékei és az energiaellátó tevékenység adómértéke szerint, illetve –a távközlési tevékenység esetén: ki kell számítani az adót a távközlési tevékenység adómértékei és az energiaellátó tevékenység adómértéke szerint. –A két eredmény közül a nagyobb összeget kell megfizetni az adott tevékenység után (az energiaellátó fennmaradó tevékenysége után pedig 1,05%-ot).

50 ● Kapcsolt vállalkozások adója - Csak bolti kiskereskedelmi tevékenység és/vagy távközlési tevékenység esetén (mert itt progresszív a mérték). - A kapcsolt vállalkozások bolti kiskereskedelmi tevékenységből, illetőleg távközlési tevékenységből származó nettó árbevételét össze kell adni. - Az összegre ki kell számítani az adót. - Az egyes vállalkozások a tevékenységből származó árbevételük arányában viselik a kiszámított adót. Bevallás - Adóról az adóévet követő év 150. napjáig - Adóelőlegről: előző évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozás esetén adóévet követő év 150. napjáig, az adóköteles tevékenységet kezdő, továbbá az átalakulással létrejött vállalkozó esetén az adóköteles tevékenység megkezdését követő 15 napon belül.

51 ● Adófizetés - Az adó megfizetése a bevallással egyidejűleg. - Adóelőleg (két részletben): Előző évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozás esetén adóév hetedik és tizedik hó 20. napjáig egyenlő összegben. Az adóköteles tevékenységet kezdő, továbbá az átalakulással létrejött vállalkozó esetén a bejelentkezéssel egyidejűleg és az adóév utolsó napjáig egyenlő összegben. - Az adófizetésre nem kötelezettnek nem kell adót, adóelőleget bevallani. - Az adót a számviteli eredmény terhére kell elszámolni. - Az Art. az irányadó a nem szabályozott eljárási kérdésekben. ● Adóelőleg összege - Ha az adóalany adóévet megelőző adóéve 12 hónap, akkor az előző adóévben folytatott adóköteles tevékenység árbevétele és az adómérték szorzata. - Ha az adóévet megelőző év 12 hónál kevesebb, akkor évesíteni kell az árbevételt. - Adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő esetén a várható adó. - Átalakulással létrejött adóalany esetén a jogelőd által az átalakulás napjáig elért árbevétel és adómérték szorzatának vagyonarányos része.

52 Banki különadó

53 Adóalanyok, adóalap: Adóalanyok köre nem változott. Bevallási határidő: március 20. Adó megfizetése négy egyenlő részletben: –Március 10. –Június 10. –Szeptember 10. –December 10. A 2010-ben alakult pénzügyi szervezet is adóalany.

54 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Fontosabb adóváltozások 2011. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések